Prevajanje iz hrvaškega v pakistanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hrvaškega v pakistanski jezik

Za spletno prevajanje iz hrvaškega v pakistanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Stranke, ki zahtevajo neposredno prevajanje iz hrvaškega v pakistanski jezik, lahko v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo številne dodatne storitve. V naši ekipi so prevajalci in sodni tolmači, ki na prvem mestu izvedejo kompletno obdelavo, tako poslovnih kot tudi osebnih dokumentov, toda po potrebi prevajajo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam oziroma različne vrste izjav, potrdil in soglasij.

Ti strokovnjaki v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi dokumenta iz sestave tehnične in gradbene dokumentacije ter vse tiste, ki so povezani z razpisno dokumentacijo pa tudi dokumente, ki se primarno nanašajo na področja, tako izobraževanja in prava kot tudi sodstva pa tudi znanosti kot tudi vse ostale dokumente, za katere stranke zahtevajo profesionalno obdelavo.

Ko rečemo, da naši strokovnjaki pristopajo kompletni obdelavi, to vključuje najprej njihovo prevajanje v konkretni jezični različici in potem tudi overitev, njo pa v skladu s pravili izvaja zapriseženi sodni tolmač.


Prevajanje iz hrvaškega v pakistanski jezik
Prevajanje iz pakistanskega v hrvaški jezik

Od strank, ki jim je potrebno prevajanje iz hrvaškega v pakistanski jezik za različne dokumente, se zahteva, da na vpogled dostavijo tudi izvirne vsebine, saj jih mora sodni tolmač primerjati z izvirniki, in to neposredno pred overitvijo. Pomembno je tudi to, da stranke predhodno preverijo, ali se za konkretne dokumente mora izvesti nadoveritev, oziroma, ali se nanje mora postaviti haški ali Apostille žig in po katerem principu se v določenem primeru izvaja ta vrsta overitve.

Vse dokumente, za katere zahtevajo obdelavo, nam stranke posredujejo ali osebno, ali pa jih pošljejo s priporočeno pošiljko preko „Pošte Slovenije“ oziroma zadolžijo kurirsko službo, da nam jih dostavi. Ostale vsebine, za katere zahtevajo prevajanje iz hrvaškega v pakistanski jezik, ne samo, da nam po elektronski pošti pošljejo na obdelavo, ampak jih in na popolnoma enak način lahko dobijo po koncu obdelave.

Ko prevajalci in sodni tolmači izvedejo kompletno obdelavo dokumentov, je strankam dovoljeno najprej njihovo osebno prevzemanje pa tudi dostava na naslov. Ta storitev se zaračunava po ceniku kurirske službe, pri čemer jo stranka mora plačati, ko prevzema konkretno pošiljko.

Omenjeni strokovnjaki prav tako lahko obdelujejo tudi marketinške materiale katerekoli vrste kot tudi učbenike ter časopisne članke oziroma revije in vse vrste književnih del. V okviru ponudbe storitev, ki jih sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo, je tudi prevajanje iz hrvaškega v pakistanski jezik za spletne strani in ostale vsebine v zvezi s področjem spleta kot tudi za vse vrste zvočnih in video materialov. Posebej poudarjamo, da poleg prevajanja serija in filmov oziroma reklamnih sporočil, oddaj različne tematike in ostalih podobnih vsebin, stranke lahko dobijo tudi njihovo sinhronizacijo, prav tako pa izvajamo tudi storitev njihovega podnaslavljanja.

Poleg tega ti strokovnjaki v skladu s potrebami in zahtevami strank lahko izvedejo tudi tolmačenje iz hrvaškega v pakistanski jezik, kar pomeni, da v odvisnosti od vrste konkretnega dogodka lahko uporabijo simultano, konsekutivno ali šepetano tolmačenje. V primerih, kadar strokovna ekipa Akademije Oxford oceni, da je primerna ta vrsta storitve, jim ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Po potrebi lahko izvajamo tudi kompletno redakcijo oziroma korekturo in lekturo različnih vsebin, ki so že prevedene iz hrvaškega v pakistanski jezik, toda obdelava konkretnih vsebin v tem primeru ni bila izvedena profesionalno.

Prevajanje vseh vrst besedil iz hrvaškega v pakistanski jezik

Čeprav se precej pogosteje stranke javljajo z zahtevo za prevajanjem poljudnih besedil iz hrvaškega v pakistanski jezik, sodni tolmači in prevajalci lahko konkretni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi strokovna besedila, katerih tematika sodi na področja znanosti, izobraževanja, medicine, psihologije in sociologije. V tej jezični različici obdelujejo tudi besedila s področij gradbene industrije, zatem politike, menedžmenta in turizma oziroma komunikologije in ekonomije ter bančništva, ekologije in varstva okolja pa tudi informacijskih tehnologij kot tudi financ in vseh ostalih znanstvenih disciplin, ne glede na to, ali so povezane z naravoslovnimi ali družbenimi vedami.

Med storitve, ki jih stranke lahko dobijo v okviru naše institucije sodi tudi profesionalna lektura oziroma korektura, za izvedbo katere bodo poskrbeli strokovnjaki, ozko specializirani za to oziroma korektorji in lektorji z dolgoletnimi profesionalnimi izkušnjami. Posebej poudarjamo, da ti strokovnjaki izvedejo vse potrebne spremembe, ki jih zahteva prevajalska stroka oziroma popravljajo napake, ki jih vsebujejo prevodi, da bi vam omogočili materiale, ki so z vidika naše stroke kakovostno obdelani.

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v pakistanski jezik za spletne strani, prevajajo pa tudi spletne prodajalne kot tudi kataloge, zatem programsko opremo oziroma različne programe in aplikacije ter vse ostale materiale, ki se tičejo spleta. Glede na to, da ti strokovnjaki, katerih specialnost je prevajanje spletnih materialov iz hrvaškega v pakistanski jezik, izvajajo tudi njihovo optimizacijo za iskalnike, in to ob uporabi pravil SEO (Search Engine Optimisation), tako da bodo stranke več kot zadovoljne s ponujeno storitvijo, saj bodo konkretni materiali imeti precej boljši položaj na spletu.

Zainteresiranim strankam tudi omogočamo, da dobijo kompletno obdelan katerokoli zvočno ali video vsebino, kar predvsem pomeni, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo njihovo prevajanje iz hrvaškega v pakistanski jezik, po tem pa strokovnjaki v naši ekipi, ki so za to posebej usposobljeni, izvajajo tudi njihovo podnaslavljanje. Poleg tega lahko izvajamo tudi sinhronizacijo prevedenih vsebin te vrste, omenjeni strokovnjaki pa poleg serij in igranih oziroma dokumentarnih filmov obdelujejo tudi reklamna sporočila, zatem zabavne in izobraževalne oddaje ter animirane filme kot tudi risane filme, informativne oddaje in ostale vsebine te vrste.

Prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz hrvaškega v pakistanski jezik

Da bi nekdo dobil pravno veljavno prevedeno potrdilo o nekaznovanosti v omenjeni različici jezikov, poskrbijo strokovnjaki, zaposleni v okviru naše institucije oziroma prevajalci in sodni tolmači. Pravzaprav ta storitev vključuje najprej prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz hrvaškega v pakistanski jezik in potem tudi overitev prevedenega dokumenta. Moramo poudariti, da to overitev lahko izvede izključno sodni tolmač, toda ta ni zadolžen za overitev, ki predvideva postavljanje Apostille oziroma žiga, poznanega kot haški na dokumente. Prav zato se mora vsaka posamična stranka predhodno pozanimati o tem, ali je treba postaviti to vrsto žiga na dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje v omenjeni različici jezikov. Prav tako morajo tudi vprašati, kdaj je treba postaviti žig na konkretne dokumente. Prav tako je tudi zelo pomembno, da vsaka zainteresirana stranka spoštuje proceduro, ki je povezana z obdelavo dokumentov v tej jezični kombinaciji oziroma mora na vpogled priložiti izvirne dokumente, da bi v skladu s pravili lahko izvedli overitev prevoda.

Poleg potrdila o nekaznovanosti naši strokovnjaki prav tako obdelujejo tudi soglasje za zastopanje kot tudi potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o stalni zaposlitvi oziroma potrdilo o samskem stanu pa tudi potrdilo o stanju računa v banki in potem tudi vse ostale dokumente, ki jih je v določenih situacijah treba predložiti pristojnim službam. Poudarjamo tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v pakistanski jezik za različne vrste dokumentacij oziroma za vse dokumente iz sestave poslovne in osebne dokumentacije (sklep o ustanovitvi pravne osebe, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o državljanstvu, revizijska poročila, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, statut podjetja, izpiski iz matičnega registra o smrti, poslovne odločitve, osebna izkaznica, ustanovitveni akt podjetja, potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, finančna poročila, vozniško in delovno dovoljenje, letna poročila, prometno dovoljenje in drugi) in da ti strokovnjaki prav tako kompletno obdelujejo tudi vse dokumente iz sestave, tako gradbene in tehnične kot tudi razpisne pa tudi medicinske dokumentacije. To poleg prevajanja gradbenih projektov in navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter deklaracij izdelkov, vsekakor vključuje tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v pakistanski jezik za specifikacije farmacevtskih izdelkov in navodila za uporabo ter za dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi za vse ostale dokumente, ki predhodno niso omenjeni in so v njihovi sestavi.

Na zahtevo stranka prav tako lahko obdelamo tudi vsak dokument, ki je povezan s področjem znanosti ali izobraževanja (znanstveni patenti, diploma in dodatek k diplomi, znanstvena dela, predmetniki in programi fakultet, potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol ter seminarske ali in diplomske naloge različne tematike in drugi), sodni tolmači in prevajalci pa v konkretni jezični kombinaciji obdelujejo tudi katerikoli dokument, ki sodi med pravne akte oziroma tistega, ki je povezan s področjem sodstva ali prava. Tako poleg vseh vse vrst pritožb, sodb in odločitev v navedeni različici tudi prevajajo in potem izvedejo tudi overitev prevoda za pravni red Evropske Unije oziroma za sodne sklepe in certifikate ter za različne vrste pogodb in licenc kot tudi za pooblastilo za zastopanje in ostale dokumente, ki so s povezani s področjem prava.

Prevajanje časopisnih člankov iz hrvaškega v pakistanski jezik

Prevajalci in sodni tolmači strankam, ki jih to zanima, ponujajo možnost, da po ugodnih cenah dobijo neposredno prevajanje časopisnih člankov iz hrvaškega v pakistanski jezik. Seveda lahko obdelujejo tudi vsebino različnih vrst revij (otroške, strokovne, ilustrirane in druge), kadar pa je to potrebno, izvajajo tudi prevajanje v konkretni različici jezikov za učbenike in katerekoli književno delo (poezija, romani, prozna dela, beletrija in druga).

Poleg tega naši strokovnjaki lahko na zahtevo strank zagotovijo tudi storitev v zvezi s tolmačenjem iz hrvaškega v pakistanski jezik in pristopijo ali simultanemu ali šepetanemu oziroma konsekutivnemu tolmačenju v konkretni jezični kombinaciji. Tako je izjemno pomembno, da stranke, ki jim je potrebna ta storitev, zaposlene v naši poslovalnici seznanijo z vsemi detajli, oziroma dostavijo podatke o mestu, na katerem naj bi potekal konkretni dogodek in da zagotovijo tudi informacije o načinu njegove organizacije pa tudi o številu udeležencev oziroma o tem kako dolgo naj bi trajal in o ostalih detajlih, ki so v tem primeru pomembni. Posebej moramo poudariti, da se vse to zahteva, da bi strokovnjaki izbrali ustrezno storitev in da bi bili prepričani, da bo ta odgovorila na vse zahteve tako, kot je to potrebno. V primeru, da se zgodi, da omenjeni strokovnjaki sprejmejo odločitev o uporabi simultanega tolmačenja iz hrvaškega v pakistanski jezik za neki dogodek, bo tem strankam tudi omogočeno, da pod odličnimi pogoji najamejo opremo za simultano tolmačenje.

V okviru storitev, ki jih sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko izvedejo na zahtevo strank, je tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v pakistanski jezik za marketinške materiale. Poleg reklamnih zloženk, brošur in plakatov prav tako obdelujejo tudi PR članke in potem tudi reklamne kataloge, letake in vse ostale vsebine v zvezi z reklamiranjem oziroma vizitke. Vsaka stranka, ki hoče dobiti prevedene materiale s področja marketinga v navedeni kombinaciji jezikov, se mora na prvem mestu zavedati, da sodni tolmači in prevajalci pri njihovi obdelavi spoštujejo marketinška pravila, oziroma, da jih vsekakor uporabljajo in na ta način osebam, ki uporabljajo pakistanski jezik, zagotovijo priložnost, da na ustrezen način izvedo, kaj se skozi konkretne materiale reklamira, in to tako, kot da so ti bili napisani v njihovem maternem jeziku.

Cena prevajanja iz hrvaškega v pakistanski jezik

  • Iz hrvaškega v pakistanski je po dogovoru

Cena prevajanja iz hrvaškega v pakistanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hrvaškega v pakistanski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz hrvaškega v pakistanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!