Prevajanje iz hrvaškega v slovenski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hrvaškega v slovenski jezik

Za spletno prevajanje iz hrvaškega v slovenski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da so v naši ekipi strokovnjaki specializirani za oba jezika, ki so pri tem tudi izvorni govorci jezika, lahko vsem zainteresiranim strankam ponudimo storitev prevajanja iz hrvaškega v slovenski jezik. Ta storitev vključuje prevajanje vseh vsebin, kot na primer: dokumentacije, besedil, spletnih materialov pa tudi tistih, ki so povezani s področjem marketinga in še veliko tega.

Naši strokovnjaki iz hrvaškega v slovenski jezik prevajajo vse vrste spletnih vsebin, poleg spletnih strani in programske opreme oziroma vseh vrst programov in aplikacij, ki jih zahtevajo stranke, prevajamo tudi spletne prodajalne in kataloge, tako izdelkov kot tudi storitev. Prevajamo tudi materiale, ki so povezani s področjem marketinga, kot so: plakati, katalogi, brošure, reklamne zloženke in letake ter vizitke in PR članke pa tudi besedilne vsebine različne tematike. Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo besedila, katerih tema je povezana s katerimkoli področjem, omenjamo samo nekatere od njih: psihologija, marketing, finance, bančništvo, sociologija, pravo, ekonomija, ekologija in varstvo okolja, farmacija, menedžment, turizem, medicina, komunikologija, izobraževanje, informacijske tehnologije, znanost, gradbena industrija, filozofija in številne druge veje družbenih in naravoslovnih ved.

Prav tako prevajamo tudi serije, filme (dokumentarne, igrane, risane, animirane), reklamna sporočila in zabavne, otroške, izobraževalne in informativne oddaje. Ker je cilj Prevajalskega centra Akademije Oxford, da ponudi najboljšo možno storitev, poleg prevajanja teh materialov ponujamo tudi njihovo sinhronizacijo ali podnaslavljanje.


Prevajanje iz hrvaškega v slovenski jezik
Prevajanje iz slovenskega v hrvaški jezik

Iz hrvaškega v slovenski jezik prevajamo pa tudi književna dela (proza, beletrija, romani, poezija), časopisne članke, učbenike ter vse vrste revij (ilustrirane, strokovne, otroške in ostale).

Naši prevajalci in sodni tolmači niso specializirani samo za storitev prevajanja v pisani obliki, ampak v skladu z zahtevami strank izvajajo tudi tolmačenje iz hrvaškega v slovenski jezik. Ne glede na to, ali vam je v tej kombinaciji jezikov potrebno šepetano ali konsekutivno oziroma simultano tolmačenje, ste lahko prepričani, da bodo naši strokovnjaki pokazali visoko profesionalnost, ki jih odlikuje ter vam pod najugodnejšimi pogoji ponudili najboljšo možno storitev tolmačenja. V primeru, ko je potrebna prav ta vrsta tolmačenja, vam lahko pod izjemno ugodnimi pogoji ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg tega izvajamo tudi storitev redakcije materialov, ki jih je nekdo že prevedel iz hrvaškega v naš jezik, toda pri tem ni spoštoval pravil prevajalske stroke, kar je povzročilo nezadovoljstvo strank. Korektorji in lektorji, ki sestavljajo našo ekipo strokovnjakov, vam omogočajo, da dobite kakovostno popravljene materiale, z njihovo kakovostjo pa boste zagotovo zadovoljni.

Iz hrvaškega v slovenski jezik prevajamo vse poslovne in osebne dokumente, kar pomeni, da prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo med drugim obdelujejo tudi: izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdilo o državljanstvu, potni list, dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje, osebno izkaznico, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško in prometno dovoljenje ter finančna, letna in revizijska poročila, fakture, poslovne odločitve in pogodbe, bilance stanja, statute in ustanovitvene akte podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe ter bilance uspeha in vse ostale osebne in poslovne dokumente, ki jih nismo omenili.

Prav tako prevajamo tudi razpisno ter gradbeno, tehnično in medicinsko dokumentacijo. V praksi to pomeni, da iz hrvaškega v slovenski jezik prevajamo: specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniške izvide, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo, gradbene projekte in ostale dokumente, ki so povezani s področji medicine, farmacije ali gradbene industrije.

Diploma in dodatek k diplomi, prepisi ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetniki in programi fakultet, potrdila o opravljenih izpitih in potrdila o rednem šolanju so prav tako dokumenti, ki jih prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford prevajajo iz hrvaškega v slovenski jezik in potem tudi overjajo, da bi dobili dokument, pripravljen za uporabo, saj žig sodnega tolmača potrjuje, da je le-ta enak izvirniku.

Razume se, da pri nas lahko dobite tudi prevajanje vseh pravnih aktov, tako sodnih odločb kot tudi tožb, pritožb in sklepov pa tudi pogodb, pooblastil in celo pravnega reda Evropske Unije. To z razlogom poudarjamo kot prednost, saj je v naši državi izjemno mali strokovnjakov, ki so seznanjeni s postopkom prevajanja pravnega reda Evropske Unije.

Ne smemo pozabiti vseh dokumentov, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim službam in jih prav tako prevajamo v skladu z vašimi zahtevami. Najpogosteje se stranke na nas obračajo zaradi prevajanja potrdil potrdil o nekaznovanosti pa tudi različnih vrst potrdil, tako tistih o samskem stanu, višini dohodkov, stalni zaposlitvi ter stanju računa v banki kot tudi soglasij za zastopanje. Poleg tega pa prevajamo tudi znanstvena dela, rezultate znanstvenih raziskav in patente pa tudi diplomske in seminarske naloge in vse ostale dokumente, ki so povezani z znanostjo in izobraževanjem.

Posebej pomembno je omeniti, da se v določenih primerih oziroma pri prevajanju določenih dokumentov zahteva tudi dodatna overitev in to s haškim Apostille žigom. Nje pa ne izvajajo sodni tolmači, ampak določeni sodni organi, ki so pooblaščeni s strani Republike Slovenije, tako da je priporočljivo, da stranke to informacijo pridobijo na pristojnem sodišču, da ne bi po nepotrebnem izgubljali časa in denarja. Namreč, gre za to, da je overitev z Apostille žigom potrebna samo za določene dokumente in ne poteka vedno na enak način, pa je iz tega razloga pred začetkom postopka prevajanja treba pridobiti pravo informacijo. Najpogosteje najprej poteka prevajanja dokumenta iz hrvaškega v slovenski jezik, potem pa se le-ta overja z žigom sodnega tolmača, kar sta storitvi, ki jih lahko dobite v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Toda dolžni ste, da se sami odpravite na sodišče, ki je pristojno, da bi opravili overitev s haškim žigom. Obstaja pa tudi druga možnost, ko najprej poteka overitev z Apostille žigom, potem pa stranka takšen dokument na predpisan način dostavlja na na obdelavo našim prevajalcem in sodnim tolmačem. Zelo pomembno je vedeti tudi to, da se v tem primeru prevajata tako dokument kot tudi haški žig in na koncu se overjata z žigom sodnega tolmača.

Predpisan postopek v zvezi s prevajanjem dokumentov predvideva, da sodni tolmač, ki je zadolžen za njegovo overitev, najprej primerja prevod z izvirnim dokumentom in ga šele potem opremi s svojim žigom, toda samo pod pogojem, da je ugotovil, da gre za popolnoma enaki vsebini, in da med prevodom in izvirnikom ne obstaja nikakršno odstopanje. Če opazi odstopanje, takšnega dokumenta ne sme overiti, ampak mora stranko obvestiti o tem in ji ponuditi možnost njegove redakcije.

Prav iz omenjenega razloga se zahteva dostava izvirnikov na vpogled, tako da se način pošiljanja dokumentov razlikuje od ostalih vrst vsebin, za katere ni potrebna overitev sodnega tolmača. Stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov iz hrvaškega v slovenski jezik, jih lahko prinesejo osebno ali pa jih pošljejo preko kurirske službe oziroma “Pošte Slovenije” (priporočeno) na naslov naše poslovalnice. Vse ostale vsebine lahko pošljejo na naš elektronski naslov, in da maksimalno poenostavijo celoten postopek. Na enak način pa pa jim lahko pošljemo obdelane materiale, medtem ko prevedene dokumente pošiljamo ali s kurirsko službo na želeni naslov ali pa jih stranke prevzemajo osebno. Če želijo, da jim prevedene dokumente dostavi kurirska služba, se morajo zavedati, da se ta storitev dodatno zaračunava, saj ni vračunana v ceno prevajanja in overitve dokumentov in jo morajo plačati kurirju pri prevzemanju.

Samo, kadar gre za prevajanje v posebej kratkem roku, je strankam dovoljeno, da dokumente pošljejo skenirane na elektronski naslov, in to samo zato, ker morajo prevajalci in sodni tolmači čim prej začeti njihovo obdelavo. Toda tudi v tem primeru je treba spoštovati postopek, pa so stranke dolžne, da naknadno dostavijo izvirnike na vpogled in to na način, ki jim najbolj ustreza ter pod pogojem, da je to v najkrajšem roku, da bi lahko ugodili njihovim zahtevam za nujnim prevajanjem.

Tolmačenje iz hrvaškega v slovenski jezik

Čeprav je večina storitev, ki jih od nas zahtevajo stranke, usmerjenih na prevajanje v pisani obliki, naši prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo izvajajo tudi tolmačenje iz hrvaškega v slovenski jezik.

Glede na to, da izvajamo različne vrste tolmačenja oziroma simultano, šepetano in konsekutivno, vsako od njih pa ustreza določeni vrsti dogodkov, se od strank zahteva, da nam pravočasno dostavijo vse potrebne informacije, da bi jim lahko priporočili tisto vrsto tolmačenja, ki najbolj ustreza zahtevam dogodka, ki ga organizirajo. S tem pa mislimo na informacije o prostoru, v katerem bo potekal dogodek, številu udeležencev, predvidenem trajanju in nasploh o sami organizaciji.

V primeru, ko ta vrsta tolmačenja ustreza konceptu samega dogodka, po odlični ceni ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Iz hrvaškega v slovenski jezik prevajamo tudi spletne strani pa tudi spletne prodajalne in kataloge ter programsko opremo (programe in aplikacije). Pri prevajanju spletnih vsebin prevajalci in sodni tolmači, ki se ukvarjajo s to nalogo, posebno pozornost namenjajo implementaciji pravil SEO (Search Engine Optimisation), da bi prevedeni materiali še bolje kotirali v polju iskanja. Prav na ta način se potencialnim strankam, ki jim je slovenski jezik materni, ponuja priložnost, da relativno enostavno pridejo do vseh potrebnih informacij v zvezi z izdelki ali storitvami oziroma poslovanjem vašega podjetja.

Poleg tega pri nas lahko dobite tudi prevajanje iz hrvaškega v slovenski jezik za vse vrste knjig, kot so učbeniki in književna dela poezija in proza, prevajamo pa tudi beletrijo in romane ter časopisne članke in vse vrste revij (ilustrirane, strokovne, otroške in druge).

Prevajanje razpisne dokumentacije iz hrvaškega v slovenski jezik

Poleg razpisne dokumentacije iz hrvaškega v slovenski jezik prevajamo tudi medicinsko, gradbeno in tehnično dokumentacijo.

Med drugim vam lahko ponudimo prevajanje: gradbenih projektov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, zdravniških izvidov pa tudi vseh dokumentov o medicinskih izdelkih ter navodil za uporabo, na vašo zahtevo pa lahko obdelujemo tudi vse ostale vsebine, ki so povezane, tako s področjem gradbene industrije kot tudi s področjema farmacije in medicine.

Poleg tega pa prevajamo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam in so povezani s področjem izobraževanja, kot so: prepisi ocen, potrdila o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, predmetniki in programi fakultet, potrdil o opravljenih izpitih ter vse ostale dokumente, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili, povezani pa so s področjem izobraževanja.

Glede na dejstvo, da gre za uradne dokumente, se morate zavedati tudi tega, da prevajanje sam po sebi ni dovolj, da bi ga lahko uporabljali. Tisto, kar dokumentu, ki je preveden iz hrvaškega v slovenski jezik, daje pravno veljavnost, je žig sodnega tolmača in to je storitev, ki vam jo prav tako ponuja Prevajalski center Akademije Oxford, saj so pri nas zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači.

Edina vaša obveznost se nanaša na spoštovanje pravil dostave, saj morate priložiti tudi izvirnike na vpogled sodnemu tolmaču, ki izvaja njihovo overitev. Gre za to, da jih je dolžan primerjati, da bi ugotovil, ali gre za enake vsebine, saj se le tako prevedeni dokumenti lahko overijo. V primeru, med njimi obstaja neskladje, sodni tolmač obvešča stranko in ji predlaga, da se izvede redakcija prevedenih materialov. Tudi storitev redakcije lahko dobite pri nas, in to v optimalnem roku.

Ker ste dolžni dostaviti tudi izvirnike na vpogled, jih lahko prinesete osebno ali pa jih pošljete s priporočeno poštno pošiljko ter angažirate kurirsko službo, da izvede dostavo. Prevedene in overjene dokumente prav tako lahko prevzamete osebno ali pa zahtevate, da vam jih pošljemo na naslov. Storitev pošiljanja na naslov sodi med dodatne storitve in ni vračunana v ceno osnovne obdelave dokumentov, ki je povezana z njihovim prevajanjem iz hrvaškega v slovenski jezik in overitvijo sodnega tolmača. S samim tem se dostava zaračunava po ceniku kurirske službe, plačate pa jo neposredno kurirju, ko prevzamete pošiljko.

Če vam je prevajanje dokumentov potrebno zelo hitro, jih lahko najprej pošljete skenirane na naš elektronski naslov, izvirnike pa dostavite v navedenem roku na enega od načinov, ki smo jih navedli.

Poleg te imate še eno obveznost, ki ne sodi v pristojnost naših strokovnjakov, povezana pa je z overitvijo s haškim Apostille žigom. Vse informacije o potrebi za to, posebno vrsto overitve lahko dobite na sodišču, ki je zanjo pristojno. Čeprav naši strokovnjaki niso dolžni z vami deliti takih podatkov, vas bodo napotili na institucijo, kjer lahko dobite vse potrebne informacije. Overitev s haškim žigom ni obvezna za vse dokumente, toda za tiste, za katere je obvezna, pa poteka na različne načine, tako da morate čim prej izvedeti, na kakšen način poteka za konkretne dokumente. V določenih primerih se dokument najprej odnese na prevajanje in overitev našim strokovnjakom, pa ga stranka potem nosi na pristojno sodišče, da bi ga overili z Apostille žigom, medtem ko za druge dokumente najprej poteka overitev na sodišču, potem pa se prevajata tako dokument kot tudi haški žig ter overjata s strani sodnega tolmača.

Prevajanje reklamnih materialov iz hrvaškega v slovenski jezik

Ker so reklamni materiali precej specifični, saj večina njih vsebuje težko opazno sporočilo za potencialne uporabnike storitev oziroma kupce izdelkov, ki se reklamirajo, naši prevajalci in sodni tolmači pri prevajanju iz hrvaškega v slovenski jezik posebno pozornost namenjajo njihovemu prilagajanju ciljanemu jeziku. Oni namreč določeno reklamno sporočilo prevajajo v skladu z duhom slovenskega jezika in na ta način prihajajo do potencialnih strank, ki ga uporabljajo oziroma jim je materni.

Poleg prevajanja PR člankov, vam ponujamo tudi prevajanje reklamnih letakov, zloženk pa tudi plakatov, iz hrvaškega v slovenski jezik pa prevajamo tudi kataloge, vizitke in brošure.

Prevajalski center Akademije Oxford je dobro poznan po tem, da ima v svoji ponudbi tudi storitve, ki jih je težko najti v naši državi. Ena od takšnih je povezana tudi s prevajanjem zvočnih in video materialov vseh vrst iz hrvaškega v slovenski jezik, ob kateri pa izvajamo tudi storitev podnaslavljanja oziroma sinhronizacije ter tako strankam omogočamo, da v relativno kratkem roku dobijo vsebine pripravljene za distribucijo in plasiranje.

Med drugim prevajamo risane, igrane, dokumentarne in animirane filme, serije, zabavne, otroške, informativne in izobraževalne oddaje pa tudi reklamna sporočila in vse ostale vrste, tako video kot tudi zvočnih vsebin.

Posebej smo usmerjeni na prevajanje besedilnih materialov iz hrvaškega v slovenski jezik, tako tistih, ki so namenjeni plasiranju v javnosti kot tudi tistih, ki bodo predstavljeni izključno ožjim, strokovnim krogom. Tema teh besedil je lahko povezana s katerimkoli področjem, saj prevajalci in sodni tolmači, ki se angažirajo za njihovo obdelavo, poleg izjemnega strokovnega znanja posedujejo tudi dovolj izkušenj pa tudi visoko raven splošne izobrazbe, tako da jim nobena tema ni neznana.

Poleg besedil, ki obdelujejo temo s področij politike, ekonomije, bančništva, prava in financ, iz hrvaškega v slovenski jezik prevajamo tudi tista, katerih tema je povezana s področji psihologije, sociologije in filozofije kot tudi tista, ki so povezana s: gradbeno industrijo, turizmom, ekologijo in varstvom okolja, menedžmentom, marketingom, farmacijo, komunikologijo, medicino, znanostjo in izobraževanjem pa tudi z vsemi neomenjenimi vejami družbenih oziroma naravoslovnih ved.

Prav tako v skladu z vašimi zahtevami prevajamo tudi diplomske in seminarske naloge kot tudi znanstvena dela, rezultate znanstvenih raziskav in znanstvene patente oziroma vse vsebine, ki so povezane s področjema znanosti in izobraževanja.

Prevajanje osebnih in poslovnih dokumentov iz hrvaškega v slovenski jezik

Izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, prometno in delovno dovoljenje so dokumenti, ki jih naši prevajalci in sodni tolmači v relativno kratkem roku in po izjemno ugodni ceni prevajajo iz hrvaškega v slovenski jezik in potem izvajajo tudi njihovo overitev.

Poleg njih prevajamo tudi dokumente, ki so povezani s poslovanjem določenega podjetja ali posameznika, in sicer: fakture, poslovne odločitve in poročila (finančna, revizijska, letna), ustanovitveni akt in statut podjetja, certifikate, sklep o ustanovitvi pravne osebe, licence, bilance uspeha in stanja ter vse ostale dokumente, ki so povezani s poslovanjem.

Če vam je potrebno prevajanje potrdil, soglasij in izjav iz hrvaškega v naš jezik, kot so na primer: potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki oziroma vseh tistih dokumentov, ki se v skladu s potrebami predajajo pristojnim službam, ste lahko prepričani, da naši prevajalci in sodni tolmači tudi to storitev izvajajo popolnoma profesionalno ter vam v optimalnem roku dostavijo prevedene materiale.

Poleg vsega navedenega prevajamo tudi pravni red Evropske Unije pa tudi vse vrste sodnih odločb, tožbe, odločitve, sklepe in pritožbe kot tudi pogodbe in ostale pravne akte.

Ne pozabite, da gre v tem primeru za uradne dokumente, za katere je treba izvesti tudi overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača, tako da je treba dostaviti tudi izvirnik na vpogled. Dokumente na prevajanje lahko pošljete s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe, prav tako pa imate tudi možnost, da nam jih osebno prinesete v poslovalnico Akademije Oxford.

Ko prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo dokumentov, ki ste jih dostavili, jih lahko prevzamete osebno, ali pa jih dobite neposredno na naslov. Storitev pošiljanja na vaš naslov je zaupana kurirski službi, tako da se tudi zaračunava neposredno od strank pri prevzemanju, in to po ceni, ki je pri službi, zadolženi za dostavo, veljavna v tem trenutku.

Stranke, ki imajo potrebo za nujnim prevajanjem, kar v glavnem predstavlja prevajanje iz hrvaškega v slovenski jezik po principu “danes za jutri”, morajo najprej poslati skenirane dokumente na elektronski naslov in potem tudi dostavit izvirnike na vpogled, pri čemer morajo še posebej paziti na rok, ki so ga postavili, da bi naši prevajalci in sodni tolmači lahko ugodili vsem njihovim zahtevam za nujnim prevajanjem.

Poleg dostave izvirnikov, so stranke dolžne pravočasno pridobiti informacije o overitvi z Apostille žigom za konkretne dokumente, saj ta postopek lahko v veliki meri podaljša postopek prevajanja in overitve sodnega tolmača, saj gre za specifično vrsto overitve, ki je potrebna samo za določene dokumente. Vse informacije o overitvi s haškim Apostille žigom, stranke lahko dobijo na sodišču, ki je zadolženo za njeno izvršitev.

Cena prevajanja iz hrvaškega v slovenski jezik

  • Iz hrvaškega v slovenski je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz hrvaškega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hrvaškega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hrvaškega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!