Prevajanje iz hrvaškega v španski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hrvaškega v španski jezik

Za spletno prevajanje iz hrvaškega v španski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Profesionalni prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v naši instituciji, bodo poskrbeli, da vsakomur, ki ga to zanima, v najkrajšem roku in po izjemno ugodnih cenah omogočijo prevajanje iz hrvaškega v španski jezik za najrazličnejše vrste vsebin.

S te mislimo predvsem na obdelavo dokumentov, kar je storitev, ki vključuje tudi overitev prevoda s strani uradno pooblaščene osebe (sodni tolmač). Stranke, ki dobijo katerokoli vrsto dokumentov, obdelano na ta način, vsekakor imajo pravico, da ga uporabljajo v katerikoli situaciji, saj je ta pravno veljaven. Od njih se vsekakor zahteva, da pri pošiljanju dokumentov, za katere jim je potrebno prevajanje iz hrvaškega v španski jezik, priloži tudi izvirne vsebine, ki jih sodni tolmač mora primerjati s prevodi, da bi bil povsem prepričan, da je njihova vsebina istovetna, ker lahko overi samo takšne dokumente.

Vsaka posamična stranka, ki ji je potrebna obdelava različnih dokumentov, mora predhodno samostojno preveriti, ali je zanje treba izvesti še eno vrsto overitve, ki je prevajalci in sodni tolmači ne morejo izvesti in to iz najenostavnejšega razloga - zanjo niso pristojni. Gre pa za postavljanje tako imenovanega Apostille žiga oziroma žiga, ki ga imenujemo tudi haški in ki ga ni treba postaviti na vsak dokument, za katerega se izvaja prevajanje iz hrvaškega v španski jezik, ampak se to izključno nanaša na dokumente, za katere to vrsto overitve zahteva zakon. Vsaka stranka mora najprej vprašati, ali je haški žig obvezujoč za te dokumente in potem tudi izvedeti, ali se Apostille žig postavlja neposredno preden sodni tolmači in prevajalci pristopijo njegovi obdelavi ali po tem, glede na to, da je od tega odvisno trajanje samega postopka kot tudi kam mora stranka najprej odnesti določeni dokument.


Prevajanje iz hrvaškega v španski jezik
Prevajanje iz španskega v hrvaški jezik

Dostava dokumentov na obdelavo zahteva, ali njihovo pošiljanje s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe, stranke pa jih lahko tudi osebno dostavijo v našo poslovalnico. Vse ostale materiale, za katere se zahteva prevajanje iz hrvaškega v španski jezik, stranke lahko pošljejo na elektronski naslov, če jim tako najbolj ustreza. Na enak način lahko tudi dobijo prevedene vsebine, saj se zanje ne izvaja overitev sodnega tolmača in zato nam ni treba dostaviti izvirnikov. Kadar gre za prevzemanje prevedenih in overjenih dokumentov, to lahko poteka osebno, strankam pa lahko obdelane dokumente pošljemo tudi na določen naslov, in to preko kurirske službe. Posebej poudarjamo, da je to storitev, ki mora biti plačana ločeno od cene prevajanja in overitve sodnega tolmača in da jo v tem primeru stranka mora plačati neposredno, ko prevzema pošiljko, in to po ceniku, ki ga določa ta kurirska služba.

Možnost, da tudi izvirne oziroma skenirane dokumente pošlje na elektronski naslov, ima vsaka tista stranka, ki ji je potrebno nujno prevajanje iz hrvaškega v španski jezik, kar se nanaša na njihovo izdelavo v zelo kratkem roku. Toda tedaj je je potrebno, da skenirane dokumente najprej pošlje elektronsko in da potem na enega od predhodno omenjenih načinov odstavi tudi izvirnike, pri čemer mora v tem primeru vsekakor izbrati najhitrejšega od njih.

V naši ponudbi je prevajanje iz hrvaškega v španski jezik za vse vrste dokumentacij, od razpisne preko tehnične pa do gradbene (deklaracije izdelkov, navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti in drugi), sodni tolmači in prevajalci pa prav tako obdelujejo tudi vso poslovno dokumentacijo (ustanovitveni akt podjetja, letna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poročila, poslovne odločitve, revizijska poročila, statut podjetja, fakture in drugi).

Prav tako lahko obdelamo tudi katerikoli osebni dokument v tej jezični različici (potni list, prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, delovno dovoljenje in številni drugi), čeprav sodni tolmači in prevajalci lahko na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v španski jezik za katerikoli dokument, ki je povezan s področji sodstva, izobraževanja, prava ali znanosti (sodne presoje vseh vrst, diploma in dodatek k diplomi, pogodbe, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, sodne odločitve, potrdilo o opravljenih izpitih, certifikati, pravni red Evropske Unije, prepis ocen, sodni sklepi, predmetniki in programi fakultet, pritožbe, potrdila o rednem šolanju, licence, rezultati znanstvenih raziskav, tožbe, znanstveni patenti, pooblastilo za zastopanje in drugi) pa tudi diplomske ter seminarske naloge in znanstvena dela pa tudi številni drugi dokumenti iz konkretnih področij.

Katerekoli dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kadar je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači v konkretni kombinaciji jezikov prav tako obdelajo, to pa vključuje prevajanje iz hrvaškega v španski jezik predvsem za različne vrste soglasij in potrdil ter izjav (soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in drugi). Prav tako strankam ponujamo tudi obdelavo dokumentov, ki se obravnavajo kot sestavni del medicinske dokumentacije in naši strokovnjaki na njihovo zahtevo v konkretni različici izvajajo prevajanje, tako za dokumentacijo o medicinskih izdelkih in specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi za zdravniške izvide pa tudi za navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter številne druge dokumente, ki spadajo v omenjeno dokumentacijo.

Zainteresirane stranke pri nas lahko dobijo tudi kompletno obdelane video in zvočne materiale (serije, informativne oddaje, reklamna sporočila, igrani filmi, otroške oddaje, animirani filmi, izobraževalne oddaje, risani ter dokumentarni filmi in vse ostale vrste omenjenih materialov), prav tako pa stranke pričakuje tudi storitev, ki se nanaša na njihovo sinhronizacijo. V odvisnosti od njihovih potreb oziroma zahtev jim profesionalni podnaslavljalci lahko zagotovijo tudi svoje storitve in na ta način dobijo, ne samo vsebine, prevedene v želeni kombinaciji jezikov, ampak tudi podnaslovljene oziroma kompletno obdelane in pripravljene za plasiranje.

Uz to lahko obdelamo tudi materiale v zvezi s področji marketinga (reklamni zloženke, PR besedila, vizitke, plakati, katalogi, reklamne brošure in drugo) kot tudi časopisne članke, revije, književna dela vseh vrst in učbenike. Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi web sajtove oziroma aplikacije, zatem spletne prodajalne kot tudi programe ter internet kataloge in ostale podobne materiale.

Storitve, ki jih zagotavljajo naši strokovnjaki, vključujejo tudi tolmačenje iz hrvaškega v španski jezik in poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo, tako konsekutivno in simultano kot tudi in šepetano tolmačenje v konkretni različici jezikov. V uradni ponudbi je tudi storitev, ki strankam omogoča, da po ugodnih cenah najamejo opremo za simultano tolmačenje.

Poleg tega vsi naši stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz hrvaškega v španski jezik za strokovne pa tudi poljudne besedilne vsebine iz različnih oblasti, prav tako lahko dobijo njihovo kompletno obdelavo po najpovoljnijim cenama.

Poudarjamo tudi to, da so v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford tudi profesionalni korektorji in lektorji, kar pomeni, da zainteresirane stranke pod zelo ugodnimi pogoji lahko dobijo tudi kompletno redakcijo katerekoli vrste materiala, ki so obdelane v navedeni kombinaciji jezikov obdelane, toda nekakovostno.

Prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz hrvaškega v španski jezik

Ne samo sklepe o razvezi zakonske zveze, ampak tudi vse ostale vrste sklepov pa tudi tožbe oziroma sodne sklepe kot tudi pogodbe, pravni red Evropske Unije ter vse vrste certifikatov, pooblastilo za zastopanje kot tudi pritožbe in ostale pravne akte prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo prevajajo v konkretni različici jezikov. Toda to še ni vse, kar zadeva storitev, ki vam jih lahko zagotovimo, saj lahko pričakujete tudi tisto, ki predvideva overitev prevodov, ki jo izvajajo sodni tolmači, saj so s strani pristojnih institucij Republike Slovenije za to tudi pooblaščeni. Tako na enem mestu dobite sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma ostale pravne in sodne akte ter številne druge dokumente, ki so obdelani v skladu s pravili in se tako lahko nemoteno uporabljajo v praksi.

Toda dolžni ste se pozanimati o postavljanju Apostille (haškega) žiga na dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz hrvaškega v španski jezik, saj vam tega ne morejo zagotoviti omenjeni strokovnjaki. Toda prav tako je vaša dolžnost, da pri pošiljanju vsebin na obdelavo dostavite tudi izvirne dokumente na vpogled.

Prav tako moramo poudariti, da vam sodni tolmači in prevajalci lahko ponudijo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v španski jezik za vse vrste potrdil in soglasij oziroma izjav in da prevajajo, ne samo potrdilo o samskem stanu in potrdilo o višini dohodkov, ampak tudi soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o stalni zaposlitvi in vse ostale dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi katerikoli osebni dokument, to pa poleg potnega lista, osebne izkaznice, potrdila o stalnem prebivališču in potrdila o državljanstvu vključuje tudi prevajanje iz hrvaškega v španski jezik za izpiske iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje in vozniško dovoljenje ter za izpiske iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje in izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze kot tudi prometno dovoljenje in številne druge osebne dokumente.

Med storitvami, ki jih lahko zagotovijo naši strokovnjaki, je tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v španski jezik za diplomo in dodatek k diplomi ter za znanstvena dela in rezultate znanstvenih raziskav, sodni tolmači in prevajalci pa prav tako obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi predmetnike in programe fakultet kot tudi diplomske in seminarske naloge oziroma znanstvene patente, potrdilo o opravljenih izpitih in vse ostale nenavedene dokumente, ki se tičejo, ne samo področja izobraževanja, ampak tudi področja znanosti.

Tehnično in razpisno kot tudi gradbeno dokumentacijo prav tako obdelujemo v konkretni jezični različici (deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in drugi), na področje delovanje naših strokovnjakov pa sodi tudi prevajanje iz hrvaškega v španski jezik, tako za medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi in drugi) kot tudi za vse dokumente, ki so povezani s poslovanjem pravnih oseb in podjetnikov (statut podjetja, finančna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, fakture, letna poročila, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve in vsi ostali poslovni dokumenti).

Prevajanje ilustriranih revij iz hrvaškega v španski jezik

Prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezični kombinaciji na zahtevo strank lahko profesionalno obdelajo tudi vsebino ilustriranih revij. Izvajajo pa tudi prevajanje iz hrvaškega v španski jezik za strokovne pa tudi za otroške in številne druge revije ter za časopisne članke. Po potrebi prav tako prevajajo tudi učbenike, ne glede na to, kateri predmet obdelujejo oziroma katerokoli vrsto književnih dela, tako beletrijo in poeziju kot tudi prozna dela oziroma romane in mnoge druge.

V storitve, ki jih prevajalci in sodni tolmači vrše na zahtevo strank spadajo in neposredno prevajanje iz hrvaškega v španski jezik za spletne strani oziroma za spletne prodajalne in potem tudi za programsko opremo (programi in aplikacije katerekoli vrste) ter za spletne kataloge in vse ostale vsebine, ki se nanašajo na področje spleta. Glede na to, da omenjeni strokovnjaki poznajo tudi pravila, ki se nanašajo na optimizacijo spletnih materialov za spletne iskalnike, to pomeni, da jih uporabljajo, kadar to zahtevajo okoliščine in na ta način stranka, ki zahteva prevajanje iz hrvaškega v španski jezik za različne vrste spletnih materialov, zelo hitro vidi, da je njihov položaj na spletu precej poboljšan, saj so obdelani v skladu s pravili SEO (Search Engine Optimiszation).

Če ste prevajanje v tej različici jezikov že dobili s strani nekih drugih oseb, in to za najrazličnejše vrste vsebin, toda menite, da jih ti niso obdelali pravilno oziroma tako, kot je treba in obstajajo številne napake v tako prevedenih vsebinah, vam je na razpolago storitev korekture in lekture, ki jo v okviru naše institucije zagotavljajo posebej za to usposobljene osebe oziroma lektorji in korektorji.

Poudarjamo tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo tudi prevajanje iz hrvaškega v španski jezik za katerokoli vrsto marketinških materialov in po potrebi prevajajo, ne samo vizitke, brošure in PR članke oziroma reklamne letake, ampak tudi katerokoli vrsto katalogov in potem tudi reklamne zloženke, plakate in vse ostale vsebine, ki so namenjene reklamiranju, tako poslovanja kateregakoli podjetja kot tudi različnih izdelkov oziroma storitev. Prav tako je predvideno, da če strokovnjaki pri prevajanju takšnih vsebin vsekakor uporabijo tudi pravila marketinga, ki jih seveda odlično poznajo in s tem govorcem španskega jezika omogočijo, da se seznanijo z vsem, kar se skoznje reklamira. Glede na to, da poznajo tudi delovanje tako imenovanega dobrega marketinga, se pričakuje, da potencialne stranke s španskega govornega področja zelo hitro začnejo uporabljati konkretno storitev in kupovati izdelek, ki se reklamira, saj jim je vsebina predstavljena tako kot da so izvorno tudi napisani v španskem jeziku.

Prevajanje otroških oddaj iz hrvaškega v španski jezik

Potem ko prevajalci in sodni tolmači končajo svoj del posla oziroma izvedejo prevajanje otroških oddaj iz hrvaškega v španski jezik, njihovo obdelavo lahko prevzamejo strokovnjaki, ki so v naši ekipi zadolženi za njihovo sinhronizacijo oziroma tisti, ki lahko zagotovijo storitev podnaslavljanje prevedenih otroških oddaj. Vsi omenjeni strokovnjaki prav tako lahko profesionalno obdelajo tudi izobraževalne, zabavne, informativne in druge vrste oddaj pa tudi reklamna sporočila kot tudi igrane filme, zatem serije ter risane in animirane filme oziroma dokumentarne filme in številne druge vrste video in zvočnih vsebin.

Prav tako sodni tolmači in prevajalci lahko na zahtevo strank izvajajo tudi prevajanje v konkretni kombinaciji, tako za poljudna kot tudi za strokovna besedila. Tema teh besedil kot tudi kompleksnost in dolžina so lahko različni, saj naši strokovnjaki odlično poznajo različna področja. Ne samo, da je v ponudbi prevajanje iz hrvaškega v španski jezik za besedila s področij izobraževanja, farmacije in medicine ter znanosti, ampak tudi za tista, ki se tičejo področij informacijskih tehnologij, zatem komunikologije, financ, menedžmenta in bančništva kot tudi za vsa tista, ki so ozko povezana s področji marketinga, filozofije, sociologije in ostalih vej družbenih in naravoslovnih ved.

Vse zainteresirane stranke pri nas lahko angažirajo tudi strokovnjake, zadolžene za tolmačenje iz hrvaškega v španski jezik, prevajalci in sodni tolmači pa po potrebi uporabijo ali simultano ali šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje v konkretni jezični različici. Od zahtev samega dogodka je tudi odvisno, katera storitev je najboljša za uporabo v konkretnem primeru, pa se zato tudi pričakuje, da nam stranke posedujejo informacije, ki se na to nanašajo. S tem mislimo, da morajo strokovno ekipo Akademije Oxford najprej seznaniti s trajanjem konkretnega dogodka in potem tudi s pričakovanim številom udeležencev oziroma s prostorom, v katerem naj bi potekal. Prav tako nam morajo posredovati informacije v zvezi z njegovo organizacijo, vse to pa se zahteva predvsem zato, ker v ponudbi lahko pojavi tudi storitev, ki strankam omogoča, da po ugodnih cenah najamejo opremo za simultano tolmačenje, toda šele potem, ko ekipa strokovnjakov oceni, da prav ta vrsta storitve lahko v popolnosti zadovolji zahteve konkretnega dogodka.

Cena prevajanja iz hrvaškega v španski jezik

  • Iz hrvaškega v španski je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz hrvaškega v španski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hrvaškega v španski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hrvaškega v španski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!