Prevajanje iz hrvaškega v ruski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hrvaškega v ruski jezik

Za spletno prevajanje iz hrvaškega v ruski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Dobro je poznano dejstvo, da številni državljani Hrvaške odhajajo na delo v Rusijo, oziroma, da imajo določene, in to v glavnem poslovne odnose s podjetji iz te države ter se zelo pogosto javlja tudi potreba, da se za določene dokumente izvede neposredno prevajanje iz hrvaškega v ruski jezik.

Ne glede na to, ali stranka zahteva obdelavo poslovnih ali osebnih dokumentov ter tistih, ki so povezani s področji izobraževanja, sodstva, prava ali znanosti, so jim sodni tolmači in prevajalci v Akademiji Oxford na razpolago in ponujajo njihovo kompletno obdelavo. Tako ti strokovnjaki poleg prevajanja omenjenih pa tudi številnih drugih dokumentov strankam omogočajo tudi overitev, ki jo v tem primeru izvede zapriseženi sodni tolmač, s čimer se konkretnemu dokumentu zagotavlja veljavnost pred zakonom.

V skladu s pravili overitve je določeno, da stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz hrvaškega v ruski jezik, in to za katerokoli vrsto dokumentov, vedno morajo na vpogled dostaviti tudi izvirnike, prav tako pa jim priporočamo, da izvedo vse, kar se nanaša na nadoveritvijo. Gre za overitve s haškim oziroma žigom, ki je označen tudi kot Apostille in ta vrsta overitve se ne izvaja za vse dokumente, ampak samo za tiste, ki jih določa zakon, pri čemer to poteka na različne načine. Zato mora stranka sam izvedeti, ali je Apostille žig obvezno postaviti na dokumente, za katere zahteva prevajanje v navedeni različici jezikov, prav tako pa se mora pozanimati, kdaj se ta vrsto overitve izvaja, saj mu bo vse to pomembno olajšalo celoten postopek obdelave.


Prevajanje iz hrvaškega v ruski jezik
Prevajanje iz ruskega v hrvaški jezik

Prevedene in overjene dokumente stranka prevzema osebno v poslovalnici naše institucije, če mu tako ustreza, poleg tega pa ji je omogočena tudi dostava obdelanih vsebin na naslov, toda konkretna storitev se ločeno zaračunava, in to v skladu z veljavnim cenikom določene kurirske službe.

Možnost, da skenirane dokumente na obdelavo pošlje po elektronski pošti, ima samo tista stranka, ki ji je njihovo prevajanje iz hrvaškega v ruski jezik potrebno po nujnem postopku, toda vsekakor ima tudi obveznost, da priloži izvirnike na vpogled. Poleg tega, da jih lahko na prevajanje pošlje preko kurirske službe, nam jih stranka lahko prinese osebno, ali pa jih pošlje s priporočeno poštno pošiljko.

Poleg dokumentov sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi besedila, ne glede na tematiko, kompleksnost in dolžino kot tudi vse spletne materiale oziroma učbenike, revije in dela književnosti. Omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi časopisne članke, zatem vsebine povezane s področjem marketinga pa tudi številne druge materiale, za katere je strankam potrebno neposredno prevajanje iz hrvaškega v ruski jezik.

Poleg tega ponudičemo jim in obdelavo filmov in ostalih video in zvočnih materialov, a koja vključuje kako njihovo prevajanje v navedeni jezični različici kot tudi storitev sinhronizacije ali podnaslavljanje.

Vse omenjene materiale, ki ne zahtevajo overitev z žigom sodnega tolmača, stranke lahko najprej da pošljejo preko elektronski naslova na prevod, a mi njima lahko da isporučimo na isti način prevedene vsebine, v primeru da jim ta način najbolj ustreza.

Poleg obdelave vseh materialov v pisani obliki zainteresirane stranke pri nas pričakuje tudi možnost, da prevajalci in sodni tolmači izvedejo storitev, ki vključuje tolmačenje iz hrvaškega v ruski jezik. Glede na to, da lahko uporabijo tudi konsekutivno in simultano pa tudi šepetano tolmačenje, vsaka stranka za konkretno vrsto dogodka dobi ustrezno storitev. V naši ponudbi je tudi najem opreme za simultano tolmačenje pod izjemno ugodnimi pogoji.

Treba omeniti tudi to, da vsaki stranki, ki je prevajanje iz hrvaškega v ruski jezik dobila s strani drugih strokovnjakov ali institucije, toda nije v celoti zadovoljna z njegovo kakovostjo, lahko ponudimo storitev, ki se nanaša na redakcijo materialov, ki so na ta način obdelani.

Prevajanje reklamnih plakatov iz hrvaškega v ruski jezik

Ne samo, da prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji obdelajo plakate, ampak strankam ponujajo tudi neposredno prevajanje ostalih marketinških materialov iz hrvaškega v ruski jezik.

Poleg reklamnih zloženk in brošur oziroma letakov ti strokovnjaki lahko prevajajo tudi kataloge, PR članke in druge vsebine, namenjene reklamiranju kot tudi vizitke. Pomembno je poudariti, da stranke v tem primeru vsekakor dobijo profesionalno prevajanje, saj omenjeni strokovnjaki maksimalno spoštujejo marketinška pravila, ki jim sledijo pri obdelavi katerekoli vrste vsebin iz te skupine. Preprosteje rečeno, to pomeni, da določeno sporočilo, ki ga nosijo reklamni plakati ali drugi podobni materiali v hrvaškem jeziku prevajajo v skladu s pravili ruskega jezika in tako vsem potencialnim uporabnikom storitev ali kupcem izdelkov, ki se skozi te vsebine reklamirajo, zagotavljajo možnost, da izvedo vse potrebno o tem.

Med storitvami, ki jih prevajalci in sodni tolmači ponujajo vsem zainteresiranim strankam, je tudi prevajanje iz hrvaškega v ruski jezik za filme kateregakoli žanra pa tudi vrste kot tudi za številne video in zvočne materiale. Tako stranke pri nas dobijo obdelavo, ne samo igranih, ampak tudi animiranih pa tudi dokumentarnih in risanih filmov ter reklamnih sporočil, serij in oddaj katerekoli vsebine (izobraževalne, informativne, zabavne, otroške in druge). V okviru te storitve stranke pri nas pričakuje tudi njihova finalna obdelava, kar na prvem mestu vključuje njihovo podnaslavljanje, prav tako pa lahko pristopimo tudi sinhronizaciji vseh omenjenih vsebin.

Vse tiste stranke, ki so prevajanje iz hrvaškega v ruski jezik za katerokoli vrsto vsebin imele priložnost dobiti na nekem drugem mestu, toda s kakovostjo njihove obdelave sploh niso zadovoljne, v okviru naše institucije lahko dobijo storitev redakcije. Profesionalni in izkušeni lektorji in korektorji, ki imajo za sabo dolgoletne delovne izkušnje, pristopajo obdelavi takšnih materialov in popravijo vse napake in to v skladu s pravili, ki se uporabljajo v sklopu prevajalske stroke.

Prevajanje učbenikov iz hrvaškega v ruski jezik

Sodni tolmači in prevajalci, ki so del stalne ekipe naše institucije, na vašo zahtevo izvajajo tudi neposredno prevajanje vseh vrst učbenikov iz hrvaškega v ruski jezik. Poleg njih lahko obdelujejo tudi katerekoli književno delo, kar pravzaprav vključuje prevajanje romanov, proznih in del poezije, zatem beletrije in številnih drugih književnih vrst.

Vsekakor je v naši ponudbi tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v ruski jezik za časopisne članke pa tudi za ilustrirane, strokovne in vse ostale vrste revije. Na zahtevo prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi besedilne materiale, in to kateregakoli namena in izvajajo prevajanje strokovnih in tistih besedil, ki veljajo za poljudna in lahko obdelujejo katerokoli temu. Poleg besedil, ki se tičejo področij menedžmenta, psihologije, marketinga, sociologije in turizma, naši strokovnjaki prav tako prevajajo tudi tista, ki so povezana s področji filozofije, ekologije in varstva okolja, farmacije in bančništva pa tudi tiste, katerih tema se nanaša na področja politike, informacijskih tehnologij in vseh drugih vej, ne samo družbenih, ampak tudi naravoslovnih ved.

Med storitve, ki jih omenjeni strokovnjaki lahko zagotovijo, uvrščamo tudi tolmačenje iz hrvaškega v ruski jezik, stranke pa jih lahko angažirajo za izvedbo vseh treh vrst te storitve oziroma za simultano in za konsekutivno kot tudi za šepetano tolmačenje v tej različici jezikov. Kadar strokovna ekipa pri nas pripravlja ponudbo za to storitev, jo sestavljajo na podlagi informacij, ki jim jih posredujejo stranke. S tem se misli in na podatek o številu udeležencev oziroma o točnem trajanju konkretnega dogodka pa tudi na informacije o načinu, na katerega naj bi bil organizoran in na vse ostale informacije, ki so pomembne za izdelavo ponudbe. Poudarjamo tudi, da stranke pričakuje možnost, da pod izjemno ugodnimi pogoji najamejo opremo za simultano tolmačenje, ta storitev pa se vsekakor pojavi v ponudbi, če strokovnjaki naše poslovalnice ocenijo, da ta vrsta tolmačenja lahko izpolni pričakovanja konkretnega dogodka.

Če je strankam potrebno prevajanje iz hrvaškega v ruski jezik za spletne strani ali drugo vrsto vsebin, povezanih s spletom, sodni tolmači in prevajalci lahko v celoti izpolnijo njihove zahteve, saj so usposobljeni tudi za profesionalno obdelavo takšnih materialov. Natančneje rečeno, to pomeni, da v trenutku obdelave takšnih materialov uporabljajo tudi vsa pravila, ki se nanašajo na njihovo optimizacijo za spletne iskalnike oziroma maksimalno spoštujejo smernice SEO (Search Engine Optimisation), s čimer tudi dosežejo primarni cilj prevajanja takšnih vsebin. Njihovo kotiranje na spletu se namreč precej poboljša zelo hitro po končanem prevajanju oziroma takoj po postavljanju na splet. Poleg spletnih strani prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vsebino spletnih katalogov, ne glede na njihovo kompleksnost ter spletne prodajalne pa tudi različne programe in aplikacije kot tudi vse ostale materiale, ki so na kakršenkoli način povezani s spletom.

Prevajanje razpisne dokumentacije iz hrvaškega v ruski jezik

Vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje razpisne dokumentacije iz hrvaškega v ruski jezik, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford poleg te storitve lahko dobi tudi storitev, ki vključuje overitev prevoda, in to z žigom uradno pooblaščene osebe - sodnega tolmača. Takšen dokument je s pravnega vidika popolnoma veljaven in strankam zagotavlja možnost, da ga uporablja enako kot tudi vsak drugi izvirni dokument.

Od vsakogar, ki mu je potrebna ta storitev, se zahteva tudi dostava izvirnih dokumentov na vpogled, prav tako pa je tudi priporočljivo, da v okviru pristojnih institucij preveri vse, kar se nanaša na overitev s tako imenovanim Apostille žigom za konkretne dokumente, saj prevajalci in sodni tolmači te storitve ne morejo izvesti, saj ni v njihovi pristojnosti.

Poleg razpisne, naši strokovnjaki obdelujejo tudi gradbeno dokumentacijo kot tudi dokumente iz sestave tehnične dokumentacije, kar se na prvem mestu nanaša na laboratorijske analize tehničnih vzorcev in navodila za uporabo ter na deklaracije izdelkov, gradbene projekte in vse druge dokumente iz sestave navedenih vrst dokumentacij. V okviru ponudbe storitev, za katere so sodni tolmači in prevajalci usposobljeni, je tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v ruski jezik za poslovno dokumentacijo (ustanovitveni akt podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poročila, statut podjetja, revizijska poročila, fakture, poslovne odločitve, finančna poročila in ostale dokumente, ki se nanašajo na poslovanje), v skladu s potrebami pa naši strokovnjaki strankam ponujajo tudi obdelavo vseh dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam oziroma različne vrste soglasij in izjav ter vseh vrst potrdil (potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in drugi dokumenti te vrste).

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko strankam ponudijo tudi prevajanje iz hrvaškega v ruski jezik za katerikoli osebni dokument (potni list, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o rojstvu in o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje, delovno dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje in drugi), vsekakor pa izpolnijo zahteve tistih strank, ki jim je neposredno prevajanje iz hrvaškega v ruski jezik potrebno za diplomo in dodatek k diplomi pa tudi za katerikoli drugi dokument, ki se nanaša na področje izobraževanja (prepis ocen, potrdilo o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetniki in programi fakultet, potrdilo o opravljenih izpitih in drugi).

Prav tako omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi znanstvene patente kot tudi rezultate znanstvenih raziskav pa tudi znanstvena dela in ostale dokumente, ki se tičejo področja znanosti. Strankam pa lahko ponudijo tudi prevajanje v navedeni jezični kombinaciji za diplomske in seminarske naloge različne kompleksnosti, če pa je to potrebno, na zahtevo strank izvajamo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v ruski jezik za zdravniške izvide in dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi za specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi za navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter za številne druge dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo.

V skladu s potrebami strank prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo tudi prevajanje v konkretni različici jezikov za katerikoli dokument, ki je povezan s področjem prava oziroma sodstva, kar pomeni, da poleg sodnih presoj različne vrste, sklepov in odločitev prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v ruski jezik za pravni red Evropske Unije, certifikate in pogodbe pa tudi za tožbe, pooblastilo za zastopanje in licence kot tudi za pritožbe in odločitve ter za vse ostale dokumente, ki do zdaj niso navedeni in so povezani s konkretnimi področji.

Cena prevajanja iz hrvaškega v ruski jezik

  • Iz hrvaškega v ruski je 18 EUR po strani

Cena prevajanja iz hrvaškega v ruski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hrvaškega v ruski z overitvijo sodnega tolmača je 23 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hrvaškega v ruski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!