Prevajanje iz hrvaškega v turški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hrvaškega v turški jezik

Za spletno prevajanje iz hrvaškega v turški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da so poleg številnih drugih strokovnjakov tudi prevajalci in sodni tolmači za hrvaški pa tudi za turški jezik, prav tako zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford in da vsi posedujejo izjemno visoko raven in znanja in izkušenj, to pomeni, da vsakdo, ki ga zanima neposredno prevajanje iz hrvaškega v turški jezik, to storitev lahko dobi v okviru naše institucije. Ta se nanaša in na tolmačenje kot tudi na obdelavo vsebin v pisani obliki.

Najprej je treba poudariti, da sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo storitev, ki se nanaša in na konsekutivno in na simultano ter na šepetano tolmačenje iz hrvaškega v turški jezik, vsem zainteresiranim strankam pa omogočamo, da pod zelo ugodnimi pogoji dobijo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. V naši ekipi so tudi korektorji in lektorji, ki zagotavljajo svoje storitve, pa tudi strokovnjaki, ki so zadolženi za sinhronizacijo in podnaslavljanje. Zato stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz hrvaškega v turški jezik za zvočne in video vsebine, ponujamo možnost njihove kompletne obdelave.

Sodni tolmači in prevajalci po potrebi v konkretni kombinaciji jezikov lahko prevajajo tudi marketinške materiale kot tudi besedila katerekoli tematike oziroma vsebine, ki so povezane s spletnim področjem, zatem učbenike, časopisne članke in revije ter književna dela pa tudi številne druge materiale.


Prevajanje iz hrvaškega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v hrvaški jezik

Strankam prav tako omogočamo tudi prevajanje iz hrvaškega v turški jezik za poslovne in osebne dokumente oziroma za vse tiste iz sestave gradbene pa tudi razpisne in medicinske oziroma tehnične dokumentacije. V naši ponudbi je tudi obdelava dokumentov s področij izobraževanja, prava in sodstva kot tudi znanosti, na zahtevo pa lahko prevajamo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, in številne druge.

Pomembna je, da stranke vedo, da jih pri nas pričakuje tudi prevajanje iz hrvaškega v turški jezik za različne dokumente pa tudi njihova overitev, ki jo v tem primeru izvaja zapriseženi sodni tolmač. Na ta način stranke dobijo dokument, ki ga lahko uporabljajo v praksi, kjerkoli želijo, glede na to, da mu pravno veljavnost prav daje žig zapriseženega sodnega tolmača.

Vsakdo, ki zahteva obdelavo dokumentov mora tudi vedeti, da zakon za nekatere od njih nalaga obveznost postavljanja haškega oziroma tako imenovanega Apostille žiga in da prevajalci in sodni tolmači nimajo pristojnosti za izvajanje te vrste overitve. Zato stranke morajo zahtevati informacije o tem vrsti overitve, in to v okviru državnih institucij, ki so za to pristojne (službe pri okrožnih sodiščih Republike Slovenije) in če izvedo, da je haški žig obvezno postaviti na dokumente, za katere zahtevajo neposredno prevajanje iz hrvaškega v turški jezik, vprašajo tudi, kdaj se ta overitev izvaja (po ali pred obdelavo dokumentov s strani naših strokovnjakov).

Od strank se zahteva tudi obvezna dostava izvirnih dokumentov na vpogled, da bi postopek overitve potekal v skladu s pravili. Poleg osebne dostave oziroma pošiljanja preko kurirske službe jim je na razpolago tudi možnost, da jih pošljejo s priporočeno poštno pošiljko na naslov naše poslovalnice. Ko sodni tolmači in prevajalci končajo z njihovo obdelavo, jih stranke prevzemajo ali osebno, ali jim jih dostavimo na naslov, pri čemer morajo plačati to storitev v skladu s cenikom službe, ki tudi dostavlja pošiljko. Vse ostale vsebine, za katere jim je potrebno prevajanje iz hrvaškega v turški jezik in ki se ne nanašajo na dokumente, pa s samim tem tudi ne vključujejo overitve, zainteresirane stranke lahko, ne samo pošljejo na obdelavo, ampak jih prav tudi prejmejo po elektronski pošti. Toda damo, kadar gre za nujno prevajanje različnih dokumentov, jim je dovoljeno, da jih najprej pošljejo skenirane, in jih šele potem prinesejo ali pošljejo na enega od omenjenih načinov.

Prevajanje dela književnosti iz hrvaškega v turški jezik

Tako romane kot tudi dela beletrije oziroma poetska in prozna dela prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo v navedeni kombinaciji jezikov. Poleg njihovega prevajanja iz hrvaškega v turški jezik, lahko obdelujejo tudi učbenike, in to katerekoli tematike pa tudi časopisne članke ter vse vrste revij (ilustrirane, strokovne, otroške in ostale).

Med storitvami, ki jih zagotavljajo naši strokovnjaki, je tudi lektura prevedenih materialov katerekoli vrste kot tudi njihova korektura. Toda pomembno je poudariti, da storitev redakcije različnih vrst materialov strankam izključno zagotavljajo lektorji in korektorji.

Poleg omenjenega, izvajamo tudi prevajanje iz hrvaškega v turški jezik za vsebine, ki sodijo v domeno marketinga in to ob uporabi vseh pravil, ki jih to področje zahteva, da bi bil dosežen osnovni cilj obdelave, tako plakatov in PR besedil ter reklamnih letakov kot tudi zloženk, brošur in ostalih marketinških materialov. V odvisnosti od potreb prevajalci in sodni tolmači obdelajo tudi vizitke v tej kombinaciji jezikov in to v najkrajšem možnem roku.

Če organizirate dogodek, na katerem bodo prisotni govorci teh dveh jezikov, je tukaj tudi tolmačenje iz hrvaškega v turški jezik, kar je storitev, ki vam jo prav tako lahko zagotovijo sodni tolmači in prevajalci, ki so v naši ekipi. Da bi v celoti odgovorili na zahteve tega dogodka, nam morate posredovati podatke o njegovi organizaciji (o prostoru, v katerem bo potekal, o trajanju, o predvidenem številu udeležencev). To zahtevamo samo zato, se vsaka vrsta tolmačenja, ki jo naši strokovnjaki lahko uporabijo v navedeni različici jezikov oziroma in konsekutivno in simultano ter šepetano, lahko uporablja izključno v določenih situacijah in za natančno opredeljeno vrsto dogodka. Kadar strokovnjaki v naši ekipi sestavljajo ponudbo za tolmačenje iz hrvaškega v turški jezik in če ocenijo, da ta vrsta storitve izpolnjuje zahteve dogodka, bomo vanjo uvrstili tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje potrdila o stalnem prebivališču iz hrvaškega v turški jezik

Storitev, ki se nanaša na prevajanje potrdila o stalnem prebivališču iz hrvaškega v turški jezik, vključuje tudi dodatno storitev oziroma overitev prevoda z žigom uradno pooblaščene osebe - sodnega tolmača. Na ta način stranka, ki zahteva to storitev dobi potrdilo o stalnem prebivališču, ki je obdelano v skladu z zakonskimi pravili, kar nadalje pomeni, da ga lahko uporablja enako kot tudi vsak drug izvirni in pred zakonom priznani dokument.

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz hrvaškega v turški jezik in za ta in za katerikoli drugi dokument vsekakor morajo priložiti tudi izvirnike na vpogled, kar se zahteva prav zaradi overitve in da pravočasno preverijo, ali je za te dokumente potrebno izvesti nadoveritev, oziroma, ali se zanje zahteva overitev z Apostille (haškim) žigom.

Sodni tolmači in prevajalci po potrebi obdelajo tudi potrdilo o državljanstvu, osebno izkaznico in potni list pa tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu ter o sklenitvi zakonske zveze in o smrti oziroma vse vrste dovoljenj (dovoljenje za prebivanje, prometno, delovno in vozniško) pa tudi vse ostale neomenjene osebne dokumente.

V trenutni ponudbi storitev, ki jih prevajalci in sodni tolmači lahko zagotovijo, je tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v turški jezik za vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kar se primarno nanaša na obdelavo različnih vrst potrdil in soglasij ter izjav (potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi). Prav tako lahko obdelujejo tudi različne vrste dokumentacij, tako razpisno ter medicinsko, tehnično in gradbeno (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, specifikacije farmacevtskih izdelkov, gradbeni projekti, navodila za uporabo, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, deklaracije izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in ostali dokumenti, ki sestavljajo del navedenih vrst dokumentacij), če je to potrebno, lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v turški jezik za poslovno dokumentacijo (ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, fakture, finančna poročila, ustanovitveni akti podjetja, poslovne odločitve, letna poročila, statut podjetja in številni drugi).

Poleg vsega do zdaj omenjenega, prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo tudi prevajanje iz hrvaškega v turški jezik za sodne in pravne akte (licence, pritožbe in sodbe, pooblastila za zastopanje, pogodbe, sodne odločitve, certifikati, sodni sklepi, pravni red Evropske Unije, tožbe in drugi), toda prav tako lahko obdelujejo tudi katerikoli dokument, ki sodi v domeno, tako izobraževanja kot tudi znanosti (diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, seminarske naloge, predmetniki in programi fakultet, prepis ocen, diplomske naloge, rezultati znanstvenih raziskav, potrdilo o rednem šolanju, znanstveni patenti in dela, zaključna spričevala osnovne in srednje šole).

Prevajanje spletnih strani iz hrvaškega v turški jezik

Prevajalci in sodni tolmači, ki so v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zadolženi za prevajanje spletnih strani iz hrvaškega v turški jezik, istočasno izvajajo tudi njihovo optimizacijo v skladu z vsemi pravili, ki jih določa SEO (Search Engine Optimisation) in tako strankam omogočajo profesionalno in kakovostno storitev. Za tiste, ki niso informirani, moramo posebej poudariti, da je uporaba pravil optimizacije izjemno pomembna, ker ima zelo pozitiven vpliv na boljše kotiranje obdelanih vsebin na spletu. Ne samo, da obdelujejo spletne strani, ampak tudi ostale spletne vsebine, kot so na primer spletni katalogi in aplikacije ter spletne prodajalne, programi in drugi.

V naši uradni ponudbi je tudi prevajanje iz hrvaškega v turški jezik za igrane filme različnih žanrov oziroma za dokumentarne in animirane ter risane filme, čeprav prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi serije ter reklamna sporočila, kot tudi različne vrste oddaj (informativne, otroške, zabavne, izobraževalne in ostale), ne glede na to, ali so namenjene predvajanju na radijskih postajah, televiziji ali na kateremkoli drugem mediju. Glede na to, da našo ekipo sestavljajo številni strokovnjaki in da so tukaj tudi podnaslavljalci pa tudi tisti, ki lahko sinhronizirajo katerokoli vrsto vsebin, to pomeni, da vsaka stranka, ki zahteva prevajanje ali video ali zvočnih vsebin iz hrvaškega v turški jezik, lahko pričakuje tudi storitev njihove sinhronizacije pa tudi podnaslavljanja.

Vse vrste strokovnih besedilnih vsebin pa tudi tistih, ki sodijo med poljudne, sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank prav tako lahko obdelajo v navedeni jezični kombinaciji. Ta storitev vključuje prevajanje iz hrvaškega v turški jezik za besedila s področij financ, bančništva in politike ter ekonomije in medicine oziroma gradbene industrije pa tudi tista, katerih tema je povezana s segmentom informacijskih tehnologij, ekologije in varstva okolja in komunikologije ter izobraževanja, psihologije, menedžmenta in sociologije pa tudi vseh ostalih vej in naravoslovnih in družbenih ved.

Cena prevajanja iz hrvaškega v turški jezik

  • Iz hrvaškega v turški je 27 EUR po strani

Cena prevajanja iz hrvaškega v turški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hrvaškega v turški z overitvijo sodnega tolmača je 33 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hrvaškega v turški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!