Prevajanje iz hrvaškega v kitajski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hrvaškega v kitajski jezik

Za spletno prevajanje iz hrvaškega v kitajski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da številne hrvaška podjetja sodelujejo s kitajskimi, je tudi pričakovano, da se stranke na nas obračajo z zahtevo za prevajanjem poslovnih dokumentov iz hrvaškega v kitajski jezik, prav za to storitev pa tudi za obdelavo številnih drugih dokumentov so usposobljeni prevajalci in sodni tolmači v okviru naše institucije.

Poleg omenjene storitve izvajajo tudi overitev prevedenih dokumentov katerekoli vrste in na ta način strankam zagotavljajo možnost, da po ugodni ceni dobijo kompletno obdelane dokumente. Prav zato, ker overitvi pristopamo v skladu z zakonskimi določili, tudi pričakujemo, da nam stranke dostavijo izvirnike na vpogled, kar lahko storijo ali z osebno dostavo dokumentov v poslovalnico naše institucije ali pa z njihovim pošiljanjem s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe.

Poleg poslovnih dokumentov katerekoli vrste naši strokovnjaki obdelujejo tudi vse osebne dokumente pa tudi tiste, ki so povezani s področji prava, izobraževanja in znanosti ter sodstva. Seveda na zahtevo izvedejo tudi prevajanje iz hrvaškega v kitajski jezik za dokumente iz sestave tehnične in gradbene oziroma razpisne in medicinske dokumentacije ter za številne druge dokumente, za katere stranke zahtevajo prevajanje v navedeni jezični kombinaciji.


Prevajanje iz hrvaškega v kitajski jezik
Prevajanje iz kitajskega v hrvaški jezik

Ko prevajalci in sodni tolmači izvedejo obdelavo dostavljenih dokumentov, imajo stranke možnost, da jih osebno prevzamejo v prostorih naše poslovalnice, prav tako pa lahko tudi izberejo možnost, da jim določena kurirska služba dostavi prevedene in overjene dokumente na naslov. Vsekakor je predvideno, da je to storitev, ki jo plačajo dodatno in to po ceniku kurirske službe, ki je tudi zadolžena, da jim jih dostavi.

S ciljem, da vsem strankam maksimalno olajšamo celoten postopek obdelave kateregakoli dokumenta, poudarjamo, da je njihova dolžnost, da pravočasno preverijo podatke, povezane s postavljanjem Apostille oziroma haškega žiga na te dokumente. Sicer te storitve ne morejo izvesti naši strokovnjaki, ampak izključno zaposleni v pristojnih institucijah Republike Slovenije. Tako se pričakuje, da stranka najprej izve, ali je haški žig obvezen za konkretne dokumente, za katere ji je tudi potrebno neposredno prevajanje iz hrvaškega v kitajski jezik in da potem tudi izvede, v katerem trenutku se ta žig mora postaviti nanje (po obdelavi dokumenta s strani naših strokovnjakov ali pred tem).

Sodni tolmači in prevajalci so usposobljeni, da zainteresiranim strankam zagotovijo tudi profesionalno storitev, ki vključuje tolmačenje iz hrvaškega v kitajski jezik, kar se nanaša in na šepetano in simultano kot tudi na konsekutivno tolmačenje v tej različici jezikov, pri čemer v določenih primerih strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Strokovnjaki, ki so zaposleni v naši instituciji po potrebi v tej kombinaciji jezikov prav tako obdelujejo tudi vse vsebine, ki so povezane s področjem marketinga kot tudi besedila katerekoli tematike, dolžine in kompleksnosti pa tudi književna dela katerekoli vrste.

V naši ponudbi je tudi prevajanje iz hrvaškega v kitajski jezik za revije, učbenike in časopisne članke ter za katerokoli vrsto vsebin, povezanih s spletnim področjem. Ti strokovnjaki izvajajo tudi prevajanje za filme oziroma za reklamna sporočila, zatem oddaje katerekoli vsebine ter za serije in ostale vrste video in zvočnih materialov. Vsem zainteresiranim strankam, ki jim je potrebno njihovo prevajanje v konkretni jezični različici, ponujamo tudi podnaslavljanje prevedenih vsebin kot tudi storitev njihove sinhronizacije.

Poudarjamo tudi to, da kadar nekdo zahteva nujno prevajanje kateregakoli dokumenta v navedeni jezični kombinaciji, mu dovoljeno je, da najprej jih najprej pošlje po elektronski pošti in da zelo hitro po tem dostavi tudi izvirnike na vpogled. Sicer, to pravilo je uvedeno zato, ker na ta način prevajalci in sodni tolmači lahko pristopijo obdelavi teh dokumentov v najkrajšem možnem roku in tako lahko izpolnijo tudi zahtevo stranke, da dobi hitro obdelane dokumente.

Kar zadeva dostavo vseh materialov, za katere se zahteva neposredno prevajanje iz hrvaškega v kitajski jezik in ki ne vključujejo overitve oziroma ne sodijo med dokumente, je strankam na razpolago možnost njihovega elektronskega pošiljanja, kar pomeni, da jih morajo najprej skenirati in jih potem tudi poslati na naš uradni elektronski naslov. Kadar sodni tolmači in prevajalci obdelajo katerikoli vrst vsebin, ki jih stranke dostavijo, so jim lahko biti dostavljene na popolnoma enak način.

Prevajanje spletnih materialov iz hrvaškega v kitajski jezik

Spletne vsebine katerekoli vrste lahko prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford obdelajo maksimalno kakovostno v tej različici jezikov. S tem mislimo na prevajanje iz hrvaškega v kitajski jezik za spletne strani kot tudi za spletne brošure oziroma za vse vrste programov ali aplikacij ter spletne kataloge in številne druge vsebine, ki so primarno povezane z globalnim omrežjem.

Glede na to, da omenjeni strokovnjaki, ne samo poznajo, ampak tudi spoštujejo smernice, ki jih določa SEO (Search Engine Optimisation), bodo tiste stranke, ki zahtevajo obdelavo takšnih materialov, z omenjenim načinom obdelave več kot zadovoljne. To poudarjamo zato, kar vse te vsebino zelo hitro po koncu obdelave precej bolje kotirajo v okviru globalne mreže in s samim tem tudi poslovanje njihovih lastnikov postaja precej boljše.

Omenjeni strokovnjaki lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v kitajski jezik in za besedila ter brošure pa tudi kataloge ter reklamne letake, plakate in zloženke oziroma za katerokoli vrsto marketinških vsebin. Naše stranke tudi v tem primeru dobijo profesionalno storitev, ker sodni tolmači in prevajalci, ki so za to specializirani, zelo pazijo na uporabo ustreznih marketinških pravil in na ta način vsem, ki uporabljajo kitajski jezik omogočajo seznanjanje z različnimi storitvami ali izdelki, ki se skozi omenjene materiale reklamirajo. Če nekdo zahteva obdelavo vizitk v konkretni različici jezikov, vsekakor tudi to storitev dobi v okviru naše institucije.

Korektura in lektura vseh neprofesionalno in nekakovostno obdelanih materialov je prav tako storitev, ki jo lahko zagotovijo naši strokovnjaki. Potem ko profesionalni lektorji in korektorji obdelajo takšne vsebine, stranke dobijo korektno obdelane materiale, ne glede na to, za katero vrsto vsebin gre.

Treba je omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank lahko izvedejo tudi tolmačenje iz hrvaškega v kitajski jezik. To pa pomeni, da uporabijo, ali šepetano ali konsekutivni oziroma simultano tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji, kar je vse odvisno od vrste dogodka, za katerega se konkretna storitev zahteva. Samo iz tega razloga tudi navajamo, da nas stranke, ki želijo naše strokovnjake angažirati za izvedbo te storitve, morajo obvestiti o vseh detajlih, ki so povezani z njegovo organizacijo, oziroma, da nam posedujejo informacijo, koliko se udeležencev pričakuje ter koliko naj bi konkretni dogodek trajal oziroma kje bo potekal in na kakšen način poteka njegova organizacija. Ko ekipa strokovnjakov, zadolženih za izdelavo ponudbe dobi vse te informacije, strankam pripravi ponudbo in izbere ustrezno vrsto tolmačenja in v skladu s potrebami vanjo vnese tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar prav tako nudimo zainteresiranim strankam.

Prevajanje potrdila o državljanstvu iz hrvaškega v kitajski jezik

Če nekdo zahteva prevajanje potrdila o državljanstvu iz hrvaškega v kitajski jezik, vsekakor mora vedeti, da pri nas dobi tudi overitev takšnega prevoda, to storitev pa izvaja uradno pooblaščeni strokovnjak oziroma sodni tolmač. Vsaka stranka, ki dobi tako obdelan dokument, ga lahko uporablja v vsaki situaciji, ko mu je to potrebno, saj se zakonskega in pravnega vidika obravnava enako kot tudi vsak drugi izvirni dokument. Toda od vsake stranke, ki ji je potrebna obdelava tega ali kateregakoli drugega dokumenta, se na prvem mestu zahteva, da pri pošiljanju vsebin na obdelavo obvezno priloži tudi izvirne dokumente. Poleg tega je dobro, da vsaka stranka tudi izve, ali se nanje postavlja haški žig oziroma tako imenovani Apostille in kdaj, oziroma, ali potem ko naši strokovnjaki izvedejo njegovo prevajanje in overitev, ki je v njihovi pristojnosti, ali se najprej izvaja overitev s haškim žigom, pa se tedaj konkretni dokument dostavlja nam.

Prevajalci in sodni tolmači lahko v navedeni jezični kombinaciji obdelajo tudi številne druge osebne dokumente, kot so na primer izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču ali potni list oziroma izpiski iz matičnega registra o smrti, osebna izkaznice in izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze ter vse vrste dovoljenje, tako vozniško kot tudi dovoljenje za prebivanje in potem tudi delovno, prometno in drugi osebni dokumenti. Stranke pri nas lahko dobijo tudi prevajanje iz hrvaškega v kitajski jezik za diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela pa tudi za dokumente, ki so ozko povezani s področjem izobraževanja ali znanosti. S tem se misli, tako na zaključna spričevala osnovne in srednje šole, rezultate znanstvenih raziskav in potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi na znanstvene patente, potrdila o rednem šolanju, diplomo in dodatek k diplomi ter na predmetnike in programe fakultet pa tudi na vse druge dokumente, ki niso bili omenjeni, povezani pa so s konkretnima področjema.

Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi), toda strankam lahko ponudimo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v kitajski jezik za gradbeno oziroma razpisno in tehnično dokumentacijo oziroma za dokumente, ki veljajo za njihov sestavni del (deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, navodila za uporabo in drugi).

Naši strokovnjaki prav tako prevajajo tudi vse pravne akte, tako pooblastilo za zastopanje in sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma sodne odločitve kot tudi licence, pritožbe, pogodbe in sodne sklepe kot tudi certifikate in ostale dokumente, ki niso navedeni, povezani pa so s področjema prava ali sodstva. V naši ponudbi je tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v kitajski jezik za poslovno dokumentacijo (fakture, letna poročila, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, statut podjetja, finančna poročila, ustanovitveni akt podjetja in drugi) in v skladu s potrebami prevajalci in sodni tolmači lahko v tej kombinaciji jezikov obdelajo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam oziroma različne vrste, tako izjav in soglasij kot tudi potrdil (potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in vsi ostali dokumente te vrste).

Prevajanje romanov iz hrvaškega v kitajski jezik

Prevajanje romanov iz hrvaškega v kitajski jezik, prav tako sodi med storitve, ki jih sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford lahko izvedejo na zahtevo strank. Ti strokovnjaki lahko v omenjeni različici obdelajo tudi številna druga književna dela, tako prevajajo tudi beletrijo pa tudi dela poezije, proze in druge, če pa je to potrebno strankam lahko obdelajo tudi učbenike, ne glede na to, katero področje obravnavajo.

Omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v kitajski jezik za ilustrirane revije ter za časopisne članke pa tudi za strokovne revije in ostale podobne vsebine. V odvisnosti od potreb prevajalci in sodni tolmači v konkretni različici jezikov obdelujejo tudi najrazličnejše besedilne materiale, tako tiste, ki so primarno namenjeni strokovnjakom, specializiranim za določena področja kot tudi tiste, ki veljajo za poljudna in imajo širši krog bralcev. Poleg besedil, ki se ukvarjajo s temo s področij menedžmenta, turizma, komunikologije ali ekologije in varstva okolja ter marketinga, naši strokovnjaki prevajajo tudi vsa tista, katerih tema je povezana s področji politike, bančništva, prava, financ ali ekonomije ter informacijskih tehnologij, medicine in farmacije pa tudi tiste, ki se ukvarjajo z določeno temo s področij gradbene industrije, izobraževanja ali sociologije oziroma psihologije, znanosti, filozofije ali neke druge znanstvene discipline, tako tiste, ki je predvsem povezana s področji družbenih kot tudi tiste, ki je povezana z naravoslovnimi vedami.

Zainteresiranim strankam lahko ponudimo tudi neposredno prevajanje igranih filmov iz hrvaškega v kitajski jezik pa tudi risanih ter dokumentarnih in animiranih kot tudi številnih drugih zvočnih oziroma video materialov. To pomeni, da sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezikov obdelajo tudi serije in zabavne oddaje, zatem reklamna sporočila pa tudi informativne, otroške in izobraževalne oddaje kot tudi številne druge vrste ali video ali zvočnih vsebin. Poleg te storitve jim omogočamo tudi to, da pri nas dobijo njihovo kompletno obdelavo, ki predvideva, tako njihovo profesionalno podnaslavljanje kot tudi storitev sinhronizacije vseh prevedenih vsebin.

Cena prevajanja iz hrvaškega v kitajski jezik

  • Iz hrvaškega v kitajski je 43 EUR po strani

Cena prevajanja iz hrvaškega v kitajski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hrvaškega v kitajski z overitvijo sodnega tolmača je 47 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hrvaškega v kitajski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!