Prevajanje iz turškega v hebrejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz turškega v hebrejski jezik

Za spletno prevajanje iz turškega v hebrejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Čeprav ne sodi v posebej pogosto iskane storitve, je nesporno dejstvo, da obstajajo tudi stranke, ki jim je še kako potrebno neposredno prevajanje iz turškega v hebrejski jezik. Glede na to, da so del naše ekipe strokovnjaki za oba ta jezika, stranke lahko pri nas dobijo tudi to storitev, in to po izjemno ugodnih pogoji.

Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo kompletno obdelavo dokumentov oziroma njihovo prevajanje iz turškega v hebrejski jezik in potem tudi overitev izdelanega prevoda s strani sodnega tolmača, strankam ponujamo tudi obdelavo besedil različne vsebine in potem tudi književnih del oziroma učbenikov pa tudi revij različne vsebine kot tudi spletnih materialov in reklamnih vsebin ter časopisnih člankov.

Poleg tega jim ponujamo tudi možnost, da dobijo prevajanje iz turškega v hebrejski jezik za reklamna sporočila in različne vrste serij oziroma za filme vseh žanrov kot tudi za informativne in zabavne pa tudi za izobraževalne in druge vrste oddaj ter za vse druge zvočne in video vsebine, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili. Poleg te storitve stranke pri nas pričakuje tudi njihovo podnaslavljanje, če pa jim bolj ustreza, lahko ponudimo tudi sinhronizacijo obdelanih video in zvočnih vsebin.


Prevajanje iz hebrejski v turški jezik
Prevajanje iz turškega v hebrejski jezik

Ko je to potrebno, naši strokovnjaki v tej kombinaciji jezikov izvajajo tudi tolmačenje, tako da poleg simultanega, ki se najpogosteje zahteva, uporabljajo tudi šepetano tolmačenje pa tudi simultano tolmačenje iz turškega v hebrejski jezik. Poleg tega po posebej ugodnih cenah ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ko se prav ta storitev priporoča za določen dogodek. Redakcijo tistih vsebin, ki so že prevedene iz turškega v hebrejski jezik, pri čemer pa niso dovolj kakovostne, prav tako ponujamo svojim strankam.

Ne pozabite, da so v naši ekipi prevajalci in sodni tolmači, tako da dobite prevajanje v tej kombinaciji jezikov in potem tudi overitev sodnega tolmača za katerokoli vrsto dokumentov. Ta storitev se nanaša, ne samo na osebne, ampak tudi na dokumente, ki so povezani s poslovanjem podjetnika ali pravne osebe oziroma pravne akte kot tudi na vse vrste dokumentacij (gradbena, razpisna, poslovna, tehnična, medicinska in druga). Naši strokovnjaki obdelujejo tudi dokumente, povezane s področjema znanosti in izobraževanja pa tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, to pa pravzaprav vključuje obdelavo, tako vseh vrst izjav in potrdil kot tudi soglasij.

Postopek overitve sodnega tolmača je povsem jasno določen z zakonom, tako da se od strank pričakuje dostava izvirnikov na vpogled, saj sodni tolmač pred opremljanjem s svojim žigom, prevedeni dokument mora primerjati z izvirnikom, pa je to edini razlog, zaradi katerega se od strank v tem primeru zahteva njihova dostava na vpogled. Sicer pa vse to ne velja pri drugih vsebinah, ki ne zahtevajo overitve z žigom sodnega tolmača, tako da njih lahko dostavite na obdelavo tudi preko elektronske pošte, dokumente pa prinesete ali osebno v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, ali pa jih pošljete priporočeno preko “Pošte Slovenije” oziroma angažirate določeno kurirsko službo, da izvede njihovo dostavo v našo poslovalnico. Ko prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo konkretnih vsebin, ki ste jih dostavili na prevajanje iz turškega v hebrejski jezik, jih lahko dobite na elektronski naslov, toda samo v primeru materialov, ki ne zahtevajo overitve sodnega tolmača, za vse druge vsebine velja osebno prevzemanje, ali pa jih dobite na določen naslov. Storitev dostave prevedenih in overjenih dokumentov na naslov se zaračunava neodvisno od osnovne storitve, medtem ko je njena cena izključno odvisna od službe, ki izvaja dostavo.

Kar zadeva nujno prevajanje v tej kombinaciji jezikov za katerikoli dokument, stranke lahko dostavijo skenirane dokumente preko elektronske pošte, da bi sodni tolmači in prevajalci lahko v najkrajšem možnem roku začeli z njihovo obdelavo in jim s tem omogočijo, da njihovo prevajanje zares tudi dobijo v navedenem roku. Želimo poudariti tudi, to, da stranke tudi v tem primeru, morajo dostaviti izvirnike na vpogled, pri čemer se morajo zavedeti, da se od njih zahteva tudi, da v tem primeru izberejo tisti način, ki je hkrati tudi najhitrejši, da bi bila izpolnjena zahtev za nujnim prevajanjem.

Da bi lahko zares maksimalno prihranili čas, če vam je potrebno prevajanje iz turškega v hebrejski jezik za katerikoli dokument, vam svetujemo, da se predhodno v okviru pristojnih službi Republike Slovenije pozanimate, ali se zanje zahteva “nadoveritev” oziroma ali jih je treba opremiti s haškim žigom. Imejte na umu, da je ta žig poznan tudi pod nazivom Apostille kot tudi, da zanj niso odgovorni prevajalci in sodni tolmači, ki so v naši ekipi, ampak izključno uslužbenci, ki so zaposleni v posebnih, pooblaščenih službah na okrožnih sodiščih v naši državi. Ko boste povpraševali o overitvi z Apostille žigom, morate poleg tega, ali je sploh potreben za dokumente, za katere vam je potrebno neposredno prevajanje iz turškega v hebrejski jezik, izvedeti tudi, ali overitev z njim poteka, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo tega dokumente ali pa pred tem, saj je samo od teh informacij odvisno, kako poteka obdelava tega dokumente in kam ga najprej odnesete (v Prevajalski center Akademije Oxford ali pa na sodišče).

Prevajanje poslovne dokumentacije iz turškega v hebrejski jezik

Poleg tega, da stranke v okviru poslovalnice Akademije Oxford lahko dobijo tudi neposredno prevajanje vseh dokumentov, povezanih s poslovanjem pravnih oseb iz turškega v hebrejski jezik, dobijo tudi njihovo overitev. Poudarjamo, da overitev v tem primeru izvajajo zapriseženi sodni tolmači in da to ni povezano z overitvijo dokumentov s haškim žigom, kar številne stranke pogosto mešajo. Naši strokovnjaki namreč enostavno niso pristojni za overitev z Apostille žigom, kot je drugačni naziv za to vrsto overitve, pa je samo iz tega razloga tudi potrebno, da se stranke same pozanimajo v pristojnih institucijah, ali je le-ta obvezna tudi za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz turškega v hebrejski jezik in kako se izvaja.

Da bi vam lahko ponudili profesionalno prevajanje poslovne dokumentacije v navedeni jezični kombinaciji, nam morate pri dostavi materialov priložiti tudi njihove izvirnike, saj prav njih tudi uporabljajo sodni tolmači pri overitvi prevoda.

Ne samo, da prevajamo fakture in poslovna poročila (revizijska, finančna in letna) oziroma poslovne odločitve, lahko vam ponudimo tudi obdelavo ustanovitvenih aktov podjetja kot tudi sklepa o ustanovitvi pravne osebe pa tudi statuta podjetja in vseh drugih dokumentov, ki so na katerikoli način povezani s poslovanjem, tako podjetnika kot tudi katerekoli pravne osebe.

Poleg tega svojim strankam omogočamo tudi prevajanje iz turškega v hebrejski jezik za katerikoli osebni dokument (potrdilo o državljanstvu, potni list, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o smrti, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in druga) kot tudi za dokumente, ki so povezani s področji prava, znanosti in izobraževanja (pravni red Evropske Unije, certifikati, sodne pritožbe, sodbe in sklepi, licence, pogodbe, sodne odločbe, pooblastila za zastopanje, odločitve sodišč in tožbe, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o opravljenih izpitih, rezultati znanstvenih raziskav, potrdila o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet, diplomske in seminarske naloge, znanstveni patenti, diplome in dodatki k diplomi, znanstvena dela in drugo).

Prevajalci in sodni tolmači lahko v tej kombinaciji obdelujejo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam in na zahtevo strank prevajajo, ne samo različne vrste soglasij in potrdil, ampak tudi vse vrste izjav (soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga). Poleg tega prevajamo in overjamo z žigom sodnega tolmača tudi vse dokumente, ki sestavljajo razpisno oziroma medicinsko dokumentacijo, prav tako pa tudi tiste, ki sestavljajo tehnično in gradbeno dokumentacijo. To pa se nanaša predvsem na prevajanje iz turškega v hebrejski jezik za zdravniške izvide kot tudi gradbene projekte in laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi za dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi za deklaracije izdelkov, zatem navodila za uporabo in še številne druge dokumente, ki jih do sedaj nismo omenili in izključno sestavljajo navedene vrste dokumentacij.

Prevajanje serij iz turškega v hebrejski jezik

Prevajanje serij iz turškega v hebrejski jezik predstavlja samo eno od številnih storitev, ki jih vsaki zainteresirani stranki lahko ponudijo prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford v naši državi. Toda to še ni konec stoitev, ki jih naši strokovnjaki zagotavljajo, saj poleg prevajanja serij v navedeni jezični kombinaciji strankam lahko omogočimo tudi njihovo podnaslavljanje, prav tako pa jim ponujamo tudi storitev sinhronizacije prevedenih serij.

Razumljivo je, da naši strokovnjaki obdelujejo tudi vse vrste filmov, tako dokumentarne in igrane kot tudi animirane in risane filme oziroma reklamna sporočila, po potrebi pa tudi informativne oddaje ter tiste, ki so izobraževalnega značaja, zatem otroške ali zabavne in številne druge vrste video in zvočnih materialov.

Prav tako, če obstaja potreba, jim lahko zagotovimo tudi storitev, ki vključuje redakcijo, ki se uporablja za tiste vsebine, za katere je izdelan prevod iz turškega v hebrejski jezik, ki pa ni dovolj kakovosten. V tem primeru lektorji in korektorji izvajajo vse potrebne popravke, da bi tako izdelan prevod v celoti prilagodili, ne samo pravilom, ki jih določa prevajalska stroka, ampak tudi pravilom, ki so prisotna v hebrejskem jeziku.

Strokovne besedilne vsebine različne tematike pa tudi tiste, ki se štejejo za poljudne, prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo v omenjeni kombinaciji jezikov. Poleg besedil, ki so povezana s področji ekonomije, financ in bančništva oziroma psihologije, sociologije in filozofije in politike in prava, naši strokovnjaki obdelujejo tudi tiste besedilne vsebine, ki se tičejo področij ekologije in varstva okolja, menedžmenta, farmacije in znanosti oziroma tiste, ki so povezane s področji gradbene industrije in komunikologije in potem tudi izobraževanja in marketinga pa tudi vseh drugih vej znanosti, ki jih nismo omenili, in to ne glede na to, ali gre za družbene ali naravoslovne. V tem primeru je vaša edina obveznost, da nam besedilne materiale, za katere vam je potrebno prevajanje iz turškega v hebrejski jezik, dostavite na najenostavnejši možni način oziroma, da jih skenirate in pošljete na naš elektronski naslov, medtem ko je vse ostalo skrb naših strokovnjakov.

Ko organizirate dogodek, za katerega vam je potrebno tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, je najbolj pomembno, da nas na prvem mestu informirate o njegovi organizaciji in potem tudi, da nam posredujete vse podatke o prostoru, v katerem naj bi potekal, zatem o tem, kako dolgo naj bi trajal kot tudi o številu ljudi, ki naj bi sodelovali. Vsi ti podatki so potrebni našim strokovnjakom, da bi pripravili ponudbo, saj prevajalci in sodni tolmači lahko enako kakovostno uporabljajo, tako šepetano kot tudi konsekutivno pa tudi simultano tolmačenje tolmačenje iz turškega v hebrejski jezik, pa je potrebno, da se na osnovi dobljenih podatkov odločimo, katera od vseh teh storitev lahko odgovori na zahteve tega dogodka. Poleg tega vam omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, pa na ta način dobite opremo vrhunske kakovosti in pod zelo ugodnimi pogoji.

Prevajanje spletnih materialov iz turškega v hebrejski jezik

Vse vrste spletnih materialov, tako spletne prodajalne, programsko opremo in spletne kataloge kot tudi spletne strani, lahko prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank obdelujejo v navedeni jezični kombinaciji. Glede na to, da naši strokovnjaki odlično poznajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation), to pomeni, da dobite, ne samo njihovo prevajanje iz turškega v hebrejski jezik, ampak tudi vsebine, ki so maksimalno kakovostno optimizirane za spletne iskalnike, kar pomeni, da se bo njihov položaj v globalnem iskanju precej izboljšal.

Poleg tega vam prevajalci in sodni tolmači lahko ponudijo tudi obdelavo vseh tistih materialov, ki so na prvem mestu namenjeni reklamiranju, kot so na primer vizitke, brošure, reklamni plakati in zloženke, zatem PR članki, katalogi in drugi. Tukaj je pomembno poudariti, da naši strokovnjaki poznajo vsa pomembna pravila marketinga, ki jih seveda zelo pazljivo implementirajo tudi v toku obdelave kakršnihkoli marketinških vsebin in s samim tem dosežejo cilj, ki ga ima prevajanje iz turškega v hebrejski jezik za te vsebine. Pravzaprav s tem mislimo na dejstvo, da vsem potencialnim kupcimem izdelkov ali uporabnikom storitev, ki se reklamirajo preko omenjenih vsebin in jim je prav hebrejski jezik ali materni, ali pa ga uporabljajo, ponuja možnost, da se na takšen način seznanijo s predmetom reklamiranja, tako da imajo vtis, da je tudi vsebina konkretnega reklamnega materiala bila napisana prav v njihovem maternem jeziku.

Prevajalci in sodni tolmači poleg vsega navedenega v tej kombinaciji jezikov lahko prevajajo tudi učbenike in to ne glede na njihovo kompleksnost in temo. Prevajajo seveda tudi književna dela različnih vrst, prav tako pa tudi vsebino katerekoli revije in časopisne članke.

Cena prevajanja iz turškega v hebrejski jezik

  • Iz turškega v hebrejski je 60 EUR po strani

Cena prevajanja iz turškega v hebrejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz turškega v hebrejski z overitvijo sodnega tolmača je 65 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz turškega v hebrejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!