Prevajanje iz hrvaškega v flamski jezik


Poleg tega, da zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko izvedejo tudi tolmačenje iz hrvaškega v flamski jezik, strankam lahko zagotovijo tudi obdelavo kateregakoli materiala v pisani obliki.

Najprej je treba omeniti, da prevajalci in sodni tolmači poleg šepetanega lahko izvedejo tudi konsekutivno kot tudi simultano tolmačenje v tej jezični kombinaciji. Dobro bi bilo, da pred oblikovanjem ponudbe strokovnjaki od stranke dobijo podatke o organizaciji manifestacije, v smislu,, da so seznanjeni s predvidenem trajanju kot tudi s številom udeležencev pa tudi o mestu njenega prirejanja. S ponudbo te institucije je zajeta tudi storitev, ki vključuje najem opreme za simultano tolmačenje, kar bistveno olajšuje vsem strankam.

Kadar je nekomu potrebno neposredno prevajanje spletnih katalogov in spletnih prodajaln iz hrvaškega v flamski jezik pa tudi številnih drugih spletnih vsebin, v okviru te institucije dobi tudi storitev njihove strokovne optimizacije. Pravzaprav sodni tolmači in prevajalci tedaj uporabljajo pravila, ki jih predvideva SEO (Search Engine Optimisation in tako imajo stranke na razpolago ustrezno obdelane vsebine, ki dosegajo bistveno boljši položaj v polju iskanja.


Prevajanje iz hrvaškega v flamski jezik
Prevajanje iz flamskega v hrvaški jezik

Vse tiste materiale, ki se primarno uporabljajo, kadar je treba reklamirati neki dogodek ali storitev oziroma izdelek ali delovanje podjetja, prav tako lahko prevedemo v tej jezični kombinaciji. Predvideno je, se prevajalci in sodni tolmači ob tej priložnosti držijo in pravil svoje stroke in pravil marketinga.

Omenili bi tudi to, da ti strokovnjaki lahko prevajajo tudi revije kot tudi književna dela in časopisne članke pa tudi učbenike, ne glede na to, s katero tematiko se ukvarjajo in kako je ta kompleksna.

Poleg tega so specializirani tudi za neposredno prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz hrvaškega v flamski jezik, obdelujejo pa tudi zvočne in video materiale katerekoli vrste. Da bi vsaki stranki v tem primeru bila ponujena kompletna in profesionalna storitev in da v okviru naše institucije dobi kompletno obdelan zvočni ali video material, ji bo omogočeno, da izbere med sinhronizacijo in podnaslavljanjem takšnih vsebin.

Poseben poudarek je treba narediti na obdelavo dokumentov, zato ker sodni tolmači in prevajalci ob tej priložnosti strankam omogočajo, tako njihovo neposredno prevajanje iz hrvaškega v flamski jezik kot tudi storitev overitve, s čimer se potrjuje enakost prevoda in izvirnika, obdelanemu dokumentu se zagotavlja veljavnost pred zakonom.

Postopek obdelave je specifičen samo zato, ker zapriseženi sodni tolmač mora predhodno primerjati vsebino prevedenih dokumentov z njihovimi izvirniki. Prav iz tega razloga se tudi razlikuje princip dostave dokumentov na obdelavo, saj se zahteva tudi predložitev izvirnika. Toda vse to ne velja, kadar se prevajanje izvaja za ostale omenjene vsebine, ker njih stranka na elektronski naslov lahko tudi pošlje na obdelavo pa tudi dobi po opravljeni storitvi.

Tako preko “Pošte Srbije” in to s priporočeno pošiljko, kot tudi preko izbrane kurirske službe se lahko pošljejo izvirni dokumenti na obdelavo, dovoljena pa je tudi možnost, ki vključuje osebno dostavo vsebin v predstavništvo te institucije.

Od odločitve vsake stranke je odvisno, kako želi prevzeti kompletno obdelane dokumente, na razpolago pa sta ji dve možnosti. Ena od njih vključuje prevzemanje v sami poslovalnici, in to osebno, druga pa se nanaša na dostavo preko kurirske službe na naslov stranke. Prav to je tudi storitev, ki se dodatno zaračunava, pri čemer ima v tem primeru izključno služba za dostavo pravico oblikovati ceno.

Poleg vseh tistih dokumentov, ki se nanašajo, tako na področja izobraževanja in sodstva kot tudi na znanost pa tudi pravo, bo izvedeno tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz hrvaškega v flamski jezik.

Seveda sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vse vrste potrdil, soglasij in izjav, kar pa se nanaša predvsem na dokumente, ki jih stranke kasneje predložijo pristojnim institucijam, kadar je to potrebno.

Poleg že omenjenih, lahko ustrezno obdelamo tudi ona dokumente iz sestave različnih vrst dokumentacij, kot so na primer razpisna, poslovna in tehnična oziroma medicinska in gradbena.

Z eno besedo, ne glede na to, kateri dokument stranka v skladu z opisanimi pravili dostavi na obdelavo, ga potem v najkrajšem možnem roku dobi prevedenega v tej jezični različici in overjenega s strani zapriseženega sodnega tolmača.

Zelo je pomembno, ne samo spoštovanje pravila o pošiljanju izvirnika na vpogled, ampak tudi, da stranka pravočasno pridobi vse informacije o postopku, poznanem kot nadoveritev. Poudarjamo, da gre za podatke v zvezi z overitvijo s Haškim ali tako imenovanim Apostille žigom, ker omenjeni strokovnjaki za njeno izvedbo nimajo dovoljenja. Pomembno je, da stranka se najprej obrnete na oddelek okrožnega sodišča v mestu svojega prebivališča, saj so pooblastila dana prav zaposlenim v tem sektorju.

Na voljo je tudi storitev, ki vključuje nujno prevajanje dokumentov iz hrvaškega v flamski jezik, toda v tem primeru se postopek pošiljanja vsebin na obdelavo lahko razlikuje. S tem mislimo na to, da je strankam dovoljeno, toda samo ob tej priložnosti, da izvirne dokumente na vpogled priložijo kasneje, medtem ko vsebine najprej skenirajo in pošljejo na uradni elektronski naslov te institucije, da bi sodni tolmači in prevajalci lahko izpolnili njihovo zahtevo za nujnim prevajanjem in overitvijo.

Vsakdo, ki je na nekem drugem mestu dobil storitev prevoda ali dokumentov ali nekega drugega materiala v pisani obliki, toda ni bil v celoti zadovoljen s kakovostjo te storitve, ima možnost stopiti v stik s predstavništvom te institucije in zahteva strokovno redakcijo. V skladu s potrebami lektorji in korektorji tedaj najprej izvedejo analizo prispelih materialov, da bi ugotovili, katere napake v njih obstajajo in potem jih v skladu s pravili svoje stroke oziroma ciljnega jezika popravijo, da bi strankam omogočili, da imajo profesionalno obdelane vsebine.

Prevajanje deklaracij izdelkov iz hrvaškega v flamski jezik

Celotno vsebino, tako tehnične kot tudi razpisne pa tudi gradbene dokumentacije sodni tolmači in prevajalci, ko to stranke zahtevajo, prevedejo v konkretni različici jezikov in potem v skladu z veljavnimi pravili izvedejo tudi overitev vsakega prevedenega dokumenta. Na ta način bo neposredno prevajanje gradbenih projektov iz hrvaškega v flamski jezik oziroma deklaracij izdelkov in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev ter navodil za uporabo in drugih dokumentov izvedeno v skladu z veljavnim zakonom, kar vodi do tega, da bo vsak tak dokument označen kot pravno in zakonski veljaven.

Potrebno je, da vsaka stranka zagotovi izvirne dokumente sodnemu tolmaču in da jih prav njemu dostavi na vpogled.

Vse podatke o overitvi z Apostille oziroma s tako imenovanim Haškim žigom pridobi lastnik dokumentov, jer ta vrsta overitve ni na voljo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, ker omenjeni v tem primeru strokovnjaki nimajo pristojnosti.

Prevajalci in sodni tolmači lahko v skladu z veljavnimi pravili obdelajo katerokoli vrsto izjav, soglasij oziroma potrdil. Poleg soglasja za zastopanje, potrdila o samskem stanu in potrdila o višini dohodkov ti strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi potrdilo o nekaznovanosti, zatem potrdilo o stanju računa v banki in potrdilo o stalni zaposlitvi in številne druge dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam.

Na voljo je tudi neposredno prevajanje potrdila o državljanstvu iz hrvaškega v flamski jezik oziroma vseh dokumentov, ki so osebni, kot so na primer delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu in potni list potem dovoljenje za prebivanje in prometno kot tudi izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebna izkaznica in vozniško dovoljenje ter izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o stalnem prebivališču in drugi.

Poleg specifikacij farmacevtskih izdelkov in dokumentacije o medicinskih izdelkih sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi zdravniške izvide kot tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka oziroma vsak tisti dokument, ki predstavlja del medicinske dokumentacije.

Predvideno je, da bodo izpolnjene tudi zahteve strank v zvezi z neposrednim prevajanjem pravnih aktov iz hrvaškega v flamski jezik, v tem primeru zaposleni te institucije kompletno obdelujejo, tako sodne sklepe, pooblastilo za zastopanje in pritožbe oziroma pravni red Evropske Unije in tožbe kot tudi licence, ugovore in sodne odločbe potem certifikate, odločitve sodišč in drugi dokumente, ki se nanašajo na področje sodstva ali prava.

Vsem, ki jih to zanima, je na razpolago tudi obdelava dokumentov iz domene znanosti oziroma izobraževanja. V tem primeru sodni tolmači in prevajalci poleg rezultatov znanstvenih raziskav, znanstvenih del in patentov lahko kompletno obdelajo tudi diplomo in dodatek k diplomi ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole in potrdilo o opravljenih izpitih. Vsekakor je strankam na razpolago tudi prevajanje prepisa ocen iz hrvaškega v flamski jezik oziroma seminarskih nalog ter predmetnikov in programov fakultet, pri čemer omenjeni strokovnjaki na zahtevo kompletno obdelujejo tudi diplomske naloge pa tudi potrdilo o rednem šolanju in na splošno vsak drug material, ki je povezan s konkretnima področjema.

Omenili bi tudi to, da bodo izpolnjene zahteve strank, ki se nanašajo na kompletno obdelavo statuta podjetja, zatem revizijskih in letnih poslovnih poročil, pri čemer prevajalci in sodni tolmači lahko v skladu s pravili obdelajo tudi finančna poročila, fakture in ustanovitveni akt podjetja kot tudi poslovne odločitve ter vse ostale dokumente, ki se nanašajo na poslovni proces, tako podjetnika kot tudi vsake pravne osebe.

Prevodi aplikacij in programov iz hrvaškega v flamski jezik

Profesionalna obdelava programske opreme je prav tako na voljo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford in predvideno je, da se lahko izvede tudi neposredno prevajanje spletnih prodajaln iz hrvaškega v flamski jezik oziroma spletnih strani in spletnih katalogov ter številnih drugih vsebin, ki so povezane z računalništvom in spletom. Zahvaljujoč dejstvu, da poznajo pravilno uporabo orodij SEO (Search Engine Optimisation), prevajalci in sodni tolmači te institucije izvajajo tudi strokovno optimizacijo vseh takšnih materialov.

Tolmačenje v vseh treh različicah je prav tako storitev, za katero so ti strokovnjaki specializirani, na razpolago pa je tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Ponudba za konkretno storitev se lahko oblikuje potem, ko ti strokovnjaki dobijo podatke o trajanju manifestacije oziroma o tem, koliko ljudi bo prisotnih in kje bo potekala, saj na podlagi teh parametrov tudi sprejmejo odločitev, ali je bolje uporabiti simultano, konsekutivno ali šepetano tolmačenje iz hrvaškega v flamski jezik.

Sa ciljem izpolnitve vseh zahtev strank, lektorji in korektorji te institucije izvajajo strokovno redakcijo. Navedena storitev se izvaja, ko prevodi ali besedila, dokumenta ali neke druge vsebine niso usklajeni z izvirniki oziroma vsebujejo napake.

V skladu z zahtevami posameznikov sodni tolmači in prevajalci v dani jezični kombinaciji prevajajo tudi reklamne vsebine katerekoli vrste in v tem primeru se držijo, tako pravil flamskega jezika kot tudi pravil marketinga.

V skladu z zahtevami bo izvedeno tudi prevajanje knjig iz hrvaškega v flamski jezik in v tem primeru bodo obdelani, tako učbeniki kot tudi književna dela. Vsem, ki jih to zanima, je na razpolago tudi možnost prevajanja časopisnih člankov, poljudnih pa tudi strokovnih besedilnih materialov oziroma vseh vrst revij.

Poudariti je treba tudi to, da ta institucija vsem, ki jih to zanima, omogoča tudi storitev sinhronizacije zvočnih in video vsebin oziroma njihovo podnaslavljanje. Pravzaprav bo vsakomur, ki ga to zanima, omogočeno, da na enem mestu dobi in prevajanje reklamnih sporočil, serija in filmov oziroma oddaj in ostalih vsebin te vrste in njihovo končno obdelavo, da bi te materiale gledalcem oziroma poslušalcem lahko predvajal praktično takoj po prevzemanju.

Cena prevajanja iz hrvaškega v flamski jezik

  • Iz hrvaškega v flamski je 24 EUR po strani

Cena prevajanja iz hrvaškega v flamski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hrvaškega v flamski z overitvijo sodnega tolmača je 29 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hrvaškega v flamski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!