Prevajanje iz slovenskega v turški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovenskega v turški jezik

Za spletno prevajanje iz slovenskega v turški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Kadar gre za prevajanje iz slovenskega v turški jezik, lahko vsaka stranka, ki ima potrebo za to vrsto storitve in to za vse vrste materialov, kontaktira s poslovalnico Akademije Oxford, da bi izvedela več podrobnosti.

Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači v omenjeni jezični kombinaciji obdelujejo različne vrste besedil oziroma revije, učbenike in književna dela (poezija, beletrija, proza, romani in drugo), vam prav tako lahko ponudijo tudi obdelavo časopisnih člankov in drugih podobnih vsebin. Poleg tega izvajamo tudi profesionalno prevajanje iz slovenskega v turški jezik za spletne strani kot tudi za vse druge vsebine, ki se nanašajo na spletno področje, kar vključuje, tako spletne kataloge ali prodajalne kot tudi vse vrste aplikacij in programov ter številne druge podobne materiale.

Strankam omogočamo tudi kakovostno obdelavo materialov, ki so namenjeni reklamiranju, tako različnih storitev in izdelkov kot tudi poslovanja določenega podjetja. Pri obdelavi reklamnih katalogov, plakatov in brošur oziroma zloženk ter letakov sodni tolmači in prevajalci posebno pozornost namenjajo tudi marketinškim pravilom, ki jih seveda zelo dobro poznajo. Enostavneje rečeno oni reklamno sporočilo iz materialov, napisanih v slovenskem jeziku v celoti prilagajajo duhu ciljanega oziroma turškega jezika in na ta način omogočajo vsem ljudem, ki jim je le-ta materni, da se seznanijo z določenim podjetjem oziroma storitvijo ali izdelkom, ki se reklamira, kot da je ta vsebina tudi napisana na turškem jeziku. V primeru potrebe vam lahko ponudimo tudi prevajanje iz slovenskega v turški jezik za vizitke, naši strokovnjaki pa obdelujejo tudi vse vrste tako video kot tudi zvočnih materialov. S tem mislimo predvsem na filmske stvaritve različnih vrst oziroma žanrov in potem tudi na reklamna sporočila ter informativne in oddaje zabavnega ali izobraževalnega značaja pa tudi na serije in še veliko drugih zvočnih in video vsebin. V okviru te storitve vas pričakuje najprej njihovo prevajanje iz slovenskega v turški jezik in potem tudi storitev, ki se nanaša na finalizacijo tega postopka oziroma na njihovo, tako sinhronizacijo kot tudi podnaslavljanje.


Prevajanje iz slovenskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v slovenski jezik

Korektorji oziroma lektorji, ki so del naše ekipe, omogočajo vsem strankam, ki so prevajanje različnih vsebin dobili na nekem drugem mestu, toda prevodi niso kakovostni, da dobijo storitev njihove lekture oziroma korekture in na ta način bodo s prevodom oziroma kakovostjo prevoda v celoti zadovoljni.

Moramo poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo lahko izvajajo tudi kompletno obdelavo najrazličnejših vrst dokumentov oziroma jih najprej prevedejo iz našega v turški jezik in potem izvajajo tudi overitev tako izdelanega prevoda z žigom sodnega tolmača. Na ta način zelo hitro dobite dokumente, ki so obdelani v skladu z zakonom in se kot takšni lahko uporabljajo v vsaki situaciji, popolnoma enako kot tudi katerikoli izvirni dokument. Moramo vas seznaniti tudi z dejstvom, da obstajajo tudi dokumenti, za katere to ni zadosten postopek obdelave, saj se zanje zahteva dodatna overitev oziroma tako imenovana “nadoveritev”, ki vključuje overitev s haškim (Apostille) žigom. Sicer pa overitve s tem žigom ne izvajajo prevajalci in sodni tolmači, ampak uslužbenci v okviru določenih državnih služb, tako da se vsaki stranki posebej priporoča, da preveri te informacije za konkretne dokumente. V primeru, da pri preverjanju izve, da je haški žig obvezen za njene dokumente, mora tudi vprašati, ali le-ta poteka, preden naši strokovnjaki izvedejo obdelavo tega dokumente ali pa potem, saj sta oba načina overitve s haškim žigom prisotna v praksi, vse pa je odvisna od tega, za katero vrsto dokumentov gre pitanju.

Ne pozabite tudi na to, da se za overitev z žigom sodnega tolmača od strank zahteva, da dostavijo izvirne dokumente na vpogled, tako da se postopek pošiljanja dokumentov razlikuje glede na druge vsebine, saj njih lahko pošljete na obdelavo preko elektronske pošte. Toda dokumente pošiljate na drugačen način oziroma preko kurirske službe ali pa s priporočeno poštno pošiljko, lahko pa nam jih prinesete tudi osebno. Kar zadeva prevzemanje obdelanih vsebin, imate prav tako več možnosti, vse pa je spet odvisno od tega, ali prevajalci in sodni tolmači obdelujejo dokumente ali pa materiale, za katere se ne izvaja overitev. V primeru, da prevajamo oziroma overjamo dokumente, njih lahko prevzamete osebno v naši poslovalnici, ali pa vam jih dostavimo na določen naslov, pri čemer ta storitev velja za dodatno in se kot takšna zaračunava po ceniku kurirske službe, stranka pa jo je dolžna plačati pri prevzemanju pošiljke. Stranke, ki zahtevajo prevajanje iz slovenskega v turški jezik za vsebine, ki ne zahtevajo overitve, jih lahko po koncu obdelave dobijo na elektronski naslov, če jim tako najbolj ustreza.

Glede na to, da naši strokovnjaki na vašo zahtevo lahko izvajajo tudi nujno prevajanje dokumentov in da bi lahko v celoti spoštovali to zahtevo, morate najprej izvesti pošiljanje vsebin preko elektronske pošte, takoj zatem pa dostavite tudi izvirnike na vpogled, pri čemer vam priporočamo, da izberete način, ki velja za najhitrejšega.

Poleg različnih izjav in soglasij kot tudi potrdil oziroma dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in druga), prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse dokumente, ki so na kakršenkoli način povezani s področjema znanosti in izobraževanja (rezultati znanstvenih raziskav, potrdila o rednem šolanju, diplome in dodatki k diplomi, predmetniki in programi fakultet, potrdila o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prepisi ocen, znanstveni patenti, seminarske naloge, znanstvena dela, diplomske naloge in drugo).

Prav tako obdelujejo tudi poslovno dokumentacijo, poleg prevajanje iz slovenskega v turški jezik za ustanovitveni akt oziroma statut podjetja in za sklep o ustanovitvi pravnih oseb, strankam omogočamo tudi obdelavo faktur oziroma revizijskih, finančnih in letnih poslovnih poročil kot tudi poslovnih odločitev in vseh drugih dokumentov, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo. Vse vrste pravnih aktov, tako pogodbe in certifikate oziroma pooblastilo za zastopanje ter licence kot tudi pravni red Evropske Unije pa tudi vse vrste sodnih odločb oziroma sodb in pritožb, odločitve in tožbe prevajalci in sodni tolmači kompletno prav tako obdelujejo v optimalnem roku.

Lahko vam ponudimo tudi prevajanje iz našega v turški jezik za zdravniške izvide oziroma za vse dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugo) kot tudi za dokumente, ki sestavljajo razpisno oziroma tehnično in gradbeno dokumentacijo (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in druga).

Vsi omenjeni dokumenti so pravzaprav samo del ponudbe tistih, za katere lahko izvedemo prevajanje iz slovenskega v turški jezik, vaša dolžnost pa je, da v celoti spoštujete obvezno dostavo izvirnih materialov na vpogled oziroma pravočasno preverite vse v zvezi z overitvijo z Apostille žigom za te dokumente.

Prevajanje osebnih dokumentov iz slovenskega v turški jezik

Če vam je potrebno prevajanje kateregakoli osebnega dokumenta iz slovenskega v turški jezik, se morate zavedati, da vas v Prevajalskem centru Akademije Oxford ne pričakuje samo ta storitev, ampak tudi overitev tako izdelanega prevoda in to s strani pooblaščenih oseb - sodnega tolmačev, saj so člani naše ekipe tudi prevajalci in sodni tolmači.

Od vas se v tem primeru zahteva, da pri pošiljanju dokumentov na obdelavo v vsakem primeru priložite tudi izvirnike na vpogled. Prav tako se morate v okviru pristojnih institucij samostojno pozanimati, ali se za te dokumente mora izvesti overitev s haškim žigom, ki je poznan tudi pod nazivom Apostille, saj se boste tako v največji možni meri izognili izgubljanju, ne samo časa, ampak tudi denarja, saj boste vedeli, kam morate najprej odnesti konkretni dokument in po katerem principu se le-ta obdeluje.

Poleg prevajanja iz slovenskega v turški jezik za potni list in osebno izkaznico, vam naši strokovnjaki omogočajo tudi obdelavo vseh vrst dovoljenj, tako delovnega in vozniškega oziroma prometnega kot tudi dovoljenja za prebivanje. Prevajamo pa tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu in izpiske iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi ter o smrti kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu in vse neomenjene dokumente, ki veljajo za osebne. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji obdelujejo tudi vse vrste pravnih aktov oziroma pravni red Evropske Unije, sodne odločbe in pritožbe kot tudi pooblastila za zastopanje, zatem sodne sklepe, tožbe in odločitve pa tudi različne vrste, ne samo certifikatov, ampak tudi licenc in pogodb ter druge dokumente, ki se nanašajo na področje prava ali pravosodja. Vse vrste dokumentacij oziroma dokumente, ki predstavljajo njihov sestavni, prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo v skladu z vašimi zahtevami oziroma vam najprej ponudijo njihovo prevajanje iz slovenskega v turški jezik in potem tudi overitev prevoda z žigom sodnega tolmača.

Poleg poslovne dokumentacije (sklep o ustanovitvi pravnih oseb, poslovna poročila, ustanovitveni akti podjetja, poslovne odločitve, fakture, statut podjetja in drugo) naši strokovnjaki obdelujejo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in potem tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter zdravniške izvide pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma vse dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo. Po potrebi seveda prevajamo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbene projekte in deklaracije izdelkov oziroma navodila za uporabo pa tudi številne druge dokumente, ki sestavljajo, tako gradbeno in tehnično kot tudi razpisno dokumentacijo.

Sodni tolmači in prevajalci, ko je to potrebno strankam, iz slovenskega v turški jezik prevajajo tudi vse vrste dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam, ko se to od strank zahteva. S tem mislimo predvsem na obdelavo različnih vrst potrdil, prav tako pa prevajamo tudi vse vrste soglasij, potrdil in izjav (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti in drugo).

V optimalnem roku in pod zagotovo najugodnejšimi pogoji v omenjeni jezični kombinaciji obdelujemo tudi rezultate znanstvenih raziskav kot tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, zatem znanstvene patente oziroma diplomo in dodatek k diplomi ter potrdila o rednem šolanju in prepise ocen pa tudi predmetnike in programe fakultet kot tudi vse druge dokumente, ki se nanašajo na izobraževanje, ali pa so povezani s področjem znanosti.

Prevajanje romanov iz slovenskega v turški jezik

Prevajalci in sodni tolmači tedaj, ko je to potrebno strankam, lahko izvajajo tudi prevajanje romanov iz slovenskega v turški jezik, ne glede na kompleksnost njihove teme. Poleg romanov prevajajo tudi druga književna dela in poleg beletrije lahko izvajajo tudi obdelavo, tako kateregakoli proznega dela kot tudi poezije.

Če je to potrebno, v navedeni jezični kombinaciji prevajamo tudi časopisne članke oziroma učbenike pa tudi različne vrste revij kot tudi besedila. Kar zadeva prevajanja besedil, prevajalci in sodni tolmači lahko enako kakovostno obdelujejo tudi poljudna in strokovna besedila, njihova tema pa se lahko nanaša na zares katerokoli področje. Tako poleg besedil, ki so povezana z nekim od običajnih področij, kot so na primer turizem, izobraževanja ali ekonomija in politika, na vašo zahtevo med drugim prevajajo tudi besedila, ki se ukvarjajo s tematiko, povezano z nekim od omenjenih področij: pravo, znanost, finance, izobraževanje, psihologija, sociologija, komunikologija, filozofija, farmacija, bančništvo, medicina, menedžment, ekologija in varstvo okolja, informacijske tehnologije, marketing in gradbena industrija pa tudi še veliko drugih znanstvenih disciplin, ne glede na to, ali so le-te povezane neposredno s področjem naravoslovnih ali družbenih ved.

Strokovne ekipe Akademije Oxford ne sestavljajo samo prevajalci in sodni tolmači, ampak tudi profesionalci, ki na zahtevo strank lahko izvajajo podnaslavljanje in sinhronizacijo katerekoli vrste video in zvočnih vsebin. Tako na enem mestu dobite, ne samo prevajanje iz slovenskega v turški jezik za reklamna sporočila in serije oziroma animirane, igrane ali risane in dokumentarne filme, ampak tudi njihovo sinhronizacijo ali podnaslavljanje. Naši strokovnjaki seveda lahko prav tako obdelujejo tudi vse vrste oddaj, tako otroške kot tudi informativne pa tudi tiste zabavnega in izobraževalnega značaja.

Prevajanje PR člankov iz slovenskega v turški jezik

Ker PR članki sodijo med zelo pogosto uporabljen način reklamiranja, se tudi stranke pogosto obračajo na našo institucijo z zahtevo za prevajanjem PR člankov iz slovenskega v turški jezik. Prevajalci in sodni tolmači, ki izvajajo to storitev, imajo večletne izkušnje z obdelavo reklamnih materialov, tako da tudi osnovno reklamno sporočilo, ki ga le-ti vsebujejo, prilagodijo pravilom turškega jezika in na ta način tudi dosežejo osnovni cilj obdelave takšnih vsebin, saj prav na ta način omogočajo vsem potencialnim strankam, ki jim je materni jezik prav turški, da se s predmetom reklamiranja PR članka seznanijo na najkakovostnejši možni način, in to tako kot da je on tudi napisan primarno v njihovem maternem jeziku.

Prevajalci in sodni tolmači poleg njih lahko obdelujejo tudi vse druge vsebine, ki so namenjene reklamiranju, kar je predvsem povezano z reklamnimi brošurami, plakati in zloženkami oziroma reklamnimi letaki in katalogi ter z vsemi drugimi podobnimi vsebinami. Ko to zahtevajo naše stranke, v navedeni jezični kombinaciji prav tako lahko obdelamo tudi vizitke.

V primeru, da ste prevajanje iz slovenskega v turški jezik za katerokoli vrsto vsebin že dobili od nekoga drugega, toda to niso kakovostno izdelani prevodi, naši strokovnjaki (lektorji in korektorji) lahko izvajajo kompletno redakcijo takšnih materialov in vam omogočijo, da zelo hitro dobite kakovostno prevedene vsebine. Sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo tudi tolmačenje iz slovenskega v turški jezik, če stranke to zahtevajo in jim omogočijo, ne samo uporabo konsekutivnega oziroma simultanega tolmačenja v tej kombinaciji, ampak v skladu z zahtevami dogodka, ki ga stranka organizira, po potrebi uporabijo tudi šepetano tolmačenje. Da bi bila ta vrsta storitve maksimalno kakovostno izbrana in samim tem odgovorila na vse zahteve dogodka, mi od vseh zainteresiranih strank zahtevamo, da nam pošljejo podatke, ki so povezani s tem dogodkom, kar vključuje, ne samo, da nas informirajo o številu udeležencev in trajanju dogodka, ampak tudi, da nam posredujejo informacije o prostoru, v katerem naj bi potekal in da nas na splošno seznanijo s podrobnostmi o tem, kako je zamišljena njegova organizacija. Zatem naši strokovnjaki izvajajo na oblikovanju ponudbe, ki po potrebi lahko obsega tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Ko je to potrebno, prav tako obdelujemo tudi vse vrste spletnih materialov, tako da stranke pri nas pričakuje tudi prevajanje iz slovenskega v turški jezik najprej za spletne strani oziroma spletne kataloge ali prodajalne, sodni tolmači in prevajalci pa lahko prav tako obdelujejo tudi katerikoli program ali aplikacijo. Tukaj moramo poudariti, da v procesu obdelave takšnih materialov, ko je to potrebno, uporabljajo tudi vsa pravila v zvezi z njegovo optimizacijo za spletne iskalnike, tako da prav zahvaljujoč implementaciji pravil SEO (Search Engine Optimisation) konkretnim materialom omogočajo bistveno boljši položaj na globalnem omrežju.

Cena prevajanja iz slovenskega v turški jezik

  • Iz slovenskega v turški je 28 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovenskega v turški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v turški z overitvijo sodnega tolmača je 33 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovenskega v turški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!