Prevajanje iz hrvaškega v hebrejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hrvaškega v hebrejski jezik

Za spletno prevajanje iz hrvaškega v hebrejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Moramo z nekritim ponosom poudariti, da je ena od redkih institucij na ozemlju cele naše države, ki ima strokovnjake, specializirane tudi za obdelavo vsebin v hebrejskem jeziku prav Prevajalski center Akademije Oxford. Poleg tega je v ponudbi poleg klasičnega prevajanja, ki vključuje obdelavo vsebin iz hebrejskega v naš jezik in v nasprotni smeri tudi storitev, ki se nanaša na neposredno prevajanje iz hrvaškega v hebrejski jezik in to storitev zagotavljajo profesionalni sodni tolmači in prevajalci. Toda ta se ne nanaša samo na obdelavo dokumentov in dokumentacij vseh vrst (gradbena, osebne, tehnična, medicinska, razpisna, poslovna in druge), ampak tudi na obdelavo številnih drugih vsebin, kot na primer splet in marketinški materiali oziroma besedila, učbeniki in književna dela kot tudi na številne druge vrste materialov.

Toda fokus je postavljen na obdelavo dokumentov, in to predvsem zato, ker vsem zainteresiranim strankam ponujamo in njihovo prevajanje iz hrvaškega v hebrejski jezik pa tudi njihovo overitev s strani uradno pooblaščene osebe - sodnega tolmača. Na ta način stranke dobijo dokument, ki je pripravljen za uporabo in je v popolnosti pravno veljaven, toda v tem primeru se od strank zahteva spoštujejo pravilo in dostavijo izvirnike na vpogled. To lahko storijo, ne samo osebno, ampak tudi preko kurirske službe in „Pošte Slovenije“ (priporočeno), medtem ko nam lahko vse ostale vsebine, za katere jim je potrebno neposredno prevajanje iz hrvaškega v hebrejski jezik, pošljejo tudi po elektronski pošti, saj se zanje ne zahteva overitev. Potem ko sodni tolmači in prevajalci končajo njihovo obdelavo, jih stranke na nak način lahko in prevzamejo, toda pri dokumentih je predviden drugačen način dostave in prevzemanja, pa se tako poleg možnosti, da jih osebno prevzamejo naši poslovalnici, stranke lahko opredelijo tudi za dostavo kompletno obdelanih dokumentov na določen naslov. Sicer to storitev plačajo po ceniku konkretne kurirske službe, Toda izključno tedaj, ko se zahteva nujno prevajanje iz hrvaškega v hebrejski jezik za katerokoli vrsto dokumentov, je strankam dovoljeno, da skenirane dokumente najprej pošljejo po elektronski pošti in da potem dostavijo tudi izvirnike na vpogled, toda v tem primeru mora biti izbran način, ki je najhitrejši.

Vse tiste stranke, ki jim je potrebna ta storitev v zvezi z dokumenti, morajo poiskati podatke, ki se nanašajo na overitev s haškim oziroma Apostille žigom za določene dokumente, saj naši strokovnjaki nimajo pooblastila za njeno izvajanje. Tedaj je treba tudi vprašati, ali se za navedene dokumente overitev s haškim žigom izvaja po ali pa neposredno, preden prevajalci in sodni tolmači začnejo svoj del posla.


Prevajanje iz hrvaškega v hebrejski jezik
Prevajanje iz hebrejskega v hrvaški jezik

Poleg vseh omenjenih storitev je v ponudbi tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v hebrejski jezik za zvočne in video materiale vseh vrst (serije, filmi kateregakoli žanra, reklamna sporočila, oddaje in številni drugi materiali te vrste) kot tudi njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo. Po potrebi izvajamo tudi korekturo materialov, zagotavljamo pa tudi storitve, ki se nanašajo na tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo, ne samo simultano in konsekutivno, ampak tudi šepetano tolmačenje iz hrvaškega v hebrejski jezik, se bomo o konkretni storitvi, ki bo ob določeni priložnosti uporabljena, odločili po dostavi informacij o konkretnem dogodku. V ponudbi za to vrsto storitve bo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če je predvideno, da bo ta storitev uporabljena za neki dogodek.

Prevajanje poslovnih poročil iz hrvaškega v hebrejski jezik

Da bi stranka dobila kompletno obdelana poslovna poročila v tej jezični kombinaciji, mora najprej biti izvedeno njihovo neposredno prevajanje iz hrvaškega v hebrejski jezik in potem se mora konkretni prevod tudi overiti, kar vsekakor izvajajo prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru naše institucije. Stranka, ki ji je potrebna ta storitev, nam mora poslati izvirne dokumente na vpogled, in to na enega od navedenih načinov, ali pa jih osebno prinese v prostore naše poslovalnice. Prav tako se strankam tudi svetuje, da v sklopu pristojnih institucij naše države preverijo, ali se za poslovna poročila ali katerikoli drugi dokument, za katerega jim je prevajanje potrebno iz hrvaškega v hebrejski jezik, mora izvesti tudi nadoveritev oziroma, ali se mora nanje postaviti haški ali Apostille žig, saj bodo tako prihranili veliko svojega časa in omogočili nemoteno obdelavo katerekoli vrste dokumentov.

Vse stranke pri nas pričakuje tudi obdelava ostalih dokumentov, ki se obravnavajo kot sestavni del poslovne dokumentacije, tako da sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi sklepe o ustanovitvi pravnih oseb pa tudi ustanovitveni akt podjetja in potem tudi poslovne odločitve ter statut podjetja, fakture in druge dokumente te vrste. Po potrebi izvajajo tudi prevajanje iz hrvaškega v hebrejski jezik za osebne dokumente (dovoljenje za prebivanje, potni list, delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o smrti in o sklenitvi zakonske zveze in drugi osebni dokumenti) in zainteresiranim strankam prav tako omogočajo tudi obdelavo različnih dokumentov, ki se nanašajo na področje izobraževanja ali znanosti (znanstvena dela, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, rezultati znanstvenih raziskav, prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih, znanstveni patenti, diplomske naloge, predmetniki in programi fakultet, seminarske naloge, potrdilo o rednem šolanju in drugi dokumenti, ki se tičejo konkretnih področij).

Vse vrste, tako potrdil kot tudi izjav in soglasij v odvisnosti od zahtev strank sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezikov kompletno obdelajo oziroma izvajajo njihovo prevajanje in potem tudi pristopijo overitvi v skladu z veljavnimi pravili. Poleg soglasja za zastopanje in potrdila o višini dohodkov ter potrdila o stanju računa v banki je v naši uradni ponudbi tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v hebrejski jezik za potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi ter za potrdilo o samskem stanu pa tudi za vse ostale dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam.

Če je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači v omenjeni različici jezikov lahko kompletno obdelajo tudi medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugi) kot tudi vse vrste pravnih aktov (pogodbe, sodne odločitve in tožbe, licence, pooblastilo za zastopanje, pritožbe in sklepi, pravni red Evropske Unije, certifikati, sodne presoje in drugi dokumenti, povezani s področjem prava).

V skladu z zahtevami zainteresiranih strank prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v hebrejski jezik, tako za laboratorijske analize tehničnih vzorcev in gradbene projekte kot tudi za deklaracije izdelkov oziroma za navodila za uporabo pa tudi za številne druge dokumente, ki veljajo za sestavni del najprej tehnične in potem tudi razpisne pa tudi gradbene dokumentacije.

Prevajanje del poezije iz hrvaškega v hebrejski jezik

Ne glede na kompleksnost poetskih del, za katera stranke zahtevajo neposredno prevajanje iz hrvaškega v hebrejski jezik, ste lahko povsem prepričani, da prevajalci in sodni tolmači, ki to storitev zagotavljajo, izpolnijo njihova pričakovanja ter obdelavi pristopajo profesionalno in jim ponudijo kakovostno prevedena dela poezija v tej kombinaciji jezikov. Če je to potrebno, naši strokovnjaki izvajajo tudi prevajanje za beletrijo kot tudi za romane ter za vsa ostala prozna oziroma književna dela, strankam pa omogočajo tudi profesionalno obdelavo učbenikov v tej jezični kombinaciji.

Prevajanje revij iz hrvaškega v hebrejski jezik, in to vseh vrst, je prav tako v ponudbi storitev, ki jih naši strokovnjaki lahko izvedejo, prav tako pa lahko pristopijo tudi obdelavi časopisnih člankov kot tudi vseh vsebin, ki so povezane s področjem marketinga. S tem mislimo na obdelavo brošur in reklamnih zloženk pa tudi plakatov kot tudi letakov in zatem tudi PR besedil, vizitk in katalogov oziroma vseh ostalih materialov, ki imajo za cilj reklamiranje.

Naši strokovnjaki oziroma profesionalni korektorji pa tudi lektorji na zahtevo strank prav tako zagotavljajo svoje storitve oziroma pristopijo redakciji katerekoli vrste materialov, za katere je pred tem izvedeno prevajanje iz hrvaškega v hebrejski jezik, pri čemer pri njihovi obdelavi niso spoštovana veljavna pravila, ki jih določa prevajalska stroka. Iz tega razloga se omenjeni strokovnjaki trudijo, da navedene prevode maksimalno prilagodijo in pravilom omenjene stroke in pravilom hebrejskega jezika kot ciljnega, tako da vse te stranke zelo hitro dobijo materiale, ki so obdelani na najboljši možni način.

Toda, če nekdo zahteva neposredno prevajanje iz hrvaškega v hebrejski jezik za spletne strani, je vsekakor lahko prepričan, da mu bodo sodni tolmači in prevajalci zagotovili to storitev, oziroma, da bodo pri obdelavi spoštovali tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation). Tako bodo spletne strani pa tudi vse ostale vsebine, ki so povezane s spletnim področjem, kot so na primer spletni katalogi ali prodajalne, precej bolje kotirale na spletu, saj bodo njihovi prevodi v konkretni različici jezikov vsekakor kakovostno in profesionalno optimizirani. Treba je omeniti tudi to, da naši strokovnjaki lahko na zahtevo v navedeni jezični kombinaciji obdelujejo tudi programsko opremo, kar vključuje prevajanje katerekoli aplikacije ali programa.

Tolmačenje iz hrvaškega v hebrejski jezik

Osnovni pogoj, da bi se ekipa naših strokovnjakov lahko odločila, ali bo za neki dogodek uporabljeno konsekutivno ali šepetano oziroma simultano tolmačenje iz hrvaškega v hebrejski jezik, so informacije, ki se nanašajo na način njegove organizacije, kar je v vsakem primeru stranka, ki se za omenjeno storitev zanima, dolžna dostaviti. Točneje rečeno, omenjeni strokovnjaki morajo dobiti podatke, ne samo o načinu organizacije dogodka, ampak tudi o prostoru, kjer naj bi potekal pa tudi o številu ljudi, ki bodo sodelovali in potem tudi o njegovem trajanju in drugih podobnih detajlih, saj je od vsega tega odvisno, katera vrsta storitve bo izbrana. Hkrati smo povsem prepričani, da ne glede na to, katera vrsta storitve bo uporabljena za neki dogodek, to storitev specializirani prevajalci in sodni tolmači izvedejo maksimalno profesionalno, tako da bodo in udeleženci in organizatorji več kot zadovoljni. Prav tako tudi poudarjamo, da zainteresiranim strankam ponujamo možnost, da po posebno ugodni ceni najamejo opremo za simultano tolmačenje zadnje generacije.

Vse zainteresirane stranke pri nas lahko dobijo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v hebrejski jezik za besedila, ne samo katerekoli vsebine, ampak tudi dolžine pa tudi namena in kompleksnosti. Tako prevajalci in sodni tolmači lahko pristopijo prevajanju besedil, katerih tema se tiče področij sociologije, izobraževanja in filozofije pa tudi medicine in gradbene industrije kot tudi tistih, katerih osnovna tema sodi v domeno informacijskih tehnologij, menedžmenta in politike ter farmacije, turizma, psihologije in marketinga pa tudi komunikologije in potem tudi bančništva, prava in turizma oziroma vseh ostalih znanstvenih disciplin, tako tistih, ki se obravnavajo kot del naravoslovnih ved kot tudi tistih, ki sodijo na področje preučevanja družbenih ved.

Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi strokovnjake, ki na zahtevo strank izvajajo sinhronizacijo prevedenih zvočnih in video vsebin v konkretni jezični kombinaciji pa tudi tiste, ki lahko izvedejo tudi profesionalno podnaslavljanje takšnih vsebin. To pa pomeni, da vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje iz hrvaškega v hebrejski jezik, tako za animirane in dokumentarne oziroma igrane filme različnih žanrov ter risane filme kot tudi za zabavne oddaje in potem tudi za reklamna sporočila oziroma za izobraževalne in otroške oddaje, serije in informativne oddaje pa tudi za vse ostale vrste in zvočni in video vsebin, pod zelo ugodnimi pogoji lahko dobi njihovo kompletno obdelavo oziroma jih zelo hitro po koncu obdelave lahko plasira in v kinematografih pa tudi na različnih medijih.

Cena prevajanja iz hrvaškega v hebrejski jezik

  • Iz hrvaškega v hebrejski je 53 EUR po strani

Cena prevajanja iz hrvaškega v hebrejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hrvaškega v hebrejski z overitvijo sodnega tolmača je 58 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hrvaškega v hebrejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!