Prevajanje iz turškega v korejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz turškega v korejski jezik

Za spletno prevajanje iz turškega v korejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Da bi vsem strankam, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz turškega v korejski jezik, maksimalno olajšali dobivanje te storitve, jim priporočamo, da že danes kontaktirajo z našo poslovalnico, da bi se z zaposlenimi dogovorili o vseh potrebnih podrobnostih. Pravzaprav gre za to, da našo ekipo sestavljajo tudi prevajalci in sodni tolmači za oba omenjena jezika, tako da strankam v optimalnem roku omogočamo obdelavo katerekoli vrste vsebin, prav tako pa naši strokovnjaki poskrbijo, da vsem strankam, ki imajo potrebo za tem, omogočimo tudi tolmačenje iz turškega v korejski jezik. Sicer pa ta storitev vključuje uporabo vseh treh vrst tolmačenja oziroma, tako simultanega kot tudi šepetanega ter konsekutivnega tolmačenja, pa zato od svojih strank tudi zahtevamo, da nam posredujejo čim več informacij o določenem dogodku, saj se točno ve, za katero vrsto dogodka se uporablja določena vrsta tolmačenja. Ne samo, da od njih pričakujemo podrobne informacije o organizaciji dogodka, ampak nam morajo posredovati tudi podatke o pričakovanem številu udeležencev kot tudi o prostoru, v katerem naj bi bi dogodek potekal pa tudi o tem, kako dolgo naj bi trajal. Potem se na osnovi vseh zbranih informacij strokovna ekipa v poslovalnici Akademije Oxford odloči, katera vrsta storitve je ustrezna oziroma bo v celoti odgovorila na vse zahteve. Prav tako je potrebno tudi, da stranke, za katere dogodek se priporoča prav ta storitev, vedo, da jih pri nas pričakuje tudi možnost najema opreme za simultano tolmačenje.

Poleg te storitve, prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji obdelujejo tudi revije različnih vrst pa tudi časopisne članke in reklamne vsebine ter vse materiale, ki so na katerikoli način povezani s spletnimi področji kot tudi časopisne članke, učbenike in književna dela. Prevajajo tudi poljudne pa tudi strokovne besedilne vsebine in to ne glede na to, s katerim področjem je povezana njihova tema.

Strankam, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz turškega v korejski jezik za filme katerekoli vrste ali žanra oziroma za reklamna sporočila, oddaje, serije in druge zvočnih in video materiale, naši strokovnjaki omogočajo tudi njihovo sinhronizacijo, prav tako pa tudi storitev, ki vključuje podnaslavljanje obdelanih materialov.


Prevajanje iz korejskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v korejski jezik

Poleg storitve, ki so izključno povezane s prevajanjem v tej kombinaciji jezikov, vsem strankam, ki posedujejo prevode za katerokoli vrsto materialov, ki pa niso kakovostni, omogočamo tudi njihove popravke oziroma zagotavljamo storitev redakcije, ki jo izvajajo profesionalni lektorji in korektorji v naši ekipi.

Želimo poudariti tudi to, da zahvaljujoč dejstvu, da so v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači, stranke pričakuje kompletna obdelava kateregakoli dokumenta. S tem mislimo, tako na njihovo prevajanje iz turškega v korejski jezik kot tudi na storitev overitve prevoda, ki jo v tem primeru izvajajo osebe, ki so pooblaščene za to oziroma sodni tolmači. Od vseh strank, ki jim je potrebna obdelava dokumentov tej kombinaciji se na prvem mestu zahteva, da spoštujejo pravilo, ki vključuje dostavo izvirnikov, ki jih sodni tolmači uporabljajo pri overitvi, prav tako pa jim tudi priporočamo, da popolnoma samostojno pridobijo vse pomembne podatke v zvezi z overitvijo s haškim žigom. Tukaj je izjemno pomembno poudariti tudi, da overitve z žigom, ki ga imenujemo tudi Apostille, ne morejo izvesti naši strokovnjaki oziroma prevajalci in sodni tolmači, ampak izključno državni uslužbenci, ki so zaposleni v institucijah, pristojnih za to vrsto overitve in so v okviru okrožnih sodišč v državi. Samo iz tega razloga stranke morajo sami izvedeti, ali se za konkretne dokumente sploh zahteva ta vrsta overitve in če je to tako, morate vprašati tudi, ali overitev s tem žigom poteka, ko strokovnjaki Akademije Oxford končajo s svojim delom ali pa najprej poteka overitev s haškim žigom, stranka pa potem konkretni dokument prinese k nam na nadaljnjo obdelavo. Samo zahvaljujoč tem informacijama boste lahko jasno videli tok prevajanja določenega dokumenta, tako da boste vedeli, ali li ga najprej prinesete na obdelavo našim strokovnjakom, ali je ga morate najprej odnesti na pristojno sodišče, pa ga potem prinesete k nam.

Naši strokovnjaki enako kakovostno obdelujejo tudi dokumente s področij znanosti in izobraževanja kot tudi tiste, ki sodijo med medicinsko oziroma tehnično in gradbeno dokumentacijo pa tudi tiste, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo. Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi osebni dokumente kot tudi vse pravne akte pa tudi dokumentacijo, ki se nanaša na poslovanje določenega podjetnika ali pravne osebe.

Ne pozabite, da dokumente, za katere zahtevate obdelavo v omenjeni kombinaciji jezikov, lahko prinesete osebno, ali pa jih pošljete s priporočeno poštno pošiljko oziroma se lahko odločite za dostavo preko kurirske službe, saj je zelo pomembno dostaviti tudi izvirnike. Za vse druge vsebine, ki ne zahtevajo overitve sodnega tolmača, se razume, da jih lahko na prevajanje iz turškega v korejski jezik pošljete v elektronski obliki, kar vključuje pošiljanje skeniranih materialov na naš elektronski naslov in prav tako lahko tudi zahtevate, da vam jih pošljemo po koncu obdelave.

Toda dostava prevedenih in overjenih dokumentov je drugačna in vključuje pošiljanje preko kurirske službe na naslov stranke ali pa osebno prevzemanje. Tisto, kar mora vedeti vsaka stranka, ki se odloči za prvo možnost oziroma za dostavo na naslov, je, da ta storitev zahteva tudi dodatno plačilo. Njena cena je odvisna od službe, ki tudi izvede dostavo, plača pa se neposredno kurirju, ko stranka prevzema pošiljko.

Samo v primeru nujnega prevajanja dokumentov iz turškega v korejski jezik, je strankam dovoljeno, da najprej pošljejo skenirane vsebine na elektronski naslov. Potem pa morajo na najhitrejši način dostaviti izvirnike na vpogled, saj je to običajni postopek, ki je predpisan z zakonom.

Tolmačenje iz turškega v korejski jezik

Če stranke organizirajo dogodek na katerem bodo prisotni udeleženci, ki jim je materni jezik turški oziroma korejski, jim je potrebno tudi tolmačenje iz turškega v korejski jezik, ki ga izvajajo profesionalni sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford. Moramo poudariti, da naši strokovnjaki uporabljajo, tako simultano oziroma šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje v omenjeni jezični kombinaciji. Samo iz tega razloga je tudi potrebno, da dobimo vse pomembne podatke o organizaciji konkretnega dogodka, da bi lahko storitev tolmačenja v celoti prilagodili. Na osnovi podatkov o trajanju dogodka in številu udeležencev in informacij, ki se nanašajo na prostor, v katerem naj bi potekal pa tudi o podrobnostih o njegovi organizaciji, strokovna ekipa konkretne poslovalnice sprejema odločitev, katera vrsta storitve se uporablja oziroma lahko v celoti zadosti zahtevam tega dogodka. Stranke, ki se jim priporoča ta vrsta storitve, lahko pri nas najamejo tudi opremo za simultano tolmačenje.

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje iz turškega v korejski jezik za vse vrste spletnih vsebin. Tako poleg prevajanja spletnih strani lahko obdelujejo tudi spletne prodajalne in potem tudi programe katerekoli vrste pa tudi spletne kataloge, aplikacije in druge materiale, ki so v domeni spleta. Pri njihovi obdelavi uporabljajo vsa obstoječa pravila SEO (Search Engine Optimisation) in na ta način dosežejo, da se prevedeni materiali bolje pozicionirajo na spletu. Prav zahvaljujoč temu tudi lastniki konkretnih spletnih strani ali spletnih katalogov, prodajaln in podobnih materialov zelo hitro občutijo poboljšanje v poslovanju.

Poleg vsega omenjenega, prevajalci in sodni tolmači strankam omogočajo tudi prevajanje iz turškega v korejski jezik za poljudna besedila različne tematike in dolžine oziroma za vse vrste strokovnih besedil. Tako poleg besedil, ki so povezana s področji psihologije in farmacije ter ekonomije, financ, znanosti in medicine, obdelujejo tudi besedila, ki se tičejo področij informacijskih tehnologij, turizma in komunikologije pa tudi menedžmenta in gradbene industrije, ali pa ekologije in varstva okolja, marketinga, prava in drugih vej, tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

Prevajanje marketinških materialov iz turškega v korejski jezik

Vsem zainteresiranim strankam prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford ponujajo tudi prevajanje reklamnih materialov iz turškega v korejski jezik. Ta storitev se nanaša predvsem na obdelavo reklamnih brošur, plakatov in katalogov pa tudi na prevajanje PR člankov, reklamnih letakov in zloženk. V primeru, ko se to od nas zahteva, strankam omogočamo tudi obdelavo vizitke in to v rokih, ki so posebej ugodni.

Poleg tega naši strokovnjaki lahko obdelujejo tudi učbenike, izvajajo pa tudi prevajanje iz turškega v korejski jezik za romane kot tudi številna druga književna dela, ne glede na to, ali gre za prozna ali poetska. Poleg tega prevajamo tudi časopisne članke kot tudi ilustrirane in otroške oziroma strokovne in vse druge vrste revij.

Korektorji in lektorji, ki so prav tako del naše ekipe, na vašo zahtevo popravljajo vse napake v slabo obdelanih vsebinah, če jih posedujete. Tako so po koncu redakcije prevedenih materialov oziroma vseh korekcij le-ti absolutno kakovostno obdelani.

Prevajanje igranih filmov iz turškega v korejski jezik je pravzaprav samo en del storitve, ki se nanaša na obdelavo video in zvočnih vsebin, saj strankam omogočamo tudi njihovo podnaslavljanje in storitev sinhronizacije prevedenih filmov. Prav tako sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi risane pa tudi animirane oziroma dokumentarne in druge vrste filmov in potem tudi reklamna sporočila in otroške ter informativne oddaje, serije kot tudi zabavne, izobraževalne in druge vrste oddaj oziroma vse druge vrste zvočnih in video vsebin, ki do zdaj niso omenjene.

Prevajanje potnega lista iz turškega v korejski jezik

Prevajanje potnega lista iz turškega v korejski jezik, ki ga na zahtevo strank izvajajo sodni tolmači in prevajalci v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, vključuje tudi overitev izdelanega prevoda z žigom zapriseženega sodnega tolmača, s čimer naše stranke v optimalno kratkem roku dobijo dokumente, ki so v celoti pripravljeni za uporabo, saj so pravno absolutno veljavni.

Poleg potnega lista naši strokovnjaki lahko obdelujejo tudi osebno izkaznico, potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem prebivališču oziroma na vašo zahtevo v navedeni kombinaciji jezikov prevajajo tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu oziroma izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze kot tudi izpiske iz matičnega registra o smrti pa tudi vse vrste dovoljenj (vozniško in prometno, dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje). Lahko prevajamo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kar se nanaša na obdelavo vseh vrst potrdil in soglasij oziroma izjav (potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in druga), pa tudi vse dokumente, ki so povezani, tako s področjem prava in pravosodja kot tudi s področjema znanosti in izobraževanja (pooblastilo za zastopanje, pogodbe, pravni red Evropske Unije, sklep o razvezi zakonske zveze, licence, odločitve sodišč, pritožbe in tožbe, certifikati, sodne odločbe in sodbe, diplome in dodatki k diplomi, znanstveni patenti, predmetniki in programi fakultet, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, rezultati znanstvenih raziskav, prepisi ocen, znanstvena dela, diplomske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, seminarske naloge, potrdila o rednem šolanju in drugi dokumenti s teh področij).

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank izvajajo tudi prevajanje iz turškega v korejski jezik za poslovno dokumentacijo, tako da poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe, statuta in ustanovitvenega akta podjetja, prevajajo tudi fakture in poslovne odločitve pa tudi revizijska in letna ter finančna poslovna poročila.

Prav tako vam ponujamo tudi obdelavo gradbene dokumentacije oziroma dokumentov, ki sestavljajo tehnično, medicinsko in razpisno dokumentacijo, tako da prevajalci in sodni tolmači med drugim obdelujejo gradbene projekte, specifikacije farmacevtskih izdelkov, deklaracije izdelkov in navodila za uporabo oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih, laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi zdravniške izvide, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in vse druge dokumente, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili in ki sestavljajo vse te vrste dokumentacij.

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz turškega v korejski jezik za določen dokument, morajo v celoti spoštovati pravilo, ki se nanaša na dostavo izvirnikov na vpogled oziroma izvajajo preverjanje, ki vključuje overitev z Apostille žigom za dokumente, za katere zahtevajo prevajanje v tej kombinaciji jezikov.

Cena prevajanja iz turškega v korejski jezik

  • Iz turškega v korejski je po dogovoru
  • Iz korejskega v turški je po dogovoru

Cena prevajanja iz turškega v korejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz turškega v korejski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru
  • Iz korejskega v turški z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz turškega v korejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!