Prevajanje iz hrvaškega v danski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hrvaškega v danski jezik

Za spletno prevajanje iz hrvaškega v danski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Najprej je treba omeniti, da so v naši ekipi poleg številnih strokovnjakov tudi prevajalci in sodni tolmači pa tudi ostali, ki na zahtevo lahko izvedejo predvsem neposredno prevajanje iz hrvaškega v danski jezik, pri čemer se ta storitev lahko uporablja, ne samo v pisani obliki za različne vrste vsebin, ampak tudi kot tolmačenje.

V naši ponudbi je tudi prevajanje iz hrvaškega v danski jezik za dokumente pa tudi številne druge vsebine kot tudi različne storitve, ki jih stranke lahko dobijo samo v okviru naše institucije. Tako jim na primer poleg prevajanja filmov in ostalih video kot tudi zvočnih materialov omogočamo tudi podnaslavljanje pa tudi storitev sinhronizacije vsebin, ki so na ta način obdelane. Prav tako izvajamo tudi kompletno lekturo in korekturo, kadar obstaja potreba za tem, poleg tega pa je v ponudbi tudi prevajanje v tej različici jezikov za reklamne materiale vseh vrst ter za spletne strani in ostale spletne materiale kot tudi za književna dela in učbenike.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezični kombinaciji lahko prevajajo tudi časopisne članke in vse vrste revij pa tudi besedila, ne glede na njihovo temo oziroma vse ostale vrste vsebin, za katero je strankam potrebno neposredno prevajanje iz hrvaškega v danski jezik. Prav tako zagotavljamo storitve simultanega in konsekutivnega pa tudi šepetanega tolmačenja, prav tako pa lahko zainteresirane stranke po ugodni ceni najamejo opremo za simultano tolmačenje.


Prevajanje iz hrvaškega v danski jezik
Prevajanje iz danskega v hrvaški jezik

Posebej predstavljamo storitev, ki se nanaša na neposredno prevajanje iz hrvaškega v danski jezik za katerokoli vrsto dokumentov, in to zato, ker stranke v tem primeru pri nas pričakuje kompletna storitev oziroma prevajanje in overitev z žigom sodnega tolmača. Pri obdelavi takšnih vsebin se zahteva obvezna dostava izvirnikov na vpogled, da bi storitev overitve potekala tako kot določajo pravila, za ostale vsebine pa je dovoljeno zelo enostavno pošiljanje, in to po elektronski pošti, prav tako pa tudi prejemanje prevedenih materialov, seveda pod pogojem, da strankam prav ta način najbolj ustreza.

Treba je poudariti tudi zelo pomemben podatek, ki je povezan z obdelavo dokumentov in ki ni v naši pristojnosti, toda precej vpliva na postopek njihove obdelave. Gre za overitev z Apostille žigom, ki se imenuje tudi haški in ki se postavlja na neke dokumente, ki jih določa zakon, in to izključno v okviru konkretnih državnih institucij. Ker prevajalci sodni tolmači ne lahko morejo izvesti to vrste overitve, mora stranka sama zahtevati informacije o njej, s čimer v veliki meri olajša celoten postopek dobivanja kompletno obdelanega dokumenta. Pričakuje se, da vpraša, ne samo, ali je overitev s haškim žigom obvezujoča za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz hrvaškega v danski jezik, ampak se pri tem mora tudi pozanimati, ali se overitev izvaja pred ali po obdelavi s strani naših strokovnjakov.

Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači v navedeni kombinaciji jezikov prevajajo osebne in poslovne oziroma vse dokumente, ki so v sestavi tehnične, gradbene, medicinske in razpisne dokumentacije, prav tako prevajajo tudi dokumente, ki so povezani s področji znanosti pa tudi sodstva ter izobraževanja, prava in številne druge.

Posebej poudarjamo, da dokumente lahko dostavite osebno ali pa preko kurirske službe pa tudi s priporočeno poštno pošiljko, njihovo prevzemanje po končanem prevajanju in overitvi pa poteka osebno, ali pa stranka izbere možnost, da ji kompletno obdelane dokumente dostavimo na naslov, in to preko kurirske službe. V primeru, da se odloči prav za to možnost, mora da vedeti, da se konkretna storitev zaračunava po ceniku te kurirske službe, in to popolnoma ločeno od prevajanja in overitve dokumenta.

Če ima nekdo potrebo za prevajanjem iz hrvaškega v danski jezik za neki dokument, toda v zelo kratkem roku, bi bilo dobro, da najprej pošlje skenirane dokumente na elektronski naslov naše institucije, pa da šele po tem dostavi izvirnike na vpogled, toda svetuje se, da v tem primeru stranka izbere način, ki je hkrati tudi najhitrejši, da bi prevajalci in sodni tolmači lahko maksimalno izpolnili njeno zahtevo za nujnim prevajanjem konkretnih dokumentov.

Prevajanje risanih filmov iz hrvaškega v danski jezik

Poleg prevajanja risanih filmov iz hrvaškega v danski jezik, vsaka zainteresirana stranka pri nas lahko dobi tudi njihovo sinhronizacijo, prav tako pa je v naši ponudbi tudi storitev, ki se nanaša na njihovo podnaslavljanje. Na ta način stranka dobi kompletno obdelane risane filme, prevajalci in sodni tolmači pa v navedeni jezični kombinaciji lahko obdelujejo tudi dokumentarne in animirane pa tudi igrane filme različnih žanrov pa tudi serije, zatem oddaje katerekoli vrste ter reklamna sporočila in številne druge in video pa tudi zvočne materiale.

Zainteresiranim strankam omogočamo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v danski jezik za romane kot tudi za dela beletrije oziroma proze in poezije pa tudi za vsa ostala književna dela. Če obstaja potreba, sodni tolmači in prevajalci v navedeni jezični kombinaciji lahko obdelujejo tudi različne vrste učbenikov ter časopisne članke kot tudi ilustrirane pa tudi strokovne in številne druge vrste revij.

Poleg tega vse naše stranke lahko dobijo tudi kakovostno in profesionalno prevajanje iz hrvaškega v danski jezik za spletne kataloge in spletne strani pa tudi za spletne prodajalne, po potrebi pa prevajamo tudi programe in aplikacije ter druge vsebine, ki so povezane s spletom. Poleg njihovega prevajanja v navedeni jezični kombinaciji vsekakor dobijo tudi storitev njihove optimizacije, saj je to način, ki ga sodni tolmači in prevajalci uporabljajo pri njihovem prevajanju, glede na to, da je to hkrati tudi edini način, ki se velja za kakovostnega in profesionalnega. Prav zahvaljujoč takšnemu postopku obdelave vse navedene spletne vsebine pridobijo precej boljši položaj na spletu, s čimer bodo vsekakor zadovoljni tudi njihovi lastniki.

Tolmačenje iz hrvaškega v danski jezik

Da bi v tem primeru izbrali ustrezno vrsto storitve, nas morajo stranke seznaniti z organizacijo dogodka, za katerega jim je potrebno tolmačenje iz hrvaškega v danski jezik. Zato od njih pričakujemo, da nam najprej posredujejo informacije o prostoru, v katerem naj bi ta potekal in potem tudi o tem, koliko se udeležencev pričakuje kot tudi o njegovem trajanju pa tudi številne druge detajle, ki so pomembni za ustrezno izbiro storitve. Vse to zahtevamo zato, ker prevajalci in sodni tolmači lahko zagotovijo storitev, ne samo simultano in konsekutivno, ampak tudi šepetano tolmačene v navedeni jezični kombinaciji, vsaka od njih pa se uporablja za jasno opredeljeno vrsto dogodka. Vsem strankam, ki jim bo priporočena uporaba simultanega tolmačenja za določeni dogodek, omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar pri nas lahko dobijo pod zelo ugodnimi pogoji.

Naša institucija ima v ponudbi tudi prevajanje iz hrvaškega v danski jezik za vsebine s področja marketinga, kar vključuje obdelavo predvsem PR besedil in zloženk kot tudi reklamnih letakov pa tudi plakatov, vizitk, brošur in vseh ostalih materialov, ki so namenjeni reklamiranju, tako podjetij kot tudi izdelkov ali storitev. Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači odlično poznajo to gradivo, različne marketinške vsebine iz hrvaškega jezika na najboljši način prilagajajo duhu danskega jezika, da bi ljudem, ki ta jezik uporabljajo, omogočili seznanitev s tistim, kar se reklamira seznanijo in da bi začeli uporabljati določeno storitev, ki se na ta način reklamira oziroma kupovati neki izdelek.

Vsem tistim strankam, ki so za katerokoli vrsto materialov dobili prevode iz hrvaškega v danski jezik, pri čemer gre za nekakovostno obdelano vsebino, lahko ponudimo storitev redakcije, kar se nanaša, tako na korekturo kot tudi na storitev lekture neprofesionalno prevedenih materialov, ki jo izvajajo lektorji in korektorji.

Vsem, ki jih to zanima, omogočamo tudi prevajanje iz hrvaškega v danski jezik za strokovne besedilne vsebine kot tudi za tiste, ki so namenjene širokemu občinstvu in se obravnavajo kot poljudne. Poleg besedil, ki obdelujejo temo s področij politike, financ, bančništva in ekonomije, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi besedila v zvezi s področji gradbene industrije, sociologije in psihologije pa tudi tista, ki so povezana z ekologijo in varstvom okolja oziroma farmacijo, izobraževanjem, znanostjo in medicino ter filozofijo, informacijskimi tehnologijami in turizmom pa tudi menedžmentom marketingom in komunikologijo in vsemi ostalimi vejami, ne samo naravoslovnih, ampak tudi družbenih ved.

Prevajanje pritožb in tožb iz hrvaškega v danski jezik

Kadar prevajalci sodni tolmači izvajajo prevajanje pritožb in tožb iz hrvaškega v danski jezik, vsekakor izvajajo tudi overitev prevoda in s tem strankam omogočajo profesionalno obdelane materiale, ki z vidika prava in zakona veljajo kot absolutno veljavni. Pogoj za izpolnitev storitve overitve prevedenega dokumenta je dostava izvirnikov na vpogled, kar vsekakor mora spoštovati vsaka stranka, ki ji je potrebna ta storitev. Vsem njim se poleg tega tudi priporoča, da se predhodno pozanimajo o tem, ali se za konkretne dokumente, za katere jim je potrebno neposredno prevajanje iz hrvaškega v danski jezik, mora izvesti tudi overitev z Apostille ali haškim žigom.

Naše stranke lahko dobijo tudi kompletno obdelane sodne odločitve, sklepe in sodbe kot tudi pravni red Evropske Unije, certifikate in pooblastilo za zastopanje oziroma pogodbe, licence in ostale pravne akte. Na zahtevo strank, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi dokumente, ki jih je ob določenih priložnostih treba predložiti pristojnim institucijam, to pa se nanaša na prevajanje iz hrvaškega v danski jezik za katerokoli vrsto soglasij in potrdil ali izjav (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in drugi dokumenti te vrste).

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank izvajajo tudi prevajanje iz hrvaškega v danski jezik za medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi), toda prav tako obdelajo tudi poslovno in osebno dokumentacijo katerekoli vrste (sklep o ustanovitvi pravne osebe, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, fakture, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, poslovne odločitve, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, statut podjetja, potni list, izpiski iz matičnega registra o smrti, revizijska, finančna in letna poročila, prometno in vozniško dovoljenje, ustanovitveni akt podjetja, delovno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje in številni drugi).

V naši ponudbi je prav tako tudi prevajanje iz hrvaškega v danski jezik za dokumente s področja izobraževanja ali znanosti (rezultati znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o opravljenih izpitih, znanstvena dela, seminarske naloge, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju, prepis ocen, diplomske naloge, znanstveni patenti in številni drugi dokumenti te vrste).

Vsem zainteresiranim strankam omogočamo tudi kompletno obdelavo različnih vrst dokumentacij, tako da prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v danski jezik za vse dokumente iz sestave, tako gradbene in tehnične kot tudi razpisne dokumentacije, kar poleg gradbenih projektov in deklaracij izdelkov vključuje tudi obdelavo laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, navodil za uporabo in številnih drugih dokumentov iz njihove sestave.

Cena prevajanja iz hrvaškega v danski jezik

  • Iz hrvaškega v danski je 27 EUR po strani

Cena prevajanja iz hrvaškega v danski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hrvaškega v danski z overitvijo sodnega tolmača je 34 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hrvaškega v danski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!