Prevajanje iz hrvaškega v estonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hrvaškega v estonski jezik

Za spletno prevajanje iz hrvaškega v estonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Številne stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz hrvaškega v estonski jezik, to storitev lahko dobijo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, ne glede na to, za katere vsebine je treba izvesti prevajanje. Prevajalci in sodni tolmači, ki so angažirani v naši instituciji, so posebej usposobljeni za obdelavo najrazličnejših vsebin v tej kombinaciji jezikov, toda stranke pri nas lahko dobijo tudi številne dodatne storitve in vsekakor tudi tolmačenje iz hrvaškega v angleški jezik. Kar zadeva to storitev, je pomembno poudariti, da omenjeni strokovnjaki uporabljajo, tako simultano kot tudi šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje. Ko je to potrebno, se v ponudbo lahko vključi tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Med dodatne storitve sodi tudi podnaslavljanje kot tudi storitev sinhronizacije prevedenih video in zvočnih vsebin (filmi vseh žanrov, reklamna sporočila, serije, oddaje in drugo) pa tudi storitev redakcije obdelanih materialov (lektura in korektura). Poleg tega je v uradni ponudbi naše institucije tudi prevajanje iz hrvaškega v estonski jezik za učbenike, revije in vse vrste književnih del oziroma za materiale s spletnega področja, časopisne članke in spletne materiale ter za besedilne vsebine katerekoli tematike. Prav tako sodni tolmači in prevajalci lahko prevajajo tudi vse vrste dokumentov, oziroma jih overijo.

Da se stranke ne bi zmedle, moramo tudi poudariti, da overitev v tem primeru izvajajo zapriseženi sodni tolmači in da obstajajo dokumenti, za katere je poleg prevajanja iz hrvaškega v estonski jezik in overitve sodnega tolmača treba izvesti tudi nadoveritev, kar pa pomeni, da je nanje potrebno postaviti haški oziroma tako imenovani Apostille žig, toda naši strokovnjaki ne morejo pristopiti tej overitvi, saj nimajo pristojnosti zanjo. Zato stranke morajo same pridobiti informacije o njej in vprašati, ali je žig treba postaviti na dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz hrvaškega v estonski jezik, potem pa morajo tudi izvedeti, ali se ta overitev izvaja, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z njihovo obdelavo ali neposredno pred tem.


Prevajanje iz hrvaškega v estonski jezik
Prevajanje iz estonskega v hrvaški jezik

Poleg dokumentov, ki so povezani s področji prava, znanosti in izobraževanja naši strokovnjaki obdelujejo tudi vse vrste dokumentacij (medicinska, osebna, gradbena, razpisna, poslovna, tehnična in druge) kot tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam pa tudi številni druge. Vsaka stranka, ki zahteva to storitev, je dolžna spoštovati pravilo, ki se nanaša na dostavo izvirnikov na vpogled, kar zadeva prevajanje iz hrvaškega v norveški jezik za ostale vsebine, je dovoljeno tudi pošiljanje po elektronski pošti kot tudi prevzemanje obdelanih vsebin na enak način. Pri dokumentih velja pravilo o pošiljanju preko kurirske službe ali „Pošte Slovenije“ in to vedno priporočeno pošiljko kot tudi možnost njihove dostave osebno v prostore naše institucije. Potem ko sodni tolmači in prevajalci izpolnijo svojo dolžnost oziroma konkretne dokumente obdelajo v skladu s pravili, stranke lahko izberejo med dvema možnostma prevzemanja, to pa pomeni, da lahko pridejo osebno v prostore poslovalnice in prevzamejo prevedene dokumente, ali da jim bodo dostavljeni na določen naslov. Ta storitev zahteva dodatno plačilo in vsaka stranka jo plača osebno, ko prevzema konkretno pošiljko in po ceni, ki jo določa ta kurirska služba.

Prevajanje časopisnih člankov iz hrvaškega v estonski jezik

Prevajalci in sodni tolmači, ki predstavljajo sestavni del ekip naše institucije, strankam zagotavljajo tudi možnost, da v optimalnem roku dobijo neposredno prevajanje časopisnih člankov iz hrvaškega v estonski jezik, vsekakor pa obdelujejo tudi različne vrste revij, če obstaja potreba za tem. Poleg jim tudi omogočajo, da v navedeni jezični različici dobijo kompletno obdelane vse vrste književnih del kot tudi učbenikov, lahko pa izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v estonski jezik za te vsebine.

Ker se najpogosteje zahteva obdelava tako imenovanih PR člankov v tej različici jezikov, prevajalci in sodni tolmači vsekakor obdelujejo tudi ostale marketinške materiale oziroma reklamne letake, plakate pa tudi reklamne zloženke in potem kataloge, vizitke in številne druge.

Treba je omeniti tudi to, da del ekipe naše institucije sestavljajo tudi korektorji kot tudi profesionalni lektorji, ki lahko na zahtevo strank zagotovijo svoje storitve. Natančneje rečeno, lektura in korektura oziroma redakcija vsebin se uporablja v situacijah, ko je opravljeno prevajanje iz hrvaškega v estonski jezik in v njih obstajajo številne pomanjkljivosti, ki jih omenjeni strokovnjaki odpravijo.

Če je neki stranki potrebno neposredno prevajanje iz hrvaškega v estonski jezik za katerokoli vrsto video pa tudi zvočnih vsebin, ga v naši instituciji pričakuje tudi storitev, ki se nanaša na njihovo podnaslavljanje, prav tako pa lahko pristopimo tudi sinhronizaciji materialov te vrste, ki so pred tem prevedeni v tej kombinaciji jezikov. Ne samo, da sodni tolmači in prevajalci v konkretni različici jezikov prevajajo filme, tako animirane in dokumentarne kot tudi risane in igrane, ampak tudi serije kot tudi oddaje (izobraževalne, otroške, informativne, zabavne in ostale) pa tudi reklamna sporočila in ostale vsebine te vrste.

Prevajanje vozniškega in prometnega dovoljenja iz hrvaškega v estonski jezik

Ker prevajanje prometnega in vozniškega dovoljenja iz hrvaškega v estonski jezik, ki ga na vašo zahtevo izvajajo profesionalni prevajalci in sodni tolmači, v skladu s pravili vključuje tudi njihovo overitev oziroma na prevedene dokumente se postavlja tudi žig pooblaščene osebe, mora tudi vsaka stranka, ki ji je potrebna ta storitev, pri pošiljanju dokumentov priložiti tudi izvirnike, in to izključno na vpogled pooblaščenemu sodnemu tolmaču. Vsekakor se ji tudi svetuje, da pravočasno pridobi vse informacije, ki se tičejo haškega žiga, oziroma, ki se nanašajo na overitev z Apostille žigom, saj omenjeni strokovnjaki zanjo nimajo pooblastila, vsi podatki v vezi s tem pa lahko vplivajo na tok obdelave konkretnega dokumenta.

V skladu z zahtevami strank, naši strokovnjaki obdelujejo tudi ostale vrste dovoljenj, najprej dovoljenje za prebivanje in delovno pa tudi številne druge osebne dokumente (potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o smrti, o rojstvu in o sklenitvi zakonske zveze, osebna izkaznica in drugi) oziroma zainteresiranim strankam omogočajo prevajanje iz hrvaškega v estonski jezik, tako za pravne akte (pravni red Evropske Unije, pritožbe in sodbe, sodni sklepi, certifikati, pogodbe, sodne odločitve, licence, pooblastilo za zastopanje in drugi) kot tudi za tehnično, poslovno, razpisno in gradbeno dokumentacijo (gradbeni projekti, revizijska, letna in finančna poslovna poročila, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, sklep o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akt podjetja, deklaracije izdelkov, statut podjetja, poslovne odločitve, navodila za uporabo in drugi dokumenti, ki sodijo vanje).

Poudarjamo tudi to, in da zainteresirane stranke pri nas prav tako pričakuje tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v estonski jezik, tako za soglasje za zastopanje oziroma potrdilo o samskem stanu kot tudi za potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o stalni zaposlitvi oziroma za potrdilo o stanju računa v banki in potrdilo o nekaznovanosti pa tudi za vse ostale dokumente, ki jih je treba predložiti številnim pristojnim institucijam.

Sodni tolmači in prevajalci lahko, na vašo zahtevo pristopijo tudi obdelavi medicinske dokumentacije oziroma izvajajo prevajanje iz hrvaškega v estonski jezik, ne samo za zdravniške izvide, ampak tudi za navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter za dokumentacijo o medicinskih izdelkih in specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi za vse dokumente, ki so predvsem povezani z znanostjo, kot so na primer znanstveni patent ali rezultat znanstvenih raziskav ter znanstvena dela in drugi.

Ko je to potrebno strankam, ti strokovnjaki v navedeni jezični kombinaciji vsekakor izvajajo tudi prevajanje za absolutno katerikoli dokument, ki je na prvem mestu povezan s področjem izobraževanja, tako poleg zaključnih spričeval osnovne in srednje šole ter potrdila o opravljenih izpitih oziroma potrdila o rednem šolanju prav tako prevajajo tudi predmetnike in programe fakultet in potem tudi diplomske kot tudi seminarske naloge ter prepise ocen in ostale dokumente, ki so povezani z omenjenim področjem.

Prevajanje programske opreme iz hrvaškega v estonski jezik

Glede na to, da v programsko opremo sodijo različne aplikacije in programi, to na prvem mestu pomeni, da tiste stranke, ki jim je potrebno njihovo prevajanje iz hrvaškega v estonski jezik, to storitev dobijo s strani tistih naših strokovnjakov, ki so ozko specializirani zanjo in poleg programske opreme prevajalci in sodni tolmači lahko v navedeni kombinaciji obdelujejo tudi spletne kataloge oziroma spletne prodajalne kot tudi spletne strani ter vse ostale vsebine, ki so povezane s spletom. Poudarjamo, da omenjeni strokovnjaki, ki se ukvarjajo z obdelavo takšnih vsebin, vsekakor odlično poznajo SEO pravila (Search Engine Optimisation) in jih tedaj, ko je to potrebno, tudi uporabljajo pri obdelavi. Vse to pomeni, da poleg prevajanja spletnih vsebin izvajajo tudi njihovo optimizacijo in s samim tem se po postavljanju konkretnih materialov na splet in njihov položaj v veliki meri poboljša.

Strokovnjaki zaposleni pri nas strankam omogočajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v estonski jezik za katerokoli vrsto besedilnih vsebin, in to ne glede na to, ali gre za strokovna ali poljudna besedila, pri čemer je njihova tematika lahko povezana s katerokoli znanstveno disciplino oziroma s katerokoli vejo družbenih ali naravoslovnih ved. V ponudbi je tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v estonski jezik, tako za besedila s področij gradbene industrije, komunikologije in izobraževanja oziroma znanosti, sociologije, menedžmenta in turizma kot tudi za vsa tista, ki so povezana z informacijskimi tehnologijami in potem tudi z medicino, politiko in bančništvom ter z ostalimi znanstvenimi disciplinami.

Prevajalci in sodni tolmači so lahko angažirani tudi, ko stranka zahteva tolmačenje iz hrvaškega v estonski jezik, ker poleg simultanega tolmačenja v konkretni različici jezikov, lahko zagotovijo tudi storitev, tako šepetanega kot tudi konsekutivnega. Katera natančno vrsta storitve bo uporabljena za neki dogodek je odvisno samo od njegovih zahtev oziroma od vrste dogodka, o čemer vsaka posamična stranka mora obvestiti strokovnjake Akademije Oxford, ki so zadolženi za izdelavo ponudbe, Natančneje rečeno, stranka nam mora zagotoviti podatke o mestu, kjer je predvideno, da bo ta dogodek organiziran oziroma o tem, kako dolgo naj bi trajal in potem tudi koliko se ga bo udeležilo in podobno, da bi lahko izbrali tisto vrsto tolmačenja, ki lahko odgovori na vse te zahteve, in to na najboljši način. Strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če ocenimo, da prav ta storitev izpolnjuje vse zahteve konkretnega dogodka.

Cena prevajanja iz hrvaškega v estonski jezik

  • Iz hrvaškega v estonski je po dogovoru

Cena prevajanja iz hrvaškega v estonski jezik je po dogovoru

  • Iz hrvaškega v estonski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz hrvaškega v estonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!