Prevajanje iz hrvaškega v japonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hrvaškega v japonski jezik

Za spletno prevajanje iz hrvaškega v japonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Da bi stranka, ki ji je potrebno prevajanje iz hrvaškega v japonski jezik to za katerokoli vrsto dokumenta ali dokumentacije, lahko dobila ustrezno storitev, mora dobiti in preveden dokument v tej kombinaciji jezikov pa tudi uradno overjen s strani pooblaščene osebe. Prav na takšen način obdelavi pristopajo prevajalci in sodni tolmači v okviru naše institucije in tako v veliki meri varčujejo s časom in denarnimi sredstvi vsake posamične stranke.

Poleg različnih vrst dokumentacij oziroma poslovne, tehnične in osebne ter gradbene, razpisne in medicinske dokumentacije sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi različne vrste, tako pravnih aktov kot tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam pa tudi tiste, ki se nanašajo na področje znanosti ali pa izobraževanja. Preprostejše rečeno, vsaka stranka pri nas lahko dobi kompletno obdelan katerikoli dokument oziroma najprej njegovo prevajanje iz hrvaškega v japonski jezik in potem tudi njegovo uradno overitev v skladu s pristojnostjo naših strokovnjakov.

Pogoj za pravilno izvedbo te storitve je primerjanje izvirnega in prevedenega dokumenta, tako da vsaka stranka mora prinesti osebno, ali pa preko kurirske službe oziroma s priporočeno poštno pošiljko dostavi tudi izvirne dokumente na vpogled. Pravzaprav obstaja samo ena situacija, ko je stranki dovoljeno, da jih skenirane pošlje elektronsko in to je tedaj, ko ji je potrebno nujno prevajanje iz hrvaškega v japonski jezik, saj na ta način omogoča, da prevajalci in sodni tolmači v čim krajšem roku začnejo z njihovo obdelavo. V vsakem primeru mora spoštovati predhodno omenjeno pravilo in da po tem pristopi tudi dostavi izvirnih dokumentov na vpogled.


Prevajanje iz hrvaškega v japonski jezik
Prevajanje iz japonskega v hrvaški jezik

Kadar gre za prevzemanje prevedenih in overjenih dokumentov, to predvideva, da stranka to lahko izvede osebno ali pa izbere možnost njihove dostave na naslov, toda mora vedeti, da to storitev zaračunava kurirska služba, in to v skladu s svojim cenikom, naša institucija pa nanjo nikakor nima vpliva.

Omenjamo tudi zelo pomembno informacijo, s katero mora biti seznanjena vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje iz hrvaškega v japonski jezik za neki dokument, nanaša pa se na overitev z Apostille žigom, ki je poznan tudi pod nazivom haški žig. Vsekakor stranke morajo vedeti, da prevajalci in sodni tolmači v Akademiji Oxford te vrste overitve v nobenem primeru ne morejo izvesti, in to izključno zato, ker za to nimajo pooblastila. Pravzaprav samo tiste državne službe, ki delujejo v okviru okrožnih sodišč naše države, lahko pristopijo tej vrsti overitve. Konkretnega žiga ni obvezno postaviti na vsak dokument, za katerega se zahteva prevajanje iz hrvaškega v japonski jezik, ampak izključno na tiste, ki so jasno opredeljeni z zakonom. Da bi se opremili z ustreznimi informacijami, stranke vsekakor morajo izvedeti, na kakšen način je za konkretne dokumente treba izvesti to vrsto overitve, saj se Apostille žig na določene dokumente postavlja na samem začetku obdelave, na druge pa šele potem, ko prevajalci in sodni tolmači opravijo svoje delo oziroma izvedejo prevajanje dokumenta in ga zatem tudi overijo.

V naši instituciji stranke pričakuje tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v japonski jezik za poljudna kot tudi za znanstvena besedila različne tematike pa tudi za književna dela ter za vse marketinške vsebine. Obdelujemo tudi časopisne članke, zatem učbenike in različne spletne materiale ter revije, zainteresiranim strankam pa ponujamo tudi storitev profesionalne redakcije nekorektno obdelanih vsebin katerekoli vrste. Prav tako sodni tolmači in prevajalci lahko zagotovijo storitev, ki vključuje tolmačenje iz hrvaškega v japonski jezik, to pa pomeni, da poleg šepetanega in simultanega po potrebi uporabijo tudi konsekutivno tolmačenje v tej različici jezikov. Strankam, ki jim to ustreza, lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, toda lahko obdelamo tudi različne vrste video ter zvočnih materialov, na zahtevo pa lahko pristopimo tudi njihovi sinhronizaciji ali podnaslavljanju.

Vse tiste materiale, za katere nije treba izvesti overitve sodnega tolmača, nam stranke lahko dostavijo na izjemno preprost in hiter način oziroma po elektronski pošti, če se tako dogovorimo in na popolnoma enak način tudi dobijo prevedene vsebine katerekoli vrste.

Prevajanje učbenikov iz hrvaškega v japonski jezik

Ne glede na to, katero temo obdeluje neki učbenik in kako obsežen je, sodni tolmači in prevajalci njegovi obdelavi pristopajo profesionalno in v optimalnem roku na vašo zahtevo izvedejo njihovo neposredno prevajanje v navedeni kombinaciji jezikov. V omenjeni jezični različici lahko prevajajo tudi književna dela, ne glede na to, ali se zahteva prevajanje iz hrvaškega v japonski jezik za romane ali beletrijo ter prozna oziroma poetska ali neka druga književna dela. V uradni ponudbi storitev, ki jih izvajamo, je tudi obdelava strokovnih in ilustriranih ter vseh ostalih vrst revij in potem tudi časopisnih člankov.

Profesionalni lektorji in korektorji, ki so v naši ekipi, bodo poskrbeli tudi za storitev redakcije materialov, ki jih dostavite. Ta vrsta storitve se uporablja v primerih, ko stranka poseduje prevode iz hrvaškega v japonski jezik, ki pa niso kakovostno in profesionalno izvedeni. Treba je omeniti tudi to, da ima vsaka zainteresirana stranka možnost, da naše strokovnjake angažira za izvedbo storitve, ki se nanaša na tolmačenje iz hrvaškega v japonski jezik in s tem mislimo na to, da prevajalci in sodni tolmači na podlagi informacij o organizaciji konkretnega dogodka uporabljajo ali šepetano ali konsekutivno oziroma simultano tolmačenje v tej različici jezikov. Priprava ponudbe za to storitev vsekakor zahteva, da zainteresirana stranka posreduje podatke o njegovi organizaciji, oziroma, da strokovno ekipo Akademije Oxford informira o tem, kako dolgo naj bi trajal in potem tudi koliko ljudi pričakujejo, da bo prisotnih in kje bo organiziran ter vse ostale informacije, ki lahko vplivajo na izbiro storitve, ko jo bodo sodni tolmači in prevajalci pri tem zagotovili. Moramo poudariti tudi to, da je v naši ponudbi možnost za najem opreme za simultano tolmačenje, tako da bomo tudi to storitev uvrstili v konkretno ponudbo, če je to potrebno.

Prevajanje spletnih katalogov iz hrvaškega v japonski jezik

Ne glede na to, kako kompleksni in obsežni so spletni katalogi, prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank izvajajo njihovo prevajanje iz hrvaškega v japonski jezik, seveda pa prevajajo tudi vse ostale spletne vsebine, tako spletne prodajalne kot tudi aplikacije vseh vrst oziroma spletne strani pa tudi katerokoli vrsto programov ter številne druge spletne materiale. Prav tako moramo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci, ki so zadolženi za izvajanje te storitve, vsekakor poznajo tudi pravila, ki se nanašajo na SEO (Search Engine Optimisation) in jih uporabljajo pri obdelavi te vrste materiala. Osnovni razlog zaradi katerega poudarjamo, da stranke poleg prevajanja spletnih vsebin iz hrvaškega v japonski jezik uporabljajo tudi pravila, ki se nanašajo na njihovo optimizacijo, je zato, ker to pozitivno vpliva na njihovo prihodnje kotiranje v okviru spletnega iskalnika.

Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači poleg znanja, ki je povezano z njihovo stroko, posedujejo tudi zelo visoko raven splošne kulture, lahko vse stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz hrvaškega v japonski jezik za najrazličnejše vrste besedilnih materialov, pri nas dobijo njihovo profesionalno obdelavo. Ta storitev se nanaša na obdelavo, tako strokovnih besedilnih vsebin kot tudi tistih, ki so namenjene širšemu občinstvu oziroma veljajo za poljudna. Poleg besedil, ki se ukvarjajo s politično ali ekonomsko tematiko, prevajalci in sodni tolmači v navedeni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi besedila, ki se tičejo področij gradbene industrije, bančništva in financ oziroma informacijskih tehnologij in turizma pa tudi tiste, ki so povezana s področji sociologije, medicine in izobraževanja ter farmacije kot tudi besedila, ki se nanašajo na temo, povezano s katerimkoli področjem naravoslovnih ali družbenih ved.

V sklopu storitev, ki jih lahko zagotovimo strankam, kar zadeva neposredno prevajanje iz hrvaškega v japonski jezik je tudi kompletna obdelava katerihkoli zvočnih pa tudi video vsebin in prav tako njihova sinhronizacija oziroma storitev podnaslavljanja prevedenih serij, oddaj, reklamnih sporočil ali filmov katerekoli vrste.

Prevajalci in sodni tolmači lahko na vašo zahtevo izvajajo tudi prevajanje iz hrvaškega v japonski jezik za različne vrste vsebin, ki so povezane z reklamiranjem, ne glede na to, ali se skoznje predstavlja poslovanje nekega podjetja, konkretni izdelek, dogodek ali storitev. Poleg obdelave plakatov in reklamnih zloženk oziroma vizitk, ti strokovnjaki na zahtevo strank prevajajo tudi reklamne letake, zatem brošure kot tudi zloženke, PR članke in ostale marketinške materiale. Vsekakor se bodo potrudili, da vsebino v hrvaškem jeziku, ki se predstavlja skozi vse omenjene materiale, ustrezno oblikujejo, in to maksimalno spoštujoč pravila, ki so prisotna v japonskem jeziku, s čimer v celoti izpolnijo cilj, ki ga ima prevajanje iz hrvaškega v japonski jezik za takšne vsebine oziroma osebam, ki jim je materni jezik japonski, na ta način vsebino konkretnih materialov prikažejo tako, kot da je tudi pisana v njihovem jeziku.

Prevajanje vseh vrst dovoljenj iz hrvaškega v japonski jezik

Tako dovoljenje za prebivanje kot tudi prometno pa tudi delovno in vozniško dovoljenje, vsaka zainteresirana stranka lahko v omenjeni jezični kombinaciji dobi, ne samo prevedeno, ampak tudi overjeno. Za konkretno vrsto overitve bodo poskrbeli zapriseženi sodni tolmači, ki so zaposleni v ekipi naše institucije, in ki tako konkretnemu dovoljenju omogočajo veljavnost pred zakonom.

Vsekakor mora vsaka posamična stranka, ki ji je potrebno prevajanje dovoljenje iz hrvaškega v japonski jezik, priložiti tudi izvirne dokumente, glede na to, da jih zapriseženi sodni tolmač najprej mora primerjati s prevedenim dokumentom, pa šele po tem pristopi tudi overitvi tako prevedenega dokumenta, toda samo pod pogojem, da gre za popolnoma enako vsebino. Poleg tega se vsaka stranka, ki ji je potrebna obdelava, tako dovoljenj kot tudi vseh drugih dokumentov v navedeni jezični kombinaciji, mora natančno pozanimati, ali je na te dokumente treba postaviti haški žig. Če izve, da je Apostille žig, kot je pravzaprav njegov drugi naziv, v tem primeru potreben, mora obvezno vprašati tudi, ali se ta postavlja neposredno, preden prevajalci in sodni tolmači začnejo obdelovati ta dokument ali pa šele po tem, saj je od vsega tega tudi odvisno, kam je treba dokument najprej odnesti na obdelavo in na kakšen način poteka njegova obdelava.

Naši strokovnjaki prav tako izvajajo neposredno prevajanje iz hrvaškega v japonski jezik tudi za vse ostale osebne dokumente, kar vključuje, tako obdelavo potnega lista, potrdila o stalnem prebivališču, osebne izkaznice kot tudi prevajanje izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, o smrti in o rojstvu ter vseh ostalih dokumentov, ki sodijo v osebno dokumentacijo. Poleg tega lahko prevedemo tudi vsak dokument, ki je povezan s področjem znanosti kot tudi vsak tisti, ki se nanaša na področje izobraževanja ali prava. Tako sodni tolmači in prevajalci poleg rezultatov znanstvenih raziskav, predmetnikov in programov fakultet ter potrdila o opravljenih izpitih in potrdila o rednem šolanju prevajajo tudi znanstvene patente oziroma zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol ter znanstvena dela kot tudi diplomo in dodatek k diplomi pa tudi različne vrste in certifikatov in licenc.

Poleg tega izvajamo tudi prevajanje iz hrvaškega v japonski jezik za sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi za katerokoli vrsto pogodb oziroma za pravni red Evropske Unije, tožbe in odločitve pa tudi za pooblastilo za zastopanje, pritožbe in sklepe ter za ostale pravne akte oziroma za dokumente, ki se tičejo področja znanosti ali izobraževanja. Prevajalci in sodni tolmači zainteresiranim strankam omogočajo tudi kompletno obdelavo poslovne dokumentacije (ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, fakture, statut podjetja, letna in finančna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe in drugi).

Na zahtevo strank izvajajo tudi prevajanje iz hrvaškega v japonski jezik za medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in ostale dokumente te vrste). V naši ponudbi je prav tako tudi prevajanje iz hrvaškega v japonski jezik za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kot so na primer različne vrste izjav pa tudi potrdil in soglasij (potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki pa tudi vsi ostali dokumenti, ki jih različne pristojne službe zahtevajo v določenih situacijah).

Poleg vsega, kar smo predhodno omenili, poudarjamo tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko ugodijo zahtevam tistih strank, ki jim je prevajanje iz hrvaškega v japonski jezik potrebno za gradbene projekte pa tudi za ostale dokumente, ki se obravnavajo kot del gradbene dokumentacije ter za dokumente, ki spadajo v tehnično ali razpisno dokumentacijo oziroma za laboratorijske analize tehničnih vzorcev in navodila za uporabo ter za deklaracije izdelkov in ostale dokumente iz te skupine.

Cena prevajanja iz hrvaškega v japonski jezik

  • Iz hrvaškega v japonski je 41 EUR po strani

Cena prevajanja iz hrvaškega v japonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hrvaškega v japonski z overitvijo sodnega tolmača je 47 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hrvaškega v japonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!