Prevajanje iz turškega v angleški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz turškega v angleški jezik

Za spletno prevajanje iz turškega v angleški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford ima v svoji ekipi tudi strokovnjake, zadolžene za pismeno prevajanje oziroma tolmačenje vsebin v turškem pa tudi v angleškem jeziku. Vsakomur, ki mu je to potrebno, naši strokovnjaki lahko ponudijo tudi storitev, ki vključuje neposredno prevajanje iz turškega v angleški jezik, poleg storitve pisanega prevajanja za vse vrste vsebin pa prevajalci in sodni tolmači ponujajo tudi storitve tolmačenja v tej kombinaciji jezikov. Poleg simultanega in konsekutivnega so specializirani tudi za šepetano tolmačenje in lahko, ko je to potrebno strankam, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Da bi strokovnjaki iz naše ekipe lahko pripravili ponudbo za to storitev, se od strank pričakuje, da dostavijo podatke o konkretnem dogodku oziroma o njegovi organizaciji, številu udeležencev in trajanju oziroma, nas informirajo o karakteristikah prostora, v katerem naj bi potekal.

Prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi filmske stvaritve različnih žanrov oziroma vrst, zatem reklamna sporočila in oddaje, tako izobraževalnega in informativnega značaja kot tudi zabavne, otroške in druge pa tudi in serije in druge vrste video in zvočnih vsebin. Njihovo obdelavo potem prevzemajo usposobljeni strokovnjaki, zadolženi za njihovo sinhronizacijo oziroma podnaslavljanje in tako v najkrajšem možnem roku dobite kompletno obdelane zvočne in video materiale, ki jih lahko prikazujete, kjerkoli želite.

Vse tiste stranke, ki imajo izdelan prevod iz turškega v angleški jezik, pri čemer le-ta ne zadovoljuje osnovnih meril kakovosti, lahko pri naših lektorjih in korektorjih dobijo tudi njihovo redakcijo, da bi prevedene vsebine bile v celoti prilagojene pravilom angleškega jezika. Prav tako jim omogočamo tudi prevajanje iz turškega v angleški jezik za spletne vsebine, tako za spletne strani kot tudi za spletne kataloge oziroma spletne prodajalne in druge podobne materiale. Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank obdelujejo tudi učbenike in književna dela, poleg vsega tega pa lahko v navedeni jezični kombinaciji prevajamo tudi različne vrste revij in potem tudi besedilne vsebine, časopisne članke kot tudi katerokoli vrsto materialov, povezano s področjem marketinga. To se nanaša predvsem na prevajanje iz turškega v angleški jezik za brošure, kataloge in zloženke oziroma plakate in reklamne letake kot tudi PR članke, po potrebi pa obdelujemo tudi vizitke. Poudarjamo, da vse omenjene vsebine stranke lahko obdelavo pošljejo preko elektronske pošte, da bi maksimalno prihranili svoj čas. V primeru da jim tako ustreza, jim lahko, potem ko prevajalci in sodni tolmači izvedejo njihovo prevajanje, tako obdelane materiale prav tako dostavimo v elektronski obliki.


Prevajanje iz angleskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v angleski jezik

Prevajanje dokumentov iz turškega v angleški jezik, prav tako sodi med storitve, ki jih ponujajo strokovnjaki, zaposleni v Akademiji Oxford. Glede na to, da so tukaj tudi prevajalci in sodni tolmači, pri nas dobite, ne samo prevajanje konkretnega dokumenta, ampak tudi overitev tega prevoda s strani pooblaščenih oseb (sodni tolmač). Toda postopek obdelave dokumentov je natančno določen z zakonom, pa se zahteva, da vsaka stranka, ki ji je potrebna ta storitev, na vpogled dostavi tudi izvirne dokumente, da bi jih sodni tolmač pred izvedbo overitve primerjal s prevodi, kar pa pomeni, da jih lahko pošljete s priporočeno pošiljko preko „Pošte Slovenije“, ali pa jih osebno prinesete v našo poslovalnico kot tudi, da jih pošljete preko kurirske službe.

Strankam je dovoljeno pošiljanje dokumentov preko elektronske pošte samo v primeru, če jim je njihovo prevajanje iz turškega v angleški jezik potrebno v kratkem roku, toda potem morajo prav tako dostaviti izvirnike na vpogled in to na tistega od vseh omenjenih načinov, ki velja za najhitrejšega.

Poudarjamo, da se stranke po koncu obdelave konkretnih dokumentov lahko odločijo, ali želijo, da jim jih pošljemo na naslov ali pa jih bodo osebno prevzele. Toda, če se odločijo za prvo možnost, se morajo zavedeti tudi tega, da se ta storitev zaračunava neodvisno od prevajanja in overitve konkretnega dokumenta in to po uradnem ceniku kurirske službe, ki tudi izvede dostavo materialov na njihov naslov.

Imejte na umu, da obdelava dokumentov poteka predvsem na navedeni način, toda prav tako obstajajo tudi določeni dokumenti, za katere je treba izvesti “nadoveritev” oziroma jih je treba opremiti s tako imenovanim Apostille žig, ki ga imenujemo tudi haški. Overitve s tem žigom ne morejo izvesti prevajalci in sodni tolmači, ampak izključno uslužbenci zaposleni v posebnih državnih službah, zadolženih za overitev s haškim žigom, pa se prav iz tega razloga tudi priporoča, da vsaka stranka preden izvede dostavo dokumentov na obdelavo, preveri, ali se ta vrsta overitve izvaja tudi za te dokumente. Če pri preverjanju izve, da je potrebno njene dokumente opremiti z Apostille žigom, je zelo pomembno tudi vprašati, ali ta overitev poteka potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo njegovo obdelavo ali pa pred tem, saj je prav od teh informacij tudi odvisno, kam najprej nosi dokumente na obdelavo in potem tudi, kako poteka celoten postopek njegove obdelave.

Poleg vseh pravnih aktov (pooblastilo za zastopanje, pogodbe, pravni red Evropske Unije, certifikati, odločitve sodišč, pritožbe in sodbe, licence, sodne odločbe in sklepi, pooblastilo za zastopanje in drugo), vam strokovnjaki zaposleni v naši ekipi, lahko ponudijo tudi prevajanje iz turškega v angleški jezik za dokumente, ki se predajajo pristojnim službam oziroma za vse vrste potrdil oziroma izjav pa tudi soglasij (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o višini dohodkov in druga).

V skladu z vašimi zahtevami v tej jezični kombinaciji prav tako obdelujemo tudi vse osebne dokumente, tako potni list, izpiske iz matičnega registra o rojstvu in potrdilo o državljanstvu ter osebno izkaznico in vozniško oziroma prometno dovoljenje kot tudi izpiske iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi oziroma o smrti, dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje in vse druge osebne dokumente, ponujamo pa vam tudi prevajanje iz turškega v angleški jezik za dokumente, kot so diplome in dodatki k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih in prepise ocen kot tudi za zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, predmetnike in programe fakultet, znanstvena dela ter diplomske in seminarske naloge pa tudi rezultate znanstvenih raziskav, potrdila o rednem šolanju in znanstvene patente, toda obdelujemo tudi vse druge dokumente, ki jih do zdaj nismo omenili in so povezani s področjema znanosti in izobraževanja.

Poleg vsega, kar smo ob tej priložnosti omenili, lahko v tej jezični kombinaciji prevajamo tudi vse dokumente, ki sestavljajo, tako tehnično, gradbeno in razpisno dokumentacijo kot tudi dokumente, ki sestavljajo poslovno in medicinsko dokumentacijo (gradbeni projekti, navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, ustanovitveni akti podjetja, fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, statuti podjetja, poslovna poročila, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in vsi druge neomenjene dokumente, ki sestavljajo te vrste dokumentacij).

Prevajanje poslovnih poročil iz turškega v angleški jezik

Ne glede na to, ali vam je potrebno prevajanje revizijskih ali letnih in finančnih poslovnih poročil iz turškega v angleški jezik, so tukaj prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, da vam ponudijo to storitev. In ne samo, da dobite njihovo prevajanje, ampak vam omogočamo tudi, da na enem mestu dobite tudi overitev prevoda, za katero so v naši ekipi zadolženi sodni tolmači. Tako boste v veliki meri prihranili veliko svojega časa pa tudi pomembna denarna sredstva in dobili boste dokument, ki je pravno in zakonsko absolutno veljaven, kar pomeni, da ga lahko takoj po koncu obdelave uporabljate v praksi.

Naši strokovnjaki seveda prevajajo tudi vse druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje kateregakoli gospodarskega subjekta, kot je na primer sklep o ustanovitvi pravne osebe, zatem statut podjetja in fakture oziroma ustanovitvene akte podjetja pa tudi vse vrst poslovnih odločitev in drugih osebnih dokumentov. Na vašo zahtevo v tej kombinaciji jezikov obdelujemo tudi vse osebne dokumente (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, vozniško dovoljenje in drugi osebni dokumenti), lahko pa obdelamo tudi vse vrste, tako izjav in potrdil kot tudi soglasij. Prevajalci in sodni tolmači v skladu z vašimi zahtevami, med drugim iz turškega v angleški jezik izvajajo prevajanje, tako za potrdilo o nekaznovanosti oziroma za potrdilo o stalni zaposlitvi ter potrdilo o samskem stanu in za soglasje za zastopanje pa tudi za potrdilo o rednih dohodkih pa tudi potrdilo o stanju računa v banki oziroma za vse druge dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam.

Prav tako lahko vam ponujamo tudi obdelavo pravnih aktov, pri čemer je mišljeno prevajanje iz turškega v angleški jezik, tako za pooblastilo za zastopanje, sodne pritožbe in tožbe kot tudi za licence, odločitve sodišč in sodbe pa tudi za vse vrste certifikatov in pogodb oziroma za pravni red Evropske Unije, sodne odločbe in številne druge dokumente, ki so povezani, tako s področjem prava kot tudi s sodstvom. Sodni tolmači in prevajalci prav tako obdelujejo tudi medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi in drugo) pa tudi dokumente, ki sestavljajo najprej gradbeno in potem tudi razpisno kot tudi tehnično dokumentacijo (gradbeni projekti, navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in druge dokumente).

Ko to zahtevajo naše stranke, sodni tolmači in prevajalci v navedeni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi predmetnike in programe fakultet ter zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in diplomske oziroma seminarske naloge pa tudi prepise ocen, diplome in dodatke k diplomi ter potrdila o rednem šolanju kot tudi druge dokumente, ki se nanašajo izobraževanje. Poleg tega obdelujemo pa tudi znanstvena dela in po potrebi in rezultate znanstvenih raziskav oziroma znanstvene patente in vse druge dokumente, ki jih do sedaj nismo omenili in so povezani s področjem znanosti.

Če vam je potrebno prevajanje iz turškega v angleški jezik za katerikoli dokument, morate spoštovati pravilo, ki se nanaša na dostavo vsebin na prevajanje in pomeni, da ob tej priložnosti obvezno priložite tudi izvirnike na vpogled oziroma se samostojno pozanimate, ali se za vaše dokumente zahteva posebna vrsta overitve, ki je ne izvajajo prevajalci in sodni tolmači v Akademiji Oxford, saj zanjo niso zadolženi in se nanaša se na overitev z Apostille žigom, ki imenujemo tudi haški.

Prevajanje filmov iz turškega v angleški jezik

Poleg prevajanja filmskih stvaritev različnih žanrov in vrst iz turškega v angleški jezik stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje tudi storitev njihovega podnaslavljanja oziroma sinhronizacije. Prevajalci in sodni tolmači pa v skladu z zahtevami strank prav tako obdelujejo tudi vse vrste oddaj, tako izobraževalne oziroma zabavne kot tudi informativne, otroške in druge in potem tudi reklamna sporočila, serije in druge video in zvočne vsebine.

Lahko vam ponujamo tudi obdelavo reklamnih materialov, od vizitk, zloženk in letakov, preko brošure in PR članki, pa do katalogov. Naši strokovnjaki se pri njihovi obdelavi spoštujejo pravila dobrega marketinga, kar pa pomeni, da reklamno sporočilo v celoti ustrezno prilagajajo duhu ciljanega jezika in na ta način strankam, ki uporabljajo angleški jezik, ponujajo možnost, da se čim bolje seznanijo s tistim, kar se na ta način reklamira. Oni prav na ta način dosegajo osnovni cilj obdelave takšnih materialov, saj imajo potencialne stranke, ki uporabljajo angleški jezik, vtis, da je njihova vsebina izvorno bila napisana v tem jeziku.

V tej jezični kombinaciji lahko obdelujemo tudi književna dela različnih vrst, tako romane kot tudi poetska oziroma prozna dela ter beletrijo. Če je to potrebno, lahko prevajamo tudi vsebino katerekoli vrste revij in časopisnih člankov, strankam pa omogočamo tudi neposredno prevajanje iz turškega v angleški jezik za strokovna in poljudna besedila. Tema besedilnih vsebin, za katere vam je potrebno prevajanje v tej kombinaciji jezikov, je lahko povezana s katero koli vejo, tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved. Poleg tistih, ki se nanašajo na področja turizma, medicine, ekonomije in znanosti ter bančništva, financ in psihologije, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi besedila, povezana s področji ekologije in varstva okolja, menedžmenta in politike ter komunikologije pa tudi gradbene industrije in marketinga oziroma informacijskih tehnologij, farmacije in drugih področij.

Prevajanje spletnih strani iz turškega v angleški jezik

Da bi prevajanje spletnih strani iz turškega v angleški jezik bilo izvedeno maksimalno profesionalno, se morajo v te vsebine implementirati veljavna pravila SEO (Search Engine Optimisation), za to pa poskrbijo prevajalci in sodni tolmači v poslovalnici Akademije Oxford, ki so odlično seznanjeni, ne samo s pravili za optimizacijo vsebin, ampak tudi s številnimi drugimi detajli, ki omogočajo, da se prevedena spletna stran čim prej pojavi med prvimi rezultati iskanja. Seveda, če je to potrebno strankam, oni v tej kombinaciji jezikov prevajajo tudi vse druge vsebine, povezan s spletnim področjem oziroma spletne prodajalne kot tudi spletne kataloge pa tudi programsko opremo oziroma katerikoli program ali aplikacijo, ki jo zahtevate.

Specializirani so tudi za tolmačenje iz turškega v angleški jezik, tako da lahko izvajajo, tako simultano in konsekutivno tolmačenje kot tudi posebno vrsto te storitve, ki je poznana kot šepetano tolmačenje. Glede na to, da naši strokovnjaki lahko ponudijo vse omenjene vrste te storitve, to ponudbo sestavljamo na osnovi informacij, ki nam jih dostavite o konkretnem dogodku. S tem pa mislimo na to, da se pričakuje, da dobimo informacije, tako o številu udeležencev kot tudi o organizaciji tega dogodka oziroma o vseh detajlih, ki so z njim povezani, kot je na primer trajanje, moralo pa bi dostaviti tudi podatke, ki se nanašajo na prostor, v katerem naj bi potekal. Ko pri sestavljanju ponudbe za tolmačenje iz turškega v angleški jezik naši strokovnjaki ocenjujejo, da je prav ta vrsta storitve primerna za konkretni dogodek, vam ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Vsaka stranka, ki je obdelavo materialov v omenjeni jezični kombinaciji, imela priložnost prej prepustiti nekomu drugemu, pri čemer pa je dobila nekakovostno izdelan prevod iz turškega v angleški jezik, lahko od lektorjev in korektorjev Akademije Oxford dobi storitev njihove kompletne redakcije, da bi bil konkretni material obdelan v skladu s pravili in se s samim tem lahko uporabljal v praksi brez kakršnihkoli težav.

Cena prevajanja iz turškega v angleški jezik

  • Iz turškega v angleški je 24 EUR po strani

Cena prevajanja iz turškega v angleški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz turškega v angleški z overitvijo sodnega tolmača je 30 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz turškega v angleški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!