Prevajanje iz hrvaškega v francoski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hrvaškega v francoski jezik

Za spletno prevajanje iz hrvaškega v francoski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalci in sodni tolmači, ki so specializirani, tako za obdelavo vsebin v hrvaškem kot tudi za obdelavo katerekoli vrste materiala v francoskem jeziku, so pripravljeni strankam ponuditi tudi storitve, ki se nanašajo na pisano prevajanje in na tolmačenje iz hrvaškega v francoski jezik.

Pri uporabi storitve tolmačenja, lahko na podlagi značilnosti konkretnega dogodka izvajajo, ne samo simultano, ampak tudi šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje. Strankam, ki jim to ustreza ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in glede na to, da se vse omenjene vrste te storitve uporabljajo za različne vrste dogodkov, je zelo pomembno, da nam stranke pravočasno dostavijo vse podatke, ki se na njegovo organizacijo nanašajo. To se nanaša na informacijo, tako o trajanju tega dogodka kot tudi o številu udeležencev ter o sami njegovi organizaciji in zaželeno je tudi, da nas informirajo o značilnostih prostora, v katerem bo potekal, da bi strokovnjaki Akademije Oxford, ki so zadolženi za izdelavo ponudbe, lahko čim bolje odgovorili na zahtevo. V skladu s potrebami strankam pod izjemno ugodnimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje zadnje generacije.

V ponudbi storitev, ki jih strokovnjaki v okviru naše institucije lahko zagotovijo strankam, je tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v francoski jezik za časopisne članke oziroma za katerokoli vrsto revij (otroške, strokovne, ilustrirane in druge). Sodni tolmači in prevajalci po potrebi obdelujejo tudi vse vrste učbenikov ter romane, dela proze in poezije, beletrijo in vsa ostala književna dela, za katera stranke zahtevajo obdelavo v navedeni kombinaciji jezikov.


Prevajanje iz hrvaškega v francoski jezik
Prevajanje iz francoskega v hrvaški jezik

Omenjeni strokovnjaki prav tako lahko prevajajo tudi spletne strani kot tudi spletne kataloge in prodajalne pa tudi različne vrste aplikacij ter programov kot tudi številne druge spletne vsebine. V tem primeru je pomembno poudariti, da poznajo tudi pravila, ki se nanašajo na optimizacijo prevedenih spletnih materialov in ki so poznana kot pravila SEO (Search Engine Optimisation) in njih v odvisnosti od potreb pri obdelavi vsekakor uporabljajo, s čimer lastnikom spletnih strani in ostalih vsebin omogočajo, da dobijo precej bolje kotirane materiale na spletu.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi poljudna pa tudi znanstvena besedila s področij izobraževanja, ekonomije, znanosti, turizma in politike oziroma financ, ekologije in varstva okolja, bančništva in psihologije ter prava, gradbene industrije, sociologije in farmacije pa tudi vsa tista, ki so povezana s področji medicine, filozofije, informacijskih tehnologij, marketinga, komunikologije in številnih drugih vej znanosti, ne glede na to, ali gre za družbene ali naravoslovne vede.

Strankam, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz hrvaškega v francoski jezik za različne vrste marketinških materialov, sodni tolmači in prevajalci vsekakor ugodijo in jim omogočijo njihovo profesionalno prevajanje v tej različici jezikov. To se nanaša na obdelavo in vizitk in brošur in plakatov kot tudi PR besedil, katalogov in reklamnih letakov ter zloženk in številnih drugih vsebin, ki so izključno namenjene reklamiranju podjetij, storitev ali izdelkov.

Če nekdo zahteva prevajanje iz hrvaškega v francoski jezik za igrane filme ne glede na njihov žanr, pri nas lahko dobi tudi njihovo podnaslavljanje, po potrebi pa strokovnjaki Akademije Oxford izvajajo tudi sinhronizacijo igranih filmov. Prav tako prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi serije kot tudi animirane in dokumentarne filme oziroma izobraževalne oddaje, reklamna sporočila ter informativne, otroške, zabavne in druge vrste oddaj in potem tudi risane filme in ostale neomenjene video in zvočne vsebine.

Dokumente, ki so povezani s področji izobraževanja in znanosti, naši strokovnjaki v tej kombinaciji jezikov po potrebi prav tako prevajajo. Poleg diplome in dodatka k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih in diplomskih in seminarskih nalog, obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prepis ocen in rezultate znanstvenih raziskav oziroma znanstvene patente, predmetnike in programe fakultet ter številne druge dokumente, ki so povezani z omenjenimi področji.

Poleg njihovega prevajanja v tej različici jezikov stranke pri nas dobijo tudi overitev prevedenih dokumentov, za katero so zadolženi zapriseženi sodni tolmači, člani naše ekipe. Pri tem se zahteva, da stranke dostavijo tudi izvirne dokumente na vpogled, tako da jih lahko pošljejo s priporočeno poštno pošiljko, prinesejo osebno, ali pa pošljejo preko kurirske službe. Kar zadeva dostavo vseh predhodno omenjenih materialov, za katere se zahtevajo prevajanje iz hrvaškega v francoski jezik, glede na to, da ne sodijo med dokumente in s samim tem tudi ne zahtevajo overitve, imajo stranke pravico, če želijo, da nam jih pošljejo na elektronski naslov. Potem ko prevajalci in sodni tolmači končajo z njihovo obdelavo jih na enak način lahko tudi prevzamejo. Po drugi strani prevzemanje dokumentov, ki so prevedeni v navedeni jezični kombinaciji in overjeni s strani sodnega tolmača, stranke lahko izvedejo, ali osebno, ali pa zahtevajo njihovo dostavo na določen naslov, kar je storitev, ki jo vsekakor treba plačati ločeno od osnovne in v skladu s ceno, ki jo oblikuje konkretna kurirska služba.

Če nekdo zahteva nujno prevajanje v tej različici jezikov, ne glede na to, za katere dokumente gre, mora najprej poslati skenirane izvirne dokumente na elektronski naslov in potem je vsekakor dolžan priložiti izvirnike na vpogled. Toda v tem primeru se od njega zahteva, da izbere izključno tistega od navedenih načinov, za katerega meni, da je najhitrejši, da bi sodni tolmači in prevajalci lahko v celoti ugodili konkretni zahtevi.

Vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kot na primer različne vrste potrdil, soglasij in izjav, naši strokovnjaki obdelajo v konkretni različici jezikov, to pa poleg potrdila o stanju računa v banki, potrdila o stalni zaposlitvi in soglasij za zastopanje, vključuje tudi obdelavo potrdila o samskem stanu, potrdila o nekaznovanosti oziroma potrdila o višini dohodkov ter vseh ostalih dokumentov te vrste.

Naši strokovnjaki lahko v tej kombinaciji prevajajo tudi vse dokumente, ki sodijo med osebne (potrdilo o državljanstvu, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in o rojstvu, vozniško dovoljenje, delovno in drugi), a prav tako lahko ugodijo zahtevam strank, ki jim je potrebno prevajanje iz hrvaškega v francoski jezik za specifikacije farmacevtskih izdelkov in zdravniške izvide oziroma za dokumentecijo o medicinskih izdelkih in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter za vse ostale dokumente, ki veljajo za del medicinske dokumentacije.

Poleg tega omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi različne vrste sodnih odločb in licenc oziroma sodne odločitve in pogodbe kot tudi pooblastilo za zastopanje ter sodne sklepe in potem tudi tožbe, pravni red Evropske Unije, pritožbe in ostale pravne akte oziroma dokumente, ki so povezani s področjema prava in sodstva.

Po potrebi lahko izvajamo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v francoski jezik za dokumente iz sestave tehnične in gradbene pa tudi razpisne dokumentacije (deklaracija izdelkov, gradbeni projekti, navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in drugi). Stranke, ki zahtevajo obdelavo poslovne dokumentacije, prav tako lahko pričakujejo, da prevajalci in sodni tolmači njihove zahteve izpolnijo v optimalnem roku, to pa se nanaša, tako na prevajanje iz hrvaškega v francoski jezik za sklep o ustanovitvi pravne osebe oziroma za različne vrste poslovnih poročil (letna, revizijska in finančna) kot tudi za poslovne odločitve in ustanovitveni akt podjetja ter za statut podjetja in vse ostale dokumente, ki so povezani s poslovanjem različnih podjetij.

Da nekdo, ki želi v tej jezični kombinaciji dobiti profesionalno preveden katerikoli dokument, ne bi po nepotrebnem izgubljal časa, mora posedovati informacijo, ki se nanaša na postavljanje Apostille (haškega) žiga na te dokumente. To informacijo stranka mora zagotoviti sama, saj prevajalci in sodni tolmači haškega žiga ne morejo postaviti niti na en dokument, saj so za to vrsto overitve pristojne druge službe in to tiste, ki delujejo v okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije. Pričakuje se, da vsaka stranka posamično najprej izve, ali je ta vrsta overitve obvezna za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz hrvaškega v francoski jezik, po tem pa morajo tudi izvedeti, ali se ta žig postavlja šele, ko prevajalci in sodni tolmači, ki so v naši ekipi, končajo z njihovo obdelavo, ali se najprej postavlja haški žig, pa se tedaj prevajata, tako sam žig kot tudi konkretni dokument, pa se na koncu izvaja overitev s strani zapriseženega sodnega tolmača.

Prevajanje marketinških materialov iz hrvaškega v francoski jezik

Če zahtevate neposredno prevajanje katerihkoli materialov s področja marketinga iz hrvaškega v francoski jezik, so tukaj sodni tolmači in prevajalci, ki so v naši ekipi, da obdelajo, tako reklamne letake in zloženke kot tudi kataloge pa tudi PR članke in potem tudi brošure, plakate in ostale podobne vsebine. Pričakuje se, da v konkretni jezični kombinaciji prevajajo tudi vizitke, če vam je to potrebno. Posebej pa tudi poudarjamo, da odlično poznajo marketinška pravila, ki jih vsekakor ustrezno uporabljajo pri obdelavi vseh omenjenih vrst vsebin. Natančneje rečeno, ti strokovnjaki marketinško sporočilo iz vsebin v hrvaškem jeziku prilagajajo, ne samo pravilom, ampak tudi duhu francoskega jezika in tako zagotavljajo možnost vsem, ki jim je to materni jezik, ali pa ga uporabljajo, da se seznanijo s storitvijo ali izdelkom oziroma poslovanjem nekega podjetja, ki se skozi konkretne vsebine reklamira.

Strankam ponujamo tudi storitev redakcije vseh vsebin, ki so prevedene iz hrvaškega v francoski jezik, toda ne morejo se obravnavati kot kakovostni, pa morajo strokovni lektorji in korektorji opraviti spremembe oziroma popraviti napake, ki jih opazijo, da bi vsebine v celoti obdelali v skladu pravili.

Prav tako stranke pri nas pričakuje tudi profesionalno prevajanje iz hrvaškega v francoski jezik za filmske stvaritve katerekoli vrste oziroma žanra, tako da prevajalci in sodni tolmači poleg igranih filmov v konkretni jezični kombinaciji obdelujejo tudi risane in animirane pa tudi dokumentarne filme in potem tudi serije in oddaje, ki so zabavnega značaja ter reklamna sporočila, izobraževalne in otroške pa tudi informativne oddaje in vse druge vrste video in zvočnih vsebin. Da bi maksimalno izpolnili pričakovanja naših strank, jim omogočamo tudi storitev podnaslavljanja pa tudi sinhronizacije vseh prevedenih video in zvočnih materialov.

Prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih iz hrvaškega v francoski jezik

Ne samo, da stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih iz hrvaškega v francoski jezik, pri nas dobijo to storitev, ampak jim prav tako omogočamo tudi storitev, ki zagotavlja zapriseženi sodni tolmač in ki se nanaša na overitev z njegovim žigom za izdelane prevode. Prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezični kombinaciji prav tako lahko obdelujejo tudi zdravniške izvide kot tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in vse ostale dokumente, ki so povezani z medicinsko dokumentacijo in izvedejo tudi njihovo overitev.

Pričakuje se, da se svaka posamična stranka, ki ji je potrebno prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih ali kateregakoli drugega dokumenta, pozanima o vsem, kar se nanaša na overitev s haškim ali Apostille žigom kot tudi, da v celoti spoštuje pravilo v zvezi z dostavo izvirnih dokumentov na vpogled, vse to zaradi overitve z žigom sodnega tolmača.

Stranke pri nas pričakuje tudi storitev, ki predvideva prevajanje iz hrvaškega v francoski jezik za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kar vključuje obdelavo, ne samo različnih vrst izjav in potrdil, ampak tudi soglasij (potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov in drugi). Prav tako pa izvajamo tudi prevajanje iz hrvaškega v francoski jezik za razpisno in potem tudi za gradbeno kot tudi tehnično in osebno dokumentacijo, kar pomeni, da sodni tolmači in prevajalci poleg gradbenih projektov in deklaracij izdelkov oziroma potrdila o državljanstvu in prometnega in vozniškega dovoljenja prevajajo tudi navodila za uporabo kot tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu, zatem potrdilo o stalnem prebivališču in dovoljenje za prebivanje pa tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, delovno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o smrti in ostale dokumente, ki so del katerekoli od omenjenih vrst dokumentacij.

Omenjeni strokovnjaki na zahtevo strank lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v francoski jezik za predmetnike in programe fakultet, diplomske in seminarske naloge kot tudi znanstvena dela pa tudi za diplomo in dodatek k diplomi in rezultate znanstvenih raziskav oziroma za prepis ocen in zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol ter za znanstvene patente, potrdilo o opravljenih izpitih in za vse druge dokumente, ki so povezani in s področjem izobraževanja in s področjem znanosti.

Če je to potrebno, naše stranke lahko dobijo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v francoski jezik za vse poslovne dokumente (revizijska, finančna in letna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture, poslovne odločitve, statut podjetja in drugi), na njihovo zahtevo pa prav tako obdelamo tudi katerikoli dokument, ki je povezan s področjem sodstva ali prava (pooblastilo za zastopanje, tožbe, licence, sodne presoje, pravni red Evropske Unije, sodni sklepi, certifikati, sodne odločitve in ostali dokumenti te vrste).

Prevajanje informativnih oddaj iz hrvaškega v francoski jezik

Vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje oddaj informativnega značaja iz hrvaškega v francoski jezik pri nas poleg te storitve lahko dobi tudi njihovo podnaslavljanje. Prav tako so v naši ekipi tudi strokovnjaki, ki so primarno usmerjeni na sinhronizacijo prevedenih, tako informativnih oddaj kot tudi ostalih zvočnih in video vsebin, kar pomeni, da stranke v optimalnem roku dobijo kompletno obdelane materiale te vrste.

Prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko obdelujejo tudi oddaje zabavnega in izobraževalnega značaja pa tudi tiste, ki so namenjene otrokom kot tudi reklamna sporočila, serije in dokumentarne oziroma animirane in potem tudi risane in igrane filme ter vse ostale video in zvočne materiale, za katero stranke zahtevajo obdelavo v navedeni jezični kombinaciji.

Med storitve, ki jih sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko zagotovijo, je tudi prevajanje iz hrvaškega v francoski jezik za književna dela katerekoli vrste (poezija, beletrija, proza, romani in drugi) pa tudi za učbenike, po potrebi pa prav tako prevajajo tudi ter katerokoli vrsto revij (otroške, strokovne, ilustrirane in druge).

Omenjeni strokovnjaki vsekakor ugodijo tudi strankam, ki jim je potrebno prevajanje iz hrvaškega v francoski jezik za poljudna besedila, čeprav lahko prav tako prevajajo tudi strokovne vsebine. Njihova tema se lahko tiče kateregakoli področja in ekologija ter varstvo okolja, psihologija, farmacija, menedžment, medicina in gradbena industrija so samo nekatera od področij, na katera se lahko nanašajo besedila, za katera stranke zahtevajo obdelavo v navedeni jezični kombinaciji in ki jih sodni tolmači in prevajalci maksimalno kakovostno obdelajo. Seveda prevajajo tudi besedila v zvezi s področji sociologije in filozofije in potem tudi ekonomije, bančništva, politike in financ ter marketinga in komunikologije pa tudi turizma, informacijskih tehnologij in vseh drugih področij, tako tistih, ki se tičejo družbenih kot tudi tistih, ki so povezana z naravoslovnimi vedami.

Profesionalno prevajanje iz hrvaškega v francoski jezik vključuje tudi obdelavo vseh vsebin, povezanih s spletnim področjem, tako da stranke pri nas pričakujejo kakovostno prevedene spletne strani, zatem programi in spletni katalogi pa tudi vsebina spletnih prodajaln kot tudi katerakoli aplikacija in ostali podobni materiali. Izjemno je pomembno, da vsaka stranka, ki ji je potrebna ta storitev za konkretne materiale, ve, da sodni tolmači in prevajalci pri njihovem prevajanju spoštujejo pravila SEO (Search Engine Optimisation) in tako obdelanim materialom zagotavljajo priložnost, da poboljšajo svoj položaj v okviru globalnega iskanja na spletu.

Cena prevajanja iz hrvaškega v francoski jezik

  • Iz hrvaškega v francoski je 19 EUR po strani

Cena prevajanja iz hrvaškega v francoski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hrvaškega v francoski z overitvijo sodnega tolmača je 23 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hrvaškega v francoski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!