Prevajanje iz turškega v japonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz turškega v japonski jezik

Za spletno prevajanje iz turškega v japonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford svojim strankam lahko ponudi tudi neposredno prevajanje iz turškega v japonski jezik, saj so v njegovi ekipi tudi prevajalci za oba jezika pa tudi sodni tolmači, tako da so stranke, ki zahtevajo obdelavo dokumentov v tej jezični kombinaciji v veliki prednosti, saj v najkrajšem možnem roku dobijo njihovo kompletno obdelavo. Gre pravzaprav za to, da se samo dokument, ki je najprej preveden in potem tudi overjen z žigom zapriseženega sodnega tolmača, lahko uporablja v praksi oziroma preda vsaki pristojni instituciji, ko se to zahteva.

Od strank, ki zahtevajo prevajanje iz turškega jezika za katerikoli dokument, se na prvem mestu zahteva tudi dostava izvirnih dokumentov na vpogled, prav tako pa se priporoča, da se pravočasno pozanimajo o overitvi Apostille žigom za te dokumente. Gre za to, da s haškim žigom, kot ga tudi imenujemo, ni treba opremiti vseh dokumentov, ampak izključno tiste, ki jih določa zakon, pri čemer se morajo stranke zavedeti, da jim prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford ne morejo zagotoviti teh informacij, saj to ne sodi v njihovo pristojnost. Zato jim tudi priporočamo, da na okrožnem sodišču v mestu prebivanja vprašajo vse, kar se nanaša na overitev z Apostille žigom za njihove dokumente. To pa pomeni najprej vprašanje, ali je ta vrsta overitve obvezna in potem tudi, ali se overitev s haškim žigom za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz turškega v japonski jezik, poteka po ali pred obdelavo s strani naših strokovnjakov. Na ta način stranke sebi maksimalno olajšajo celoten postopek obdelave določenih dokumentov, saj točno vedo, kam morajo najprej odnesti dokumente na obdelavo oziroma kako dolgo traja njihova obdelava, saj se v primeru, ko overitev s haškim žigom poteka pred obdelavo naših strokovnjakov, izvaja prevajanje, tako samega dokumenta kot tudi in žiga, pa iz tega razloga ta način obdelave lahko traja malo dlje od tistegaonaj, ki vključuje najprej prevajanje iz turškega v japonski jezik, overitev sodnega tolmača in na koncu overitev s haškim žigom.

Naši strokovnjaki v tej kombinaciji jezikov lahko obdelujejo, ne samo osebne dokumente oziroma tiste, ki jih je treba predložiti pristojnim službam (potrdila, soglasja in izjave katerekoli vrste), ampak tudi različne vrste dokumentacij (gradbena, medicinska, razpisna, tehnična, poslovna in druge). Prav tako obdelujejo tudi pravne akte pa tudi katerikoli dokument, ki je povezan, tako s področjem znanosti kot tudi s področjem izobraževanja. Vse omenjeno predstavlja samo manjši del ponudbe dokumentov, za katere lahko dobite prevajanje iz turškega v japonski jezik in overitev sodnega tolmača.


Prevajanje iz japonskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v japonski jezik

Glede na to, da se pričakuje tudi dostava izvirnikov na vpogled, to pomeni, da jih lahko pošljete s priporočeno poštno pošiljko, prinesete osebno ali pa angažirate katerokoli kurirsko službo, da jih dostavi na naslov poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford. Prav tako poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tudi nujno prevajanje dokumentov v tej kombinaciji jezikov, tako da nam v tem primeru vsebine lahko najprej pošljete na elektronski naslov, da bi čim prej začeli z njihovo obdelavo in potem spoštujete tudi dostavo izvirnikov na vpogled, pri čemer se v tem primeru zahteva, da izberete način, ki je najhitrejši.

Poleg obdelave dokumentov, vam lahko vam ponudimo tudi tolmačenje iz turškega v japonski jezik oziroma lahko uporabimo konsekutivno, šepetano in simultano tolmačenje. Glede na to, da je vsaka od omenjenih vrst storitve namenjena točno določeni vrsti dogodka, se od vas zahteva, da nam posredujete vse pomembne informacije o tem dogodku (trajanje dogodka, število udeležencev, podatki o prostoru, v katerem bo potekal in podobno). V ponudbo za to storitev po potrebi lahko uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

V naši ekipi sta tudi lektor in korektor, ki lahko ponudita svoje storitve vsem tistim strankam, ki posedujejo dokončane prevode v tej jezični kombinaciji in to za vse vrste vsebin, tukaj pa so tudi profesionalci, zadolženi za podnaslavljanje in sinhronizacijo zvočnih in video materialov. Potem ko prevajalci in sodni tolmači obdelajo katerokoli vrsto video in zvočnih vsebin (reklamna sporočila, oddaje, serije, filmi in drugo), oni v skladu z željami strank izvajajo njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo, da bi stranke zelo hitro dobile vsebine, ki jih lahko prikazujejo, kjerkoli je to potrebno.

Sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi časopisne članke, različne vrste besedil, učbenike in književna dela pa tudi reklamne materiale in revije oziroma spletne strani kot tudi številne druge vsebine, ki so povezane s področjem spleta.

Vse materiale, za katere vam je potrebno prevajanje iz turškega v japonski jezik in ne zahtevajo overitve z žigom sodnega tolmača, nam lahko, ne samo pošljete na obdelavo preko elektronske pošte, ampak jih na enak način dobite, ko naši strokovnjaki končajo z njihovim prevajanjem iz turškega v japonski jezik.

Prevajanje spletnih prodajaln iz turškega v japonski jezik

Kar zadeva prevajanje spletnih prodajaln iz turškega v japonski jezik, morajo stranke, ki jih zanima ta vrsto storitve, vedeti tudi to, da so prevajalci in sodni tolmači v naši ekipi v celoti seznanjeni s SEO pravili (Search Engine Optimisation), ki jih po potrebi uporabljajo pri obdelavi teh vsebin. Samo dejstvo, da bodo pri prevajanju tudi optimizirali spletne prodajalne, ima za posledico, da se le-te v relativno kratkem roku pojavijo v precej boljšem položaju v okviru globalnega iskanja, to pa nadalje tudi pomeni, da njihovi lastniki precej bolje poslujejo. Razumljivo je, da prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji obdelujejo tudi spletne strani pa tudi spletne kataloge oziroma katerikoli program ali aplikacijo, ki jo stranke zahtevajo.

Prav tako pa prevajajo tudi časopisne članke oziroma strokovne, ilustrirane, otroške in vse druge vrste revij. Zainteresiranim strankam omogočamo tudi kompletno obdelavo, tako vseh vrst video materialov kot tudi različnih vrst zvočnih vsebin. Pravzaprav to pomeni, da sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji lahko obdelajo filme vseh žanrov, zatem serije, reklamna sporočila in različne vrste radijskih in televizijskih oddaj in potem njihovo obdelavo prevzamejo profesionalni podnaslavljalci oziroma strokovnjaki, ki lahko po potrebi izvajajo tudi sinhronizacijo prevedenih materialov.

V naši ekipi niso samo prevajalci in sodni tolmači, ampak tudi profesionalni korektor oziroma lektor, ki na zahtevo strank, ki posedujejo izdelane prevode iz turškega v japonski jezik, in to za katerokoli vsebino, lahko izvajajo redakcijo takšnih prevodov, če v njih obstajajo napake, ki jih je treba popraviti.

Prevajanje romanov iz turškega v japonski jezik

Na področje dela strokovnjakov Akademije Oxford sodi tudi prevajanje romanov iz turškega v japonski jezik, čeprav obdelujejo tudi druga književna dela kot je na primer poezija, proza, beletrija in druga. Na zahtevo strank naši strokovnjaki prevajajo tudi učbenike, ne glede na to, kako kompleksni so, prav tako pa lahko iz turškega v japonski jezik prevajamo tudi vse vsebine, povezane s področjem marketinga. To pa pomeni, da prevajamo, tako reklamne letake in zloženke oziroma PR članke in brošure kot tudi vizitke in kataloge pa tudi plakate in druge materiale, ki so primarno namenjene reklamiranju določenega podjetja oziroma storitve ali izdelkov.

Prevajalci in sodni tolmači, ki so del naše ekipe, ko je to potrebno, izvajajo tudi tolmačenje iz turškega v japonski jezik in v skladu z zahtevami določenega dogodka uporabijo šepetano, simultano ali konsekutivno tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Poleg tega vsem tistim strankam, za katere dogodek je treba uporabiti to vrsto storitve, pod odličnimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

V tej jezični kombinaciji prav tako lahko prevajamo tudi vse vrste besedil, tako da sodni tolmači in prevajalci enako kakovostno prevajajo tudi strokovne in poljudne besedilne vsebine. Poleg tistih, ki so povezane s področjem informacijskih tehnologij, medicine, marketinga, komunikologije in gradbene industrije, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi besedila s področij sociologije, farmacije in ekologije ter varstva okolja oziroma filozofije, turizma in psihologije pa tudi prava, financ in ekonomije in potem tudi tiste, ki so povezani s področji politike, bančništva in številnih drugih področij in to ne glede na to, ali gre za naravoslovne ali družbene vede.

Prevajanje razpisne dokumentacije iz turškega v japonski jezik

Katerikoli dokument, ki je del razpisne dokumentacije, prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov obdelujejo oziroma najprej izvajajo njihovo prevajanje iz turškega v japonski jezik in takoj zatem sodni tolmač opravi svoj del posla oziroma overi izdelan prevod. Prav zahvaljujoč dejstvu, da pri nas stranke dobijo tudi overitev prevedenih dokumentov z žigom sodnega tolmača, lahko tako obdelane dokumente uporabljajo ob katerikoli priložnosti, saj so le-ti z vidika zakona v celoti veljavni. Zato je tudi pomembno, da nam na vpogled dostavite izvirne dokumente, saj sodni tolmač prevod mora primerjati z izvirnimi dokumenti. Poleg tega vam tudi priporočamo, da se pozanimate o overitvi s posebno vrsto žiga, poznano kot haški ali Apostille, saj to ni naša pristojnost.

Poleg razpisne, naši strokovnjaki obdelujejo tudi medicinsko dokumentacijo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in druga) pa tudi gradbeno in tehnično dokumentacijo (navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in druge dokumente, ki jih sestavljajo). Seveda skladu z vašimi potrebami izvajamo tudi neposredno prevajanje iz turškega v japonski jezik za poslovne dokumente (sklep o ustanovitvi pravnih oseb, poslovne odločitve, statuti podjetja, fakture, ustanovitveni akti podjetja, finančna, letna in revizijska poročila in druga) pa tudi za vse pravne akte (pravni red Evropske Unije, certifikati, sodne odločbe in odločitve, licence, sodne pritožbe, sklepi in tožbe, pooblastilo za zastopanje in drugi dokumente, ki so povezani s področjem prava).

Ko obstaja potreba za tem, sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji obdelujejo tudi osebno izkaznico oziroma delovno in dovoljenje za prebivanje in potem tudi potni list, prometno in vozniško dovoljenje kot tudi potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra o rojstvu ter potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi izpiske iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi in o smrti in številne druge osebne dokumente. Če vam je potrebno prevajanje iz turškega v japonski jezik za katerokoli vrsto potrdila in izjave oziroma za različne vrste soglasij, lahko pričakujete, da jih naši strokovnjaki obdelajo v najkrajšem možnem roku. Od številnih dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam, prevajalci in sodni tolmači najpogosteje obdelujejo tudi: potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in druge dokumente iz te skupine.

Poleg vsega do zdaj omenjenega, strankam v tej jezični kombinaciji ponujamo tudi obdelavo diplome in dodatka k diplomi, prepisa ocen in potrdila o rednem šolanju oziroma obdelujemo številne druge dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja, kot so na primer zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter predmetniki in programi fakultet pa tudi diplomske in seminarske naloge. Prav tako sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje iz turškega v japonski jezik za znanstvena dela oziroma patente kot tudi za rezultate znanstvenih raziskav pa tudi za še veliko drugih dokumentov, ki so v zvezi s področjem znanosti.

Cena prevajanja iz turškega v japonski jezik

  • Iz turškega v japonski je 40 EUR po strani

Cena prevajanja iz turškega v japonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz turškega v japonski z overitvijo sodnega tolmača je 43 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz turškega v japonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!