Prevajanje iz hrvaškega v slovaški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hrvaškega v slovaški jezik

Za spletno prevajanje iz hrvaškega v slovaški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da so tudi prevajalci in sodni tolmači, tako za hrvaški kot tudi za slovaški jezik zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, to pomeni, da stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz hrvaškega v slovaški jezik, lahko dobijo obdelavo katerekoli vrste vsebin, toda naši strokovnjaki izvajajo tudi tolmačenje v tej različici jezikov. Tedaj lahko uporabijo najprej simultano in potem tudi konsekutivno oziroma šepetano tolmačenje, strankam pa omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če je to potrebno.

Ponujamo tudi storitev, ki se nanaša na redakcijo materialov, ko korektorji in lektorji izvajajo vse popravke, ki so potrebni v vsebinah, za katere je prevajanje iz hrvaškega v slovaški jezik že izvedeno. Poleg tega je v ponudbi tudi obdelava vseh video vsebin kot tudi zvočnih materialov (serije, oddaje vseh vrst, filmi, reklamna sporočila in drugo), ta storitev vključuje najprej njihovo prevajanje in potem tudi storitev sinhronizacije in njihovega profesionalnega podnaslavljanja.

Treba je omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezikov lahko obdelujejo tudi spletne strani, in to maksimalno profesionalno pa tudi ostale spletne materiale kot tudi učbenike, časopisne članke in književna dela vseh vrst. Če je to potrebno, izvajajo tudi prevajanje iz hrvaškega v slovaški jezik za vsebine, povezane s področjem marketinga pa tudi za revije in poljudna besedila kot tudi za tiste, ki se obravnavajo kot strokovne.


Prevajanje iz hrvaškega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v hrvaški jezik

Naše stranke lahko prav tako, dobijo tudi kompletno obdelano katerokoli vrsto dokumentov oziroma poleg njihovega prevajanja v navedeni jezični različici lahko dobijo tudi overitev prevedenega dokumenta s strani zapriseženega sodnega tolmača, ki je del ekipe naše institucije. Toda, da bi naše stranke bile maksimalno zadovoljne s storitvijo, je treba poudariti, da morajo izvesti preverbo, povezano z overitvijo z Apostille žigom (haški) za konkretne dokumente, saj te ne morejo izvesti naši strokovnjaki. Toda, če pri preverjanju o tej vrsti overitve izvedo, da jo je treba izvesti za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz hrvaškega v slovaški jezik, tedaj morajo izvedeti tudi, ali se ta žig na konkretne dokumente postavlja po ali pred zagotavljanjem njihovih storitev.

Stranke, ki jim je potrebna obdelava katerekoli vrste vsebin, nam jih lahko pošljejo po elektronski pošti, toda to se ne nanaša na dokumente, saj je tedaj treba dostaviti tudi izvirne vsebine na vpogled, kar pomeni, da se način dostave vsekakor razlikuje, kot tudi način prevzemanja obdelanih vsebin. Poleg tega, da jih lahko osebno prinesejo v našo poslovalnico, nam stranke lahko dokumente pošljejo priporočeno preko „Pošte Slovenije“ oziroma preko kurirske službe. Prevedene materiale, za katere se ne izvaja overitev, lahko prevzamejo po elektronski pošti, dokumente pa dobijo ali na naslov, ali jim jih lahko vročimo osebno v prostorih poslovalnice. Glede na to, da kurirska služba strankam dostavi prevedene in overjene dokumente na zahtevan naslov, morajo to storitev plačati po ceniku, ki je veljaven v sklopu te službe, plačilo pa morajo izvesti, ko prevzemajo pošiljko.

V primeru, da je strankam prevajanje iz hrvaškega v slovaški jezik za neki dokument potrebno v kratkem roku in da bi se ta zahtev spoštovala, jih morajo najprej skenirati in poslati po elektronski pošti ter tedaj priložiti tudi izvirne dokumente, in to na najhitrejši možni način.

Poleg vseh osebnih oziroma dokumentov, ki so povezani s področji prava in sodstva kot tudi izobraževanja in znanosti, stranke lahko pričakujejo, da prevajalci in sodni tolmači v navedeni kombinaciji jezikov obdelajo tudi različne vrste dokumentacij, kot so na primer tehnična, gradbena in medicinska kot tudi razpisna in poslovna pa tudi številne druge dokumente.

Profesionalno prevajanje romanov iz hrvaškega v slovaški jezik

Prevajanje romanov iz hrvaškega v slovaški jezik je storitev, ki jo vse zainteresirane stranke dobijo pri nas, čeprav prevajalci in sodni tolmači v omenjeni jezični različici lahko obdelujejo tudi prozna pa tudi dela poezije, kot tudi beletrijo pa tudi vsa ostala književna dela. Prav tako stranke lahko dobijo tudi prevajanje iz hrvaškega v slovaški jezik za strokovne in ilustrirane revije pa tudi za časopisne članke in potem tudi strokovna kot tudi poljudna besedila. To pa pomeni, da v navedeni jezični kombinaciji lahko ugodijo zahtevi vsake stranke, ki ji je potrebna obdelava besedil, saj se odlično znajdejo v okviru tematike kateregakoli področja, tako da poleg besedil, ki se nanašajo na področja bančništva, politike in financ ter ekonomije in prava, izvajajo tudi prevajanje iz hrvaškega v slovaški jezik za besedila s področij turizma, znanosti in gradbene industrije pa tudi informacijskih tehnologij, izobraževanja, medicine in komunikologije oziroma farmacije, marketinga in menedžmenta in še precej drugih znanstvenih disciplin, ne glede na to, ali so te bližje naravoslovnim ali družbenim vedam.

Absolutno vsaka stranka, ki ji je potrebno tolmačenje iz hrvaškega v slovaški jezik, lahko za to angažira strokovnjake, ki so zaposleni pri nas, saj so prevajalci in sodni tolmači usmerjeni na izvedbo vseh treh vrst te storitve oziroma, tako na šepetano in simultano kot tudi na konsekutivno tolmačenje v tej jezični različici. Lahko pa jim ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, toda pod pogojem, da strokovnjaki, ki so zadolženi za izdelavo ponudbe, za to storitev sprejmejo odločitev, da ta vrsta tolmačenja izpolnjuje pričakovanja udeležencev, oziroma, da pravilno odgovori na zahteve dogodka. Od vsake stranke, ki ji je potrebno tolmačenje iz hrvaškega v slovaški jezik, se vsekakor pričakuje, da nam posreduje podatke, ki se nanašajo na organizacijo določenega dogodka, in da nas informira najprej o njegovem trajanju in pričakovanem številu udeležencev pa tudi o mestu oziroma v prostoru, v katerem naj bi potekal, ker vse to vpliva na izbiro ustrezne storitve.

Prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz hrvaškega v slovaški jezik

V okviru naše institucije so med vsemi strokovnjaki zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači, ki strankam lahko ponudijo neposredno prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz hrvaškega v slovaški jezik in ki prav tako izvajajo tudi njihovo overitev, in to v skladu z veljavnimi zakonskimi pravili. Ker je ta storitev jasno opredeljena z zakonom, to pomeni, da vsaka stranka mora na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente, prav tako pa mora izvedeti vse, kar zadeva postavljanja haškega žiga oziroma tistega žiga, ki je poznan tudi kot Apostille na dokumente, za katere ji je potrebno prevajanje v tej kombinaciji jezikov.

Naši strokovnjaki na zahtevo strank obdelajo tudi zdravniške izvide pa tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in vse druge dokumente iz sestave medicinske dokumentacije. Lahko jim ponudimo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v slovaški jezik za zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol ter za številne druge dokumente s področja izobraževanja, kot so na primer potrdila o opravljenih izpitih, predmetniki in programi fakultet in diploma in dodatek k diplomi pa tudi potrdilo o rednem šolanju kot tudi prepis ocen in drugi dokumenti iz te skupine. V skladu s potrebami naši strokovnjaki prevajajo tudi vse vrste diplomskih in seminarskih nalog, poleg tega pa sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vse osebne dokumente (potni list, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica in drugi osebni dokumenti).

V skladu z zahtevami ti strokovnjaki izvajajo tudi prevajanje iz hrvaškega v slovaški jezik za absolutno vse pravne akte (certifikati, pritožbe in odločitve, pooblastilo za zastopanje, tožbe, pogodbe, licence, pravni red Evropske Unije, sodni sklepi in sodbe in drugi) ter za znanstvene patente in dela pa tudi za rezultate znanstvenih raziskav in druge dokumente, ki se tičejo znanosti. V uradni ponudbi storitev, ki jih strokovnjaki, zaposleni v naši instituciji lahko izvedejo na zahtevo strank, je tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v slovaški jezik za vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, ta storitev pa se nanaša na obdelavo potrdil, soglasij ali izjav (potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in drugi dokumenti te vrste).

Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi razpisno, zatem tehnično, gradbeno in poslovno dokumentacijo oziroma dokumente, ki veljajo za njihov sestavni del, to pa se razen na sklep o ustanovitvi pravne osebe, gradbene projekte in fakture nanaša tudi na kompletno obdelavo za statut podjetja, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in poslovne odločitve pa tudi za vse vrste poslovnih poročil oziroma za deklaracije izdelkov, ustanovitveni akt podjetja in navodila za uporabo ter za vse ostale dokumente, ki veljajo za del teh dokumentacij.

Prevajanje spletnih prodajaln iz hrvaškega v slovaški jezik

Ko poteka prevajanje spletnih prodajaln iz hrvaškega v slovaški jezik, je predvideno, da prevajalci in sodni tolmači spoštujejo pravila SEO (Search Engine Optimisation), saj s tem prevedenim spletnim materialom omogočajo, da dosežejo precej boljše mesto v okviru spletnega iskanja. Naši strokovnjaki lahko obdelujejo tudi spletne strani pa tudi vse vrste programov oziroma aplikacij kot tudi spletne kataloge in vse ostale vsebine, ki so na katerikoli način povezane s spletom.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači zainteresiranim strankam omogočajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v slovaški jezik za filmske stvaritve, tako za igrane kot tudi za animirane pa tudi za risane in dokumentarne filme, po potrebi pa prevajajo tudi vse ostale video vsebine pa tudi zvočni oziroma reklamna sporočila in oddaje pa tudi serije in številne druge. Prav tako stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz hrvaškega v slovaški jezik za takšne vsebine, v okviru naše institucije dobijo tudi njihovo finalizacijo oziroma omogočena jim bo storitev, ki se nanaša na podnaslavljanje pa tudi sinhronizacijo vseh predhodno obdelanih zvočnih in video materialov.

Sodni tolmači in prevajalci, če je to potrebno, v konkretni jezični kombinaciji prav tako prevajajo tudi katerikoli vsebino, ki se nanaša na reklamiranje različnih izdelkov in storitev oziroma dogodka ali na predstavitev poslovanja nekega podjetja, tako da omenjena storitev vključuje prevajanje iz hrvaškega v slovaški jezik, ne samo za reklamne plakate in kataloge, ampak tudi za zloženke in brošure pa tudi za reklamne letake oziroma za posebno vrsto marketinških materialov, ki je poznana kot PR besedila kot tudi za vizitke in ostale vsebine, ki se tičejo marketinga.

Cena prevajanja iz hrvaškega v slovaški jezik

  • Iz hrvaškega v slovaški je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz hrvaškega v slovaški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hrvaškega v slovaški z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hrvaškega v slovaški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!