Prevajanje iz hrvaškega v madžarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hrvaškega v madžarski jezik

Za spletno prevajanje iz hrvaškega v madžarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford v skladu s potrebami svojih strank zaposluje tiste strokovnjake, ki lahko izvedejo storitev, ki vključuje neposredno prevajanje iz hrvaškega v madžarski jezik.

To storitev prevajalci in sodni tolmači uporabljajo v obliki tolmačenja ter v pisani obliki, in to za najrazličnejše vsebine. Poleg prevajanja marketinških in spletnih materialov, obdelujejo tudi časopisne članke oziroma besedila katerekoli vsebine in potem tudi književna dela in učbenike. Poleg tega lahko v navedeni jezični kombinaciji prevajajo tudi različne vrste filmov kot tudi reklamna sporočila ter vse vrste radijskih in televizijskih oddaj pa tudi serije in ostale video oziroma zvočne materiale. Zainteresiranim strankam omogočamo tudi dodatne storitve, ki se nanašajo na njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo.

Kar zadeva storitev tolmačenja, moramo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci poleg simultanega tolmačenja iz hrvaškega v madžarski jezik, zagotavljajo tudi storitvi konsekutivnega in šepetanega tolmačenja, v naši ponudbi pa je tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to po izjemnih cenah. Če je to potrebno, strankam omogočamo tudi storitev redakcije, pri čemer posebej poudarjamo, da profesionalni korektorji in lektorji to storitev lahko izvedejo za katerokoli vrsto neprofesionalno prevedenih materialov.


Prevajanje iz hrvaškega v madžarski jezik
Prevajanje iz madžarskega v hrvaški jezik

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko pristopijo tudi kompletni obdelavi kateregakoli dokumenta in poleg prevajanja v tej kombinaciji jezikov za različne dokumente, je v ponudbi naših storitev tudi overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Od vsake stranke, ki ji je potrebna obdelava kateregakoli dokumenta, se najprej zahteva, da priloži izvirnike na vpogled, da bi lahko izvedli overitev njihovega prevoda in potem je mora tudi samostojno preveriti, ali se za dokumente, za katere ji je potrebno neposredno prevajanje iz hrvaškega v madžarski jezik, zahteva tudi overitev z Apostille oziroma s tako imenovanim haškim žigom. Vsekakor morajo stranke najprej vedeti, ali je ta vrsta overitve potrebna in potem morajo pridobiti tudi informacijo kako poteka oziroma v katerem trenutku (pred ali po obdelavi dokumenta s strani strokovnjakov, ki so del ekipe Akademije Oxford).

Poleg možnosti, da dokumente dostavi preko kurirske službe in osebno, se vsaka stranka prav tako lahko odloči tudi za pošiljanje izvirnih vsebin priporočeno, in to preko „Pošte Slovenije“. Kar zadeva dostavo vseh ostalih vsebin, za katero ji je potrebno prevajanje iz hrvaškega v madžarski jezik, je stranji omogočeno, da jih pošlje skenirane na naš elektronski naslov.

Prav tako se razlikuje tudi način prevzemanja obdelanih materialov in potem ko prevajalci in sodni tolmači obdelajo tiste, ki ne zahtevajo overitve, jih stranke lahko dobijo z dostavo na njihov elektronski naslov. Prevedene in overjene dokumente lahko dobijo na določen naslov, ali pa jih prevzamejo osebno v prostorih poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford. Stranka, ki se odloči za prvo možnost oziroma za dostavo obdelanih dokumentov na njegov naslov, mora konkretno storitev plačati po ceniku določene kurirske službe, ki je zadolžena za dostavo in to popolnoma ločeno od osnovne storitve (prevajanja in overitve dokumentov).

Kadar se zahteva nujno prevajanje iz hrvaškega v madžarski jezik, in to za osebne, poslovne ali dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam oziroma za pravne akte ter gradbeno, razpisno, medicinsko, tehnično in ostale vrste dokumentacij ter za dokumente, ki se tičejo področja znanosti ali izobraževanja pa tudi številne druge, je strankam omogočena najprej dostava skeniranih dokumentov na elektronski naslov in po tem so dolžni priložiti tudi izvirnike na vpogled. Poudarjamo, da je v teh situacijah zelo pomembno, da se spoštuje pravilo, povezana z nujno dostavo izvirnih dokumentov, da bi prevajalci in sodni tolmači strankam sploh lahko izpolnili zahtevo za nujnim prevajanjem kateregakoli dokumenta.

Prevajanje osebnih dokumentov iz hrvaškega v madžarski jezik

Vse tiste stranke, ki zahtevajo prevajanje osebnih dokumentov iz hrvaškega v madžarski jezik, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford prav tako dobijo tudi storitev, ki omogoča zapriseženi sodni tolmač in ki predvideva overitev z njegovim žigom za izdelane prevode. Zato stranke morajo dostaviti tudi izvirne vsebine na vpogled, saj se to zahteva zaradi izvedbe te storitve. Prav tako jim se tudi svetuje, da v okviru pristojnih institucij sami preverijo, ali je Apostille (haški) žig obvezen za konkretne dokumente, saj s pridobitvijo teh podatkov v veliki meri olajšajo celoten postopek obdelave.

Sodni tolmači in prevajalci poleg obdelave vseh vrst dovoljenj, kot so vozniško in dovoljenje za prebivanje oziroma delovno in prometno, na zahtevo strank v tej različici jezikov obdelujejo tudi izpiske iz matičnega registra, tako o rojstvu kot tudi o sklenitvi zakonske zveze in o smrti in potem tudi potrdilo o stalnem prebivališču in osebno izkaznico ter potrdilo o državljanstvu, potni list in druge osebne dokumente. Na vašo zahtevo prav tako lahko izvajajo tudi prevajanje iz hrvaškega v madžarski jezik za diplomo in dodatek k diplomi kot tudi za predmetnike in programe fakultet ter za potrdilo o rednem šolanju in potrdilo o opravljenih izpitih, prevajajo pa tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prepis ocen in vse ostale dokumente, ki se nanašajo na področje izobraževanja.

Prevajanje pravnih aktov iz hrvaškega v madžarski jezik je prav tako v ponudbi naše institucije in to pomeni, da prevajalci in sodni tolmači poleg sklepov o razvezi zakonske zveze in tožb oziroma pooblastila za zastopanje, obdelujejo tudi vse vrste pogodb in certifikatov kot tudi sodne odločitve pa tudi pritožbe, pravni red Evropske Unije, sodne sklepe, licence in druge dokumenti, ki so povezani s področji, tako prava kot tudi sodstva. Po potrebi ti strokovnjaki prevajajo tudi rezultate znanstvenih raziskav pa tudi znanstvena dela kot tudi znanstvene patente ter diplomske in seminarske naloge oziroma številne druge dokumente, ki so primarno povezani s področjem znanosti.

Če vam je potrebno prevajanje iz hrvaškega v madžarski jezik za katerokoli vrsto potrdil pa tudi izjav oziroma soglasij, oziroma, če v tej različici jezikov želite dobiti prevedene dokumente, ki jih je zelo pogosto treba predložiti pristojnim institucijam, mi to storimo v najkrajšem možnem roku. Poleg potrdila o višini dohodkov in potrdila o nekaznovanosti, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi potrdilo o samskem stanu in potem tudi potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje in potrdilo o stanju računa v banki ter vse ostale dokumente te vrste. Prav tako lahko obdelamo tudi poslovno dokumentacijo (letna poročila, ustanovitveni akt podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, poslovne odločitve, statut podjetja, finančna poročila, fakture in drugi), na podlagi vaše zahteve pa lahko pristopimo tudi obdelavi laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in gradbenih projektov oziroma deklaracija izdelkov pa tudi navodil za uporabo in vseh ostalih dokumentov iz sestave ali razpisne ali tehnične oziroma gradbene dokumentacije.

Treba je omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo neposredno prevajanje iz hrvaškega v madžarski jezik tudi za dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter za specifikacije farmacevtskih izdelkov in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, po potrebi pa lahko obdelujejo tudi zdravniške izvide in vse druge dokumente, ki veljajo za sestavni del medicinske dokumentacije.

Prevajanje reklamnih letakov iz hrvaškega v madžarski jezik

Profesionalci, ki so zadolženi za neposredno prevajanje reklamnih letakov iz hrvaškega v madžarski jezik, to izvajajo v skladu s pravili dobrega marketinga, ki jih odlično poznajo. Preprostejše rečeno, to pomeni, da se prevajalci in sodni tolmači trudijo, da sporočilo iz reklamnih letakov v hrvaškem jeziku oblikujejo v skladu s pravili pa tudi z duhom, ki vlada v madžarskem jeziku in da jim na ta način uspeva izpolniti osnovni cilj obdelave marketinških materialov katerekoli vrste. Pričakuje se, da obdelujejo tudi PR članke kot tudi reklame kataloge in zloženke pa tudi vsebino brošur, plakatov in drugih materialov, ki se nanašajo na reklamiranje, strankam pa lahko ponudimo tudi prevajanje vizitk iz hrvaškega v madžarski jezik.

Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za zagotavljanje storitve tolmačenja v konkretni različici jezikov in lahko zagotovijo, tako storitev simultanega in šepetanega tolmačenja, prav tako pa lahko uporabijo tudi konsekutivno tolmačenje iz hrvaškega v madžarski jezik. Samo na podlagi informacij, ki nam jih stranke posredujejo, bo tudi sprejeta uradna odločitev o vrsti tolmačenja, ki ga je zaželeno uporabiti za določeni dogodek. Če se zahteva prav simultano tolmačenje, oziroma, če strokovna ekipa sprejme odločitev, da ta vrsto storitve v popolnosti ustrezno odgovori na zahteve nekega dogodka, strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano.

Poleg vsega omenjenega, so sodni tolmači in prevajalci specializirani tudi za profesionalno prevajanje spletnih vsebin iz hrvaškega v madžarski jezik in s tem se ne misli samo na obdelavo spletnih strani, ampak tudi na prevajanje programske opreme (vse vrste programov ali aplikacij) in potem tudi na obdelavo vsebine spletnih prodajaln kot tudi na prevajanje spletnih katalogov in vseh ostalih materialov, ki so povezani s spletom. Glede na to, da navedeni strokovnjaki poznajo tudi smernice, ki so povezane z optimizacijo prevedenih spletnih vsebin za iskalnike, oziroma, da so seznanjeni s pravili SEO (Search Engine Optimisation), to pomeni, da stranke dobijo maksimalno profesionalno obdelavo, oziroma, da jih poleg njihovega prevajanja pričakuje tudi optimizacija prevedenih spletnih vsebin. Na ta način se doseže vrhunska kakovost, saj se prevedeni spletni materiali zelo hitro po koncu obdelave in postavljanju na splet pojavijo na precej boljšem položaju v okviru iskanja kot prej.

Prevajanje poljudnih in strokovnih besedil iz hrvaškega v madžarski jezik prav tako sodi v domeno dela naših strokovnjakov, sodni tolmači in prevajalci pa obdelujejo besedila, ne samo različne tematike, ampak tudi kompleksnosti in dolžine. Finance, ekologija in varstvo okolja, pravo, menedžment, filozofija, komunikologija, ekonomija, turizem, informacijske tehnologije, sociologija, farmacija, bančništvo, gradbena industrija, politika, psihologija, marketing, znanost, medicina in izobraževanje predstavljajo samo manjši del področij, na katera se lahko nanaša tema konkretnih besedil, za katera vam je potrebno prevajanje iz hrvaškega v madžarski jezik, toda prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi besedila, ki so povezana s katerimkoli drugim področjem.

Prevajanje književnih del iz hrvaškega v madžarski jezik

Med storitve, ki jih na zahtevo strank izvajajo prevajalci in sodni tolmači, vsekakor spada tudi neposredno prevajanje del književnosti iz hrvaškega v madžarski jezik, kar se pravzaprav nanaša, tako na obdelavo del poezije in romanov kot tudi na prevajanje vseh vrst proznih književnih del in potem tudi beletrije in številnih drugih.

Omenjeni strokovnjaki v konkretni različici jezikov lahko obdelujejo tudi učbenike, ki so povezani z absolutno katerimkoli področjem in da strankam ponudijo obdelavo časopisnih člankov pa tudi revij različnega namena (strokovne, poljudne, otroške in druge).

Omeniti moramo tudi to, da so del naše ekipe tudi profesionalci, katerih specialnost je redakcija, kar je storitev, ki se uporablja v situacijah, kadar so strankam prevodi iz hrvaškega v madžarski jezik za katerokoli vrsto vsebin izdelani, toda govorimo o nekakovostno obdelanih materialih. Pri tem korektorji in lektorji uporabijo vsa pravila prevajalske stroke in popravijo morebitne napake oziroma se trudijo, da prevod maksimalno prilagodijo duhu ciljnega jezika in strankam na ta način omogočijo, da po ugodni ceni dobijo profesionalno prevedene vsebine, ne glede na to, kateri vrsti pripadajo.

Kompletno obdelavo vseh vrst in video in zvočnih materialov prav tako ponujamo zainteresiranim strankam, ta storitev pa vključuje tudi njihovo prevajanje iz hrvaškega v madžarski jezik ter podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo. Ne glede na to, ali stranke zahtevajo obdelavo filmov ali serij oziroma oddaj, reklamnih sporočil ali drugih vrst, tako video kot tudi zvočnih vsebin, so lahko spokojne, saj sodni tolmači in prevajalci ter profesionalni podnaslavljalci in strokovnjaki, zadolženi za sinhronizacijo, njihovo kompletno obdelavo izvajajo maksimalno profesionalno.

Cena prevajanja iz hrvaškega v madžarski jezik

  • Iz hrvaškega v madžarski je 19 EUR po strani

Cena prevajanja iz hrvaškega v madžarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hrvaškega v madžarski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hrvaškega v madžarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!