Prevajanje iz hrvaškega v portugalski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hrvaškega v portugalski jezik

Za spletno prevajanje iz hrvaškega v portugalski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford je dobro poznana kot institucija, ki na ozemlju naše države ponuja največjo izbiro storitev, pa je tukaj tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v portugalski jezik. In ne samo, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo besedila in književna dela v tej kombinaciji jezikov, ampak tudi učbenike pa tudi marketinške materiale in spletne vsebine oziroma časopisne članke, revije vseh vrst in številne druge vsebine, za katere stranke zahtevajo prevajanje v konkretni jezični kombinaciji.

Prav tako so specializirani tudi za zagotavljanje storitev, ki jih predvideva tolmačenje iz hrvaškega v portugalski jezik in poleg simultanega, ki se v praksi zelo pogosto uporablja, zagotavljajo tudi storitev šepetanega oziroma konsekutivnega tolmačenja, pri čemer zainteresiranim strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Kompletno obdelujemo tudi različne vrste video pa tudi zvočnih vsebin in stranke pri nas lahko dobijo tudi profesionalno prevajanje iz hrvaškega v portugalski jezik za igrane in ostale vrste filmov in potem tudi za reklamna sporočila, oddaje, serije in druge materiale te vrste. Poleg tega jim ponujamo tudi njihovo podnaslavljanje, prav tako pa imajo tudi možnost dobiti sinhronizirane materiale te vrste. Korekturo in lekturo prav tako po potrebi izvajajo naši strokovnjaki, in to specializirani lektorji in korektorji.


Prevajanje iz hrvaškega v portugalski jezik
Prevajanje iz portugalskega v hrvaški jezik

Vsekakor kompletno obdelujemo tudi vse vrste dokumentov, tako da stranke poleg njihovega prevajanja iz hrvaškega v portugalski jezik pri nas dobijo tudi njihovo overitev, zanjo pa so zadolženi pristojni sodni tolmači. Iz tega razloga se od strank, ki jim je potrebno prevajanje iz hrvaškega v portugalski jezik za različne dokumente tudi zahteva, da spoštujejo tudi zelo pomembno pravilo, ki se nanaša na dostavo izvirnikov na vpogled, da bi overitve bila potekala v skladu s pravili.

Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo osebne in dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam oziroma različne vrste soglasij, izjava in potrdil, prav tako obdelujejo tudi vse vrste dokumentacij, od gradbene in poslovne preko tehnične in medicinske pa do razpisne dokumentacije. V ponudbi storitev, ki jih sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo, je tudi kompletna obdelava pravnih aktov kot tudi dokumentov, ki se tičejo področij izobraževanja pa tudi tistih, ki so povezani z znanostjo in vseh ostalih, ki jih do zdaj nismo omenili.

Vsaka stranka, ki ji je potrebna ta storitev, se mora predhodno samostojno pozanimati, ali je potrebno izvesti overitev z Apostille ali haškim žigom za te dokumente, saj te vrste overitve ne izvajajo naši prevajalci in sodni tolmači, ampak uslužbenci, ki so za to pooblaščeni s strani Republike Slovenije. Zato morajo stranke morajo poleg informacije, ali je haški žig obvezen za njihova dokumenta, izvedeti tudi, ali se le-ta najprej postavlja, pa se tedaj izvede prevajanje iz hrvaškega v portugalski jezik in overitev sodnega tolmača za konkretni dokument ali se dokument najprej obdela na standarden načn, pa se tedaj na njega postavlja Apostille žig.

Vse tiste materiale, za katere stranke zahtevajo prevajanje in ki ne zahtevajo overitve z žigom sodnega tolmača, nam lahko na obdelavo najprej pošljejo na elektronski naslov in jih na enak način tudi prejmejo, ko sodni tolmači in prevajalci končajo z njihovim prevajanjem. Glede na to, da se pri njihovi obdelavi zahteva dostava izvirnih dokumentov na vpogled, je popolnoma logično, da se tudi način pošiljanja razlikuje, pa jih stranke lahko pošljejo preko kurirske službe, ali pa s priporočeno poštno pošiljko oziroma jih prinesejo osebno. Na elektronski naslov dokumente pošljejo samo, če jim je potrebno njihovo nujno prevajanje iz hrvaškega v portugalski jezik, toda tudi tedaj seveda morajo dostaviti izvirne dokumente na vpogled, in to morajo izbrati najhitrejšega od vseh načinov, ki so jim ponujeni. Potem ko naši strokovnjaki končajo z obdelavo kateregakoli dokumenta, ki ga stranka dostavi, lahko pridejo v prostore naše poslovalnice in jih osebno prevzamejo, toda lahko zahtevajo tudi njihovo dostavo na domači naslov. Storitev dostave plačajo neposredno kurirju, in to ločeno od osnovne storitve in v skladu s ceno, ki je določena s strani konkretne kurirske službe, ki je tudi zadolžena za dostavo.

Prevajanje programske opreme iz hrvaškega v portugalski jezik

Poleg prevajanja programov in aplikacij iz hrvaškega v portugalski jezik, prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo tudi vse ostale spletne vsebine, to pa se nanaša, tako na prevajanje spletnih katalogov kot tudi na obdelavo spletnih strani pa tudi spletnih prodajaln in številnih drugih materialov s spletnega področja. Tukaj je pomembno poudariti, da naši strokovnjaki to izvajajo profesionalno, oziroma, da spoštujejo pravila, ki se nanašajo na optimizacijo teh materialov za spletne iskalnike, oziroma, da spoštujejo smernice SEO (Search Engine Optimisation). Na ta način lastnikom konkretnih spletnih vsebin zagotavljajo dvojno storitev in to po odlični ceni, saj konkretni materiali po obdelavi naših strokovnjakov odlično kotirajo na spletu.

V okviru storitev, ki jih sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko izvedejo, je tudi prevajanje iz hrvaškega v portugalski jezik za učbenike in različne vrste književnih del (beletrija, poezija, proza, romani in drugi). Poleg tega na zahtevo strank obdelajo tudi vsebino, tako ilustriranih kot tudi otroških revij pa tudi izobraževalnih in vseh ostalih, prevajajo pa tudi časopisne članke.

Lektorji in korektorji, ki so prav tako del ekipe naše institucije, lahko zagotovijo svoje storitve. Zahvaljujoč dejstvu, da redakcijo različne vrste materialov izvajajo profesionalno in popravijo napake, ki so v njih vidne, bodo stranke povsem zagotovo zadovoljne s kakovostjo obdelave.

Po potrebi lahko izvajamo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v portugalski jezik, tako za reklamne zloženke kot tudi za kataloge oziroma PR članke in potem tudi za brošure, reklamne letake, vizitke in za ostale marketinške materiale. Stranke, ki zahtevajo obdelavo takšnih vsebin, morajo vedeti, da sodni tolmači in prevajalci uporabljajo pravila, povezana z dobrim marketingom, ko obdelujejo takšne vsebine, tako da strankam ponujajo kakovostno in profesionalno obdelane materiale v zvezi z reklamiranjem.

Prevajanje dovoljenja za prebivanje iz hrvaškega v portugalski jezik

Če neka stranka zahteva prevajanje dovoljenja za prebivanje iz hrvaškega v portugalski jezik, mora vedeti, da ga v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford vsekakor pričakuje storitev overitve prevoda tega dokumenta, to pa se nanaša na overitev z žigom sodnega tolmača. Z izvedbo takšnega postopka so stranke vsekakor na dobitku, saj po ugodni ceni dobijo kompletno obdelavo dovoljenja za prebivanje in ostalih dokumentov, ker se z žigom sodnega tolmača potrjuje istovetnost izvirnika in prevoda.

Prav iz tega razloga se od njih zahteva, da priložijo tudi izvirne dokumente, saj je to potrebno pri overitvi, prav tako pa jim tudi svetujemo, da samostojno izvedejo vse potrebne preverbe, ki se nanašajo na overitev dokumentov, za katere jim je potrebno prevajanje v tej različici, s tako imenovanim Apostille oziroma žigom, ki je poznan tudi kot haški.

Prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezični kombinaciji prav tako lahko prevajajo tudi razpisno dokumentacijo kot tudi vse dokumente, ki se sodijo, tako v gradbeno kot tudi v tehnično dokumentacijo (navodila za uporabo, deklaracija izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti in drugi). Zainteresiranim strankam omogočamo tudi prevajanje iz hrvaškega v portugalski jezik za vse dokumente, ki so povezani predvsem s področjema sodstva in izobraževanja in potem tudi za tiste, ki se nanašajo na pravo ali znanost (pogodbe, diploma in dodatek k diplomi, sodne presoje, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstveni patenti, licence, potrdilo o opravljenih izpitih, sodne odločitve, rezultati znanstvenih raziskav, pravni red Evropske Unije, prepis ocen, sodni sklepi, predmetniki in programi fakultet, tožbe, diplomske naloge, pooblastilo za zastopanje, pritožbe, certifikati, seminarske naloge in znanstvena dela ter številni drugi dokumente, ki so povezani s konkretnimi področji). V vsakem primeru sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v portugalski jezik za revizijska in finančna pa tudi za letna poslovna poročila ter za sklep o ustanovitvi pravne osebe kot tudi za poslovne odločitve, zatem fakture in statut podjetja pa tudi za ustanovitveni akt podjetja in ostale dokumente, ki se nanašajo na poslovanje katerekoli pravne osebe.

V ponudbi je tudi prevajanje iz hrvaškega v portugalski jezik za zdravniške izvide oziroma za katerikoli dokument, ki se predstavlja delo medicinske dokumentacije, kar vključuje obdelavo specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacije o medicinskih izdelkih in navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, čeprav sodni tolmači in prevajalci lahko v navedeni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi ostale dokumente, ki sodijo v medicinsko dokumentacijo.

Simultano tolmačenje iz hrvaškega v portugalski jezik

Dogodek, za katerega strokovna ekipa v naši poslovalnici oceni, da je najboljše uporabiti simultano tolmačenje iz hrvaškega v portugalski jezik bodo kakovostno pokrit z ustrezno storitvijo, saj stranke v ponudbi dobijo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. To seveda ne pomeni, da prevajalci in sodni tolmači lahko uporabijo samo to vrsto storitve, saj so profesionalno usposobljeni tudi za šepetano pa tudi za konsekutivno tolmačenje v omenjeni jezični različici. Vsekakor so nam vse stranke, ki jim je potrebna ta storitev, dolžne posredovati informacije, ki se nanašajo na način organizacije tega dogodka pa tudi podatke o njegovem trajanju kot tudi o številu udeležencev ter o prostoru, v katerem bo potekal oziroma vse ostale informacije, ki lahko vplivajo na izbiro najboljše vrste te storitve.

Vse zainteresirane stranke pri nas lahko dobijo tudi prevajanje iz hrvaškega v portugalski jezik za različne vrste, tako video kot tudi zvočnih materialov, kar med drugim pomeni, da sodni tolmači in prevajalci po potrebi obdelajo tudi risane pa tudi igrane filme oziroma informativne oddaje kot tudi reklamna sporočila in serije. Prav tako lahko prevajajo tudi animirane kot tudi dokumentarne filme pa tudi zabavne oddaje ter številne druge vrste in video pa tudi zvočnih vsebin. Da bi dopolnili to storitev, strankam omogočamo tudi njihovo kompletno obdelavo, kar vključuje, ne samo njihovo podnaslavljanje, ampak tudi storitev sinhronizacije vseh prevedenih vsebin te vrste.

Treba je omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v portugalski jezik za poljudna besedila različne vsebine pa tudi za tiste, ki se obravnavajo kot znanstvene oziroma strokovne. Poleg besedil, katerih tema se nanaša na področja menedžmenta, turizma in komunikologija oziroma informacijskih tehnologij, omenjeni strokovnjaki lahko obdelujejo tudi besedila v zvezi z ekologijo in varstvom okolja, psihologijo in marketingom pa tudi z bančništvom, izobraževanje in medicino, prevajajo pa tudi vsa tista, ki se tičejo ostalih znanstvenih disciplin, ne glede na to, ali gre za besedila, ki se nanašajo na področje naravoslovnih ali pa družbenih ved.

Cena prevajanja iz hrvaškega v portugalski jezik

  • Iz hrvaškega v portugalski je 30 EUR po strani

Cena prevajanja iz hrvaškega v portugalski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hrvaškega v portugalski z overitvijo sodnega tolmača je 34 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hrvaškega v portugalski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!