Prevajanje iz hrvaškega v bolgarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hrvaškega v bolgarski jezik

Za spletno prevajanje iz hrvaškega v bolgarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Na prvem mestu prevajalci in sodni tolmači, ki so del ekipe naše institucije, izvede storitev neposrednega prevajanja v tej kombinaciji jezikov za dokumente in za vse ostale vsebine v pisani obliki, po potrebi pa strankam prav tako ponudijo tudi tolmačenje iz hrvaškega v bolgarski jezik. Kar zadeva to storitev, ta vključuje uporabo vseh treh vrst oziroma simultanega, konsekutivnega in šepetanega tolmačenja, prav tako pa lahko vsem, ki jih to zanima, po ugodnih cenah ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prav tako strankam ponujamo tudi storitev redakcije (korektura in lektura), za njeno izvedbo pa so zadolženi strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami oziroma korektorji in lektorji, ki so prav tako v naši ekipi. Kompletno obdelavo zvočnih in video vsebin vseh vrst, kot so filmi in oddaje katerekoli vrste pa tudi serije, reklamna sporočila in drugo, ponujamo vsem zainteresiranim strankam, to pa vključuje njihovo prevajanje iz hrvaškega v bolgarski jezik in potem tudi podnaslavljanje in sinhronizacijo.

Sodni tolmači in prevajalci v navedeni kombinaciji jezikov prevajajo tudi vse vsebine, ki so povezana s spletom in potem tudi revije in besedila različne vsebine oziroma književna dela in marketinške materiale.


Prevajanje iz hrvaškega v bolgarski jezik
Prevajanje iz bolgarskega v hrvaški jezik

Kar zadeva prevajanje iz hrvaškega v bolgarski jezik za dokumente, stranke dobijo tudi njihovo overitev, ki jo izvajajo strokovne osebe oziroma zapriseženi sodni tolmači. Glede na to, da ti najprej primerjajo izvirni in prevedeni dokument, to tudi pomeni, da vsaka stranka, ki ji je potrebna ta storitev, mora dostaviti tudi izvirnike na vpogled, toda to ni primer pri ostalih vsebinah. Iz tega razloga lahko njih na obdelavo pošljejo na elektronski naslov in jih na enak način tudi dobijo, ko prevajalci in sodni tolmači izvedejo prevajanje teh materialov v tej kombinaciji jezikov. Vse dokumente nam na obdelavo pošljejo s priporočeno poštno pošiljko ali preko kurirske službe, toda vsekakor imajo možnost, da jih osebno prinesejo v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Če so stranke zainteresirane za nujno prevajanje iz hrvaškega v bolgarski jezik za različne dokumente, tedaj jim je dovoljeno, da najprej pošljejo skenirane vsebine na elektronski naslov, da bi se postopek njihove obdelave pospešil in po tem imajo tudi obveznost, da jih prinesejo, ali na drugi način dostavijo izvirnike na vpogled.

Poudarjamo tudi to, da obstajajo dokumenti, za katere je treba izvesti overitev s haškim oziroma tako imenovanim žigom Apostille in da omenjene overitve ne izvajajo naši strokovnjaki. Zato se strankam tudi svetuje, da se v okviru pristojnih institucij pozanimajo, ali je ta žig potreben za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz hrvaškega v bolgarski jezik, toda prav tako morajo tudi vprašati, ali se ta mora postaviti, potem ko prevajalci in sodni tolmači izvedejo svoj segment posla ali pa pred tem.

Poleg vseh dokumentov s področij izobraževanja in znanosti oziroma tistih iz sestave tehnične in medicinske kot tudi gradbene in osebne pa tudi razpisne in poslovne dokumentacije naši strokovnjaki pa po potrebi obdelujejo tudi vse pravne akte oziroma absolutno vse druge dokumente, za katere stranke zahtevajo prevajanje iz hrvaškega v bolgarski jezik.

Simultano tolmačenje iz hrvaškega v bolgarski jezik

Če je za določeni dogodek, ki ga nekdo organizira, treba uporabiti simultano tolmačenje iz hrvaškega v bolgarski jezik, naše stranke lahko po zelo ugodni ceni dobijo tudi možnost, da najamejo opremo za simultano tolmačenje vrhunske kakovosti. Seveda prevajalci in sodni tolmači lahko uporabijo tudi konsekutivno pa tudi tako imenovano šepetano tolmačenje, kar pravzaprav pomeni, da ima absolutno katerakoli vrsta dogodka ustrezno vrsto tolmačenja v tej jezični kombinaciji.

Med storitve, ki jih prav tako lahko zagotovijo sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford, sodi tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v bolgarski jezik za vse vrste spletnih vsebin in s tem se misli predvsem na spletne kataloge, spletne strani in spletne prodajalne, čeprav ti strokovnjaki lahko prevajajo tudi različne programe pa tudi aplikacije in vse ostale materiale, ki se nanašajo na področje spleta. Zelo je pomembno poudariti, da naši strokovnjaki v toku obdelave konkretnega materiala te vrste vsekakor pazijo tudi na uporabo pravil, ki se nanašajo na njihovo optimizacijo za iskalnike in prav zahvaljujoč dejstvu, da spoštujejo pravila SEO (Search Engine Optimisation), naše stranke dobijo, ne samo prevedene, ampak tudi kakovostno optimizirane spletne vsebine, katerih položaj se zelo hitro po koncu obdelave in po postavljanju na splet v veliki meri poboljša.

Ponujamo vam tudi kompletno obdelavo filmskih stvaritev, ne glede na to, kateremu žanru in vrsti pripadajo (animirani, dokumentarni, igrani, risani in drugi filmi), v skladu s potrebami pa sodni tolmači in prevajalci obdelajo tudi reklamna sporočila kot tudi vse vrste oddaj (izobraževalne, informativne, zabavne, otroške in ostale) ter serije in številne druge video in zvočne vsebine. Prav tako moramo posebej poudariti tudi to, da vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz hrvaškega v bolgarski jezik za takšne vsebine, v okviru naše institucije lahko dobijo tudi storitev najprej njihovega podnaslavljanja pa tudi sinhronizacije.

Prevajanje dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim službam iz hrvaškega v bolgarski jezik

Kadar gre za prevajanje dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam iz hrvaškega v bolgarski jezik, se ta storitev nanaša na katerokoli vrsto soglasij, potrdil ali izjav (potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in drugi).

Stranke se vsekakor morajo tudi zavedati, da poleg prevajanja teh in številnih drugih dokumentov pri nas vključuje tudi overitev, za katero je pristojen zapriseženi sodni tolmač, sicer stalni član ekipe naše institucije. Od vsake stranke, ki ji je potrebno prevajanje v konkretni jezični kombinaciji za katerikoli dokument, se vedno zahteva, da absolutno spoštuje tudi pravila, ki predvidevajo, da je dolžna dostaviti izvirne dokumente, in to na vpogled. Prav tako mora poiskati informacije, ki se nanašajo na overitev s haškim (Apostille) žigom za dokumente, za katero zahteva obdelavo naših strokovnjakov, ker sodni tolmači in prevajalci niso dolžni posedovati teh informacij, prav tako pa ne morejo izvesti te overitve.

V naši ponudbi je tudi prevajanje iz hrvaškega v bolgarski jezik za različne pravne akte (sodne presoje, licence, pogodbe, pravni red Evropske Unije, sodne odločitve, certifikati, pritožbe in sklepi, tožbe, pooblastilo za zastopanje in drugi), prav tako pa v navedeni različici jezikov omenjeni strokovnjaki lahko obdelujejo tudi vsa poslovne kot tudi osebne dokumente (potrdilo o državljanstvu, sklep o ustanovitvi pravne osebe, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, o rojstvu in o smrti, revizijska poročila, osebna izkaznica, fakture, statut podjetja, potni list, letna poročila, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, finančna poročila, dovoljenje za prebivanje, ustanovitveni akt podjetja, delovno dovoljenje, prometno in ostali dokumente, ki veljajo za osebne oziroma za del poslovne dokumentacije).

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v bolgarski jezik, tako za specifikacije farmacevtskih izdelkov in zdravniške izvide oziroma za dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi za navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka pa tudi za vse ostale dokumente, ki so del medicinske dokumentacije. Zainteresiranim strankam omogočamo tudi obdelavo vseh dokumentov, povezanih s področjem znanosti ali izobraževanja, kar predvideva, da prevajalci in sodni tolmači prevajajo rezultate znanstvenih raziskav in zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol pa tudi diplomo in dodatek k diplomi, lahko pa prevajajo tudi predmetnike in programe fakultet in potem tudi znanstvene patente pa tudi potrdilo o rednem šolanju in prepis ocen kot tudi vse vrste del in nalog, od diplomskih preko seminarskih nalog pa do znanstvenih del, ne glede na njihovo kompleksnost.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači, če je to potrebno strankam, izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v bolgarski jezik za gradbene projekte pa tudi za vse ostale dokumente, ki so del gradbene dokumentacije. Prevajamo pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi navodila za uporabo ter deklaracije izdelkov in številne druge dokumente iz sestave tehnične in razpisne dokumentacije.

Prevajanje PR besedil iz hrvaškega v bolgarski jezik

Posebno vrsto marketinških materialov PR članke v tej jezični kombinaciji lahko prevajalci in sodni tolmači obdelajo, kadar to zahtevajo stranke. Prevajanje iz hrvaškega v bolgarski jezik vključuje tudi obdelavo vseh ostalih vsebin s področja marketinga, kot so reklamne zloženke, brošure in plakati, prav tako pa ti strokovnjaki lahko prevajajo tudi kataloge pa tudi vizitke in vse druge materiale, ki se tičejo reklamiranja. Pomembno je poudariti, da sodni tolmači in prevajalci uporabljajo tako imenovana pravila dobrega marketinga, tako da konkretno sporočilo iz vsebin v hrvaškem jeziku oblikujejo v skladu s pravili bolgarskega jezika in na ta način vsem potencialnim strankam omogočajo ustrezno seznanjanje s tistim, kar se reklamira.

V okvir storitev, ki jih zagotavljajo strokovnjaki, zaposleni pri nas, sodi tudi redakcija oziroma kompletna lektura in korektura tistih vsebin, za katere je prevajanje iz hrvaškega v bolgarski jezik izvedeno nekakovostno. Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank prav tako obdelujejo tudi vse vrste književnih del (proza, romani, beletrija, poezija in drugi) pa tudi učbenike, ne glede na to njihovo kompleksnost, tematiko in obsežnost.

Prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v bolgarski jezik za časopisne članke pa tudi za ilustrirane revije, po potrebi pa prevajajo tudi strokovne, otroške in druge vrste revij. Treba je omeniti tudi to, da naši strokovnjaki lahko izvajajo tudi prevajanje v tej kombinaciji jezikov za besedilne materiale, ne glede na to, ali gre za strokovne ali tiste, ki so namenjeni širši populaciji, kar zadeva njihove teme, pa mirno rečemo, da sodni tolmači in prevajalci obdelujejo vse vrste besedil, ne glede na tematiko, kar predvideva tudi prevajanje iz hrvaškega v bolgarski jezik za besedila v zvezi s področji medicine, izobraževanja, financ, znanosti in farmacije pa tudi obdelavo tistih, ki se tičejo gradbene industrije, psihologije, komunikologije in filozofije. Prav tako lahko prevajajo tudi vsa besedila s področja turizma in potem tudi tista, ki se ukvarjajo s katerokoli temo s področij informacijskih tehnologij, politike in ekologije in varstva okolja ter marketinga in ekonomije pa tudi bančništva in vseh ostalih znanstvenih disciplin, tako tistih, ki so povezana z družbenimi kot tudi tista, ki so povezana z naravoslovnimi vedami.

Cena prevajanja iz hrvaškega v bolgarski jezik

  • Iz hrvaškega v bolgarski je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz hrvaškega v bolgarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hrvaškega v bolgarski z overitvijo sodnega tolmača je 25 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hrvaškega v bolgarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!