Prevajanje iz hrvaškega v norveški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hrvaškega v norveški jezik

Za spletno prevajanje iz hrvaškega v norveški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford vsakomur, ki ima potrebo za tem, ponuja tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v norveški jezik, ne glede na to, ali gre obdelava vsebin v pisani obliki ali pa se izvaja tolmačenje v tej različici jezikov.

Profesionalna obdelava vsebin v pisani obliki se nanaša, tako na vse vrste besedil (poljudna in znanstvena) kot tudi na dela književnosti pa tudi različne vrste revije in učbenike ter na časopisne članke. Prevajalci in sodni tolmači prav tako izvajajo tudi prevajanje iz hrvaškega v norveški jezik za materiale, ki so povezani, tako s področjem marketinga kot tudi za tiste, ki sodijo v domeno spleta (programska oprema, spletni katalogi, spletne strani, spletne prodajalne in drugi).

Stranke, ki jim je to potrebno, pri nas lahko dobijo tudi kompletno obdelane video in zvočne materiale oziroma najprej prevajanje iz hrvaškega v norveški jezik za reklamna sporočila in serije ter oddaje, filme in ostale in potem tudi njihovo podnaslavljanje pa tudi storitev, ki se nanaša na njihovo sinhronizacijo. Prav tako lahko izvajamo tudi redakcijo, ko je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci zainteresiranim strankam ponujajo tudi storitev tolmačenja v omenjeni kombinaciji jezikov. Lahko uporabijo tudi konsekutivno in šepetano tolmačenje oziroma simultano tolmačenje iz hrvaškega v norveški jezik in zainteresiranim strankam ponujamo tudi, da po ugodnih cenah najamejo opremo za simultano tolmačenje.


Prevajanje iz hrvaškega v norveški jezik
Prevajanje iz norveškega v hrvaški jezik

Poudarjamo tudi to, da naši strokovnjaki lahko kompletno obdelajo katerikoli dokument, tako da je v ponudbi najprej prevajanje iz hrvaškega v norveški jezik za različne vrste dokumentov in potem tudi overitev, ki jo v tem primeru izvede uradno pooblaščena oseba - sodni tolmač. Poleg dokumentov s področij znanosti in izobraževanja oziroma vseh poslovnih in osebnih dokumentov ti strokovnjaki obdelujejo tudi pravne akte kot tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, tukaj pa je tudi prevajanje iz hrvaškega v norveški jezik za katerikoli dokument, ki je uvrščen v gradbeno in medicinsko dokumentacijo. Obdelujemo tudi dokumente, ki so del tehnične, poslovne in razpisne dokumentacije ter številne druge dokumente, ki zdaj niso omenjeni.

V skladu z določbami zakona je sodni tolmač dolžan najprej primerjati preveden dokument z izvirnim in šele tedaj lahko izvede tudi njegovo overitev, kar pomeni, da stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz hrvaškega v norveški jezik za katerikoli dokument, morajo pri dostavi vsebin na obdelavo vsekakor priložiti tudi izvirne dokumente. Poleg možnosti njihovega pošiljanja preko kurirske službe ali s priporočeno poštno pošiljko, je odprta tudi možnost njihove osebne dostave v poslovalnico Akademije Oxford.

Pravilo, ki velja za obdelavo vseh ostalih vsebin, vključuje njihovo dostavo po elektronski pošti, saj ni treba izvesti primerjanja izvirnikov in prevoda oziroma ne zahteva se postavljanje žiga sodnega tolmača na te prevode. V trenutku, ko sodni tolmači in prevajalci končajo z obdelavo dostavljenih vsebin, jih vsaka stranka lahko dobi po elektronski pošti, toda samo v primeru materialov, ki ne zahtevajo overitve. Toda dostava prevedenih in overjenih dokumentov poteka na drugačen način, tako da stranke izberejo, ali jih osebno prevzamejo, ali pa želijo, da jim kurirska služba obdelane dokumente dostavi na želen naslov. Če se odločijo za to, morajo vedeti, da se angažira zunanja služba in s samim tem, da to storitev morajo plačati v skladu z njenim cenikom, in to v trenutku, ko prevzemajo pošiljko.

Vsaka stranka, ki ji je prevajanje iz hrvaškega v norveški jezik, in to za katerikoli dokument, potrebno po hitrem postopku, ima v tem primeru pravico, da najprej pošlje skenirane vsebine na elektronski naslov naše institucije in šele potem izvede tudi njihovo dostavo v skladu z navedenim pravilom.

S ciljem, da strankam, ki jim je potrebno prevajanje iz hrvaškega v norveški jezik za dokumente, olajšamo celotno proceduro, poudarjamo tudi to, da bi bilo zaželeno, da samostojno zahtevajo podatke, ki se nanašajo na overitev s haškim žigom (Apostille) za te dokumente, saj sodni tolmači in prevajalci te vrste overitve ne morejo izvesti, saj za to nimajo potrebnih pooblastil. Ko bodo zbirali informacije o tej vrsti overitve za konkretne dokumente, stranke vsekakor morajo izvedeti, ali se najprej na njih postavlja haški žig, pa se potema izvedeta prevajanje in overitev z žigom sodnega tolmača, ali pa se najprej dokument obdeluje na običajen način, pa ga tedaj stranke odnesejo v pristojne institucije, da bi se nanj postavil haški žig.

Prevajanje spletnih vsebin iz hrvaškega v norveški jezik

Prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru naše institucije, so profesionalno usposobljeni tudi za neposredno prevajanje različnih spletnih vsebin iz hrvaškega v norveški jezik. Poleg spletnih strani v konkretni jezični različici lahko prevajajo tudi vsebino spletnih prodajaln kot tudi različne programe oziroma spletne kataloge pa tudi katerokoli aplikacijo ter vse ostale vsebine, za katere stranke zahtevajo prevajanje v navedeni jezični kombinaciji, nanašajo pa se na splet. Pričakuje se, da omenjeni strokovnjaki v toku njihove obdelave, in to tedaj, ko je to potrebno, uporabljajo tudi smernice, ki jih predvideva SEO (Search Engine Optimisation), oziroma, da pravilno optimizirajo te vsebine za spletne iskalnike in s tem izpolnijo glavni cilj, ki ga ima njihovo prevajanje iz hrvaškega v norveški jezik. Pravzaprav vse spletne vsebine, ki se tako obdelujejo, zelo hitro dosežejo precej boljši položaj v okviru iskanja, s čimer je ta storitev precej bolj ekonomična za njihove lastnike, saj potencialne stranke lažje prihajajo do informacij, ki so jim potrebne.

Glede na to, da obstajajo tudi tiste stranke, ki so imele priložnost, da prevod v tej različici jezikov dobijo od nekih drugih strokovnjakov ali institucij, toda s kakovostjo obdelave v tem primeru niso bili zadovoljni, njima je na razpolago tudi storitev redakcije, ki jo izvajajo naši profesionalni lektorji in korektorji. Natančneje rečeno, ti strokovnjaki pristopajo, tako lekturi kot tudi korekturi vseh vsebin, ki so na neustrezen način obdelane in popravljajo napake, ki v njih obstajajo in jih prilagajajo duhu norveškega jezika, da bi stranke dobili kakovostno prevedene vsebine, in to katerekoli vrste.

Naši strokovnjaki vam lahko ponudijo tudi tolmačenje iz hrvaškega v norveški jezik in ker sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo in konsekutivno kot tudi simultano pa tudi šepetano tolmačenje v tej jezični kombinaciji, je samo od vrste dogodka odvisno, katero storitev bodo pri tem uporabili. Gre za to, da nam stranke morajo dostaviti vse potrebne podatke o organizaciji določenega dogodka oziroma o njegovem trajanju kot tudi o številu oseb, za katere se pričakuje, da bodo pri tem prisotne oziroma o mestu, kjer bo dogodek potekal kot tudi ostale potrebne informacije. Na podlagi vseh njih strokovnjaki v naši poslovalnici lahko ocenijo, katera od vseh omenjenih storitev lahko odgovori na te zahteve in da bo to na najboljši možni način. Če se zgodi, da je za dogodek, ki ga stranke organizirajo, treba uporabiti simultano tolmačenje v tej različici jezikov, jim bomo omogočili, da po odlični ceni najamejo opremo za simultano tolmačenje.

V naši ponudbi storitev je tudi neposredno prevajanje besedilnih materialov iz hrvaškega v norveški jezik, lahko mirno rečemo, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo, tako poljudna kot tudi strokovna besedila, in to katerekoli tematike. Menedžment, farmacija, znanost, sociologija, psihologija in filozofija oziroma komunikologija, turizem in gradbena industrija predstavljajo samo nekatera od področij, na katera se lahko nanašajo konkretna besedila. Naši strokovnjaki lahko prevajajo tudi tista besedila, ki so povezana s področji ekonomije, zatem informacijskih tehnologij, bančništva in politike ter ekologije in varstva okolja pa tudi marketinga, politike in vseh ostalih znanstvenih disciplin, ki do zdaj niso navedene, tako tista, ki so ozko povezana z naravoslovnimi vedami kot tudi vsa tista, ki se nanašajo na družbene vede.

Prevajanje revij iz hrvaškega v norveški jezik

Prevajanje otroških, ilustriranih in strokovnih pa tudi drugih vrst revij iz hrvaškega v norveški jezik predstavlja samo eno od storitev, ki jih na zahtevo strank lahko izvedejo strokovni prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Če je to potrebno, obdelajo tudi časopisne članke oziroma učbenike različne tematike kot tudi dela s področij književnosti, kar se nanaša tudi na prevajanje iz hrvaškega v norveški jezik romanov in beletrije pa tudi del poezije in proze ter številnih drugih književnih del.

Storitve, ki jih lahko zagotovijo sodni tolmači in prevajalci v naši ekipi vključujejo tudi prevajanje vsebin, namenjenih reklamiranju oziroma PR besedil in brošur pa tudi katalogov oziroma plakatov in reklamnih zloženk in letaka in tedaj, ko je to potrebno strankam, lahko v optimalnem roku prevedejo tudi vizitke, in to maksimalno profesionalno. V tem primeru naši strokovnjaki posebno pozornost namenjajo marketinškim pravilom, saj so z njimi ustrezno seznanjeni in jih uporabijo, ko obdelujejo omenjene vsebine. Vse to dalje pomeni, da vsem potencialnim strankam, ki uporabljajo ciljani oziroma norveški jezik, omogočijo, da izvedo, kaj se preko omenjenih materialov reklamira, da bi lahko določeno storitev na primer začnejo uporabljati, ali da se udeležijo dogodka in se seznanijo s poslovanjem podjetja, ki se reklamirajo, ali s konkretnim izdelkom, in to s ciljem, da bi ga zares začeli kupovati.

Treba je omeniti tudi to, da našo ekipo poleg omenjenih strokovnjakov sestavljajo tudi številni drugi, med katerimi vsekakor posebno mesto zavzemajo profesionalci, ki so ozko specializirani za zagotavljanje storitev sinhronizacije oziroma podnaslavljanja video ali zvočnih materialov. Prav zato stranke, ki jim je potrebno prevajanje teh vsebin različne vrste iz hrvaškega v norveški jezik, pri nas dobijo njihovo kompletno obdelavo. Tako igrani filmi in serije kot tudi reklamna sporočila ali pa animirani in dokumentarni filmi oziroma zabavne in otroške oddaje ter risani filmi, informativne oddaje in ostali video pa tudi zvočni materiali bodo zelo hitro pripravljeni za distribucijo na kateremkoli mediju ali v kinematografih oziroma kjerkoli stranka načrtuje, da jih prikazuje.

Prevajanje medicinske dokumentacije iz hrvaškega v norveški jezik

V medicinsko dokumentacijo poleg zdravniških izvidov spadajo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi dokumentacija o medicinskih izdelkih oziroma navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka pa tudi številni drugi dokumenti, za katere vsekakor strokovni prevajalci in sodni tolmači izvajajo neposredno prevajanje iz hrvaškega v norveški jezik. Toda, stranke morajo vedeti, da jih poleg te storitve pri nas pravzaprav pričakuje kompletna obdelava in medicinske dokumentacije oziroma dokumentov, ki je sestavljajo pa tudi vseh ostalih dokumentov. Preprostejše rečeno, pri nas vsekakor dobijo tudi storitev za katero so zadolženi zapriseženi sodni tolmači in ki predvideva overitev prevoda teh in ostalih dokumentov. Na ta način vsaka stranka v zelo kratkem roku dobi dokument, ki je s pravnega oziroma zakonskega vidika popolnoma veljaven, saj se zahvaljujoč dejstvu, da poseduje žig zapriseženega sodnega tolmača, lahko uporablja na popolnoma enak način kot tudi katerikoli veljaven dokument, ker ta žig potrjuje, da je njegova vsebina enaka kot tudi v izvirnem dokumentu. Zato stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje v navedeni jezični kombinaciji za katerikoli dokument iz medicinske dokumentacije ali neki drugi, vsekakor morajo sodnemu tolmaču na vpogled priložiti tudi izvirnike. Prav tako bi bilo dobro, da se pozanimajo o vsem, kar zadeva overitev z Apostille ali tako imenovanim haškim žigom za dokumente, za katere jim je potrebna obdelava.

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank prav tako lahko obdelajo tudi znanstvene patente kot tudi rezultate znanstvenih raziskav pa tudi vse ostale dokumente, ki se tičejo znanosti, prav tako pa lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v norveški jezik za vse osebne dokumente (vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, delovno dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in drugi dokumenti te vrste). Če je to potrebno strankam, omenjeni strokovnjaki v konkretni jezični kombinaciji izvajajo tudi obdelavo za katerekoli dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kot so na primer različne vrste potrdil in soglasij oziroma izjav (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi in drugi), toda kadar je to potrebno, prav tako lahko izvajajo tudi prevajanje iz hrvaškega v norveški jezik za katerikoli dokument, ki je usmerjen predvsem na področje izobraževanja (predmetniki in programi fakultet, diplomske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju, prepis ocen, seminarske naloge, zaključna spričevala osnovne in srednje šole in vsi ostali dokumenti iz te skupine).

Prav tako zainteresirane stranke pri nas pričakuje tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v norveški jezik za poslovno dokumentacijo oziroma, tako za sklep o ustanovitvi pravne osebe in poslovne odločitve ter ustanovitveni akt podjetja kot tudi za vse vrste poslovnih poročil (finančna, letna in revizijska) pa tudi za statut podjetja in številne druge dokumente, ki so povezani s poslovanjem različnih pravnih oseb. Če obstaja zahteva strank, prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko obdelajo vse vrste dokumentacij v navedeni jezični kombinaciji, tako da poleg gradbenih projektov vsekakor prevajajo tudi vse ostale dokumente, ki spadajo v gradbeno dokumentacijo pa tudi tiste, ki predstavljajo del tehnične ali razpisne dokumentacije. To med drugim vključuje prevajanje iz hrvaškega v norveški jezik za deklaracije izdelkov in navodila za uporabo ter za laboratorijske analize tehničnih vzorcev in ostale dokumente, ki predstavljajo njihov sestavni del.

Treba je omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci na vašo zahtevo lahko obdelujejo tudi katerikoli dokument, ki predstavlja pravni akt, tako da poleg pooblastila za zastopanje in sodnih odločitev oziroma sodb izvajamo tudi prevajanje iz hrvaškega v norveški jezik za pritožbe oziroma za pravni red Evropske Unije, licence in tožbe ter za certifikate, sodne sklepe in za katerikoli drugi dokument, ki je povezan, tako s področjem sodstva kot tudi s področjem prava.

Cena prevajanja iz hrvaškega v norveški jezik

  • Iz hrvaškega v norveški je 26 EUR po strani

Cena prevajanja iz hrvaškega v norveški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hrvaškega v norveški z overitvijo sodnega tolmača je 33 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hrvaškega v norveški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!