Prevajanje iz hrvaškega v švedski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hrvaškega v švedski jezik

Za spletno prevajanje iz hrvaškega v švedski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da v naši ekipi niso samo prevajalci, ampak tudi sodni tolmači ter številni drugi strokovnjaki in da so ozko specializirani za obdelavo vsebin v hrvaškem kot tudi za tiste materiale, ki so napisani v švedskem jeziku, lahko vsem strankam, ki jim je to potrebno, ponudimo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v švedski jezik.

Ta storitev se nanaša na obdelavo vseh vsebin, ki so povezane s področjem marketinga oziroma na spletne strani in ostale spletne materiale. Omenjeni strokovnjaki prevajajo tudi znanstvene in poljudne besedilne vsebine iz različnih področij pa tudi revije in časopisne članke ter književna dela in učbenike. Prav tako, sodni tolmači in prevajalci po potrebi lahko izvedejo tudi tolmačenje iz hrvaškega v švedski jezik in da v odvisnosti od zahtev dogodka uporabijo, tako konsekutivno kot tudi šepetano pa tudi simultano tolmačenje v tej različici jezikov, po potrebi pa strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Naše stranke lahko dobijo tudi kompletno obdelavo serij in oddaj različne vsebine oziroma vseh vrst video in zvočnih materialov, ki vključuje najprej njihovo prevajanje iz hrvaškega v švedski jezik in potem tudi njihovo podnaslavljanje oziroma po potrebi storitev sinhronizacije. Stanke pri nas pričakujejo tudi storitve, ki jih zagotavljajo lektorji in korektorji, ki v skladu s pravili izvedejo redakcijo najrazličnejših vrst vsebin.

Tukaj pa je tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v švedski jezik za vse dokumente iz sestave gradbene in osebne oziroma medicinske dokumentacije in potem tudi za tiste, ki so del razpisne, tehnične in poslovne dokumentacije. Sodni tolmači in prevajalci v navedeni jezični kombinaciji prav tako kompletno obdelujejo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam oziroma različne vrste soglasij, potrdil in izjav ter vse dokumente, ki so povezani s področji sodstva oziroma prava ter izobraževanja in znanosti.


Prevajanje iz hrvaškega v švedski jezik
Prevajanje iz švedskega v hrvaški jezik

V tem primeru, kompletna obdelava vključuje najprej njihovo prevajanje iz hrvaškega v švedski jezik in potem tudi storitev, ki jo zagotavlja pooblaščeni sodni tolmač oziroma overitev prevedenega dokumenta. Da bi overitev bila izvedena v skladu z veljavnimi pravili, mora stranka dostaviti izvirne dokumente na vpogled, kar ni obveznost za vse ostale vsebine, za katere stranke zahtevajo prevajanje v omenjeni različici jezikov. Njih namreč lahko, ne samo pošljejo na obdelavo po elektronski pošti, ampak jih na enak način dobijo prevedene.

Da bi prevajalci in sodni tolmači obdelali konkretne dokumente, nam stranka mora izvirnike osebno dostaviti, ali pa jih poslati s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe. Potem ko strokovnjaki izvedejo svoj del posla, jih stranke lahko prav tako osebno prevzamejo, toda imajo tudi možnost dostave prevedenih in overjenih dokumentov na določen naslov. Glede na to, da to storitev izvaja določena kurirska služba, jo mora vsakdo, ki izbere, plačati ločeno od storitve, ki se nanaša na obdelavo dokumentov.

Samo tedaj, kadar gre za nujno prevajanje iz hrvaškega v švedski jezik za različne dokumente, je strankam dovoljeno, da najprej izvedejo njihovo pošiljanje po elektronski pošti in da potem čim hitreje dostavijo tudi izvirnike na vpogled.

Treba je tudi poudariti, da obstajajo dokumenti, za katere navedeni način obdelave ni zadosten, saj je nanje treba postaviti poseben žig, ki nosi naziv Apostille ali haški, in ki ga lahko postavi izključno s strani Republike Slovenije pooblaščena oseba, to pa niso sodni tolmači in prevajalci, zaposleni v naši ekipi. Zato mora vsaka posamična stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje iz hrvaškega v švedski jezik za dokumente, vsekakor v pristojnih institucijah pridobiti informacije v vezi s to vrsto overitve, da bi se izognila izgubljanju časa in denarja. Izvedeti mora namreč, ali je Apostille žig obvezujoč za te dokumente in kdaj se nanje postavlja, oziroma, ali pred ali po obdelavi s strani strokovnjakov, zaposlenih pri nas.

Prevajanje informativnih oddaj iz hrvaškega v švedski jezik

Poleg storitve, ki vključuje neposredno prevajanje informativnih oddaj iz hrvaškega v švedski jezik, vsaka zainteresirana stranka pri nas dobi tudi ponudbo za izvedbo podnaslavljanja tako prevedenih oddaj oziroma za njihovo sinhronizacijo, s čimer zelo hitro dobi kompletno obdelane vsebine te vrste, ki jih lahko predvaja, kjerkoli je to potrebno.

Prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko obdelujejo tudi vsebino otroških kot tudi zabavnih pa tudi izobraževalnih radijskih in televizijskih oddaj oziroma reklamna sporočila pa tudi animirane in dokumentarne filme, serije in risane filme pa tudi igrane filme različnih žanrov in vse ostale neomenjene video in zvočne vsebine.

V sklopu storitev, ki jih naši strokovnjaki lahko izvedejo, kar zadeva neposredno prevajanje iz hrvaškega v švedski jezik, je tudi obdelava marketinških materialov različnih vrst, kar se nanaša, ne samo na prevajanje vizitk, reklamnih letakov, plakatov in zloženk, ampak tudi na profesionalno obdelavo brošur, PR besedil, katalogov in vseh ostalih materialov te vrste. Vsaka stranka, ki zahteva obdelavo teh vsebin, mora vedeti, da sodni tolmači in prevajalci, ki so za to specializirani, vsekakor odlično poznajo tudi pravila, ki se tičejo reklamiranja, tako da prav njim tudi sledijo v toku postopka obdelave takšnih vsebin. Toda zahvaljujoč takšnemu principu obdelave, imajo stranke, ki uporabljajo švedski jezik možnost, da se z določeno storitvijo ali dogodkom, ki se skoznje reklamira oziroma izdelkom in celo s poslovanjem določenega podjetja seznani na najprimernejši način.

Naši strokovnjaki vam lahko prav tako ponudijo tudi prevajanje iz hrvaškega v švedski jezik, tako za strokovna besedila katerekoli tematike, prav tako pa lahko obdelajo tudi vsa tista besedila, ki veljajo za poljudna oziroma so namenjena širšemu krogu bralcev. Ne samo, da v navedeni jezični kombinaciji prevajajo besedila s področij, kot so pravo, psihologija in politika ter farmacija, znanost, finance in bančništvo, ampak prav tako pristopijo tudi obdelavi besedil, ki se tičejo ekologije in varstva okolja in marketinga oziroma turizma pa tudi tistih, ki so povezana s področji gradbene industrije ali pa tistih, ki obdelujejo katerokoli temo s področij komunikologije in informacijskih tehnologij, zatem filozofije, menedžmenta, sociologije in katerekoli druge veje in družbenih pa tudi naravoslovnih ved.

Prevajanje knjig iz hrvaškega v švedski jezik

Med storitve, ki jih na zahtevo strank izvajajo prevajalci in sodni tolmači v okviru naše institucije, vsekakor sodi tudi neposredno prevajanje knjig iz hrvaškega v švedski jezik. To pomeni, da poleg učbenikov na zahtevo obdelujejo tudi različne vrste književnih del oziroma, tako beletrijo in vsa poetska dela kot tudi romane pa tudi vsa ostala prozna dela. Po potrebi v navedeni jezični kombinaciji prevajajo tudi vsebino ilustriranih pa tudi strokovnih oziroma otroških in ostalih revij kot tudi časopisne članke.

Ozko smo specializirani tudi za prevajanje iz hrvaškega v švedski jezik za spletne strani kot tudi za spletne prodajalne in kataloge, v odvisnosti od zahtev in potreb strank pa sodni tolmači in prevajalci lahko v konkretni različici jezikov obdelajo tudi različne programe ali aplikacije kot tudi vse ostale spletne vsebine. Izjemno je pomembno, da se vsaka stranka, ki ji je potrebna obdelava prav teh materialov v tej kombinaciji jezikov, zaveda, da naši strokovnjaki, ko je to potrebno, uporabljajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation) in prevedeni spletni materiali hitro po koncu obdelave oziroma po njihovem postavljanju na splet precej bolje kotirajo v globalnem iskanju.

Prav tako lahko strankam, ki posedujejo prevode iz hrvaškega v švedski jezik za katerokoli vrsto dokumentov ali ostalih vsebin, pri čemer se ti lahko obravnavajo kot neprofesionalno obdelan, saj obstajajo napake v tako prevedenih materialih katerekoli vrste, ponudimo storitve, ki jih izvajajo strokovni lektorji oziroma korektorji. Potem ko ti strokovnjaki uporabijo pravila prevajalske stroke ter izvedejo profesionalno redakcijo teh vsebin, vsaka stranka dobi kakovostno in profesionalno prevedene materiale v navedeni jezični različici.

Poleg vsega predhodno omenjenega, prevajalci in sodni tolmači prav tako izvajajo tudi tolmačenje iz hrvaškega v švedski jezik, naše stranke pa lahko dobijo možnost, da pod ugodnimi pogoji najamejo opremo za simultano tolmačenje. Zahvaljujoč temu, da omenjeni strokovnjaki lahko uporabijo tudi šepetano pa tudi simultano in konsekutivno tolmačenje v konkretni jezični kombinaciji, bo na podlagi podatkov, ki nam jih stranke posredujejo o vrsti dogodka, ki se organizira, sprejeta tudi uradna odločitev, katera od vseh omenjenih vrst te storitve bo uporabljena.

Prevajanje gradbenih projektov iz hrvaškega v švedski jezik

Stranka, ki jo zanima prevajanje gradbenih projektov iz hrvaškega v švedski jezik v okviru naše institucije v vsakem primeru dobi tudi storitev, ki vključuje overitev prevoda teh pa tudi katerihkoli drugih dokumentov. Omenjeno storitev izvede oseba, uradno pooblaščeno za to (sodni tolmač), ki na ta način konkretnemu dokumentu zagotovi pravno veljavnost v skladu z zakonskimi določili. Vsaka stranka, ki ji je potrebna obdelava dokumentov v konkretni jezični kombinaciji, je dolžna pravočasno dostaviti izvirne dokumente na vpogled pooblaščenemu sodnemu tolmaču, saj jih ta najprej primerja s prevodi in šele potem, ko je povsem prepričan, da je njihova vsebina enaka, izvede tudi overitev oziroma na prevedene gradbene projekte postavlja svoj žig. Ker obstajajo tudi dokumenti, za katere je treba izvesti tudi dodatno overitev oziroma, na katere mora biti postavljen tako imenovani Apostille žig ali kot ga tudi imenujejo, haški in da prevajalci in sodni tolmači ne morejo izvesti te storitve, ker nimajo potrebnih pooblastil, mora vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje gradbenih projektov iz hrvaškega v švedski jezik pa tudi vseh ostalih dokumentov, izvedeti, ali je ta vrsta overitve potrebna v konkretnem primeru in kdaj se pravzaprav na te dokumente haški žig mora postaviti.

V skladu z zahtevami strank, naši strokovnjaki obdelujejo vse dokumente iz sestave gradbene dokumentacije pa tudi tiste, ki veljajo za del poslovne dokumentacije (ustanovitveni akt podjetja, revizijska in finančna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poročila, poslovne odločitve, statut podjetja, fakture in drugi) kot tudi vse dokumente, ki se obravnavajo kot sestavni del razpisne in tehnične dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, deklaracije izdelkov in drugi).

Vse zainteresirane stranke pri nas pričakuje tudi prevajanje iz hrvaškega v švedski jezik za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, to pa pomeni, da sodni tolmači in prevajalci obdelujejo različne vrste potrdil oziroma izjav kot tudi vse vrste soglasij, oziroma poleg potrdila o samskem stanu in soglasje za zastopanje,lahko v navedeni jezični kombinaciji prevajajo tudi potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o stanju računa v banki kot tudi potrdilo o stalni zaposlitvi, poleg tega pa izvajajo tudi overitev in to v skladu z zakonom določenimi pravili.

Če obstaja potreba za tem, ti strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi vse sodne in pravne akte (pooblastilo za zastopanje, pogodbe, certifikati, sodni sklepi, sodbe in tožbe, pravni red Evropske Unije, licence, pritožbe in odločitve ter vse ostale dokumente iz te skupine), seveda pa naši strokovnjaki pristopijo tudi obdelavi vseh dokumentov, ki veljajo za osebne (dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potni list, izpiski iz matičnega registra o smrti, osebna izkaznica, prometno dovoljenje in ostali osebni dokumenti).

Prevajalci in sodni tolmači v konkretni kombinaciji jezikov na vašo zahtevo prav tako lahko obdelajo zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi potrdilo o rednem šolanju oziroma predmetnike in programe fakultet ter prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih in diplomo in dodatek k diplomi pa tudi diplomske oziroma seminarske naloge kot tudi vse ostale dokumente, ki so ozko povezani z izobraževanjem. V naši uradni ponudbi je tudi prevajanje iz hrvaškega v švedski jezik za zdravniške izvide in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter za specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma za vso dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi za številne druge dokumente, ki se obravnavajo kot sestavni del medicinske dokumentacije. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci vsekakor lahko v tej različici jezikov kompletno obdelajo, ne samo znanstvena dela, ampak tudi znanstvene patente kot tudi rezultate znanstvenih raziskav pa tudi vse ostale dokumente, ki se tičejo znanosti.

Cena prevajanja iz hrvaškega v švedski jezik

  • Iz hrvaškega v švedski je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz hrvaškega v švedski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hrvaškega v švedski z overitvijo sodnega tolmača je 31 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hrvaškega v švedski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!