Prevajanje iz turškega v poljski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz turškega v poljski jezik

Za spletno prevajanje iz turškega v poljski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Kar zadeva neposredno prevajanje iz turškega v poljski jezik, lahko stranke, ki jo zahtevajo, to storitev po najugodnejših cenah v celi državi dobijo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Sodni tolmači, ki so del naše ekipe, omogočajo prevajanje v tej kombinaciji jezikov, tako za vse vsebine v pisni obliki prav tako pa lahko ponudijo tudi storitev, ki vključuje tolmačenje iz turškega v poljski jezik. Pri tej storitvi je pomembno poudariti, da naši strokovnjaki izvajajo, tako simultano in šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje, pa je izključno od vrste dogodka, ki ga stranka organizira, tudi odvisno, katera vrsta tolmačenja bo ob tej priložnosti uporabljena. V skladu s potrebami strankam, ki jim ustreza simultano tolmačenje, pod najugodnejšimi pogoji omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prav tako želimo poudariti, da so v naši ekipi tudi strokovnjaki, ki so zadolženi za sinhronizacijo oziroma podnaslavljanje zvočnih in video materialov in jih bodo obdelali, potem ko prevajalci in sodni tolmači izvedejo njihovo prevajanje iz turškega v poljski jezik. Prav zahvaljujoč temu, stranke dobijo kompletno obdelane različne vrste reklamnih sporočil, serij, filmov, oddaj in drugih video in zvočnih vsebin, tako da se praktično takoj po prevzemanju prikazujejo v kinematografih in na televiziji in predvajajo na radijskih postajah, spletu in kjerkoli je to potrebno.

Poleg njih so v naši ekipi tudi profesionalni lektorji oziroma korektorji, ki na zahtevo strank lahko izvajajo redakcijo slabo prevedenih materialov, da bi jih maksimalno prilagodili vsem veljavnim pravilom ciljnega oziroma poljskega jezika kot tudi pravilom prevajalske stroke.


Prevajanje iz poljskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v poljski jezik

Glede na to, da so tukaj tudi prevajalci in sodni tolmači, lahko stranke, ki zahtevajo neposredno prevajanje iz turškega v poljski jezik, tako za osebne kot tudi za dokumente s področja prava, izobraževanja, znanosti in pravosodja, dobijo njihovo kompletno obdelavo. Poleg omenjenih, naši strokovnjaki lahko prevajajo tudi medicinsko dokumentacijo in vse vrste poslovnih dokumentov in tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam (različne vrste izjav in soglasij oziroma potrdil) kot tudi razpisno dokumentacijo in vse dokumente, ki sestavljajo tehnično in gradbeno dokumentacijo.

Posebej moramo poudariti, da so del naše ekipe tudi sodni tolmači, ki izvajajo overitev prevedenih dokumentov s svojim žigom in tako potrjujejo, da so le-ti popolnoma enaka izvirnim, kar pa pomeni, da se lahko uporabljajo v praksi, saj s tem postanejo pravno veljavni. Da bi naši strokovnjaki lahko izpolnili zakonske določbe, ki se nanašajo na overitev prevoda, se zahteva, da stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz turškega v poljski jezik, dostavijo tudi izvirne dokumente na vpogled. Tako imajo možnost, da nam jih osebno prinesejo v poslovalnico, ali pa jih pošljejo preko kurirske službe, ponuja pa jim se tudi možnost pošiljanja izvirnih dokumentov s priporočeno poštno pošiljko.

Samo v primeru, ko zahtevajo nujno prevajanje kateregakoli dokumenta oziroma njegovo obdelavo v posebej kratkem roku, je strankam dovoljeno, da jih najprej dostavijo preko elektronske pošte, da bi naši strokovnjaki lahko v čim krajšem roku pristopili njihovi obdelavi in da potem na najhitrejšega od vseh omenjenih načinov dostavijo na vpogled tudi izvirne dokumente.

Potem ko prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim delom oziroma prevedejo in overijo dostavljene dokumente, jih stranke lahko dobijo na določen naslov in to z dostavo preko kurirske službe, toda to je storitev, ki se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom kurirske službe, medtem ko jim ponuja tudi možnost, da jih osebno prevzamejo v naši poslovalnici.

Da bi svojim strankam omogočili maksimalni prihranek časa in jim olajšali celoten postopek obdelave kateregakoli dokumenta, moramo poudariti tudi, da jim priporočamo, da v okviru pristojnih institucij Republike Slovenije preverijo vse, kar se nanaša na overitev z Apostille žigom za te dokumente. Tukaj pravzaprav mislimo na preverjanje, ali je žig, ki je poznan tudi kot haški obvezen za dokumente, za katere zahtevajo prevajanje iz turškega v poljski jezik in potem, ko izvedo, da je, morajo tudi vprašati, ali overitev z njim poteka potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim delom oziroma prevedejo in overijo konkretni dokument, ali pa pred tem, da bi vedeli, kam ga morajo najprej odnesti na obdelavo. Morajo imeti na umu, da se ta vrsta overitve ne izvaja za vse dokumente, ampak samo za tiste, za katere to predpisuje zakon in da naši strokovnjaki niso za to pristojni.

Poleg vseh omenjenih dokumentov lahko strankam v tej jezični kombinaciji ponudimo tudi obdelavo besedil katerekoli tematike pa tudi obdelavo učbenikov in potem tudi del književnosti in vseh vsebin s spletnega področja (programska oprema, spletni katalogi, spletne prodajalne, spletne strani in drugo). Poleg tega prevajamo tudi vse vrste revij in potem tudi časopisne članke kot tudi materiale, ki so povezani s področji marketinga. Ne pozabite, da se pri vseh omenjenih vsebinah ne zahteva overitev žigom sodnega tolmača, pa iz tega razloga ni treba dostaviti izvirnikov na vpogled, kar pomeni, da imajo stranke, ki jim je potrebno njihovo prevajanje iz turškega v poljski jezik, možnost dostave preko elektronske pošte, prav tako pa lahko tudi prevzamejo obdelane vsebine.

Prevajanje pooblastila za zastopanje iz turškega v poljski jezik

Poleg prevajanja pooblastila za zastopanje iz turškega v poljski jezik, vse zainteresirane stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje tudi storitev overitve prevedenega dokumenta z žigom osebe, ki je uradno pooblaščena, oziroma sodnega tolmača. Tako stranke zelo hitro dobijo pooblastilo za zastopanje, ki je v navedeni kombinaciji jezikov prevedeno in obdelano v skladu z zakonom, kar pa pomeni, da takšen dokument lahko uporabljajo, kjerkoli je to potrebno, saj gre za dokument, ki je pravno absolutno veljaven.

V primeru, da je tudi vam potrebno prevajanje iz turškega v poljski jezik, ne samo za pooblastilo za zastopanje, ampak tudi za številne druge dokumente s področja prava ali kateregakoli drugega področja, morate spoštovati pravilo o dostavi vsebin, za katere vam je potrebno prevajanje. To pomeni, da nam morate na vpogled dostaviti izvirne dokumente, poleg tega pa vam tudi priporočamo, da maksimalno prihranite svoj trud oziroma se najprej pozanimate na okrožnem sodišču v svojem mestu, ali se za te dokumente mora izvesti tudi “nadoveritev”, kar pa pomeni, da se morajo opremiti s tako imenovanim Apostille žig, saj prav zahvaljujoč temu sebi znatno olajšate celoten postopek obdelave določenega dokumenta.

Glede na to, da so del naše ekipe tudi prevajalci in sodni tolmači, dobite kompletno obdelavo pooblastila za zastopanje pa tudi pravnega reda Evropske Unije in potem tudi vseh vrst licenc in certifikatov ter sklepa o razvezi zakonske zveze pa tudi vseh drugih sodnih odločb oziroma odločitev sodišč, tožb, sklepov in pritožb kot tudi različnih vrst pogodb in številnih drugih dokumentov, ki se nanašajo področji prava in pravosodja.

Naši strokovnjaki obdelujejo tudi osebno dokumentacijo (potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, osebna izkaznica, izpiske iz matičnega registra o smrti in o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, potni list, izpiske iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, prometno dovoljenje, vozniško dovoljenje in drugi osebni dokumenti) kot tudi dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi in številni drugi dokumenti, ki jo sestavljajo).

Razumljivo je, da na vašo zahtevo izvajajo tudi neposredno prevajanje iz turškega v poljski jezik za vse dokumente, ki so povezani s poslovanjem katerekoli pravne osebe, kar poleg obdelave faktur, sklepa o ustanovitvi pravne osebe in ustanovitvenih aktov podjetja, vključuje tudi prevajanje iz turškega v poljski jezik za finančna kot tudi za letna poslovna poročila in potem tudi za poslovne odločitve in statut podjetja pa tudi za revizijska poročila in številne druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje pravnih oseb.

Sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi prepise ocen in potrdila o rednem šolanju kot tudi diplome in dodatke k diplomi ter zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol pa tudi potrdila o opravljenih izpitih in potem tudi predmetnike in programe fakultet kot tudi druge dokumente, ki so povezani z izobraževanjem. Prav tako obdelujejo tudi znanstvene patente pa tudi znanstvena dela kot tudi rezultate znanstvenih raziskav in druge dokumente, ki se nanašajo na znanost.

Gradbeno pa tudi razpisno in tehnično dokumentacijo oziroma vse dokumente, ki jih sestavljajo, prevajalci in sodni tolmači prav tako, ko je to potrebno, obdelujejo v tej jezični kombinaciji, tako da vas pričakuje prevajanje iz turškega v poljski jezik, ne samo za gradbene projekte, ampak tudi za deklaracije izdelkov oziroma za navodila za uporabo in potem tudi za laboratorijske analize tehničnih vzorcev in druge dokumente, ki sestavljajo navedene vrste dokumentacij.

Prevajanje igranih filmov iz turškega v poljski jezik

Ne samo, da stranke, ki jim je potrebno prevajanje igranih filmov iz turškega v poljski jezik, v okviru poslovalnice Akademije Oxford dobijo to storitev, ampak jih pričakuje tudi podnaslavljanje prevedenih filmov. Prav tako smo v priložnosti, da strankam ponudimo tudi storitev njihove sinhronizacije.

Poleg tega naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi animirane pa tudi dokumentarne in risane filme kot tudi serije in potem tudi zabavne in informativne kot tudi izobraževalne in otroške oddaje, reklamna sporočila in druge video in zvočne vsebine. Zainteresiranim strankam omogočamo, da dobijo tudi neposredno prevajanje iz turškega v poljski jezik, tako za učbenike kot tudi za književna dela (proza, romani, beletrija, poezija in drugo), prevajalci in sodni tolmači pa lahko na zahtevo strank v tej kombinaciji obdelajo tudi vse vrste revij oziroma časopisne članke.

Profesionalno prevajanje spletnih strani iz turškega v poljski jezik je prav tako storitev, ki jo zainteresiranim strankam lahko ponudijo prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v naši ekipi. Tukaj moramo poudariti, da so naši strokovnjaki v celoti seznanjeni z uporabo SEO pravil (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da jih uporabljajo pri obdelavi, ne samo spletnih strani, ampak tudi spletnih prodajaln in katalogov, v skladu z vašimi zahtevami pa lahko obdelujejo tudi vse vrste programov ali aplikacij. Potem ko izvedejo optimizacijo prevedenih spletnih materialov, vam zagotavljamo, da se bo vaša spletna stran pojavila v samem vrhu iskanja, tako da se bo tudi vaše poslovanje zagotovo maksimalno izboljšalo.

Prevajanje marketinških materialov iz turškega v poljski jezik

Prevajalci in sodni tolmači v navedeni kombinaciji jezikov prevajajo tudi vse vrste materialov s področja marketinga, pri čemer obdelane vsebine v celoti prilagodijo duhu ciljanega jezika, da bi potencialnim strankam, ki ga uporabljajo, ponudili možnost, da se čim bolje seznanijo z izdelkom ali storitvijo, ki se na ta način reklamira. Prevajalci sodni tolmači vam razen za reklamne letake oziroma brošure in kataloge ponudijo tudi neposredno prevajanje iz turškega v poljski jezik za reklamne zloženke, PR članke in plakate, na vašo zahtevo pa lahko prevajajo tudi vizitke.

Poleg tega lahko strankam, ki posedujejo prevode iz turškega v poljski jezik za katerokoli vrsto vsebin, ponudimo storitev lekture in korekture, če je treba popraviti napake, ki jo zagotavljata profesionalni lektor in korektor, ki sta del naše ekipe.

Na zahtevo strank, ki organizirajo katerokoli vrsto dogodka, izvajamo tudi tolmačenje iz turškega v poljski jezik, pomembno pa je vedeti, da sodni tolmači in prevajalci uporabljajo, tako simultano in konsekutivno tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, usposobljeni pa so tudi za šepetano tolmačenje. Imejte na umu, da se vsaka od teh storitev uporablja v jasno določenih situacijah, tako da je izključno od informacij o samem dogodku, ki nam jih posredujete odvisno, katera vrsta storitve mora biti uporabljena. Tako nam na primer morate posredovati podatke o prostoru, v katerem naj bi potekal konkretni dogodek oziroma o tem, kako dolgo naj bi trajal in potem tudi, kako je zamišljena njegova organizacija in koliko udeležencev se pričakuje. Naši strokovnjaki na osnovi vseh podatkov pripravijo ponudbo in če predlagamo, da se uporabi ta vrsta storitve, strankam omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg vsega omenjenega, sodni tolmači in prevajalci strankam omogočajo tudi neposredno prevajanje iz turškega v poljski jezik, tako za poljudne besedilne vsebine kot tudi za strokovna besedila in to iz najrazličnejših področij. Poleg tistih, ki se tičejo področij marketinga oziroma turizma, komunikologije in menedžmenta, naši strokovnjaki obdelujejo tudi medicinska pa tudi ekonomska, filozofska in psihološka besedila pa tudi tista, ki se tičejo področij informacijskih tehnologij, zatem farmacije, ekonomije in prava kot tudi sociologije ter ekologije in varstva okolja pa tudi številnih drugih vej naravoslovnih in družbenih ved, ki jih do zdaj nismo navedli.

Cena prevajanja iz turškega v poljski jezik

  • Iz turškega v poljski je 28 EUR po strani

Cena prevajanja iz turškega v poljski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz turškega v poljski z overitvijo sodnega tolmača je 33 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz turškega v poljski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!