Prevajanje iz hrvaškega v bosanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hrvaškega v bosanski jezik

Za spletno prevajanje iz hrvaškega v bosanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vsem onim strankam, ki želijo dobiti neposredno prevajanje iz hrvaškega v bosanski jezik za različne vrste vsebin, njihovo kompletno in maksimalno profesionalno obdelavo ponujajo zaposleni v okviru naše institucije. To se primarno nanaša na kompletno obdelavo dokumentov oziroma prevajanje v tej kombinaciji jezikov in njihovo overitev, zatem tudi na obdelavo katerekoli vrste vsebin ter na številne storitve, ki jih redko kje še lahko dobite.

S tem na prvem mestu mislimo na sinhronizacijo in podnaslavljanje, kar zainteresirane stranke dobijo potem, ko prevajalci in sodni tolmači izvedejo prevajanje iz hrvaškega v bosanski jezik za vse vrste, tako video kot tudi zvočnih vsebin. Poleg tega vsem strankam, ki so prevajanje v omenjeni različici jezikov dobile na nekem drugem mestu, toda s kakovostjo te storitve oziroma načinom obdelave katerekoli vrste vsebin niso zadovoljne, ponujamo možnost, da profesionalni korektorji oziroma lektorji izvedejo kompletno redakcijo vseh materialov, ki so na ta način obdelani.

Seveda naši strokovnjaki v tej kombinaciji jezikov vsekakor obdelujejo tudi marketinške materiale pa tudi katerokoli vrsto besedil kot tudi vsa književna dela in časopisne članke. V ponudbi je tudi prevajanje iz hrvaškega v bosanski jezik za različne vrste revij pa tudi za spletne strani ter za številne druge spletne vsebine.


Prevajanje iz hrvaškega v bosanski jezik
Prevajanje iz bosanskega v hrvaški jezik

Poleg vsega tega sodni tolmači in prevajalci na vašo zahtevo lahko izvajajo tudi kompletno obdelavo dokumentov, tako tistih, ki sodijo v osebno dokumentacijo kot tudi vseh tistih, ki predstavljajo del gradbene pa tudi medicinske in razpisne dokumentacije. Poleg tega omenjeni strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi pravne akte in potem tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam (različne vrste potrdil, soglasij in izjav) kot tudi dokumente iz sestave tehnične dokumentacije oziroma vse tiste, ki so na katerikoli način povezani s področjem izobraževanja ali znanosti ter katerokoli drugo vrsto dokumentov, ki predhodno niso navedeni.

Za stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz hrvaškega v bosanski jezik za katerikoli dokument, je najbolj pomembno, da vedo, da se prednje postavljata dve zelo pomembni zahtevi, ki so jih dolžni upoštevati. Prva od njih predvideva, da morajo pri pošiljanju vsebin na obdelavo priložiti tudi izvirnike na vpogled, druga pa je povezana s predhodnim preverjanjem v okviru pristojnih službi v zvezi z overitvijo z Apostille žigom. To se zahteva zato, ker prevajalci in sodni tolmači ne izvajajo te vrsto overitve oziroma niso pooblaščeni, da na določene dokumente postavijo haški žig, kar je njegov drugačni naziv, pri čemer je ta vrsta overitve obvezna za natančno določene dokumente in vedno poteka ali pred obdelavo določenega dokumenta s strani strokovnjakov Akademije Oxford ali po tem. Tako bodo stranke, ki pravočasno pridobijo vse omenjene informacije, seznanjene s postopkom overitve in njegovim trajanjem.

Poleg tega, da dokumente na obdelavo stranke lahko dostavijo preko „Pošte Slovenije“, toda izključno mora biti priporočena pošiljka oziroma osebno pri nas, dovoljeno pa jim je tudi pošiljanje preko kurirske službe. Kar zadeva postopek prevzemanja prevedenih in overjenih dokumentov, jih lahko osebno prevzemajo, ali pa izberejo možnost pošiljanja kompletno obdelanih vsebin na domači naslov in to storitev vsekakor morajo plačati ločeno od osnovne, njeno ceno pa v tem primeru izključno lahko določi kurirska služba, ki je zadolžena za njeno izvedbo.

Za dostavo ostalih vsebin na prevajanje iz hrvaškega v bosanski jezik velja pravilo o njihovem pošiljanju po elektronski pošti, če jim ta način najbolj ustreza. Potem ko prevajalci in sodni tolmači obdelajo katerokoli vrsto vsebin, ki ne zahteva overitve, jih lahko tudi prejmejo po elektronski pošti.

V primeru, da se nekdo zanima za prevajanje iz hrvaškega v bosanski jezik za katerikoli dokument v zelo kratkem roku, mora vedeti, da je zaželeno, da najprej pošlje skenirane dokumente na elektronski naslov Akademije Oxford in da je potem v vsakem primeru dolžan dostaviti izvirne vsebine na vpogled, pri čemer je priporočljivo, da izbere prav tistega od vseh predhodno navedenih, ki je tudi najhitrejši.

Prevajanje spletnih materialov iz hrvaškega v bosanski jezik

Čeprav spletne vsebine, za katere stranke zahtevajo prevajanje iz hrvaškega v bosanski jezik, najpogosteje vključujejo spletne strani, ni mogoče zanikati dejstva, da prevajalci in sodni tolmači po potrebi lahko obdelajo tudi različne programe oziroma spletne prodajalne kot tudi spletne kataloge ter aplikacije in ostale materiale, ki so povezane s spletom. Da bi strankam lahko zagotovili profesionalno obdelavo takšnih vsebin, naši strokovnjaki v vsakem primeru sledijo pravilom SEO (Search Engine Optimisation) in tako konkretnim spletnim materialom pomagajo, da v veliki meri poboljšajo položaj, ki ga imajo v okviru spletnega iskanja.

Naši strokovnjaki prav tako izvajajo neposredno prevajanje iz hrvaškega v bosanski jezik za dela poezije in proze kot tudi za romane, beletrijo in druga književna dela pa tudi za različne vrste učbenikov. Če to zahtevajo stranke, prevajalci in sodni tolmači pristopijo tudi prevajanju ilustriranih revij kot tudi časopisnih člankov oziroma strokovnih revij in številnih drugih vrst revij.

Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za tolmačenje iz hrvaškega v bosanski jezik, pri čemer strankam lahko zagotovijo in šepetano in konsekutivno kot tudi simultano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Poleg tega naše stranke lahko po potrebi dobijo tudi storitev, ki se nanaša na najem opreme za simultano tolmačenje, in to pod pogoji, s katerimi bodo vsekakor zadovoljni. Primarna zahteva, ki jo mora izpolniti vsaka stranka, za katere dogodek morajo sodni tolmači in prevajalci uporabiti tolmačenje iz hrvaškega v bosanski jezik je zagotavljanje informacij o njegovi organizaciji. Ekipa naših strokovnjakov namreč na podlagi podatkov o trajanju določenega dogodka ter o številu udeležencev in prostoru, v okviru katerega je predvideno, da bo organiziran, odloča, katera vrsta konkretne storitve na te zahteve odgovori na ustrezen način.

Vsem, za katere vsebine je izvedeno neposredno prevajanje iz hrvaškega v bosanski jezik, omogočamo tudi storitev redakcije, če je to potrebno, oziroma, če je omenjeno prevajanje opravljeno nekorektno. Toda stranke moramo obvestiti, da to storitev izvajajo profesionalci oziroma lektorji in korektorji, ki so zaposleni v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Prevajanje ekonomskih besedil iz hrvaškega v bosanski jezik

Besedila s področja ekonomije, ki bodo predstavljena javnosti kot tudi tista, ki so namenjena ožjemu krogu strokovnjakov, ki so specializirani za to področje, stranke lahko pri nas dobijo prevedene v konkretni kombinaciji, ne glede na njihovo kompleksnost. Vsekakor sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v bosanski jezik tudi za besedilne materiale s področij medicine, prava in gradbene industrije ter informacijskih tehnologij, marketinga in farmacije pa tudi menedžmenta ter ekologije in varstva okolja oziroma komunikologije, turizma in gradbene industrije ter vseh ostalih področij, ki sodijo med v naravoslovne ali družbene vede.

Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za prevajanje materiala s področja marketinga iz hrvaškega v bosanski jezik, tako da zainteresiranim strankam omogočajo, da v tej jezični kombinaciji zelo hitro dobijo obdelane, ne samo vizitke, ampak tudi kataloge kot tudi reklamne zloženke in plakate pa tudi letake in brošure ter ostale vrste vsebin, ki se uporabljajo za reklamiranje.

Med številnimi storitvami, ki vam jih prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko zagotovijo, ima posebno mesto tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v bosanski jezik za serije in igrane oziroma animirane filme pa tudi za reklamna sporočila ter za risane in dokumentarne filme, ti strokovnjaki pa v tej kombinaciji jezikov lahko obdelujejo tudi najrazličnejše vrste oddaj, tako tiste, ki bodo prikazane na televiziji kot tudi tiste, ki so predvsem namenjene predvajanju na radijskih postajah. Tako poleg oddaj zabavnega značaja strankam ponujajo tudi prevajanje iz hrvaškega v bosanski jezik za informativne oddaje pa tudi za tiste, ki veljajo za otroške in izobraževalne ter za vse ostale vrste, tako video kot tudi zvočnih vsebin. Vsaka stranka, ki ji je potrebna obdelava teh materialov v konkretni kombinaciji jezikov, ima v okviru naše institucije možnost angažirati strokovnjake, ki izvajajo njihovo podnaslavljanje pa tudi tiste, katerih specialnost je sinhronizacija takšnih materialov.

Prevajanje potrdila o stalnem prebivališču iz hrvaškega v bosanski jezik

Prevajalski center Akademije Oxford ima v svoji ekipi strokovnjake, ki lahko izvedejo neposredno prevajanje potrdila o stalnem prebivališču iz hrvaškega v bosanski jezik pa tudi tiste, ki lahko pristopijo finalni obdelavi tega dokumenta in izvajajo njegovo overitev. Vsekakor je pomembno, da stranke, ki zahtevajo to storitev, vedo, da gre za overitev z žigom sodnega tolmača in da je to običajno dovolj, da bi se konkretni dokument obravnaval kot pravno veljaven. Toda prav tako je dobro, da vedo tudi, da obstajajo dokumenti, za katere je treba poleg tega izvesti še eno overitev oziroma zahteva se postavljanje tako imenovanega haškega ali Apostille žiga, kar ni storitev, ki jo imajo pravico izvesti sodni tolmači in prevajalci, zaposleni v naši instituciji. Zaradi tega mora vsaka stranka sama izvedeti vse, kar se nanaša na to vrsto overitve dokumentov, za katere ji je potrebno prevajanje iz hrvaškega v bosanski jezik. Poleg to je tudi zelo pomembno dostaviti izvirnike na vpogled, da bi sodni tolmač izvedel overitev v skladu z natančno določenimi pravili.

Ti strokovnjaki lahko na zahtevo strank prevajajo tudi potni list kot tudi potrdilo o državljanstvu ter osebno izkaznico in izpiske iz matičnega registra oziroma izpiske iz matičnega registra o rojstvu, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in izpiske iz matičnega registra o smrti pa tudi različne vrste dovoljene, kar se primarno nanaša na vozniško oziroma prometno in dovoljenje za prebivanje ter delovno dovoljenje. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači izpolnjujejo zahteve vsake stranke, ki ji je prevajanje iz hrvaškega v bosanski jezik potrebno za poslovno ali medicinsko dokumentacijo, tako da poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe, poslovnih odločitev in statuta podjetja prevajajo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide in fakture oziroma različna poslovna poročila, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter ustanovitveni akt podjetja in dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi številne druge dokumenti, ki veljajo za sestavni del teh vrst dokumentacij.

Izvajamo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v bosanski jezik za različne dokumente, ki se nanašajo, tako na področje znanosti ali izobraževanja kot tudi tiste, ki so povezani s področjem sodstva ali prava (znanstvena dela, diploma in dodatek k diplomi, pravni red Evropske Unije, prepis ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, pogodbe, sodni sklepi, predmetniki in programi fakultet, pooblastilo za zastopanje, tožbe in sodbe, seminarske naloge, pritožbe, potrdilo o rednem šolanju, licence, znanstveni patenti, certifikati in vsi ostali), sodni tolmači in prevajalci pa strankam omogočajo, da dobijo kompletno obdelane gradbene projekte oziroma deklaracije izdelkov in laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter navodila za uporabo in druge dokumente iz sestave razpisne, tehnične in gradbene dokumentacije.

Stranke, ki jim je prevajanje iz hrvaškega v bosanski jezik potrebno za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, morajo vedeti, da sodni tolmači in prevajalci poleg različnih vrst potrdil prav tako kompletno obdelujejo tudi vse vrste, tako soglasij kot tudi izjav, kar pomeni, da poleg potrdila o višini dohodkov in potrdila o stanju računa v banki ter soglasij za zastopanje na vašo zahtevo obdelajo tudi potrdilo o samskem stanu oziroma potrdilo o nekaznovanosti in druge nenavedene dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, in to kadarkoli je to potrebno.

Cena prevajanja iz hrvaškega v bosanski jezik

  • Iz hrvaškega v bosanski je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz hrvaškega v bosanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hrvaškega v bosanski z overitvijo sodnega tolmača je 27 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hrvaškega v bosanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!