Prevajanje iz hrvaškega v italijanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hrvaškega v italijanski jezik

Za spletno prevajanje iz hrvaškega v italijanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ekipo strokovnjakov Prevajalskega centra Akademije Oxford na prvem mestu sestavljajo prevajalci in sodni tolmači za številne jezike in potem tudi ostali strokovnjaki, ki strankam poleg številnih drugih storitev ponujajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v italijanski jezik, kar je storitev, ki se relativno pogosto zahteva s strani strank, in to verjetno predvsem zato, ker obstajajo številna podjetja, ki poslujejo na ozemlju teh dveh držav.

Tako stranke pri nas dobijo prevajanje vseh poslovnih dokumentov v tej kombinaciji jezikov oziroma različnih vrst dokumentacij, tako osebne in gradbene oziroma tehnične kot tudi medicinske pa tudi razpisne dokumentacije. Na zahtevo sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi prevajanje iz hrvaškega v italijanski jezik za različne vrste pravnih aktov in potem tudi za vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam ter za številne dokumente, ki se nanašajo na področje znanosti ali izobraževanja kot tudi za vse ostale vsebine, za katere zahtevajo obdelavo v navedeni jezični različici.

V sklopu omenjene storitve ti strokovnjaki prav tako izvajajo tudi overitev konkretnega prevoda, da bi strankam omogočili, da v okviru ene institucije dobijo vse tiste storitve, ki jih predvideva zakon, kar zadeva prevajanje dokumentov iz hrvaškega v italijanski jezik dokumente. Vsekakor strankam poudarjamo, da to vrsto overitve izvajajo izključno osebe, ki so s strani državnih institucij za to tudi pooblaščene oziroma zapriseženi sodni tolmači. Pomembno je tudi poudariti, da je vsak posameznik dolžan priložiti tudi izvirne dokumente na vpogled, da bi se lahko spoštoval ta postopek, ker sodni tolmač preveden dokument primerja z izvirnim in šele tedaj izvede overitev.


Prevajanje iz hrvaškega v italijanski jezik
Prevajanje iz italijanskega v hrvaški jezik

Če se zgodi, da pri primerjanju teh dveh dokumentov opazi razlike, bo izvedena redakcija, kar je prav tako storitev, ki jo lahko izvedejo strokovnjaki v naši ekipi (lektorji in korektorji).

Stranke lahko dokumente na obdelavo prinesejo osebno v poslovalnico naše institucije, lahko pa nam jih tudi pošljejo preko kurirske službe oziroma priporočeno preko „Pošte Slovenije“, pri čemer nam vse ostale materiale, za katere je potrebno prevajanje iz hrvaškega na italijanski, ki pa ne vključujejo overitve, lahko pošljejo skenirane na elektronski naslov.

Izključno stranke, ki zahtevajo nujno prevajanje različnih dokumentov v omenjeni kombinaciji jezikov, imajo pravico, da jih najprej skenirajo in pošljejo na naš elektronski naslov, toda potem je tudi zelo pomembno, da spoštujejo omenjeno pravilo in nam dostavijo tudi izvirne vsebine na vpogled.

Za vsakogar, ki mu je potrebna obdelava dokumentov v tej kombinaciji jezikov, velja pravilo, da se mora v pristojnih državnih institucijah samostojno pozanimati, ali se zanje zahteva postavljanje posebne vrste overitve v pogledu Apostille (haškega) žiga, kar je pristojnost določenih državnih institucij. Pričakuje se, da stranka, ki izve, da je to vrsto overitve potrebno izvesti tudi za dokumente, za katere zahteva prevajanje iz hrvaškega v italijanski jezik, prav tako tudi vpraša, kdaj se ta postavlja, ker obstaja pravilo tudi za to. Haški žig se namreč na neke dokumente postavlja na samem začetku obdelave oziroma preden prevajalci in sodni tolmači začnejo izvajati svoj del posla, na druge pa šele potem, ko končajo, tako da se tudi postopek razlikuje prav na podlagi teh informacij.

Prevedena in z žigom pooblaščene osebe overjene dokumente stranke lahko dobijo z dostavo na naslov preko kurirske službe, kar je vsekakor storitev, ki vključuje tudi dodatno plačilo, lahko pa se tudi odločijo, da pridejo v prostore naše poslovalnice in jih prevzamejo osebno. Vse tiste materiale, za katero zahtevajo prevajanje v tej različici jezikov, toda njihova obdelava ne vključuje storitve, ki jo zagotavlja zapriseženi sodni tolmač, stranke na zahtevo lahko dobijo tudi po elektronski pošti, potem ko naši strokovnjaki izvedejo njihovo prevajanje.

Ne samo, da sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank izvajajo prevajanje iz hrvaškega v italijanski jezik za besedila in marketinške materiale vseh vrst ter revije in časopisne članke, ampak prav tako prevajajo tudi vse spletne vsebine in potem tudi književna dela in učbenike. Stranke pri nas lahko angažirajo tudi tiste strokovnjake, ki so ozko specializirani za tolmačenje v tej jezični različici in ki lahko poleg simultanega zagotovijo tudi storitev šepetanega in konsekutivnega tolmačenja, v ponudbi pa jih pričakuje tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kadar to ustreza vrsti storitve.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači v tej jezični različici obdelujejo tudi različne vrste filmov, zatem tudi reklamna sporočila kot tudi katerokoli oddajo, serije in ostale in video kot tudi zvočne vsebine. Na zahtevo strank naši strokovnjaki lahko izvajajo tudi podnaslavljanje vseh materialov, ki so prevedeni v konkretni jezični različici, strankam pa prav tako omogočajo tudi njihovo sinhronizacijo, če to želijo.

Prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz hrvaškega v italijanski jezik

Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači lahko na zahtevo strank izvedejo tudi neposredno prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz hrvaškega v italijanski jezik, stranke morajo vedeti, da naši strokovnjaki izvajajo njihovo kompletno obdelavo, oziroma, da poleg njihovega prevajanja v skladu s pravili izvedejo tudi overitev, kar je storitev, ki jo omogoča zapriseženi sodni tolmač. S postavljanjem žiga na preveden dokument potrjuje, da je njegova vsebina popolnoma enaka kot tudi v izvirniku, pa je zato pomembno, da stranke pri pošiljanju pravnega reda Evropske Unije ali drugih dokumentov, za katere zahtevajo prevajanje, dostavijo tudi izvirnike na vpogled. Prav tako se morajo pred tem pozanimati o vsem, kar se nanaša na overitev s haškim oziroma s tako imenovanim Apostille žigom za te dokumente, saj jim informacije o tem ne bodo ponudili naši strokovnjaki, ker to nije v njihovi pristojnosti.

V naši instituciji vsako zainteresirano stranko pričakuje tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v italijanski jezik za številne druge pravne akte, kot so na primer pritožbe, odločitve in sklepi, zatem certifikati, pooblastilo za zastopanje in sodne presoje kot tudi tožbe, licence, pogodbe in drugi dokumenti, ki se nanašajo na pravo ali sodstvo. Prav tako sodni tolmači in prevajalci lahko v navedeni jezični kombinaciji obdelajo tudi medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugi), če je to potrebno strankam, izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v italijanski jezik za vse poslovne in dokumente, ki veljajo za delo tehnične, gradbene in razpisne dokumentacije (navodila za uporabo, fakture, statut podjetja, gradbeni projekti, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, ustanovitveni akt podjetja, finančna kot tudi revizijska in letna poročila, deklaracije izdelkov in vsi ostali dokumente, ki veljajo za del teh vrst dokumentacij).

V okviru storitev, ki jih prevajalci in sodni tolmači lahko na vašo zahtevo izvedejo, je tudi prevajanje iz hrvaškega v italijanski jezik, tako za rezultate znanstvenih raziskav in zaključna spričevala osnovne in srednje šole oziroma prepis ocen in predmetnike in programe fakultet kot tudi za znanstvene patente pa tudi potrdilo o rednem šolanju ter za diplomo in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih in za ostale dokumente, ki sodijo med tiste, ki so ozko povezani s področjem znanosti ali izobraževanja.

Stranke pri nas lahko dobijo tudi kompletno obdelane dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, to pa vključuje, ne samo prevajanje iz hrvaškega v italijanski jezik za različne vrste potrdil, ampak tudi za vse vrste soglasij kot tudi izjav (soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in vsi ostali dokumenti, ki je v določenih priložnostih treba predložiti različnim pristojnim službam). Seveda prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezični kombinaciji, kadar to zahtevajo stranke, obdelajo tudi izpiske iz matičnega registra, tako o sklenitvi zakonske zveze in o rojstvu kot tudi o smrti in potem tudi potni list, prometno in delovno dovoljenje ter potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje in osebno izkaznico kot tudi dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu in vse druge osebne dokumente.

Prevajanje spletnih prodajaln iz hrvaškega v italijanski jezik

Stranke, ki zahtevajo prevajanje spletnih prodajaln iz hrvaškega v italijanski jezik, morajo vedeti, da sodni tolmači in prevajalci v Akademiji Oxford pristopijo njihovi profesionalni obdelavi, kar vključuje tudi uporabo pravil SEO (Search Engine Optimisation), ki jih seveda odlično poznajo. Osnovni cilj takšnega načina obdelave je, da se prevedene spletne prodajalne pa tudi vse ostale vsebine, ki se tičejo področja spleta, pojavijo na boljšem mestu v globalnem iskanju. Omenjeni strokovnjaki v konkretni jezični kombinaciji obdelujejo tudi spletne strani, na enak način pa tudi spletne kataloge kot tudi različne vrste in programov in aplikacij ter ostale vsebine, ki so ozko povezane s spletnim področjem.

Poudarjamo tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko strankam ponudijo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v italijanski jezik za vse vrste strokovnih besedilnih vsebin, po potrebi pa izvajajo tudi prevajanje v tej različici jezikov za tista besedila, ki veljajo za poljudna. Poleg tistih, katerih tema je usmerjena na področja psihologije, filozofije in sociologije oziroma menedžmenta, informacijskih tehnologij in komunikologije, omenjeni strokovnjaki v navedeni kombinaciji jezikov obdelajo tudi besedila, ki obdelujejo temu s področij bančništva, gradbene industrije in financ ter politike, farmacije in medicine pa tudi tiste, ki se nanašajo na področja turizma, izobraževanja, ekologije in varstva okolja ter menedžmenta in vseh ostalih znanstvenih disciplin, tako tistih, ki sodijo v domeno naravoslovnih ved kot tudi tistih, ki se nanašajo na katerokoli družbeno vedo.

V naši ponudbi je tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v italijanski jezik za materiale, povezane s področjem marketinga, tako da sodni tolmači in prevajalci poleg katalogov in reklamnih zloženk oziroma PR člankov vsekakor lahko obdelujejo tudi brošure, vizitke in reklamne letake ter plakate in vse ostale materiale, ki se veljajo za marketinške. Da bi v celoti profesionalno lahko prevedli te vsebine, sledijo marketinškim pravilom, ki jih odlično poznajo in tako sporočilo v hrvaškem jeziku, ki je vneseno v določeno vrsto vsebin, namenjenih reklamiranju, prenesejo oziroma oblikujejo v skladu z duhom ciljnega jezika. Prav na ta način vsem ljudem, ki govorijo ali uporabljajo italijanski jezik, omogočajo spoznavanje s tem, kar se reklamira skozi te vrste vsebin, tako da bi morali hitro začeli uporabljati neko storitev, ki se skoznje reklamira ali pa kupovati konkretni izdelek.

Storitev konsekutivnega tolmačenja iz hrvaškega v italijanski jezik

Če strokovna ekipa naše institucije, zadolžena za to vrsto tolmačenja v omenjeni jezični kombinaciji, oceni, da je ta vrsta storitve najboljša, prevajalci in sodni tolmači to storitev vsekakor zagotovijo na maksimalno korekten in profesionalen način. Poleg tega omenjeni strokovnjaki lahko izvedejo tudi simultano tolmačenje iz hrvaškega v italijanski jezik pa tudi, da strankam ponudijo storitev, ki se tiče šepetanega tolmačenja v tej kombinaciji jezikov. Vsekakor strankam po ugodnih cenah ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če se sprejme odločitev, da ta vrsto storitve ustreza določenemu dogodku. Toda, da bi sploh lahko oblikovali ponudbo za to vrsto storitve, so naše stranke dolžne, da nas informirajo o vsem, kar se nanaša na organizacijo konkretnega dogodka, to pa pomeni, da nam med drugim morajo posredovati podatke o tem, koliko ljudi bo prisotno oziroma, kje bo konkretni dogodek potekal pa tudi kako dolgo bo trajal in podobne informacije.

Sodni tolmači in prevajalci v skladu s potrebami strank izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v italijanski jezik za časopisne članke kot tudi za učbenike pa tudi za različne vrste revij, tako za ilustrirane kot tudi za tiste, ki veljajo za strokovne ter za otroške in ostale vrste. Prav tako lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje v tej različici jezikov za dela beletrije ter za romane pa tudi za katerekoli prozno ali poetsko delo kot tudi za številna druga dela književnosti.

Na zahtevo strank lahko izvajamo tudi lekturo in korekturo tistih materialov, ki niso profesionalno prevedeni v konkretni kombinaciji jezikov, njo pa, kadar je to potrebno, izvajajo izključno profesionalni lektorji in korektorji.

Vse tiste stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz hrvaškega v italijanski jezik za katerikoli film (dokumentarni, risani, igrani, animirani ali neki drugi), pri nas dobijo tudi storitev njihove sinhronizacije, prav tako pa jim lahko ponudimo tudi podnaslavljanje prevedenih filmov. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank v konkretni jezični kombinaciji obdelujejo tudi serije pa tudi informativne oddaje kot tudi reklamna sporočila ter oddaje zabavnega in izobraževalnega značaja oziroma številne druge vrste in video in zvočnih vsebin.

Cena prevajanja iz hrvaškega v italijanski jezik

  • Iz hrvaškega v italijanski je 19 EUR po strani

Cena prevajanja iz hrvaškega v italijanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hrvaškega v italijanski z overitvijo sodnega tolmača je 24 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hrvaškega v italijanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!