Prevajanje iz hrvaškega v poljski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hrvaškega v poljski jezik

Za spletno prevajanje iz hrvaškega v poljski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje iz hrvaškega v poljski jezik za različne vrste dokumentacij (gradbena, osebne, tehnična, poslovna, razpisna, medicinska in druge), ali za katerikoli drugi dokument, to storitev lahko dobi okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, moramo poudariti, da njega vsekakor pričakuje kompletna obdelava vseh teh pa tudi številnih drugih dokumentov. Preprostejše rečeno, to pomeni, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo, tako prevajanje v navedeni jezični kombinaciji za te dokumente, prav tako pa pristopijo tudi njihovi overitvi in to žigom uradno pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača. Vse stranke, ki zahtevajo to storitev, na ta način dobijo profesionalno obdelane dokumente, tako da pridobijo absolutno pravico, da jih uporabljajo v praksi, in to kot tudi katerikoli drugi dokument, ki se s pravnega vidika obravnava kot veljaven.

Neposredno preden materiale te vrste dostavijo na obdelavo, in to na enega od navedenih načinov, strankam priporočamo, da same zahtevajo informacije, ki se nanašajo na Apostile oziroma haški žig in overitev z njim za konkretne dokumente.

Osnovni pogoj za izvajanje storitve overitve je dostava izvirnih dokumentov na vpogled, kar zainteresirane stranke lahko storijo na več načinov. Poleg tega, da jim je dovoljeno pošiljanje preko kurirske službe, ali pa s priporočeno poštno pošiljko, jim je prav tako omogočena tudi njihova osebna dostava, in to v prostorih naše poslovalnice. Pošiljanje skeniranih dokumentov na elektronski naslov je omogočeno izključno strankam, ki jim je potrebno njihovo izjemno hitro prevajanje iz hrvaškega v poljski jezik, saj na ta način prevajalci in sodni tolmači lahko v najkrajšem roku pristopijo njihovi obdelavi. Toda pomembno je poudariti, da tudi tedaj stranke morajo dostaviti izvirnike na vpogled, in to na tistega od vseh omenjenih načinov, ki je najhitrejši, da bi v celoti izpolnili njihovo zahtevo za nujnim prevajanjem.


Prevajanje iz hrvaškega v poljski jezik
Prevajanje iz poljskega v hrvaški jezik

Ko naši strokovnjaki končajo obdelavo dostavljenih dokumentov, jih stranke lahko osebno prevzamejo v okviru poslovalnice Akademije Oxford, ali pa jih dobijo preko kurirske službe na določen naslov, toda to storitev morajo plačati ločeno od prevajanja in overitve konkretnih dokumentov.

Poleg obdelave katerekoli vrste dokumentov, sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi tolmačenje iz hrvaškega v poljski jezik oziroma in simultano in konsekutivno pa tudi šepetano tolmačenje v tej jezični različici. Svojim strankam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če jim ustreza ta vrsta tolmačenja.

V ponudbi storitev, ki jih naši strokovnjaki lahko izvedejo na zahtevo strank, je tudi obdelava spletnih vsebin pa tudi književnih del in učbenikov ter vseh vrst marketinških materialov. Po potrebi prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezični kombinaciji obdelujejo tudi časopisne članke kot tudi različne vrste revij in besedilnih materialov, prav tako pa lahko pristopijo tudi kompletni obdelavi katerekoli vrste video ali zvočnih vsebin. Prav tako stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz hrvaškega v romunski jezik za film kateregakoli žanra, reklamno sporočilo, serijo ali informativno oziroma katerokoli drugo vrsto oddaj, dobijo tudi njihovo prevajanje v tej jezični kombinaciji in sinhronizacijo obdelanih vsebin oziroma storitev, ki vključuje njihovo podnaslavljanje.

Omenjene vsebine na prevajanje stranke lahko pošljejo na naš elektronski naslov. Če jim tako najbolj ustreza, jim na enak način lahko dostavimo prevedene materiale, ki ne zahtevajo storitve overitve z žigom sodnega tolmača.

Strokovnjaki, ki so specializirani za redakcijo vsebin, so prav tako v naši ekipi, tako da stranke lahko pričakujejo tudi korekturo in lekturo najrazličnejših vrst vsebin oziroma profesionalno odpravljanje vseh napak v skladu s pravili, ki so prisotna v okviru prevajalske stroke.

Prevajanje poslovnih odločitev in poročil iz hrvaškega v poljski jezik

Vsakdo, ki ima potrebo za tem, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobi neposredno prevajanje poslovnih odločitev in poročil iz hrvaškega v poljski jezik. Poleg tega poudarjamo, da stranka dobi kompletno obdelavo in teh in ostalih dokumentov iz sestave poslovne dokumentacije ter številnih drugih, za katere zahteva obdelavo v tej jezični kombinaciji, saj jo poleg njihovega prevajanja pri nas pričakuje tudi overitve z žigom sodnega tolmača za prevedene dokumente.

Ker je postopek overitve določen z zakonom, to pomeni, da se od vsake zainteresirane stranke zahteva, da priloži tudi izvirne dokumente, za katere ji je potrebno prevajanje. Prav tako je zaželeno, da vse stranke predhodno preverijo vse, kar je povezano s postavljanjem Apostille oziroma tako imenovanega haškega žiga za te dokumente, glede na to, da prevajalci in sodni tolmači v okviru Akademije Oxford nimajo pravice ugoditi zahtevam in izvesti to overitev, saj ta ne sodi v njihovo pristojnost.

V naši ponudbi je tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v poljski jezik za ustanovitveni akt kot tudi za statut podjetja in potem tudi za sklep o ustanovitvi pravne osebe pa tudi za fakture ter za vse ostale dokumente, ki se nanašajo na poslovanje različnih pravnih oseb. Prav tako naši strokovnjaki obdelujejo tudi vse pravne akte, tako sodne presoje kot tudi tožbe oziroma odločitve, sklepe in pritožbe in potem tudi certifikate ter pogodbe kot tudi pooblastilo za zastopanje, pravni red Evropske Unije in licence pa tudi številne druge dokumente, ki so ozko povezani, tako s področjem prava kot tudi s področjem sodstva.

Sodni tolmači in prevajalci lahko na vašo zahtevo izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v poljski jezik za različne vrste potrdill in izjav pa tudi soglasij in poleg soglasja za zastopanje, potrdila o višini dohodkov in potrdila o samskem stanu prav tako obdelujejo tudi potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam v številnih situacijah.

Med storitvami ki jih naši strokovnjaki lahko izvedejo, je tudi obdelava osebnih dokumentov, od potnega lista in osebne izkaznice preko vozniškega dovoljenja, pa do izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, medtem ko sodni tolmači in prevajalci lahko v navedeni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi dovoljenje za prebivanje pa tudi izpiske iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in druge osebne dokumente.

Če je to potrebno, lahko prevajamo tudi znanstvena dela ter diplomske in seminarske naloge oziroma zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, rezultate znanstvenih raziskav ter potrdila o rednem šolanju pa tudi prepis ocen, predmetnike in programe fakultet ter diplomo in dodatek k diplomi oziroma znanstvene patente in potrdila o opravljenih izpitih pa tudi druge dokumente, ki so v domeni znanosti ali pa izobraževanja.

Omenjeni strokovnjaki lahko izvedejo tudi prevajanje iz hrvaškega v poljski jezik za zdravniške izvide, kot tudi za vso ostalo medicinsko dokumentacijo, kar vključuje obdelavo navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zatem dokumentacije o medicinskih izdelkih ter specifikacije farmacevtskih izdelkov in ostalih dokumentov iz te skupine. Poleg omenjenega, prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo obdelujejo tudi gradbene projekte pa tudi deklaracije izdelkov ter navodila za uporabo kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma vse ostale nenavedene dokumente, ki sodijo v domeno, tako gradbene in tehnične kot tudi razpisne dokumentacije.

Prevajanje animiranih filmov iz hrvaškega v poljski jezik

Potem ko prevajalci in sodni tolmači izvedejo neposredno prevajanje animiranih filmov iz hrvaškega v poljski jezik, lahko pričakujete, da vam ponudimo tudi storitev njihove sinhronizacije, po potrebi pa lahko izvajamo tudi njihovo profesionalno podnaslavljanje. Vse omenjene storitve se nanašajo in na obdelavo risanih pa tudi dokumentarnih in igranih filmov kot tudi reklamnih sporočil oziroma oddaj različne vrste in vsebine (zabavne, izobraževalne, informativne, otroške in druge) ter serij in ostalih video in zvočnih vsebin.

Prevajalci in sodni tolmači lahko na vašo zahtevo prav tako izvajajo tudi prevajanje iz hrvaškega v poljski jezik za romane oziroma za vsa prozna kot tudi poetska književna dela pa tudi za tista, ki veljajo za beletriijo ter za vse ostale knjige. To se prav tako nanaša tudi na obdelavo učbenikov in v skladu z vašimi zahtevami omenjeni strokovnjaki lahko prevajajo tudi ilustrirane kot tudi strokovne revije pa tudi otroške in številne druge.

Profesionalno prevajanje marketinških materialov iz hrvaškega v poljski jezik je storitev, ki jo sodni tolmači in prevajalci prav tako izvajajo na zahtevo strank. Ko obdelujejo reklamne zloženke, kataloge in PR članke oziroma brošure, reklamne letake in plakate ter ostale vsebine, namenjene reklamiranju, se maksimalno trudijo, da marketinško sporočilo, ki ga ti vsebujejo, prilagodijo duhu pojlskog jezika. Prav zahvaljujoč takšnemu postopku obdelave imajo vsi govorci poljskega jezika priložnost, da se podrobno seznanijo s konkretno storitvijo ali izdelkom oziroma s predmetom reklamiranja, tako da tudi opravičeno pričakuje, da kmalu začnejo uporabljati določeno storitev, oziroma kupovati konkretni izdelek. V ponudbi je tudi prevajanje iz hrvaškega v poljski jezik za vizitke, kar sodni tolmači in prevajalci v lahko izvedejo v najkrajšem možnem roku in pod zelo ugodnimi pogoji.

Prevajanje besedil iz različnih področij iz hrvaškega v poljski jezik

Ne glede na to, ali je strankam potrebno prevajanje besedil s področij politike ali filozofije iz hrvaškega v poljski jezik, vsekakor lahko pričakujejo, da jih prevajalci in sodni tolmači obdelajo maksimalno profesionalno in kakovostno. V principu lahko rečemo, da naši strokovnjaki prevajajo besedila iz kateregakoli področja, tako tista, ki so v domeni družbenih kot tudi vsa tista, ki se obravnavajo kot del naravoslovnih ved. To se nanaša na besedila, katerih tema je povezana s področji ekologije in varstva okolja, sociologije, politike in prava pa tudi na tista, ki so povezana s področji komunikologije, znanosti menedžmenta ali izobraževanja ter gradbene industrije in številnih drugih področij.

Prav tako vsem strankam, ki so prevode iz hrvaškega v poljski jezik dobile v neki drugi instituciji ali od nekega posameznika, toda s kakovostjo njihove obdelave sploh niso zadovoljne, omogočamo njihovo profesionalno redakcijo, kar je storitev, ki vključuje in lekturo in korekturo. Glede na to, da lektorji in korektorji, ki so zadolženi za izvedbo te storitve, posedujejo dolgoletne izkušnje v svojem poslu, lahko z gotovostjo trdimo, da boste dobili maksimalno kakovostno obdelane najrazličnejše vrste vsebin.

Prevajanje spletnih materialov iz hrvaškega v poljski jezik je prav tako storitev, ki jo naši strokovnjaki lahko izvedejo, kadar vam je to potrebno. Poleg spletnih prodajaln in spletnih strani prevajajo tudi vse vrste programov ali aplikacij ter spletne kataloge in ostale materiale, ki se nanašajo na področje spleta. Glede na to, da poznajo tudi pravila, ki se tičejo optimizacije teh materialov za iskalnike, lahko v optimalnem roku dobite, ne samo njihovo prevajanje iz hrvaškega v poljski jezik, ampak tudi vsebine, ki so poleg tega tudi kakovostno optimizirane, saj prevajalci in sodni tolmači pri tem uporabljajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), kadar je to potrebno.

Da bi neki dogodek, ki ga organizirate in za katerega vam je potrebno tolmačenje iz hrvaškega v poljski jezik, bil ustrezno pokrit s to storitvijo, poskrbijo naši strokovnjaki, ki izvajajo ali simultano ali konsekutivno in morda tudi šepetano tolmačenje v tej jezični različici. Potem ko nam dostavite informacije, ki se nanašajo na organizacijo tega dogodka, oziroma ko dobimo podatek o prostoru, v katerem bo organiziran, ter o številu udeležencev in predvidenem trajanju, bomo pripravili ponudbo oziroma ekipa strokovnjakov v naši poslovnici bo izbrala ustrezno vrsto storitve. Vsem strankam, za katere dogodek se predvideva ta vrsto storitve, poleg tega ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije in to po cenah, ki vas bodo prijetno presenetile.

Cena prevajanja iz hrvaškega v poljski jezik

  • Iz hrvaškega v poljski je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz hrvaškega v poljski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hrvaškega v poljski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hrvaškega v poljski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!