Prevajanje iz hrvaškega v ukrajinski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hrvaškega v ukrajinski jezik

Za spletno prevajanje iz hrvaškega v ukrajinski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Če je strankam potrebno neposredno prevajanje iz hrvaškega v ukrajinski jezik, ne glede na to, ali gre za dokumente, ali pa je treba obdelati druge vsebine oziroma izvesti tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, sodni tolmači in prevajalci, ki so v ekipi Akademije Oxford, lahko v celoti izpolnijo njihove zahteve in pričakovanja. Omenjeni strokovnjaki so že več let v tem poslu, posebej pa so specializirani za kompletno obdelavo vseh vrst dokumentov in dokumentacij, tako poleg prevajanja iz hrvaškega v ukrajinski jezik za gradbeno, poslovno in osebno dokumentacijo, prevajajo tudi dokumente iz sestave tehnične in razpisne dokumentacije ter pravne akte oziroma dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam pa tudi vse tiste, ki se tičejo izobraževanja ali znanosti ter ostale neomenjene dokumente in potem izvajajo tudi njihovo overitev.

Poudarjamo, da gre za overitev, ki jo izvaja pooblaščena oseba - sodni tolmač, tako da stranka v kratkem roku dobi dokument, ki ga lahko predloži vsaki službi, glede na to, da je priznan s strani vseh pristojnih organov naše države, in to kot popolnoma veljaven. Vsekakor je tudi pomembno, da stranke posedujejo informacijo, da je za nekatere dokumente, za katere zahtevajo prevajanje iz hrvaškega v ukrajinski jezik, poleg overitve sodnega tolmača treba izvesti še ena vrsta overitve, za katero prevajalci in sodni tolmači nimajo dovoljenja za izvedbo, saj ne sodi v njihovo pristojnost. Gre za tako imenovani Apostille žig, poznan tudi kot haški in stranka mora preveriti, ali je ta obvezujoč tudi za njene dokumente. Če je obvezen, je treba tudi vprašati, ali se postavlja pred ali po obdelavi tega dokumenta pri nas.

Glede na to, da se overitev sodnega tolmača lahko izvede šele, ko se ta prepriča, da sta prevedeni in izvirni dokument popolnoma ista, to pa pomeni, da stranke morajo na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente, toda to pravilo ne velja, kar zadeva prevajanje iz hrvaškega v ukrajinski jezik za ostale vsebine, kot so na primer besedila, učbeniki in knjige oziroma različne vrste marketinških in drugih materialov. V tem primeru jih stranke lahko pošljejo pa tudi prejmejo prevedene po elektronski pošti, pri čemer dokumente pošiljajo s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe, lahko pa jih tudi osebno prinesejo v našo poslovalnico. Kar zadeva prevzemanje prevedenih in overjenih dokumentov, to poteka ali osebno v prostorih naše poslovalnice, ali pa jih stranka dobi z dostavo preko kurirske službe na naslov, ki ga navede. To storitev plača po ceniku konkretne službe. Toda samo tedaj, ko se zahteva nujno prevajanje iz hrvaškega v ukrajinski jezik, in to za katerokoli vrsto dokumentov, je dovoljeno, da jih stranka najprej pošlje elektronsko. Potem ko pošlje skenirane dokumente po elektronski pošti, mora dostaviti tudi izvirnike na vpogled.


Prevajanje iz hrvaškega v ukrajinski jezik
Prevajanje iz ukrajinskega v hrvaški jezik

Poleg vseh omenjenih vsebin sodni tolmači in prevajalci v tej jezični različici lahko obdelujejo spletne strani oziroma spletne kataloge kot tudi spletne prodajalne in potem tudi programsko opremo (aplikacije in programi) in ostale spletne vsebine. Po potrebi izvajamo tudi storitev, ki se nanaša na tolmačenje iz hrvaškega v ukrajinski jezik, ko omenjeni strokovnjaki pristopajo uporabi, tako simultanega pa tudi šepetanega kot tudi konsekutivnega tolmačenja v tej jezični različici. Prav tako jim lahko po izjemno ugodni ceni ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če to ustreza vrsti tolmačenja, ki se uporablja za konkretni dogodek.

Izvajamo tudi korekturo že obdelanih vsebin, zanjo pa so zadolženi profesionalni lektorji oziroma korektorji, na zahtevo strank pa prav tako izvajamo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v ukrajinski jezik za filme kateregakoli žanra oziroma vrste pa tudi za serije ter za vse vrste oddaj, reklamna sporočila in ostale video in zvočne materiale. Zainteresiranim strankam ponujamo tudi dodatni storitvi, ki se nanašata, tako na sinhronizacijo prevedenih materialov kot tudi na njihovo podnaslavljanje.

Šepetano tolmačenje iz hrvaškega v ukrajinski jezik

Čeprav morda nekatere stranke niso seznanjeni z dejstvom, da je izjemno malo ljudi v Sloveniji specializiranih za zagotavljanje storitev šepetanega tolmačenja, še posebej v tej jezični kombinaciji, je to nesporno dejstvo, pa prav iz tega razloga tudi poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford v določenih situacijah izvajajo šepetano tolmačenje iz hrvaškega v ukrajinski jezik pa tudi, da prav tako lahko zagotovijo storitev konsekutivnega kot tudi simultanega tolmačenja v omenjeni jezični različici. To pa pomeni, da ima absolutno katerakoli vrsta dogodka ustrezno storitev tolmačenja, kar pomeni, da bodo vsi udeleženci povsem zagotovo z njo zadovoljni, pri čemer imajo omenjeni strokovnjaki imajo dolgoletne izkušnje v delu. Glede na to, da se vsaka od navedenih storitev uporablja izključno za določeno vrsto dogodka, se od stranke, ki ji je ta potrebna, tudi zahteva, da strokovni ekipi naše institucije zagotovi vse informacije, ki so važne za pravilno izbiro storitve. Tako nam morajo poleg podatkov o prostoru, v katerem naj bi dogodek potekal ter o njegovem trajanju, zagotoviti tudi podatke o tem, koliko ljudi se pričakuje, da bo prisotno, vsi ti podatki bodo uporabljeni, da bi se določila prava vrsta tolmačenja. Zainteresiranim strankam pod ugodnimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

V okviru naše institucije stranke pričakuje tudi profesionalno neposredno prevajanje spletnih vsebin iz hrvaškega v ukrajinski jezik, kar pomeni, da sodni tolmači in prevajalci po potrebi poleg spletnih strani v tej kombinaciji obdelujejo tudi spletne kataloge in potem tudi različne vrste programov ter spletne prodajalne kot tudi aplikacije in druge podobne materiale. To izvajajo ob uporabi aktualnih pravil, ki jih določa SEO (Search Engine Optimisation) in s tem katerikoli vrsti spletnih materialov omogočajo, da svoj položaj na spletu v znatni meri poboljšajo.

Profesionalni lektorji oziroma korektorji lahko na vašo zahtevo izvajajo tudi redakcijo katerekoli vrste materiala, za katerega je izvedeno prevajanje iz hrvaškega na ukrajinski, toda osebe, ki so to storitev izvedle, niso spoštovale veljavnih pravil, povezanih za njihovo obdelavo, tako morajo naši strokovnjaki popraviti obstoječe napake oziroma obdelati različne vrste vsebin v skladu z aktualnimi pravili.

Prevajanje zdravniških izvidov iz hrvaškega v ukrajinski jezik

Če je stranki potrebno neposredno prevajanje zdravniških izvidov iz hrvaškega v ukrajinski jezik, vsekakor mora imeti na umu dejstvo, da ji ponujamo možnost njihove kompletne obdelave, oziroma, da zapriseženi sodni tolmači izvajajo njihovo overitev s svojim žigom, tako da ima stranka na ta način možnost, da dobi omenjeni dokument, ki je preveden v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami ter poleg tega tudi v veliki meri varčujejo s časom. Prav iz tega razloga od strank spoštovanje zelo pomembnega pravila v zvezi s predložitvijo izvirnikov na vpogled. Poleg tega jim tudi priporočamo, da se pozanimajo, ali je nanje obvezno postaviti Apostille žig oziroma tako imenovani haški in po katerem principu, saj ta storitev ni v uradni pristojnosti naših strokovnjakov.

Zainteresirane stranke vsekakor poleg zdravniških izvidov v navedeni jezični kombinaciji lahko pri nas dobijo tudi kompletno obdelano dokumentacijo o medicinskih izdelkih, zatem specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi ostale dokumente, ki sodijo v medicinsko dokumentacijo. Naši strokovnjaki lahko izvajajo tudi profesionalno prevajanje iz hrvaškega v ukrajinski jezik tudi za katerikoli dokument, ki ga je treba predložiti pristojnim službam, kar pomeni, da sodni tolmači in prevajalci obdelujejo, tako različne vrste soglasij kot tudi izjav oziroma potrdil (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu in drug). Omenjeni strokovnjaki v skladu z zahtevami strank v navedeni kombinaciji jezikov vsekakor prevajajo tudi osebne dokumente (potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu in o smrti in drugi) pa tudi vse dokumente, ki se nanašajo na poslovanje določenih podjetij (fakture, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, poslovne odločitve, letna poročila, ustanovitveni akt podjetja, finančna poročila in drugi).

Poleg tega je v ponudbi naše institucije tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v ukrajinski jezik, tako za dokumente s področij izobraževanja in znanosti (prepis ocen, rezultati znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju, znanstvena dela, diploma in dodatek k diplomi, diplomske naloge, znanstveni patenti, seminarske naloge in drugi) kot tudi različnih vrst pravnih aktov (sodne odločitve, pogodbe, licence vseh vrst, tožbe in sklepi, pravni red Evropske Unije, sodne presoje, pooblastilo za zastopanje, pritožbe in številni drugi sodni in pravni akti).

V primeru, da je strankam potrebna kompletna obdelava za katerikoli dokument, ki predstavlja sestavni del, tako razpisne kot tudi tehnične pa tudi gradbene dokumentacije, ste lahko prepričani, da sodni tolmači in prevajalci v celoti izpolnijo njihove zahteve, tako da naši strokovnjaki izvajajo neposredno prevajanje iz hrvaškega v ukrajinski jezik tudi za gradbene projekte tudi za deklaracije izdelkov, toda prav tako lahko obdelujejo tudi navodila za uporabo ter laboratorijske analize tehničnih vzorcev in ostale dokumente iz sestave vseh teh vrst dokumentacij.

Prevajanje PR člankov iz hrvaškega v ukrajinski jezik

Moramo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci, ki na vašo zahtevo izvajajo neposredno prevajanje PR člankov iz hrvaškega v ukrajinski jezik, vsekakor spoštujejo marketinška pravila, oziroma, da sporočilo, ki ga te vrste materialov prenašajo, oblikujejo v skladu s pravili ukrajinskega jezika. Na popolnoma enak način obdelujejo tudi vse ostale marketinške vsebine, tako plakate in reklamne letake kot tudi brošure pa tudi kataloge oziroma reklamne plakate. Po potrebi lahko v navedeni jezični kombinaciji prevajajo tudi vizitke, vse zainteresirane stranke pa pri nas lahko angažirajo tudi strokovnjake, ki izvajajo prevajanje iz hrvaškega v ukrajinski jezik za katerokoli vrsto književnih del (poezija, romani, beletrija, proza in drugi) oziroma tiste, ki pristopijo obdelavi časopisnih člankov, revij in učbenikov različne tematike.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači v omenjeni kombinaciji jezikov prevajajo tudi poljudna besedila, ne glede na njihovo tematiko kot tudi tista, ki bodo predstavljena strokovnjakom za konkretno področje in a poleg besedil, ki se ukvarjajo s področji politike, financ ali ekonomije oziroma bančništva in prava, prav tako prevajajo tudi tista, ki so povezana s področji komunikologije, sociologije ali znanosti ter menedžmenta, filozofije, marketinga in informacijskih tehnologij. Prav tako je v ponudbi tudi prevajanje iz hrvaškega v ukrajinski jezik za besedila v zvezi s področji ekologije in varstva okolja in farmacije pa tudi gradbene industrije ter vseh ostalih znanstvenih disciplin, ki jih nismo navedli in so povezane z naravoslovnimi ali pa družbenimi vedami.

Omeniti moramo tudi storitev, ki vključuje prevajanje zvočnih in video materialov iz hrvaškega v ukrajinski jezik oziroma njihovo sinhronizacijo in podnaslavljanje, če te storitvi ustrezata strankam. Ne samo, da sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji prevajajo igrane filme, in to ne glede na žanr, ki mu pripadajo, ampak prav tako obdelajo tudi zabavne oziroma izobraževalne oddaje in potem tudi animirane, risane in dokumentarne filme in serije ter otroške in informativne oddaje, reklamna sporočila pa tudi številne druge vrste, tako zvočnih kot tudi video materialov.

Cena prevajanja iz hrvaškega v ukrajinski jezik

  • Iz hrvaškega v ukrajinski je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz hrvaškega v ukrajinski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hrvaškega v ukrajinski z overitvijo sodnega tolmača je 27 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hrvaškega v ukrajinski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!