Prevajanje iz hrvaškega v srbski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hrvaškega v srbski jezik

Za spletno prevajanje iz hrvaškega v srbski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V ponudbi Prevajalskega centra Akademije Oxford je tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v srbski jezik, kar je storitev, ki jo izvajajo strokovni prevajalci in sodni tolmači, čeprav so v ekipi omenjene institucije tudi številni drugi strokovnjaki. Tako na primer stranke, ki so prevajanje v tej kombinaciji jezikov zaupale nekomu drugemu in dobile nekakovostno obdelane vsebine, pri nas lahko dobijo storitev redakcije (lektura in korektura). Če jim je potrebno prevajanje iz hrvaškega v srbski jezik za različne vrste zvočnih in video vsebin (reklamna sporočila, filmi, oddaje, serije in druge), jim zagotavljamo tudi storitvi sinhronizacije in njihovega podnaslavljanja, prav tako pa sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo tudi tolmačenje v tej jezični različici in uporabijo simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Vsekakor strankam lahko pod odličnimi pogoji ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije.

Prevajalci in sodni tolmači v konkretni različici obdelujejo tudi vse vrste besedilnih vsebin ter učbenike in dela književnosti oziroma marketinške in vse materiale, ki so povezani s spletnim področjem pa tudi revije in številne druge vrste vsebin. Pri obdelavi teh materialov je dovolj, da stranke izvedejo njihovo pošiljanje po elektronski pošti, da bi v veliki meri poenostavili celoten postopek in potem ko sodni tolmači in prevajalci končajo z njihovim prevajanjem, jih lahko na enak način tudi prevzamejo.

Toda, ker omenjeni strokovnjaki lahko pristopijo tudi kompletni obdelavi dokumentov oziroma najprej izvedejo njihovo prevajanje iz hrvaškega v srbski jezik in potem tudi overitev z žigom sodnega tolmača, je tudi potrebno, da stranke v tem primeru priložijo tudi izvirne dokumente katerekoli vrste na vpogled.


Prevajanje iz hrvaškega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v hrvaški jezik

Zaposleni pri nas kompletno obdelujejo, tako dokumente iz sestave tehnične, poslovne in gradbene dokumentacije kot tudi vse tiste, ki veljajo za osebne ali del medicinske in razpisne dokumentacije pa tudi različne pravne akte in vse ostale vrste dokumentov in dokumentacij. Ta storitev med drugim vključuje prevajanje iz hrvaškega v srbski jezik za dokumente, ki so povezani s področjem znanosti oziroma izobraževanja ter za vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kadar je to potrebno (vse vrste potrdil, izjav in soglasij) oziroma za katerikoli dokument, za katerega stranka zahteva obdelavo v navedeni jezični kombinaciji. Tukaj moramo poudariti, da se zahteva tudi dostava izvirnikov, saj jih je sodni tolmač dolžan najprej primerjati s prevodi, preden izvede njihovo overitev.

Stranke lahko izvirne dokumente dostavijo s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe, toda imajo tudi možnost, da jih po želji prinesejo osebno v prostore naše poslovalnice. Edina izjema je v primeru nujnega prevajanje iz hrvaškega v srbski jezik, ko stranke dokumenta najprej morajo skenirati in poslati na naš uradni elektronski naslov in potem morajo tudi priložiti izvirnike v skladu s predhodno opisanimi načini.

Ko prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo dostavljenih dokumentov, vsaka stranka izbere, ali želi osebno prevzeti obdelane vsebine, ali pa zahteva njihovo dostavo na določen naslov. Njih jim bo dostavila kurirska služba, ki konkretno storitev tudi zaračuna v skladu s svojim cenikom.

Da bi celoten postopek obdelave kateregakoli dokumenta potekal v najboljšem redu, poskrbijo strokovni prevajalci in sodni tolmači, ki so v naši ekipi, razen tedaj, ko je na določene dokumente treba postaviti Apostille oziroma tako imenovani haški žig, kar ne sodi v njihovo uradno pristojnost. Zato stranke od naših strokovnjakov tudi ne morejo pričakovati informacij o tej vrsti overitve, ampak je zaželeno, da se sami pozanimajo o vsem tem. Točneje rečeno, stranke morajo v pristojnih službah Republike Slovenije dobiti informacije, ali je haški žig obvezen za dokumente, za katere jim je potrebno neposredno prevajanje iz hrvaškega v srbski jezik in v primeru, da dobijo pritrdilen odgovor, morajo tudi vprašati, ali se ta vrsta overitve izvaja šele, ko prevajalci in sodni tolmači končajo svoj posel, ali se Apostille žig mora postaviti pred tem.

Prevajanje besedil s področij turizma iz hrvaškega v srbski jezik

Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo izvajajo neposredno prevajanje turističnih besedil iz hrvaškega v srbski jezik, v tej različici jezikov prav tako prevajajo tudi besedila, ki se ukvarjajo s temami iz številnih drugih področij, tako poljudne kot tudi strokovne vsebine. Poleg tistih, ki se nanašajo na področja ekologije in varstva okolja, psihologije, znanosti in menedžmenta oziroma farmacije, komunikologije in medicine, naši strokovnjaki v konkretni jezični kombinaciji obdelujejo tudi besedila, ki se ukvarjajo s temami s področij prava, bančništva, politike in ekonomije ter tista, ki so povezana s področji informacijskih tehnologij pa tudi vseh ostalih znanstvenih disciplin, tako tistih, ki so povezane z naravoslovnimi kot tudi tistih, ki se tičejo družbenih ved.

Izvajamo tudi prevajanje romanov iz hrvaškega v srbski jezik kot tudi različnih proznih in poetskih književnih del in potem tudi beletrije ter številnih drugih književnih del. Naši strokovnjaki lahko po potrebi pristopijo tudi obdelavi učbenikov kot tudi vseh vrst revij pa tudi časopisnih člankov.

Če je prevajanje iz hrvaškega v srbski jezik za katerokoli vrsto vsebin izvedeno in stranke jih posedujejo, toda ni izvedeno v skladu z veljavnimi pravil v okviru naše stroke, jim ponujamo storitev njihove redakcije. Njo izvajajo profesionalni lektorji oziroma korektorji, ki so za to specializirani in ki v skladu z veljavnimi pravili izvedejo vse potrebne popravke, da bi prevedene vsebine prilagodili pravilom, ki so prisotna v okviru prevajalske stroke.

Poleg vsega do zdaj omenjenega, sodni tolmači in prevajalci strankam omogočajo tudi profesionalno prevajanje marketinških materialov iz hrvaškega v srbski jezik, pri obdelavi letakov, plakatov in brošur oziroma reklamnih zloženk in katalogov ter PR besedil in ostalih materialov iz te skupine, ti strokovnjaki uporabljajo veljavna marketinška pravila. Pravzaprav reklamno sporočilo iz marketinških vsebin v osnovnem oziroma hrvaškem jeziku v celoti prilagajajo in pravilom pa tudi duhu jezika, ki je v tem primeru ciljani oziroma srbski. Tako se vsi Srbi in ljudje, ki poznajo ta jezik, lahko seznanijo z določeno storitvijo, ki se skoznje reklamira ali pa s poslovanjem določenega podjetja oziroma s predstavljenim izdelkom, da bi lahko v čim krajšem roku postali stalne stranke. Prav tako prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezični kombinaciji obdelujejo tudi vizitke, in to pod odličnimi pogoji.

Prevajanje zvočni in video materiala iz hrvaškega v srbski jezik

Vse vrste in video materiala kot tudi zvočnih vsebin stranke lahko v poslovalnici dobijo prevedene v omenjeni različici jezikov, toda naši strokovnjaki prav tako lahko pristopijo njihovemu podnaslavljanju oziroma v skladu z zahtevami strank izvedejo sinhronizacijo prevedenih materialov. Poleg prevajanja serij in informativnih kot tudi izobraževalnih oddaj iz hrvaškega v srbski jezik sodni tolmači in prevajalci strankam omogočajo tudi prevajanje za igrane kot tudi za animirane filme oziroma za oddaje zabavnega značaja ter za dokumentarne in risane filme pa tudi za vse ostale vrste, tako zvočnih materialov kot tudi video vsebin.

Ti strokovnjaki so specializirani tudi za prevajanje spletnih vsebin iz hrvaškega v srbski jezik in poleg spletnih strani lahko obdelujejo tudi spletne prodajalne pa tudi različne programe ter spletne kataloge, aplikacije in številne druge materiale, ki se na splet nanašajo. Poleg tega, da izvajajo njihovo neposredno prevajanje v navedeni kombinaciji jezikov, prav tako tudi uporabijo pravila, ki so povezana z optimizacijo takšnih materialov, kar pomeni, da sledijo smernicam SEO (Search Engine Optimisation) in tako konkretnim materialom v veliki meri tudi poboljšajo kotiranje na spletu.

Sodni tolmači in prevajalci, se na zahtevo strank lahko angažirajo tudi za izvedbo storitve, ki se nanaša na tolmačenje iz hrvaškega v srbski jezik. Glede na to, da lahko poleg konsekutivnega in šepetanega prav tako uporabijo tudi simultano tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji, je pogoj za izdelavo ponudbe za to vrsto storitve informiranje strokovnjakov poslovalnice Akademije Oxford o konkretnem dogodku, in sicer v smislu, da nam stranke na prvem mestu morajo posredovati podatke o njegovem trajanju, zatem o prostoru, v katerem naj bi potekal in prav tako o številu ljudi, ki bodo prisotni in o ostalih detajli, ki lahko vplivajo na izbiro ustrezne storitve. Pravzaprav je vsaka od omenjenih vrst tolmačenja, ki jo po potrebi uporabljajo sodni tolmači in prevajalci, namenjena natančno določeni vrsti dogodka, pa je zato treba imeti vse te informacije da bi se izbrala najboljša med njimi. Ko strokovna ekipa sprejme odločitev o vrsti storitve, ki mora biti uporabljena in če naj bi to bilo simultano tolmačenje iz hrvaškega v srbski jezik, naše stranke lahko pričakujejo, da bo v navedeno ponudbo vnesen tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar lahko dobijo pod zelo ugodnimi pogoji.

Prevajanje potnega lista in osebne izkaznice iz hrvaškega v srbski jezik

Ko neka stranka želi dobiti neposredno prevajanje osebne izkaznice in potnega lista iz hrvaškega v srbski jezik, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pravzaprav dobi kompletno obdelavo tih dveh dokumentov, čeprav prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi katerikoli drugi osebni pa tudi vsak ostali dokument.

Pod pojmom kompletna obdelava se v konkretnem primeru smatra najprej prevajanje v tej jezični različici in potem tudi overitev prevedenega dokumenta, kar je storitev, za katero bodo poskrbeli uradno pooblaščene osebe v naši ekipi oziroma sodni tolmači. Stranka, ki dobi tako obdelan dokument, pravzaprav prihrani precej in časa in denarja, ker v optimalnem roku dobi vsebino, obdelano v skladu s pravili, vse to na enem mestu. Ker je postopek overitve žigom zapriseženega sodnega tolmača jasno določen z zakonom, to pomeni, da se od stranke, ki ji je ta storitev potrebna, pričakuje spoštovanje izjemno pomembnega pravila, oziroma, da na vpogled prinese, ali na opisan način pošlje tudi izvirne dokumente, da bi jih pooblaščena oseba lahko primerjala s prevedenimi vsebinami, neposredno preden izvede overitev. Poudariti moramo tudi to, da obstajajo dokumenti, za katere je treba izvesti tudi dodatno overitev, kar pa vključuje postavljanje žiga, poznanega kot haški ali Apostille, pri čemer prevajalci in sodni tolmači, ki so pri nas zaposleni, tega ne morejo storiti, saj nimajo pooblastil. Zato je tudi dobro, da stranke dobijo informacije o tem za konkretne dokumente in da se pozanimajo v sklopu pristojnih državnih institucij, ki so za postavljanje haškega žiga pooblaščene.

Če je to potrebno strankam, naši strokovnjaki lahko izvajajo tudi prevajanje iz hrvaškega v srbski jezik za vse ostale osebne dokumente, kot so na primer izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, o smrti in o rojstvu ter potrdilo o stalnem prebivališču in vozniško oziroma prometno dovoljenja pa tudi potrdilo o državljanstvu, zatem delovno dovoljenje, dovoljenja za prebivanje in ostali dokumenti te vrste. Poudarjamo tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko v navedeni kombinaciji jezikov prevajajo tudi vse poslovne dokumente (poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, letna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture, finančna in revizijska poročila, statut podjetja in drugi), oziroma, da na zahtevo strank izvajajo tudi prevajanje iz hrvaškega v srbski jezik za vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam oziroma za katerokoli vrsto soglasij in potrdil ter izjav (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in številni drugi dokumenti te vrste).

Storitev, ki jo prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko izvedejo, kadar to zahtevajo stranke, se nanaša tudi na neposredno prevajanje iz hrvaškega v srbski jezik za katerikoli dokument, ki sodi, tako v razpisno in tehnično kot tudi v gradbeno dokumentacijo in poleg navodila za uporabo in deklaracij izdelkov to vsekakor vključuje tudi prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev oziroma gradbenih projektov in vseh ostalih dokumentov, ki se obravnavajo kot njihov sestavni del. Poleg njih naši strokovnjaki v konkretni jezični kombinaciji obdelujejo tudi predmetnike in programe fakultet ter potrdilo o rednem šolanju in potrdilo o opravljenih izpitih oziroma izvajajo prevajanje iz hrvaškega v srbski jezik, tako za diplomo in dodatek k diplomi pa tudi za zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol ter za diplomske pa tudi za seminarske naloge oziroma za katerikoli dokument, ki je povezan s področjem izobraževanja.

Sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezikov prav tako lahko prevajajo tudi pravne akte vseh vrst in to od tožb in sodnih odločitev oziroma sklepov preko sodnih odločb in pritožb pa do vseh vrst pogodb, po potrebi pa izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v srbski jezik tudi za certifikate in pravni red Evropske Unije kot tudi za pooblastilo za zastopanje, zatem za vse vrste licenc ter za številne neomenjene dokumente, ki sodijo v domeno sodstva in prava.

Znanstvene dela pa tudi znanstvene patente ter rezultate znanstvenih raziskav kot tudi vse ostale dokumente, ki se predvsem tičejo znanosti, zainteresirane stranke pa pri nas lahko v tej jezični različici dobijo prevedene in potem tudi overjene z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači pristopajo obdelavi vseh dokumentov, ki veljajo za sestavni del medicinske dokumentacije, tako da je v ponudbi neposredno prevajanje iz hrvaškega v srbski jezik za zdravniške izvide in navodila za uporabo zdravila ter značilnosti izdelka pa tudi za specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma za dokumentacijo o medicinskih izdelkih in za ostale dokumente, ki sodijo v to vrsto dokumentacije.

Cena prevajanja iz hrvaškega v srbski jezik

  • Iz hrvaškega v srbski je 10 EUR po strani

Cena prevajanja iz hrvaškega v srbski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hrvaškega v srbski z overitvijo sodnega tolmača je 13 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hrvaškega v srbski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!