Prevajanje iz slovenskega v hrvaški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovenskega v hrvaški jezik

Za spletno prevajanje iz slovenskega v hrvaški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford je dobro poznan kot institucija, ki ponuja niz edinstvenih storitev, saj zaposlujemo strokovnjake, katerih specialnost so tudi jeziki, za katere redko kje v naši državi lahko najdete strokovnjake, med njimi pa so tudi prevajalci in sodni tolmači za hrvaški jezik. Večini njih je hrvaški tudi materni jezik, kar pomeni, da izvajajo storitev izjemne kakovosti Pomembnost tega dejstva pa je še posebej opazna, če jih angažirate za tolmačenje iz slovenskega v hrvaški jezik. Sicer izvajamo vse vrste tolmačenja, od simultanega in konsekutivnega, ki sta hkrati tudi najbolj zastopana, pa do posebne vrste tolmačenje, ki ga težko najdete na drugem mestu in je poznano kot šepetano tolmačenje, uporablja pa se ob posebnih priložnostih. Ko določen dogodek zahteva, oziroma je najbolj primerna prav ta vrsta tolmačenja, vam pod najugodnejšimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg tega iz slovenskega v hrvaški jezik prevajamo tudi vse vrste zvočnih pa tudi video vsebin, pri čemer mislimo predvsem na reklamna sporočila, oddaje (zabavne, informativne, izobraževalne, otroške), serije in filme (igrani, risani, dokumentarni, animirani). Ker je naš cilj, da maksimalno izpolnimo pričakovanja svojih strank, lahko poleg storitve prevajanja vseh omenjenih vsebin, ponudimo tudi storitev njihove finalne obdelave, kar vključuje podnaslavljanje in sinhronizacijo.

Iz slovenskega v hrvaški jezik prevajamo tudi učbenike, književna dela vseh vrst, tako beletrijo kot tudi romane pa tudi prozo in dela poezije ter časopisne članke in revije (ilustrirane, otroške, znanstvene in druge). Na vašo zahtevo vsak prevajalec in sodni tolmač, zaposlen v naši ekipi, prav tako prevaja tudi diplomske in seminarske naloge pa tudi znanstvena dela, ne glede na njihovo kompleksnost. Obdelujemo tudi znanstvene patente in rezultate znanstvenih raziskav pa tudi vse ostale dokumente in ostale materiale, ki so povezani s področjem znanosti.


Prevajanje iz slovenskega v hrvaški jezik
Prevajanje iz hrvaškega v slovenski jezik

Besedila katerekoli dolžine, kompleksnosti, tematike in namena, prav tako prevajamo iz našega v hrvaški jezik in to v optimalnih rokih in po najugodnejših cenah. Ne skrbite, če je njihova tema povezana z določenim področjem, ki ne sodi med poznane in pogosto obravnavane, saj naši sodni tolmači in prevajalci poleg ustrezne strokovnosti in bogatih izkušenj posedujejo tudi izjemno splošno izobrazbo, tako da lahko z gotovostjo trdimo, da bodo na najboljši možni način obdelali besedila, katerih tema je povezana s katerimkoli področjem. Ker je njihov seznam zares dolg, omenjamo samo področja, zaradi katerih se stranke najpogosteje obračajo na nas, kar zadeva prevajanje besedil iz slovenskega v hrvaški jezik: politika, izobraževanje, finance, medicina, ekologija in varstvo okolja, bančništvo, sociologija, farmacija, informacijske tehnologije, ekonomija, marketing, psihologija, pravo, gradbena industrija, filozofija, komunikologija, menedžment in ostale veje družbenih oziroma naravoslovnih ved.

Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse vrste spletnih vsebin in to predvsem spletne strani, spletne prodajalne in kataloge ter programsko opremo oziroma katerikoli program ali aplikacijo, ki vam je potrebna. Seveda obstajajo tudi tisti, ki menijo, da lahko sami prevedejo spletne strani iz slovenskega v hrvaški jezik, saj na spletu obstaja niz različnih prevajalskih orodij, za katera ti ljudje menijo, da jim bodo pomagali. Ne želimo nikogar prepričevati, da je za prevajanje spletnih strani in ostalih spletnih vsebin iz številnih razlogov najbolje angažirati profesionalce, toda želimo samo poudariti, da naši strokovnjaki pri obdelavi takšnih vsebin posebno pozornost posvečajo implementaciji veljavnih SEO pravil (Search Engine Optimisation). To počnejo zaradi tega, da bi lastniku spletne strani ali drugih spletnih vsebin omogočili, da ima čim bolje kotirano vsebino v okviru iskalnikov, in da še več potencialnih strank lahko dobi ustrezne informacije.

Naši strokovnjaki prevajajo tudi marketinške materiale, kot so brošure, letaki, zloženke, PR članki, plakati, katalogi in vizitke in to ob spoštovanju vseh pravil marketinga. Glede na to, da posebno pozornost namenjajo pravilnemu prilagajanju določenega reklamnega sporočila ciljanemu oziroma hrvaškemu jeziku, ste lahko prepričani, da bo to sporočilo prišlo do vseh tistih potencialnih kupcev vaših izdelkov ali uporabnikov storitev, ki jih reklamirate, in ki uporabljajo ta jezik, s čimer boste dobili odlično priložnost, da razširite svoje tržišče tudi na ozemlju te države.

Želimo posebej omeniti prevajanje dokumentov iz slovenskega v hrvaški jezik, saj gre za specifično vrsto prevajanja. Najprej zato, ker vse stranke pri nas dobijo njihovo kompletno obdelavo ter poleg prevajanja dobijo tudi dokument, ki je overjen z žigom zapriseženega sodnega tolmača, ki ga lahko uporabljajo v katerikoli situaciji. Da bi vse to lahko naredili, zelo pomembno je, da nam dostavite tudi izvirnike na vpogled, saj jih je sodni tolmač dolžan primerjati s prevodi, da bi se prepričal o tem, da med njima ne obstajajo odstopanja. Rešitev seveda obstaja tudi v primeru, ko ugotovijo, da se pojavljajo določene razlike. V tem primeru, sodni tolmač stranki predlaga izvedbo redakcije prevedenih materialov, kar sodi na seznam storitev, ki jih prav tako ponujamo, tako da so stranke razbremenjene iskanja lektorjev in korektorjev, ki bi opravili to storitev. Šele, ko je prepričan, da gre za istovetne dokumente, lahko prevod opremi z uradnim žigom in ga s tem proglasi enakim izvirniku.

Glede na to, da se zahtevajo izvirni dokumenti na vpogled, ima stranka več možnosti za njihovo dostavo. Razen tega, da jih osebno prinese v poslovalnico Akademije Oxford, jih lahko pošlje na dva načina oziroma po kurirski službi ali pa priporočeno preko “Pošte Slovenije”. Toda, vse ostale materiale, za katere ne poteka overitev, stranke lahko dostavijo ali na enega od opisanih načinov ali na elektronski naslov, če jim tako bolj ustreza.

Prevzemanje prevedenih in overjenih dokumentov predvideva, da stranka pride osebno v našo poslovalnico ali jih pošljemo preko kurirske službe na želeni naslov. Storitev pošiljanja se zaračunava po veljavnem ceniku službe, ki je zadolžena za dostavo pošiljke. Ostale vsebine oziroma tiste pri katerih ni potrebna overitev, stranke lahko prevzamejo na omenjene načine ali pa jih lahko pošljemo na njihov elektronski naslov, kar v veliki meri skrajšuje celoten postopek.

Ko je strankam prevajanje dokumentov iz slovenskega v hrvaški jezik potrebno v posebej kratkem roku, in da bi prevajalci in sodni tolmači lahko ugodili njihovim zahtevam, nam morajo najprej poslati skenirane na elektronski naslov, in da potem dostavijo izvirnike na vpogled. Ta način pošiljanja je možen samo v primeru tako imenovanega nujnega prevajanja, saj je to najboljši način, da naši strokovnjaki z obdelavo dokumentov začnejo v najkrajšem možnem roku po prejemu, in jih prevedejo in overijo v roku, ki ga stranka zahtevajo, toda tudi v takšnih primerih se spoštuje postopek, pa nam zato morate naknadno dostaviti tudi izvirnike na vpogled. Zelo pomembno je, da stranke pazijo na rok, ki so ga postavili, in da pravočasno dostavijo tudi izvirne dokumente.

Obstaja še en zelo pomemben podatek, ki se nanaša na proces prevajanja dokumentov iz slovenskega v hrvaški jezik in lahko podaljša čas njihove obdelave. Gre za posebno vrsto overitve s tako imenovanim haškim Apostille žigom, ki jo stranka izvaja samostojno in popolnoma neodvisno od naših strokovnjakov, saj je ta vrsta overitve izključno v pristojnosti določenih sodnih organov. Čeprav prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford niso dolžni strankam dati informacije o overitvi s haškim žigom, ste lahko prepričani, da jih bodo napotili na ustrezno institucijo, kjer lahko dobijo veljavne informacije. To pa pomeni, da se mora stranka najprej pozanimati, ali je tudi za njegov dokument potrebna overitev z Apostille žigom, saj se le-ta zahteva samo za nekatere dokumente. Če izve, da je treba, mora vprašati, ali najprej poteka overitev s haškim žigom ali pa prevajanje dokumentov, da bi vedel, ali najprej dokument nosi na sodišče ali pa v Prevajalski center Akademije Oxford. To je posebej pomembno, saj v veliki meri strankam olajšuje celoten postopek overitve. Ko najprej poteka overitev z Apostille žigom, tedaj prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tako dokument kot tudi žig oziroma najprej se prevaja vsebina dokumenta in haški žig, potem pa prevedeno vsebino sodni tolmač overja s svojim žigom. Če pa najprej poteka prevajanje in overitev sodnega tolmača, potem overitev s haškim žigom poteka na koncu in dokument je relativno hitro pripravljen za dalje uporabo.

Če vam rečemo, da naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo vse dokumente, kar zadeva prevajanje iz slovenskega v hrvaški jezik, to zares tudi mislimo. Poleg osebnih in poslovnih dokumentov, prevajamo tudi tiste, ki se pogosto predajajo pristojnim službam ter dokumente s področja izobraževanja pa tudi medicinsko, gradbeno, razpisno in tehnično dokumentacijo in celo pravni red Evropske Unije, sodne odločbe, pritožbe, tožbe, sklepe in sodbe pa tudi pooblastila ter vse vrste pogodb in številne druge pravne akte.

Iz slovenskega v hrvaški jezik v optimalnih rokih prevajamo tudi zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi vso ostalo dokumentacijo o medicinskih izdelkih in jih overjamo z žigom sodnega tolmača. Naši prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, gradbene projekte in številne druge dokumente, ki so povezani s področjem gradbene industrije oziroma so del tehnične in razpisne dokumentacije.

Iz slovenskega v hrvaški jezik prevajamo tudi dokumente, ki se zelo pogosto predajajo pristojnim službam, povezani pa so z izobraževanjem, kot so: predmetniki in programi fakultet, diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in ostali dokumenti te vrste.

Moramo omeniti tudi osebne oziroma poslovne dokumente, ki jih naši prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo prav tako obdelujejo. Tako poleg osebne izkaznice, izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potnega lista in potrdila o državljanstvu, ki se tudi najpogosteje zahtevajo v praksi, prevajamo tudi: dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno in vozniško dovoljenje ter delovno dovoljenje in kot tudi fakture, poslovne odločitve, bilance stanja in uspeha, sklep o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akt in statut podjetja in ostale osebne oziroma dokumente, ki so povezani s poslovanjem podjetja ali podjetnika.

Poleg vsega omenjenega iz slovenskega v hrvaški jezik prevajamo tudi dokumente, ki se v skladu s potrebami predajajo pristojnim institucijam, s tem pa mislimo predvsem na različne vrste potrdil, soglasij in izjav, kot so: potrdila o rednih dohodkih, soglasja za zastopanje, potrdila o samskem stanu, potrdila o nekaznovanosti, potrdila o stanju računa v banki in drugih osebnih dokumentov.

Prevajanje informativnih oddaj iz slovenskega v hrvaški jezik

Glede na to, da se stranke na nas vse pogosteje obračajo z zahtevami za prevajanjem informativnih oddaj iz slovenskega v hrvaški jezik, so naši prevajalci in sodni tolmači vedno pripravljeni za obdelavo takšnih materialov. Posebej pa smo ponosni na dejstvo, da so v naši ekipi zaposleni tudi profesionalni podnaslavljalci ter skupina umetnikov, ki je specializirana za storitev sinhronizacije prevedenih vsebin, tako da stranka lahko dobi podnaslovljeno in sinhronizirano vsebino, ki se takoj lahko plasira na vseh vrstah medijev (televizija, radijske postaje, splet in drugi).

Poleg informativnih iz slovenskega v hrvaški jezik prevajamo tudi zabavne, izobraževalne in otroške oddaje pa tudi animirane, igrane, risane in dokumentarne filme ter serije in reklamna sporočila oziroma absolutno vse vrste zvočnih in video materialov.

Na zahtevo strank prav tako prevajamo tudi vse vrste materialov, ki so povezani s področjem reklamiranja, tako storitev kot tudi izdelkov ali poslovanja določenega podjetja nasploh. Da bi se taki materiali prevedli iz slovenskega v hrvaški jezik, ni potrebno samo znanje obeh jezikov, ampak tudi sposobnost, ki jo vsak prevajalec in sodni tolmač Akademije Oxford, zadolžen za obdelavo takšnih materialov, vsekakor ima. Lahko ste prepričani, da bodo določeno reklamno sporočilo, ki ga na primer vsebujejo PR članki, v optimalnem roku na pravi način prilagodili duhu hrvaškega jezika, s čimer bodo izpolnili osnovni cilj prevajanja takšnih vsebin, saj jim bo na ta način uspelo, da predmet reklamiranja približajo potencialnim strankam, ki se uporabljajo hrvaški jezik.

Poleg PR člankov prevajamo tudi reklamne letake in zloženke pa tudi vizitke, plakate, kataloge, brošure in ostale vrste materialov, ki služijo reklamiranju določenih storitev ali izdelkov.

Prevajanje besedil s področja politike iz slovenskega v hrvaški jezik

Politika je tema, ki je vedno aktualna, še posebej, kar zadeva našo državo in sosednjo Hrvaško. Zato ni presenetljivo, da je zelo pogosta potreba za prevajanjem besedilnih vsebin, katerih tema je povezana prav s tem področjem. Glede na to, da so naši prevajalci in sodni tolmači že dolgo let v tem poslu, zagotovo lahko zelo hitro prevedejo tudi najbolj kompleksna besedila, ki obdelujejo to temo.

Poleg besedil s področja politike iz slovenskega v hrvaški jezik prevajamo tudi vsa besedila, katerih tema je povezana s katerimkoli od navedenih področij: ekonomija, menedžment, psihologija, bančništvo, znanost, farmacija, pravo, ekologija in varstvo okolja, medicina, filozofija, komunikologija, finance, gradbena industrija, izobraževanje, sociologija, informacijske tehnologije, marketing ter vse ostale veje naravoslovnih in družbenih ved, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Glede na to, da gre za materiale, za katere ni treba opraviti overitve z žigom sodnega tolmača, je celoten postopek v veliki meri poenostavljen, saj nam stranke besedila lahko pošljejo po elektronski poti, mi pa jim po koncu obdelave na enak način lahko pošljemo prevedene vsebine.

Iz slovenskega v hrvaški jezik prevajamo tudi diplomske in seminarske naloge, znanstvena dela ter patente in rezultate znanstvenih raziskav oziroma vse ostale materiale, ki so povezani s področjem znanosti.

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje vseh spletnih vsebin, kot so spletne strani, programska oprema (programi in aplikacije) pa tudi spletnih katalogov in spletnih prodajaln, ne glede na kompleksnost in obsežnost materialov. Zelo pomembno je vedeti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači, ki so zadolženi za to področje prevajanja, implementirajo vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation), ki so veljavna v tem trenutku. Pomembnost njihove implementacije boste opazili v relativno kratkem roku, saj se bodo tako prevedene spletne vsebine zelo hitro pojavila na precej boljšem mestu v okviru spletnega iskanja.

Šepetano tolmačenje iz slovenskega v hrvaški jezik

Šepetano tolmačenje sodi med tiste vrste tolmačenja, za katere je v naši državi specializirano zelo malo strokovnjakov, tako da je povsem jasno, zakaj se vse stranke, ki imajo potrebo za to specifično vrsto tolmačenja, obračajo prav na nas.

Poleg šepetanega, so naši prevajalci in sodni tolmači usposobljeni tudi za konsekutivno in simultano tolmačenje iz slovenskega v hrvaški jezik.

Ker je cilj Prevajalskega centra Akademije Oxford, da obdrži visoko kakovost storitve, ki jo ponuja ter strankam omogoči, da so s tolmačenjem v tej kombinaciji jezikov zadovoljne tako one kot organizatorji določenega dogodka pa tudi vsi udeleženci, zahtevamo dostavo vseh pomembnih informacij v vezi s tem dogodkom, da ponudbo lahko prilagodimo njegovemu konceptu. To pomeni, da so nam stranke dolžne poslati informacije o številu udeležencev, predvidenem trajanju dogodka, njegovi organizaciji pa tudi podatke o prostoru, v katerem naj bi potekal, saj so prav to najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na izbiro vrste tolmačenja iz slovenskega v hrvaški jezik.

Za dogodke, za katere je najbolj primerna storitev simultanega tolmačenja, zainteresiranim strankam pod najugodnejšimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg te storitve pri nas lahko dobite tudi profesionalno redakcijo vseh tistih materialov, ki jih je nekdo že poskušal prevesti iz našega v hrvaški jezik, toda v tem ni bil uspešen in ni izpolnil vaših pričakovanj. Lektorji in korektorji, ki so v naši ekipi, imajo za seboj dolgoletne izkušnje v redakciji različnih vrst materialov in bodo dostavljene vsebine povsem zagotovo obdelali na najboljši možni način.

Prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo prevajajo tudi različne vrste knjig, tako književna dela vseh žanrov (romani, poezija, beletrija, proza) kot tudi učbenike, iz slovenskega v hrvaški jezik prevajamo pa tudi vsebino izobraževalnih, ilustriranih, specializiranih, otroških in vseh drugih vrst revij kot tudi časopisne članke, ne glede na obravnavano temo.

Prevajanje dokumentov in dokumentacije iz slovenskega v hrvaški jezik

Iz slovenskega v hrvaški jezik prevajamo tudi vse dokumente pa tudi različne vrste dokumentacije, predvsem gradbeno, medicinsko, tehnično in razpisno. Poleg zdravniških izvidov in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, obdelujemo tudi: specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacijo o medicinskih sredstvih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, gradbene projekte pa tudi navodila za uporabo ter vse ostale dokumente, ki so povezani s temi področji.

Potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) so samo nekateri od osebnih dokumentov, ki jih prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford na vašo zahtevo prevajajo iz slovenskega v hrvaški jezik in jih overjajo, da bi jih lahko predali katerikoli državni instituciji, ko imate potrebo za tem. Prav tako prevajamo tudi ostale osebne dokumente, kot so: osebna izkaznica, vozniško in prometno dovoljenje, potni list, delovno in dovoljenje za prebivanje in vse ostale, ki jih nismo omenili.

Poleg osebnih iz slovenskega v hrvaški jezik prevajamo tudi vse dokumente, ki so povezani s poslovanjem določenega podjetja ali podjetnika, s tem pa mislimo predvsem na: ustanovitveni akt in statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, bilance uspeha in stanja, letna poslovna poročila, fakture, poslovne odločitve in pogodbe, licence, revizijska poročila, certifikate in ostale dokumente iz tega področja.

Vsekakor treba omeniti tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam v skladu s potrebami, kot so: potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju na računu in ostale potrdila, izjave in soglasja, ki jih prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo v skladu z vašimi zahtevami.

Prevajalci in sodni tolmači zaposleni v Akademiji Oxford na zahtevo strank iz slovenskega v hrvaški jezik prevajajo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, diplomo in dodatek k diplomi pa tudi prepise ocen, potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju ter predmetnike in programe fakultet oziroma vse dokumente, ki se pogosto predajajo pristojnim institucijam, povezani pa so z izobraževanjem.

Ena smo od redkih institucij, ki ima strokovnjake, posebej usposobljene za prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz slovenskega v hrvaški jezik, prevajamo pa tudi sklepe o razvezi zakonske zveze, pooblastila in vse vrste sodnih odločb, tožb, pritožb in sklepov oziroma vse pravne akte.

Stranke, ki imajo potrebo za prevajanjem dokumentov v tej kombinaciji jezikov morajo biti seznanjeni s samim postopkom ter dejstvom, da pri nas poleg prevajanja iz slovenskega v hrvaški jezik dobijo tudi storitev overitve, za katero je zadolžena oseba, ki je pooblaščena s strani pristojnih državnih institucij oziroma sodni tolmač, ki je prav tako zaposlen v naši ekipi. Postopek overitve je natančno opredeljen z zakonom, tako da je sodni tolmač dolžan, da najprej fizično primerja prevod z izvirnim dokumentom in šele, ko ugotovi, da med njima ne obstaja absolutno nikakršna razlika, ga opremi s svojim žigom in s tem prevedeni dokument proglaša pravno veljavnim oziroma enakim izvirniku.

Samo iz tega razloga se postopek dostave dokumentov na prevajanje razlikuje od pošiljanja vseh ostalih vsebin, za katere ne poteka overitev, saj so stranke dolžne dostaviti tudi izvirne dokumente, toda samo na vpogled. Njih lahko pošljete s priporočeno poštno pošiljko oziroma angažirate določeno kurirsko službo, da nam jih dostavi, lahko pa jih tudi sami prinesete v našo poslovalnico.

Samo v primeru, ko vam je prevajanje dokumentov iz slovenskega v hrvaški jezik potrebno “danes za jutri” oziroma v posebej kratkem roku, nam jih lahko najprej skenirane pošljete na elektronski naslov, da bi prevajalci in sodni tolmači takoj začeli z njihovo obdelavo. Toda tudi v tem primeru ste dolžni spoštovati predpisani postopek, ki predvideva pošiljanje izvirnikov in le-te morate dostaviti na enega od navedenih načinov, pri čemer morate posebej paziti na časovni rok, ki je v tem primeru zelo kratek.

Potem ko prevajalci in sodni tolmači, zadolženi za obdelavo vaših dokumentov, končajo s svojim delom, jih lahko dobite na dva načina, in sicer vam jih lahko pošljemo na določen naslov s pomočjo kurirske službe ali pa pridete osebno v našo poslovalnico in jih prevzamete. Pošiljanje prevedenih in overjenih dokumentov na naslov se zaračunava ločeno od osnovne storitve in to po ceni, ki je navedena v veljavnem ceniku službe, ki vam tudi dostavlja pošiljko.

Čeprav je za številne dokumente storitev prevajanja in overitve sodnega tolmača povsem dovolj, da bi le-ti bili pravno veljavni, obstajajo tudi dokumenti, ko se zahteva posebna vrsta overitve s tako imenovanim haškim Apostille žigom. Tu overitev izvajajo določeni sodni organi naše države v skladu s predpisanimi pristojnostmi, stranke pa se morajo najprej pozanimati o tem, ali je tudi za dokument, za katerega želijo, da ga naši prevajalci in sodni tolmači obdelajo oziroma prevedejo iz slovenskega v hrvaški jezik, potrebna ta vrsta overitve. Če je potrebna, morajo izvedeti tudi to, na kakšen način le-ta poteka, saj tako ne bodo po nepotrebnem izgubljali svojega časa pa tudi denarja in truda. Overitev z Apostille žigom najpogosteje poteka na koncu oziroma potem, ko se določeni dokument prevede in overi z žigom zapriseženega sodnega tolmača, stranka pa ga je potem dolžna odnesti v določeno institucijo, da bi ga pristojni organi overili s haškim žigom. Toda obstaja tudi nekoliko drugačen postopek, ki se prav tako uporablja za določene dokumente in v tem primeru se dokument najprej overja z Apostille žigom, potem pa ga prevedejo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, pri čemer pa prevajajo tudi haški žig in potem vse skupaj overijo z uradnim žigom in šele potem je dokument pripravljen za uporabo.

Cena prevajanja iz slovenskega v hrvaški jezik

  • Iz slovenskega v hrvaški je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovenskega v hrvaški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v hrvaški z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovenskega v hrvaški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!