Prevajanje iz hrvaškega v češki jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hrvaškega v češki jezik

Za spletno prevajanje iz hrvaškega v češki jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ker je neposredno prevajanje iz hrvaškega v češki jezik v uradni ponudbi storitev, ki jih prevajalci in sodni tolmači v okviru naše institucije zagotavljajo, zainteresirane stranke dobijo pri nas obdelavo zares vseh materialov v pisani obliki. Prav tako ti strokovnjaki zagotavljajo tudi storitev, ki se nanaša na tolmačenje v omenjeni jezični kombinaciji oziroma specializirani so tudi za šepetano in za konsekutivno ter za simultano tolmačenje v konkretni različici. Strankam, ki jim to ustreza, omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, omenjeni strokovnjaki pa obdelujejo tudi vse vsebine v zvezi s književnostjo, marketingom ali spletom.

V tej jezični kombinaciji prevajajo tudi učbenike, zatem revije vseh vrst in časopisne članke kot tudi strokovna pa tudi poljudna besedila. Našo ponudbo sestavlja tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v češki jezik za zvočne pa tudi video materiale katerekoli vrste (serije, oddaje, filmi, reklamna sporočila in druge) ter njihovo podnaslavljanje kot tudi storitev sinhronizacije vseh prevedenih materialov.

Lektorji in korektorji Akademije Oxford na zahtevo strank lahko izvedejo redakcijo neprofesionalno prevedenih materialov katerekoli vrste, vse naše stranke pa pričakuje tudi kompletna obdelava dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim službam (vse vrste izjav, potrdil in soglasij) oziroma različnih vrst dokumentacij (poslovna, gradbena, medicinska, tehnična, razpisna, osebne in ostale). Prav tako prevajalci in sodni tolmači lahko v navedeni različici jezikov prevajajo tudi dokumente, povezane s področji sodstva in znanosti kot tudi prava in izobraževanja ter vse ostale, za katere je strankam potrebno neposredno prevajanje iz hrvaškega v češki jezik.


Prevajanje iz hrvaškega v češki jezik
Prevajanje iz češkega v hrvaški jezik

Moramo poudariti, da vsi, ki jih zanima obdelava dokumentov, pri nas dobijo tudi to storitev, za katero je zadolžen zapriseženi sodni tolmač in ki predvideva overitev prevedenih dokumentov. Prav na ta način stranke dobijo katerikoli dokument, ki je preveden in velja za pravno veljavnega, prav zaradi tega žiga pa se od vseh njih tudi zahteva, da se v popolnosti držijo zelo pomembnega pravila. S tem mislimo na njihovo dolžnost, da pri pošiljanju dokumentov na prevajanje priložijo tudi izvirnike na vpogled sodnemu tolmaču. Za vse ostale vsebine, za katere jim je potrebno prevajanje iz hrvaškega v češki jezik, je omogočeno pošiljanje po elektronski pošti in prevzemanje obdelanih vsebin na enak način.

Sicer lahko vse tiste stranke, ki zahtevajo to storitev za dokumente, izvirnike pošljejo priporočeno, preko „Pošte Slovenije“, pa ali preko kurirske službe in prav tako jih lahko tudi prinesejo osebno v poslovalnico naše institucije. Na elektronski naslov dokumenta pošljejo samo, če jim je potrebno nujno prevajanje v omenjeni kombinaciji jezikov pa tudi tedaj vsekakor morajo dostaviti izvirnike na vpogled.

V trenutku, ko sodni tolmači in prevajalci končajo obdelavo dokumentov, ki so jih stranke dostavile, lahko te pridejo v prostore poslovalnice in jih osebno prevzamejo, toda imajo tudi možnost, da izberejo dostavo obdelanih dokumentov preko kurirske službe na njihov naslov. Toda vsekakor smo dolžni poudariti, da je to storitev, ki jo je treba plačati ločeno od prevajanja in overitve, višino nadomestila zanjo pa določa kurirska služba in stranka jo plača neposredno kurirju.

Poleg vsega, kar smo omenili v zvezi z obdelavo dokumentov, je tudi izjemno pomembno, da zainteresirane stranke obvestimo, da postavljanje Apostille oziroma žiga, ki nosi naziv haški, ni v pristojnosti strokovnjakov, zaposlenih v naši instituciji. Iz tega razloga vsem strankam, ki jim je potrebno prevajanje kateregakoli dokumenta iz hrvaškega v češki jezik, dajemo priporočilo, da najprej morajo pridobiti vse potrebne informacije v vezi s to vrsto overitve, kar lahko stranka osebno lahko stori v službah, ki so za to pristojne. S tem mislimo, da je treba vprašati, ali je za konkretne dokumente, za katere zahteva prevajanje v tej jezični kombinaciji, potrebna overitev s haškim žigom in če izve, da je, v vsakem primeru mora tudi vprašati, ali se ta postavlja, preden ga prevajalci in sodni tolmači začnejo obdelovati ali pa šele po tem.

Prevajanje reklamnih sporočil iz hrvaškega v češki jezik

Ko prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo reklamnih sporočil v omenjeni jezični različici, obdelavi teh vsebin pristopajo njihovi sodelavci, ki strankam omogočajo sinhronizacijo prevedenih materialov oziroma njihovo podnaslavljanje, če to stranke zahtevajo. Naši strokovnjaki prav tako lahko obdelajo tudi serije pa tudi igrane filme kateregakoli žanra ter informativne oddaje kot tudi animirane in dokumentarne filme, zatem zabavne in otroške oddaje oziroma risane filme pa tudi izobraževalne oddaje in ostale vsebine, tako tiste, ki bodo predvajane na televiziji kot tudi tiste, za katere je predvideno predvajanje na radijskih postajah, v kinematografih ali kateremkoli drugem mediju.

V ponudbi storitev, ki jih sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko izvedejo, je tudi prevajanje iz hrvaškega v češki jezik za romane in dela poezije oziroma proze, beletrijo pa tudi za vsa ostala književna dela. Po potrebi naši strokovnjaki obdelujejo tudi učbenike kot tudi vse vrste revij (strokovne, otroške, ilustrirane in ostale) oziroma časopisne članke.

Če zahtevajo stranke, izvajamo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v češki jezik za poljudna besedila ter za vsebine, ki so strokovna. Poleg besedil, ki obdelujejo temo s področij psihologije, prava in izobraževanja, prevajalci in sodni tolmači lahko prevajajo tudi besedila, ki obdelujejo temo s področij gradbene industrije in komunikologije ter informacijskih tehnologij, farmacije in komunikologije pa tudi tiste, ki se tičejo filozofije, medicine in bančništva oziroma katerekoli veje naravoslovnih ali družbenih ved.

Če je prevajanje iz hrvaškega v češki jezik za katerikoli dokument ali drugi vsebino izvedeno v okviru neke druge institucije, toda njihovi obdelavi se ni pristopilo profesionalno, stranke lahko pri nas da angažirajo strokovnjake (korektorje in lektorje), ki pristopajo redakciji takšnih materialov in jih obdelajo v skladu pravili, ki veljajo v okviru prevajalske stroke.

Konsekutivno tolmačenje iz hrvaškega v češki jezik

Na podlagi informacij, ki nam jih stranke posredujejo v zvezi z organizacijo dogodka, za katerega jim je potrebno konsekutivno tolmačenje iz hrvaškega v češki jezik, naši strokovnjaki ocenijo, ali prav ta vrsta te storitve lahko da ustrezen odgovor na njegove zahteve. Vsekakor pričakujemo, da nam stranke posedujejo podatke o trajanju konkretnega dogodka in o številu udeležencev, ki bodo prisotni pa tudi o tem, kje bo organiziran oziroma po kakšnem principu, saj je od vseh teh podatkov tudi odvisno, ali bodo prevajalci in sodni tolmači uporabili prav to ali pa storitev, ki se nanaša na simultano ter šepetano tolmačenje iz hrvaškega v češki jezik. V vsakem primeru vsem strankam, za katere dogodek se priporoča uporaba storitve simultanega prevoda, pod zelo ugodnimi pogoji omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Sodni tolmači in prevajalci na vašo zahtevo prav tako lahko obdelajo tudi katerokoli vrsto materiala s področja marketinga. Poleg reklamnih zloženk in katalogov ter brošur v tej kombinaciji jezikov prevajajo tudi PR članke pa tudi plakate in vizitke oziroma reklamne letake in ostale materiale, ki so usmerjeni na reklamiranje, tako konkretnega podjetja kot tudi storitev, ki jih nekdo zagotavlja oziroma izdelkov.

Med storitvami, ki jih prevajalci in sodni tolmači prav tako zagotavljajo zainteresiranim strankam, je tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v češki jezik za spletne prodajalne in spletne strani ter spletne kataloge, v odvisnosti od zahtev strank pa omenjeni strokovnjaki lahko obdelajo tudi različne programe in aplikacije kot tudi vse ostale vsebine, ki se tičejo spleta. Poudarjamo tudi to, da se naši strokovnjaki maksimalno držijo pravil SEO (Search Engine Optimisation) in da prevedene spletne vsebine precej bolje kotirajo v okviru globalnega iskanja, potem ko se izvede njihovo prevajanje in postavljanje na omrežje.

Prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz hrvaškega v češki jezik

Poleg prevajanja diplome in dodatka k diplomi iz hrvaškega v češki jezik, vsaka zainteresirana stranka v sklopu naše institucije dobi tudi storitev, ki jo zagotavlja oseba, ki je uradno pooblaščena s strani pristojnih institucij naše države oziroma sodni tolmač, ki pristopa overitvi s svojim žigom in konkretnemu dokumentu na ta način zagotavlja veljavnost pred zakonom. Toda moramo poudariti, da se od vsake stranke, ki ji je potrebna storitev obdelave diplome in dodatka k diplomi oziroma kateregakoli drugega dokumenta pričakuje, da v okviru dostave vsebin na obdelavo, obvezno priloži tudi izvirnike, ki jih sodni tolmač uporablja, ko izvaja overitev prevoda. Zelo je pomembno tudi poudariti, da mora vsaka stranka, ki ji je potrebna ta storitev, poiskati podatke, ki se nanašajo na nadoveritev, oziroma, ki so povezani s postavljanjem haškega (Apostille) žiga na te dokumente, ker prevajalci in sodni tolmači niso pristojni za to vrsto overitve.

Če je to strankam potrebno, naši strokovnjaki lahko obdelajo tudi potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole oziroma prepis ocen pa tudi predmetnike in programe fakultet ter potrdila o rednem šolanju ter diplomske oziroma seminarske naloge in vse ostale dokumente, ki so povezani z izobraževanjem.

Dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, prevajalci in sodni tolmači lahko prav tako prevedejo v konkretni različici jezikov, pri čemer se misli na obdelavo različnih vrst in izjav in soglasij pa tudi potrdil (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in ostali dokumenti iz te skupine). Prav tako naši strokovnjaki izvajajo tudi prevajanje iz hrvaškega v češki jezik za pravne akte vseh vrst (licence, pogodbe, sodne odločitve in pritožbe, sodni sklepi, pravni red Evropske Unije, tožbe, pooblastilo za zastopanje, sodne presoje, certifikati in drugi), strankam pa omogočamo obdelavo rezultatov znanstvenih raziskav pa tudi znanstvenih patentov, po potrebi pa prevajamo tudi znanstvena dela in številne druge dokumente, ki se tičejo znanosti.

Poleg omenjenih je v ponudbi storitev, ki jih na zahtevo strank izvajajo sodni tolmači in prevajalci, tudi prevajanje iz hrvaškega v češki jezik za medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugi), toda prevajamo tudi vse dokumente iz sestave poslovne dokumentacije (ustanovitveni akt podjetja, vse vrste poslovnih poročil, fakture, statut podjetja, poslovne odločitve, sklepi o ustanovitvi pravne osebe in številni drugi dokumenti, ki se nanašajo na poslovanje kateregakoli gospodarstvenika ali podjetja).

Neposredno prevajanje iz hrvaškega v češki jezik vključuje tudi obdelavo vseh osebnih dokumentov (potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, potni list, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, izpiski iz matičnega registra o smrti, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in drugi) pa tudi tistih dokumentov, ki sestavljajo tehnično kot tudi razpisno in gradbeno dokumentacijo (gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo in drugi).

Cena prevajanja iz hrvaškega v češki jezik

  • Iz hrvaškega v češki je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz hrvaškega v češki jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hrvaškega v češki z overitvijo sodnega tolmača je 27 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hrvaškega v češki jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!