Prevajanje iz hrvaškega v finski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hrvaškega v finski jezik

Za spletno prevajanje iz hrvaškega v finski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajanje iz hrvaškega v finski jezik, ki ga ponujajo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford vključuje obdelavo vseh vsebin v pisani formi pa tudi tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji.

V pisani obliki prevajalci in sodni tolmači obdelujejo marketinške materiale kot tudi književna dela (romani, proza, beletrija, poezija in drugi) pa tudi strokovne oziroma poljudna besedila, ne glede na njihovo temo. Prav tako je v naši ponudbi tudi prevajanje iz hrvaškega v finski jezik za učbenike in spletne vsebine pa tudi za časopisne članke in vse vrste revij.

Poleg tega omenjeni strokovnjaki lahko izvedejo tudi kompletno obdelavo dokumentov, kar je storitev, ki poleg njihovega prevajanja v tej različici jezikov vključuje tudi overitev prevoda. Poudarjamo, da so v tem primeru za overitev zadolženi sodni tolmači in da ti s postavljanjem svojega žiga konkretnemu dokumentu dajejo absolutno pravno veljavnost.


Prevajanje iz hrvaškega v finski jezik
Prevajanje iz finskega v hrvaški jezik

Od strank, ki jim je potrebno prevajanje iz hrvaškega v finski jezik, tako za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (vse vrste potrdil, soglasij in izjav) kot tudi različnih vrst dokumentacij (tehnična, poslovna, gradbena, osebna, medicinska, razpisna in druge) se zahteva, da dostavijo izvirne dokumente in to izključno na vpogled pooblaščeni osebi - sodnemu tolmaču, glede na to, da jih je dolžan primerjati s prevodi in to neposredno, preden izvede njihovo uradno overitev. Poleg omenjenih, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse vrste pravnih aktov ter vse dokumente, ki so povezani s področji znanosti kot tudi tiste, ki se tičejo izobraževanja in številne druge.

Poleg možnosti, da dokumente dostavijo preko kurirske službe, je strankam, ki jih zanima obdelava dokumentov katerekoli vrste, ponujeno tudi, osebno pridejo v naše prostore in dostavijo izvirnike na vpogled, prav tako pa jih lahko tudi pošljejo s priporočeno pošiljko in to preko „Pošte Slovenije“. Za vse ostale vsebine, za katere je strankam potrebno neposredno prevajanje iz hrvaškega v finski jezik in ki ne vključujejo overitve z žigom sodnega tolmača, je predvidena dostava vsebin na obdelavo po elektronski pošti in prevzemanje na enak način po koncu njihove obdelave. Toda potem ko sodni tolmači in prevajalci v skladu s pravili konkretni obdelajo dokument, stranke lahko izberejo, ali želijo, da jim ga dostavimo na določen naslov, ali pa ga bodo osebno prevezle. Če se pri tem odločijo za prvo možnost, ki je ponujena, morajo vedeti, da ta storitev vključuje dodatno plačilo in to izključno v skladu s ceno, ki jo oblikuje kurirska služba.

Če neka stranka zahteva nujno prevajanje iz hrvaškega v finski jezik in to za katerikoli dokument, ji je dovoljeno, da najprej pošlje skenirane vsebine na elektronski naslov in da potem pristopi njihovi dostavi na enega od predhodno navedenih načinov.

Tolmačenje vključuje uporabo, tako simultanega kot tudi šepetanega pa tudi konsekutivnega tolmačenja. V odvisnosti od vrste storitve, ki je predvidena za določeni dogodek, strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg vsega omenjenega, prevajalci in sodni tolmači strankam lahko ponudijo tudi prevajanje iz hrvaškega v finski jezik za serije in filme različnih žanrov pa tudi vrst (dokumentarni, animirani, igrani, risani in ostali) kot tudi za reklamna sporočila oziroma za različne vrste oddaj in ostale video in zvočne vsebine. S ciljem, da strankam omogočimo kompletno obdelavo materialov te vrste, smo v ponudbo uvrstili tudi njihovo sinhronizacijo, po potrebi jim pa lahko ponudimo tudi storitev njihovega podnaslavljanja.

Glede na to, da so v ekipi naše institucije tudi lektorji in korektorji, vse tiste stranke, ki so prevajanje iz hrvaškega v finski jezik za najrazličnejše vsebine dobili na nekem drugem mestu, ali pa s kakovostjo obdelave niso zadovoljni, lahko dobijo tudi njihove storitve oziroma kompletno redakcijo slabo prevedenih materialov katerekoli vrste.

Prevajanje učbenikov iz hrvaškega v finski jezik

Profesionalno prevajanje učbenikov iz hrvaškega v finski jezik se nanaša na obdelavo vsebin najrazličnejše tematike oziroma področij. Pri tem je treba tudi poudariti, da se prevajalci in sodni tolmači odlično znajdejo pri obdelavi tudi najkompleksnejših učbenikov in da vsekakor lahko na zahtevo strank prevajajo tudi književna dela. Ta storitev se nanaša tudi na prevajanje beletrije pa tudi na obdelavo romanov oziroma kateregakoli in proznega in poetskega dela, ne glede na njegovo kompleksnost in obsežnost.

Prav tako naši strokovnjaki v navedeni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi časopisne članke in potem tudi ilustrirane revije ter vsebino katerekoli strokovne revije pa tudi vseh tistih, ki so namenjene najmlajšim oziroma vse ostale, za katero stranke zahtevajo prevajanje iz hrvaškega v finski jezik. Poleg tega jim nudimo tudi obdelavo različnih vrst vsebin, povezanih s področji marketinga (reklamne zloženke, PR besedila, plakati, katalogi, vizitke, brošure in druge).

Sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi profesionalno obdelavo vseh vsebin, ki so na neki način povezane s spletnim področjem. Pravzaprav mislimo na dejstvo, da uporabljajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), kadar izvajajo prevajanje iz hrvaškega v finski jezik za spletne strani in kadar obdelujejo spletne kataloge pa tudi spletne prodajalne, čeprav po potrebi lahko v tej različici prevajajo tudi katerokoli aplikacijo ali program, ki jih stranke zahtevajo. Z uporabo omenjenih pravil konkretni spletni materiali precej bolje kotirajo v okviru spletnih iskalnikov, pa so s samim tem tudi njihovi lastniki navdušeni nad pozitivnim učinkom, ki ga ta način obdelave vsekakor ima.

Glede na to, da v naši ekipi niso zaposleni izključno prevajalci in sodni tolmači, ampak tudi številni drugi strokovnjaki, moramo omeniti tudi to, da stranke pričakuje kompletna redakcija, in to za katerokoli vrsto vsebin, kadar obstaja potreba za tem. Natančneje, to vrsto storitve je treba uporabiti izključno tedaj, kadar določeni prevodi iz hrvaškega v finski jezik za konkretno vrsto materiala niso kakovostni in dobro izvedeni.

Profesionalno prevajanje igranih filmov iz hrvaškega v finski jezik

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank pristopijo tudi obdelavi igranih filmov v konkretni jezični kombinaciji in v skladu z njihovimi potrebami lahko izvajamo tudi profesionalno podnaslavljanje tako obdelanih filmov in jim ponudimo njihovo sinhronizacijo. Omenjeno storitev izvajajo najprej prevajalci in sodni tolmači in potem podnaslavljalci in strokovnjaki, katerih specialnost je sinhronizacija, ta pa se nanaša tudi na prevajanje iz hrvaškega v finski jezik za dokumentarne in risane kot tudi za animirane filme in potem tudi za reklamna sporočila ter zabavne in informativne oddaje, serije in vse ostale vrste in zvočnih in video vsebin.

Strankam, ki jim je to potrebno, lahko ponudimo tudi storitve, ki jih prav tako zagotavljajo sodni tolmači in prevajalci in ki se nanašajo na tolmačenje iz hrvaškega v finski jezik. Kadar strokovna ekipa Akademije Oxford uradno sprejme odločitev, katera vrsta tolmačenja bo uporabljena oziroma ali bodo omenjeni strokovnjaki izvedli konsekutivno, šepetano ali simultano tolmačenje, v konkretno ponudbo uvrstijo še eno storitev. Točneje, če se sprejme odločitev, da bo uporabljena konkretna vrsta storitve, se v tej ponudbi po zelo ugodnih cenah najde tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Če vam je potrebno neposredno prevajanje iz hrvaškega v finski jezik za strokovna ali poljudna besedila, imejte na umu, da se prevajalci in sodni tolmači odlično znajdejo v vseh področjih, tako da na vašo zahtevo lahko obdelujejo besedila različne tematike pa tudi katerekoli dolžine in kompleksnosti. Ekologija in varstvo okolja, farmacija, medicina, znanost, informacijske tehnologije, gradbena industrija, menedžment, filozofija in psihologija oziroma finance, politika, ekonomija, bančništvo, sociologija in pravo so samo nekatera od področij, s katerimi so lahko povezane teme konkretnih besedil, čeprav omenjeni strokovnjaki obdelajo besedilo katerekoli vsebine, ne glede na to, ali se njegova tematika primarno tiče družbenih ali naravoslovnih ved.

Prevajanje razpisne dokumentacije iz hrvaškega v finski jezik

Glede na to, da so v naši ekipi zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači, tako stranke, ki jim je potrebno prevajanje razpisne dokumentacije iz hrvaškega v finski jezik, pričakuje kompletna obdelava vseh dokumentov, ki sodijo v konkretno vrsto dokumentacije. Natančneje to pomeni, da poleg njihovega prevajanja v konkretni jezični kombinaciji dobite tudi overitev, in to z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Prav zahvaljujoč takšnemu postopku obdelave je strankam omogočeno, da tako obdelane dokumente uporabljajo, kadarkoli je to potrebno, glede na to, da so pravno absolutno veljavni.

Na zahtevo strank naši strokovnjaki obdelujejo tudi vse osebne dokumente (potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje in drugi), prav tako pa strankam ponujajo tudi prevajanje iz hrvaškega v finski jezik za vsa pravne akte (sodne presoje, certifikati, pogodbe, sodni sklepi, licence, pravni red Evropske unije, tožbe, pooblastilo za zastopanje, certifikati pritožbe in ostali dokumenti, ki so povezani, tako s področjem prava kot tudi s področjem sodstva).

Katerikoli dokument, ki ga je treba predložiti različnim pristojnim službam, prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelajo v omenjeni jezični kombinaciji, to pa se nanaša predvsem na prevajanje iz hrvaškega v finski jezik za potrdilo o samskem stanu in za potrdilo o višini dohodkov, toda ti strokovnjaki po potrebi prevajajo tudi potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje in potrdilo o nekaznovanosti ter vse ostale vrste potrdil, soglasij in izjav.

Strankam omogočamo tudi profesionalno obdelavo vseh vrst dokumentacij, tako gradbene kot tudi tehnične pa tudi medicinske in poslovne, kar predvideva obdelavo, tako zdravniških izvidov in dokumentacije o medicinskih izdelkih kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka. Na zahtevi prevajalci in sodni tolmači prav tako prevajajo tudi gradbene projekte, navodila za uporabo in laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi deklaracije izdelkov in ostale dokumente iz te skupine. V naši ponudbi je tudi prevajanje iz hrvaškega v finski jezik za ustanovitveni akt podjetja in revizijska poročila ter za fakture in poslovne odločitve pa tudi za letna poročila, statute podjetja in finančna poročila ter za vse druge dokumente, ki veljajo za delo vseh predhodno omenjenih vrst dokumentacij.

Treba je omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci na zahtevo stranke lahko izvedejo prevajanje iz hrvaškega v finski jezik za, diplomske in naloge seminarske naloge ter znanstvena dela pa tudi za katerikoli dokument s področja izobraževanja ali znanosti. Poleg rezultatov znanstvenih raziskav in predmetnikov in programov fakultet ter potrdila o rednem šolanju ta storitev vključuje tudi obdelavo znanstvenih patentov in diplome ter dodatka k diplomi in potem tudi potrdila o opravljenih izpitih, prepisa ocena in zaključnih spričeval osnovne in srednje šole ter vseh ostalih dokumentov, ki sodijo na omenjena področja.

Cena prevajanja iz hrvaškega v finski jezik

  • Iz hrvaškega v finski je 31 EUR po strani

Cena prevajanja iz hrvaškega v finski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hrvaškega v finski z overitvijo sodnega tolmača je 37 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hrvaškega v finski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!