Prevajanje iz turškega v madžarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz turškega v madžarski jezik

Za spletno prevajanje iz turškega v madžarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V primeru, da vam je potrebno neposredno prevajanje iz turškega v madžarski jezik za katerekoli vsebine v pisni obliki, ali pa želite organizirati določen dogodek in vam je potrebna storitev tolmačenja v tej jezični kombinaciji, se lahko obrnete na poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, da bi se dogovorili o vseh detajlih.

V naši ekipi so namreč tudi prevajalci in sodni tolmači za oba jezika, tako da vam lahko ponudimo tudi storitev kompletne obdelave dokumentov oziroma njihovo prevajanje in overitev sodnega tolmača. Med drugim vam ponujamo tudi obdelavo, tako osebnih kot tudi poslovnih dokumentov pa tudi medicinske, tehnične in gradbene dokumentacije, naši strokovnjaki pa prevajajo tudi razpisno dokumentacijo oziroma pravne akte pa tudi katerikoli dokument, ki je povezan s področjema znanosti in izobraževanja kot tudi vse druge vrste dokumentov in dokumentacij.

Ko rečemo kompletna obdelava, s tem mislimo na dejstvo, da stranke pri nas dobijo najprej prevajanje iz turškega v madžarski jezik za katerekoli dokumente in potem se tako izdelan prevod overja s strani pooblaščenih oseb, kar je dejansko sodni tolmač, ki je prav tako v naši ekipi. Stranke na ta način dobijo dokumente, ki so obdelani v skladu z zakonom in s samim tem popolnoma pravno veljavni. Postopek overitve prevoda pomeni, da sodni tolmač primerja prevod in izvirnik, saj se mora osebno prepričati, da med temi dokumenti ne obstajajo odstopanja. Seveda se vedno lahko zgodi, da se pojavijo razlike med prevedenimiin izvirnimi dokumenti, toda v tem primeru sodni tolmač stranki priporoča izvedbo redakcije takšnih materialov. Glede na to, da so v naši ekipi tudi lektorji in korektorji, to pomeni, da v naši poslovalnici lahko dobite tudi storitev redakcije in potem ko končajo obdelavo teh dokumentov, sodni tolmač izvede overitev in vam omogoči, da v najkrajšem možnem roku dobite kakovostno obdelane dokumente.


Prevajanje iz madžarskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v madžarski jezik

Sicer pa zakon tudi določa, da je to običajen postopek obdelave dokumentov, toda prav tako se morate zavedati, da obstajajo tudi dokumenti, za katere to ni dovolj, ampak se morajo opremiti tudi s posebno vrsta žiga, ki je poznana kot haški ali Apostille, ki je naši strokovnjaki ne morejo izvesti. Samo iz tega razloga vam priporočamo, da v pristojnih državnih institucijah preverite, ali je haški žig obvezen za dokumente, za katere zahtevate neposredno prevajanje iz turškega v madžarski jezik. V primeru pritrdilnega odgovora morate tudi vprašati, ali overitev z njim poteka preden prevajalci in sodni tolmači začnejo obdelavo tega dokumente ali pa potem, ko oni končajo. Samo od teh podatkov je odvisno, kam najprej odnesete dokument na obdelavo in kako dolgo naj bil celoten postopek trajal, glede na to, da ko se najprej izvaja overitev s tem žigom, se le-ta prinese našim strokovnjakom na obdelavo in prevaja se, tako vsebina dokumenta kot tudi sam haški žig, pa se šele tedaj tako obdelani dokumenti tudi overjajo, medtem ko obstaja tudi način, v okviru katerega najprej poteka prevajanje določenega dokumenta, pa overitev sodnega tolmača in na koncu se opremi tudi s haškim žigom, pa je ta postopek malo krajši.

Vse dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz turškega v madžarski jezik, lahko prinesete osebno v prostore naše poslovalnice, ali pa jih pošljete preko “Pošte Slovenije” in to izključno s priporočeno pošiljko oziroma zadolžite katerokoli kurirsko službo, da nam jih dostavi. Samo, ko vam je potrebno nujno prevajanje za katerikoli dokument v tej jezični kombinaciji, imate dovoljenje, da jih najprej pošljete na elektronski naslov in da takoj potem izberete najhitrejšega od vseh ponujenih načinov in nam dostavite tudi izvirnike na vpogled.

Poleg možnosti, da osebno prevzamete prevedene in overjene dokumente, lahko tudi zahtevate, da vam jih pošljemo na določen naslov, toda to predstavlja storitev, ki se zaračunava popolnoma neodvisno od obdelave konkretnega dokumenta.

Sicer pa naši strokovnjaki poleg dokumentov lahko obdelujejo tudi vse druge vsebine, za katere vam je potrebno prevajanje iz turškega v madžarski jezik, kar vključuje, ne samo besedila, časopisne članke in revije, ampak tudi učbenike, reklamne materiale in književna dela pa tudi spletne strani ter druge vsebine, ki se tičejo področja spleta. Strankam prav tako omogočajo obdelavo različnih vrst video oziroma zvočnih vsebin, kar se predvsem nanaša na obdelavo filmov in serij pa tudi reklamnih sporočil kot tudi oddaj. Poleg te storitve strankam omogočamo tudi njihovo podnaslavljanje oziroma po potrebi lahko izvedemo sinhronizacijo prevedenih vsebin.

Sodni tolmači in prevajalci so specializirani tudi za tolmačenje iz turškega v madžarski jezik. Od strank, ki jim je potrebna ta storitev, se zahteva posredovanje podatkov o konkretnem dogodku, ker naši strokovnjaki lahko uporabljajo, tako simultano kot tudi šepetano pa tudi konsekutivno tolmačenje v tej jezični kombinaciji. Strankam poleg omenjene storitve pod posebej ugodnimi pogoji omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje poslovne dokumentacije iz turškega v madžarski jezik

Stranke pri nas pričakuje prevajanje vseh dokumentov, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo iz turškega v madžarski jezik, poleg njihovega prevajanja pa stranke dobijo tudi overitev sodnega tolmača. Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo, ne samo fakture in poslovna poročila kot tudi poslovne odločitve, ampak tudi statut podjetja in potem tudi ustanovitveni akt podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe in druge dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo.

Poleg tega naši strokovnjaki obdelujejo tudi gradbeno oziroma razpisno in tehnično kot tudi medicinsko in osebno dokumentacijo ter vsem zainteresiranim strankam ponujajo možnost, da v najkrajšem možnem roku dobijo prevajanje iz turškega v madžarski jezik in potem tudi overitev prevoda z žigom sodnega tolmača, tako za gradbene projekte in navodila za uporabo kot tudi za deklaracije izdelkov in potem tudi za laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma za specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide in navodila za uporabo zdravil ter značilnosti izdelkov kot tudi za dokumentacijo o medicinskih izdelkih.

Prav tako prevajajo tudi izpiske iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, o smrti in o rojstvu kot tudi potni list in potrdilo o državljanstvu pa tudi osebno izkaznico in potem tudi potrdilo o stalnem prebivališču oziroma prometno, delovno in dovoljenje za prebivanje ter vozniško dovoljenje in vse druge dokumente, ki sestavljajo vse vrste dokumentacij, ki smo jih predhodno omenili. Pri nas stranke pričakuje tudi neposredno prevajanje iz turškega v madžarski jezik za pravne akte, kar se nanaša na obdelavo pooblastila za zastopanje, pogodb in pravnega reda Evropske Unije oziroma sklepov o razvezi zakonske zveze in sodnih pritožb ter tožb kot tudi sodnih odločb in potem tudi odločitev, certifikatov in drugih dokumentov, ki so povezani s področjem prava.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prepise ocen ter potrdila o rednem šolanju pa tudi diplome in dodatke k diplomi, predmetnike in programe fakultet ter potrdila o opravljenih izpitih oziroma rezultate znanstvenih raziskav in znanstvena dela kot tudi znanstvene patente in številne druge dokumente, ki so povezani, tako s področjem znanosti kot tudi tista, ki se nanašajo na področje izobraževanja.

V navedeni jezični kombinaciji prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse vrste dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam. S tem je mišljeno, da stranke pri nas pričakuje prevajanje iz turškega v madžarski jezik za vse vrste izjav in potrdil kot tudi soglasij (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga).

Najpomembneje, da vsaka stranka, ki zahteva prevajanje iz turškega v madžarski jezik za kateregakoli od vseh omenjenih dokumentov, mora vedeti, da je dolžna dostaviti izvirne dokumente na vpogled kot tudi, da se v okviru pristojne službe pri okrožnem sodišču pozanima o overitvi s haškim žigom zanje.

Prevajanje ilustriranih in strokovnih revij iz turškega v madžarski jezik

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so tudi sodni tolmači in prevajalci, ki ga strankam ponujajo prevajanje, tako ilustriranih kot tudi strokovnih revij iz turškega v madžarski jezik, prav tako pa obdelujejo tudi časopisne članke v tej jezični kombinaciji.

Glede na to, da se postopek obdelave teh vsebin razlikuje od prevajanja dokumentov, jih lahko na obdelavo dostavite preko elektronske pošte in jih potem, ko naši strokovnjaki izvedejo njihovo prevajanje, dobite na enak način, če tako želite in s čimer maksimalno olajšate celoten postopek obdelave revij in časopisnih člankov.

Lahko izvajamo tudi tolmačenje iz turškega v madžarski jezik, strankam pa omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, v primeru da se ta vrsta storitve mora uporabiti v konkretnem primeru. Da bi v celoti izpolnili pričakovanja naših strank kot tudi zahteve dogodka, za katerega jim je potrebna ta storitev, moramo od njih dobiti podatke o organizaciji samega dogodka oziroma o tem, koliko ljudi naj bi sodelovalo in potem tudi, kako dolgo naj bi trajal ta dogodek kot tudi informacije o prostoru, v katerem treba naj bi potekal. Zatem v skladu s temi informacijami oziroma z zahtevami konkretnega dogodka naši strokovnjaki pripravijo ponudbo za simultano oziroma konsekutivno tolmačenje, lahko pa izvajamo tudi šepetano tolmačenje iz turškega v madžarski jezik.

Vsaka stranka, ki poseduje prevedene materiale v tej kombinaciji jezikov, ki pa so jih prevedle nestrokovne osebe, tako da gre za nekakovostne prevode, pri nas lahko dobijo storitev njihove redakcije oziroma korekture in lekture. Poudarjamo, da lektorji in korektorji, sicer člani ekipe Akademije Oxford zagotavljajo to storitev, tako da že obdelane vsebine v celoti prilagajajo pravilom, ko jih določa madžarski jezik pa tudi prevajalska stroka.

Poleg vseh omenjenih storitev, strankam omogočamo tudi prevajanje iz turškega v madžarski jezik za vse vsebine, ki se tičejo področja spleta, kar se nanaša predvsem na obdelavo spletnih strani in spletnih prodajaln ter katalogov, medtem ko prevajalci in sodni tolmači po potrebi lahko obdelujejo tudi programsko opremo (programe kot tudi aplikacije vseh vrst). Morate vedeti tudi to, da naši strokovnjaki pri obdelavi določenih spletnih vsebin uporabljajo tudi ta pravila, ki so povezana z njegovo optimizacijo oziroma spoštujejo pravila SEO (Search Engine Optimisation), tako da se prevedene vsebine zelo hitro pojavijo med prvimi rezultati spletnega iskanja in vse to ima izjemno pozitiven vtis tudi na poslovanje lastnika vseh prevedenih vsebin.

Prevajanje beletrije iz turškega v madžarski jezik

Ena od številnih storitev, ki jih na vašo zahtevo izvajajo prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, se nanaša na prevajanje beletrije iz turškega v madžarski jezik. Če je to potrebno, obdelujejo tudi ostala književna dela, kot so na primer proza, poezija ali romani, lahko pa izvajamo tudi obdelavo učbenikov različnih vrst in kompleksnosti.

Strankam omogočamo tudi neposredno prevajanje iz turškega v madžarski jezik za vse vsebine, povezane s področjem marketinga, kar vključuje obdelavo, tako reklamnih plakatov, brošur in letaki kot tudi PR člankov oziroma reklamnih zloženk, če obstaja potreba strank, pa prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji obdelujejo tudi vizitke. Prav tako moramo poudariti, da so naši strokovnjaki v celoti seznanjeni s pravili, ki jih določa področje marketinga, to pa pravzaprav pomeni, da jih na najboljši možni način uporabljajo pri obdelavi omenjenih materialov. Razumljivo je, da reklamno sporočilo oblikujejo v skladu s pravili, ki jih določa predvsem prevajalska stroka in takoj zatem tudi ciljani oziroma madžarski jezik in na ta način vsem strankam, ki jim je le-ta materni, zagotavljajo možnost, da se z določeno storitvijo, izdelkom ali podjetjem, ki se reklamira preko omenjenih vsebin, seznanijo na najboljši možni način oziroma imajo vtis, da je konkretna reklamna vsebina tudi primarno napisana v njihovem maternem jeziku.

Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji obdelujejo tudi strokovne pa tudi poljudne besedilne vsebine. Naj vas ne skrbi, če je tema besedil, za katere vam je potrebno prevajanje iz turškega v madžarski jezik, redko v uporabi, saj naši strokovnjaki lahko obdelujejo, tako besedila s področij ekonomije, prava, financ, politike in bančništva oziroma filozofije, psihologije in sociologije kot tudi vsa tista, ki so povezana s področji gradbene industrije, turizma in marketinga pa tudi tista, povezana z informacijskimi tehnologijami, medicino, izobraževanjem, farmacijo in znanostjo in potem tudi z menedžmentom, komunikologijo, ekologijo in varstvom okolja ter z drugimi neomenjenimi vejami družbenih in naravoslovnih ved.

Poleg vseh storitev, ki smo jih do zdaj omenili, Prevajalski center Akademije Oxford zainteresiranim strankam omogoča tudi kompletno obdelavo različnih zvočnih in video vsebin. To pa pomeni, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo prevajanje iz turškega v madžarski jezik za igrane filme vseh žanrov in potem tudi za reklamna sporočila, oddaje različnega značaja (izobraževalne, otroške, informativne, zabavne in druge) kot tudi serije in druge podobne vsebine in potem njihovo obdelavo predajo svojim kolegom, ki izvajajo podnaslavljanje ali sinhronizacijo tako obdelanih video in zvočnih materialov.

Cena prevajanja iz turškega v madžarski jezik

  • Iz turškega v madžarski je 26 EUR po strani

Cena prevajanja iz turškega v madžarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz turškega v madžarski z overitvijo sodnega tolmača je 33 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz turškega v madžarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!