Prevajanje iz hrvaškega v romunski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hrvaškega v romunski jezik

Za spletno prevajanje iz hrvaškega v romunski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford je poznan kot institucija, ki maksimalno izpolnjuje zahteve strank, pa ima iz tega razloga v ponudbi tudi storitev, ki se nanaša na neposredno prevajanje iz hrvaškega v romunski jezik. V sklopu te storitve stranke lahko pričakujejo, kako obdelavo različnih vrst materialov v pisani obliki kot tudi storitev redakcije pa tudi tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank uporabijo natančno opredeljeno vrsto tolmačenja, da bi maksimalno izpolnili pričakovanja stranke in zahteve samega dogodka, saj so specializirani in za konsekutivno in za šepetano pa tudi za simultano tolmačenje. V ponudbi storitev, ki jih nudimo v zvezi s tolmačenjem, in to vsem zainteresiranim strankam, je tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Sodni tolmači in prevajalci po potrebi vsekakor lahko obdelajo tudi književna dela, zatem besedila različnega namena, vsebine in kompleksnosti pa tudi spletne in marketinške materiale ter revije in časopisne članke oziroma učbenike in ostale vsebine. Njih stranke na obdelavo pošiljajo po elektronski pošti, saj je to najhitrejši in najlažji način, in če se tako odločijo, jih lahko na popolnoma enak način tudi dobijo po koncu obdelave.

Glede na to, da so v ekipi naše institucije in prevajalci in sodni tolmači, lahko vse tiste stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz hrvaškega v romunski jezik, dobijo tudi overitev z žigom sodnega tolmača in tako je celoten postopek njihove obdelave maksimalno olajšan. Toda od zainteresiranih strank se v tem primeru zahteva, da spoštujejo zelo pomembno pravilo, ki se nanaša na dostavo izvirnih dokumentov, kar se zahteva zaradi izvedbe overitve prevoda z žigom sodnega tolmača. Stranke jih lahko pošljejo s priporočeno poštno pošiljko oziroma jih lahko prinesejo tudi osebno, ali pa pošiljanje prepustijo kurirski službi.


Prevajanje iz hrvaškega v romunski jezik
Prevajanje iz romunskega v hrvaški jezik

Prevzemanje prevedenih in overjenih dokumentov izvajajo osebno, ali pa zahtevajo dostavo prevedenih in overjenih dokumentov na določen naslov, toda ta storitev se zaračunava ločeno od njihove kompletne obdelave in njeno ceno določa izključno služba, ki je tudi zadolžena za dostavo. Kadar je strankam potrebno nujno prevajanje iz hrvaškega v romunski jezik, gre pa za obdelavo dokumentov, ne glede na to, ali gre za pravne akte, osebne ali poslovne ter številne druge, jim je dovoljeno, da najprej pošljejo skenirane vsebine po elektronski pošti, toda v tem primeru je prav tako treba priložiti tudi izvirne dokumente na vpogled, pri čemer je zelo pomembno, da stranka izbere tistega od vseh predhodno omenjenih načinov, ki je najhitrejši.

Poleg vseh omenjenih, sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam (različne vrste soglasij in potrdil kot tudi izjav) pa tudi vse dokumente iz sestave tehnične in gradbene oziroma razpisne in medicinske dokumentacije. Prav tako ti strokovnjaki izvajajo tudi kompletno obdelavo za diplomo in dodatek k diplomi ter za ostale dokumente, ki se nanašajo na izobraževanje pa tudi za vse tiste, ki so povezani z znanostjo in druge dokumente, ki jih tukaj nismo navedli.

Najbolj pomembno je, da stranka, ki zahteva prevajanje iz hrvaškega v romunski jezik za neki dokument, preveri, ali je zanj treba izvesti nadoveritev, da bi izognila nepotrebnemu izgubljanju časa. Ta storitev se nanaša na overitev s haškim oziroma Apostille žigom, kar pa so informacije, ki jih stranka lahko dobi samo v okviru pristojnih državnih institucij, saj sodni tolmači in prevajalci ne izvajajo te vrste overitve. V tem primeru morajo vprašati, ne samo, ali se ta postavlja na dokumente, za katere jim je potrebna obdelava, ampak tudi, ali se Apostille žig na te dokumente postavlja, ko naši strokovnjaki končajo njihovo obdelavo, ali pa pred tem, saj bodo s temi informacije precej pridobili na času, prav tako pa bodo tudi poenostavili celoten postopek obdelave konkretnega dokumenta.

Poleg vsega navedenega prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi katerokoli vrsto, tako zvočnih kot tudi video vsebin (oddaje, filmi, reklamna sporočila, serije in drugo), strankam pa poleg njihovega prevajanja iz hrvaškega v romunski jezik ponujamo tudi storitev sinhronizacije kot tudi njihovo podnaslavljanje.

Prevajanje aplikacij in programov iz hrvaškega v romunski jezik

Vse vrste programov ali aplikacij stranke lahko v navedeni jezični kombinaciji dobijo prevedene, in to po najugodnejših cenah. Toda prevajalci in sodni tolmači lahko na njihovo zahtevo izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v romunski jezik za vse ostale spletne vsebine, tako spletne strani in spletne kataloge kot tudi s spletom prodajalne pa tudi za vse ostale. Zelo je pomembno, da vsaka stranka, ki zahteva obdelavo takšnih materialov, ve, da sodni tolmači in prevajalci spoštujejo pravila, ki so označena kot SEO (Search Engine Optimisation) in po njihovi uporabi omenjeni materiali precej bolje kotirajo v okviru spleta.

Na zahtevo strank omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v romunski jezik za vse vrste književnih del (beletrija, poezija, proza, romani in drugi) pa tudi za revije, učbenike in časopisne članke oziroma za različne vrste materialov, povezanih s področjem marketinga. Kar zadeva neposredno prevajanje iz hrvaškega v romunski jezik za te vsebine, je pomembno poudariti, da naši strokovnjaki veliko pozornost namenjajo pravilom, ki so v prisotna na tem podroičju in s tem se misli na dejstvo, da oblikujejo reklamno sporočilo iz zloženk in plakatov oziroma letaka in vseh drugih marketinških vsebin, pri čemer posebno pozornost posebčajo duhu romunskega jezika, saj je to zelo pomembno za izpolnjevanje cilja obdelave takšnih materialov. Prav tako prevajalci in sodni tolmači lahko v tej jezični kombinaciji obdelajo tudi PR članke pa tudi vizitke in številne druge vsebine, skozi katere se reklamirajo storitve, izdelki, podjetja, določeni dogodki ali nekaj drugega.

Izvajamo tudi redakcijo, če je to potrebno strankam, oziroma, če za katerikoli vrsti vsebin posedujejo prevod iz hrvaškega v romunski jezik, toda v njem obstajajo napake, ki jih lektorji in korektorji morajo popraviti.

Prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz hrvaškega v romunski jezik

Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači, ko je to potrebno stranki, izvajajo prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz hrvaškega v romunski jezik, prav tako izvajajo tudi njihovo overitev, in to z žigom uradno pooblaščene osebe - sodnega tolmača. Ko nekdo dobi tako obdelane rezultate znanstvenih raziskav ali neki drugi dokument, prav tako dobi tudi možnost, da jih uporablja v praksi, saj se ti obravnavajo kot vsak drug uradno priznan dokument. Toda pomembno je, da stranke vedo, da se od vsakogar, ki mu je potrebna obdelava dokumentov v tej jezični različici, zahteva spoštovanje pravila, ki se nanaša na dostavo izvirnih dokumentov, in to na vpogled. Vsem njim se tudi priporoča, da pridobijo podatke o nadoveritvi, oziroma, da se pozanimajo, ali se za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz hrvaškega v romunski jezik, mora izvesti ta nadoveritev, ki je povezana s postavljanjem haškega (Apostille) žiga.

Zainteresirane stranke pri nas vsekakor pričakuje tudi obdelava znanstvenih del kot tudi znanstvenih patentov pa tudi kateregakoli drugega dokumenta, ki ga je striktno povezan s področjem znanosti, po potrebi pa sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vse osebne dokumente (delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, izpiski iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču in drugi). Omenjeni strokovnjaki lahko izvajajo tudi prevajanje iz hrvaškega v romunski jezik za medicinsko kot tudi za tehnično pa tudi gradbeno in razpisno dokumentacijo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in drugi), če je to potrebno, pa lahko obdelujejo tudi različne pravne akte (tožbe, certifikati, sodne presoje in odločitve, pogodbe, pooblastilo za zastopanje, sodni sklepi, pravni red Evropske Unije, licence, pritožbe in številni drugi).

Če to zahtevajo stranke, sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v romunski jezik za zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdila o rednem šolanju in diplomske naloge oziroma za prepise ocen in predmetnike in programe fakultet ter za seminarske naloge, diplomo in dodatek k diplomi tudi za ostale dokumente, ki nismo omenili, a vezana so za izobraževanje. Prav tako čemo jim ponujamo tudi prevajanje v navedeni jezični kombinaciji za katerikoli vrsta potrdila oziroma soglasij in izjave kot tudi za potrdila (soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekažnjavanju, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in vse druge dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam).

Sodni tolmači in prevajalci vsem zainteresiranim strankam omogočajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v romunski jezik za dokumente, ki se nanašajo na poslovanje (revizijska poročila, fakture, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, letna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, finančna poročila in drugi dokumenti te vrste).

Prevajanje serij iz hrvaškega v romunski jezik

Kar zadeva prevajanje serij iz hrvaškega v romunski jezik, stranke morajo vedeti, da so v naši ekipi tudi strokovnjaki, ki lahko pristopijo njihovemu podnaslavljanju, prav tako lahko pa jim lahko ponudimo tudi sinhronizacijo prevedenih serij. Sodni tolmači in prevajalci lahko v navedeni jezični kombinaciji prav tako obdelujejo tudi vse ostale video pa tudi zvočne materiale, kar vključuje prevajanje iz hrvaškega v romunski jezik za reklamna sporočila ter za animirane in dokumentarne pa tudi igrane filme kateregakoli žanra oziroma za informativne oddaje, zatem risane filme kot tudi oddaje zabavnega ali izobraževalnega značaja in ostale video in zvočne vsebine.

Poleg tega so prevajalci in sodni tolmači ozko specializirani tudi za tolmačenje iz hrvaškega v romunski jezik, tako da uporabljajo, ne samo simultano tolmačenje v tej jezični kombinaciji, ampak po potrebi tudi konsekutivno pa tudi šepetano tolmačenje. Toda moramo poudariti, da se ustrezna storitev izbere po tem, ko stranke zaposlene v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford seznanijo s samim dogodkom oziroma z njegovo organizacijo, številom prisotnih ljudi pa tudi o prostoru, v katerem naj bo potekal kot tudi o trajanju, ki je predvideno. Gre za to, da se vse navedene vrste tolmačenja morajo uporabiti za natančno določeno vrsto dogodka in zahvaljujoč tem informacijam strokovna ekipa lahko izvede ustrezno oceno. Ko je za tolmačenje iz hrvaškega v romunski jezik izbrana ta storitev, zainteresiranim strankam omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajalci in sodni tolmači v tej različici jezikov po potrebi prav tako lahko obdelajo tudi besedilne vsebine, tako poljudne kot tudi tiste, ki veljajo za strokovne. Kar zadeva njihove teme, se ta lahko nanaša na katerokoli področje oziroma na različne veje, ne samo družbenih ved, ampak tudi naravoslovnih. Menedžment, komunikologija, turizem, marketing, medicina, finance, informacijske tehnologije, bančništvo, politika, ekologije in varstva okolja, gradbena industrija in pravo so področja, ki jih lahko obdelujejo besedila, za katera je strankam potrebno neposredno prevajanje iz hrvaškega v romunski jezik, čeprav naši strokovnjaki vsekakor obdelajo katerokoli besedilno vsebino v zvezi s tematiko, ki jo ta obravnava.

Cena prevajanja iz hrvaškega v romunski jezik

  • Iz hrvaškega v romunski je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz hrvaškega v romunski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hrvaškega v romunski z overitvijo sodnega tolmača je 25 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hrvaškega v romunski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!