Prevajanje iz turškega v kitajski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz turškega v kitajski jezik

Za spletno prevajanje iz turškega v kitajski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Še ena od storitev, ki jo zainteresiranim strankam lahko ponudijo prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, je tudi neposredno prevajanje iz turškega v kitajski jezik.

Zelo je pomembno poudariti, da naši strokovnjaki izvajajo tudi tolmačenje v tej jezični kombinaciji, tako da v skladu z zahtevami določenega dogodka uporabljajo, ne samo simultano tolmačenje iz turškega v kitajski jezik, ki se tudi najpogosteje zahteva, ampak lahko uporabljajo tudi posebno storitev, ki je poznana kot šepetano tolmačenje, toda prav tako izvajajo tudi konsekutivno tolmačenje v omenjeni kombinaciji jezikov. Stranke, ki jim je potrebna ta storitev za vse vrste dogodka, nam morajo posredovati vse pomembne informacije o njegovi organizaciji in potem tudi podatke o tem, kako dolgo naj bi trajal kot tudi, koliko udeležencev se pričakuje. Ko dobimo vse te informacije, pripravimo ponudbo, v katero, ko je to potrebno, lahko uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, da bi vsem tistim strankam, za katere dogodek je priporočljiva ta vrsta storitve, omogočili uporabo vrhunske opreme pod najugodnejšimi pogoji.

Naši strokovnjaki lahko na vašo zahtevo izvajajo tudi prevajanje iz turškega v kitajski jezik, tako za dela književnosti kot tudi za vse vrste učbenikov ter za strokovna in poljudna besedila pa tudi za revije. Prav tako prevajajo tudi časopisne članke in potem tudi vse vsebine, ki so povezani s področjem marketinga pa tudi spletne strani, spletne kataloge, programsko opremo, spletne prodajalne in vse druge materiale, ki so na katerikoli način povezani s spletom.


Prevajanje iz kitajskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v kitajski jezik

Strankam, ki so prevajanje iz turškega v kitajski jezik morda prepustile nekomu in dobile prevod, ki ni odgovoril na zahteve oziroma jim ni ponujen kakovosten in profesionalen prevod, lektorji in korektorji v naši ekipi omogočajo storitev redakcije tako obdelanih vsebin, da bi jih maksimalno prilagodili duhu kitajskega jezika.

Izvajamo tudi neposredno prevajanje iz turškega v kitajski jezik, tako za video kot tudi za zvočne materiale, kot so na primer serije in filmi oziroma različne vrste oddaj pa tudi reklamna sporočila in drugi materiali te vrste. V okviru te storitve jim omogočamo tudi njihovo sinhronizacijo oziroma lahko ponudimo storitev podnaslavljanja tako obdelanih vsebin. Na ta način naše stranke na enem mestu in to precej hitro, lahko dobijo materiale, ki jih lahko prikazujejo, kjerkoli želijo (kinematografi, splet, televizija in drugo).

Poleg vsega omenjenega se lahko pohvalimo tudi z dejstvom, da strankam omogočamo tudi neposredno prevajanje iz turškega v kitajski jezik, tako za osebne dokumente kot tudi za poslovno pa tudi medicinsko dokumentacijo oziroma za dokumente, ki sestavljajo razpisno, gradbeno in tehnično dokumentacijo. Obdelujemo pa seveda tudi pravne akte vseh vrst pa tudi diplome in dodatke k diplomi, znanstvena dela in druge dokumente, ki so povezani bodisi s področjem znanosti bodisi s področjem izobraževanja. Strankam omogočamo tudi maksimalni prihranek časa in denarja, saj poleg njihovega prevajanja iz turškega v kitajski jezik takoj dobijo tudi storitev overitve prevoda, za katero so zadolžene pooblaščene osebe v naši ekipi (sodni tolmači). S tem stranke zelo hitro dobijo, ne samo dokumente, ki so prevedeni v tej kombinaciji jezikov, ampak tudi dokumente, ki se lahko takoj uporabljajo, ker jim overitev s strani sodnega tolmača daje pravno veljavnost. Da bi izpolnili določbe zakona v zvezi z overitvijo prevedenih dokumentov, stranke morajo pri pošiljanju vsebin na obdelavo dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled oziroma jih pošljejo priporočeno preko “Pošte Slovenije”, ali pa jih osebno prinesejo v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford oziroma jih pošljejo preko kurirske službe. Po drugi strani pa nam druge vsebine, za katere se ne izvaja overitev, lahko pošljete na elektronski naslov, če želite, saj se zanje ne zahteva dostava izvirnikov na vpogled.

Način prevzemanja obdelanih materialov se razlikuje, saj dokumente stranke prevzemajo osebno ali jim jih pošljemo na določen naslov, kar pa predstavlja storitev, ki se zaračunava neodvisno od prevajanja in overitve. Njena cena je odvisna od kurirske službe, ki tudi dostavlja prevedene in overjene dokumente na naslov stranke, ki to storitev plača neposredno kurirju. Vse tiste vsebine, ki ne zahtevajo overitve, stranke lahko dobijo z dostavo na elektronski naslov, če to želijo.

Poleg vseh navedenih obveznosti od strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz turškega v kitajski jezik, tudi zahtevamo, da pred posredovanjem vsebin ali njihove dostave na enega od opisanih načinov, v okviru pristojnih institucij preverijo, ali se za te dokumente zahteva izvajanje “nadoveritve” oziroma, ali se morajo opremiti z Apostille žigom, saj za to vrsto overitve sodni tolmači in prevajalci nimajo pristojnosti. Zato tudi vsaki stranki posebej priporočamo, da najprej vpraša, ali je ta žig obvezen za dokumente, za katere ji je potrebno prevajanje v navedeni kombinaciji jezikov. V primeru, da dobi informacijo, da je to potrebno, mora prav tako izvedeti, v katerem trenutku poteka overitev teh dokumentov s tem žigom, ki je poznan tudi kot haški. Tukaj gre za to, da overitev s haškim žigom na nekatere dokumente poteka neposredno, preden ga prevajalci in sodni tolmači začnejo obdelovati, za nekatere pa šele, ko prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim delom. S pridobitvijo teh informacij vsaka stranka v veliki meri varčuje s svojim časom.

Prevajanje gradbenih projektov iz turškega v kitajski jezik

Stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje gradbenih projektov iz turškega v kitajski jezik, se morajo zavedati, da jih v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje, tako ta kot tudi storitev overitve izdelanega prevoda, ki jo v tem primeru izvaja uradno pooblaščena oseba oziroma sodni tolmač in s čimer dobijo dokumente, ki jih imajo pravico uporabljati v praksi in to brez kakršnekoli bojazni, ker gre za pravno veljavne dokumente. Ker mora sodni tolmač primerjati prevode in izvirne dokumente, preden pristopi postopku overitve prevoda, kar pomeni, da ste nam dolžni pri pošiljanju vsebin, za katere vam je potrebno prevajanje iz turškega v kitajski jezik, dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled.

Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi tehnično oziroma razpisno dokumentacijo in poleg navodila za uporabo in deklaracij izdelkov, obdelujejo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi vse druge dokumente, ki sestavljajo vse navedene vrste dokumentacij. V tej kombinaciji jezikov prav tako obdelujejo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, od različnih vrst potrdil, preko soglasij do izjav, tako da vas pri nas pričakuje tudi prevajanje iz turškega v kitajski jezik, ne samo za potrdila o stanju računa v banki in o stalni zaposlitvi oziroma potrdila o samskem stanu in o višini dohodkov, ampak tudi za soglasje za zastopanje in za potrdilo o nekaznovanosti pa tudi za številne druge dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam.

Prav tako lahko vam ponujamo tudi obdelavo rezultatov znanstvenih raziskav oziroma diplom in dodatkov k diplomi kot tudi diplomskih in seminarskih nalog pa tudi zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, prepisa ocen ter predmetnikov in programov fakultet kot tudi potrdila o rednem šolanju in potrdila o opravljenih izpitih in potem tudi znanstvenih patentov in del ter vseh drugih dokumentov, ki jih do zdaj nismo omenili in so povezani s področjema znanosti in izobraževanja.

Kadar gre za prevajanje dokumentov iz turškega v kitajski jezik, sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi vse osebne dokumente (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, izpiski iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, delovno dovoljenje in drugo), prav tako pa tudi vse pravne akte (pooblastilo za zastopanje, sodne pritožbe, odločitve in sodbe, pravni red Evropske Unije, licence, sodne odločbe in tožbe, certifikati, pogodbe in drugo).

Naši strokovnjaki prav tako obdelujejo tudi medicinsko dokumentacijo in poleg zdravniških izvidov, dokumentacije o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov obdelujejo tudi številne druge dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo. Vsem zainteresiranim strankam omogočamo tudi obdelavo dokumentov, ki se nanašajo na poslovanje, tako podjetnika kot tudi pravne osebe, od pogodb in poslovnih odločitev preko vseh vrst poslovnih poročil, ustanovitvenih aktov in statuta podjetja pa do sklepa o ustanovitvi pravne osebe in drugih.

Prevajanje političnih besedil iz turškega v kitajski jezik

Tako strokovna kot tudi poljudna besedila, katerih tema je povezana s področji politike, prevajalci in sodni tolmači v poslovalnici Akademije Oxford lahko prevajajo v tej jezični kombinaciji, in to pod najugodnejšimi pogoji. Strankam omogočamo tudi prevajanje iz turškega v kitajski jezik za ekonomska besedila pa tudi za tista, katerih je tema povezana s področji financ, bančništva ali prava oziroma tista, ki se tičejo medicine, izobraževanja, znanosti ali farmacije. Naši strokovnjaki prav tako obdelujejo tudi besedila, povezana s področji ekologije in varstva okolja, psihologije, gradbene industrije in filozofije oziroma vsa tista, ki so povezana s področji marketinga in potem tudi turizma, menedžmenta in drugih znanstvenih disciplin. Glede na to, da nam ni treba na vpogled dostaviti tudi izvirnikov, kot pri obdelavi dokumentov, ponujamo tudi možnost, da nam besedilne vsebine, za katere vam je potrebno prevajanje iz turškega v kitajski jezik, pošljete preko elektronske pošte in obdelana besedila katerekoli tematike dobite prav na ta način, potem ko jih naši strokovnjaki prevedejo.

Poleg tega lahko vam v omenjeni kombinaciji jezikov ponujamo tudi obdelavo vseh vrst književnih del, tako beletrije in romanov kot tudi proznih pa tudi del poezije oziroma sodni tolmači in prevajalci na vašo zahtevo lahko prevajajo tudi vse vrste učbenikov. Obdelujejo pa tudi reklamne vsebine, tako reklamne kataloge in brošure oziroma plakate kot tudi zloženke, letake in PR članke pa tudi vizitke, če pa je to potrebno tudi vse druge vsebine, katerih osnovni namen je reklamiranje, tako določenega podjetja kot tudi različnih storitev ali izdelkov. Glede na to, da naši strokovnjaki odlično poznajo pravila marketinga, vam zagotavljamo, da reklamno sporočilo na najprimernejši način prevajajo v skladu z duhom kitajskega jezika in prav tako dosežejo osnovni cilj prevajanja teh vsebin. S tem se misli na dejstvo, da omogočajo vsem potencialnim strankam, ki jim je kitajski materni jezik, da se seznanijo s tistim, kar se reklamira, da bi postali stalni uporabniki storitev ali kupci izdelkov, ki se reklamirajo preko omenjenih vsebin.

Poleg vsega omenjenega, sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi ilustrirane pa tudi strokovne revije oziroma časopisne članke, na zahtevo strank, ki organizirajo katerokoli vrsto dogodka, izvajamo tudi tolmačenje iz turškega v kitajski jezik. Tukaj moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači uporabljajo, tako simultano in šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje v tej kombinaciji in ker se vsaka od teh storitev uporablja za točno določen dogodek, je tudi zelo pomembno, da od strank, ki jih zanima ta storitev, prejmemo informacije o njegovi organizaciji pa tudi o prostoru, v katerem naj bi potekal in o številu udeležencev kot tudi o trajanju samega dogodka. Ko prejmemo vse te informacije, bomo pripravili ponudbo, ki je zagotovo ne boste mogli odbiti in ki bo v celoti zadovoljila vse zahteve tega dogodka. Po potrebi vanjo lahko uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje spletnih strani iz turškega v kitajski jezik

Kar zadeva prevajanje spletnih strani iz turškega v kitajski jezik, morajo vse stranke, ki jim je potrebna ta storitev, tudi vedeti, da sodni tolmači in prevajalci, ne samo poznajo SEO pravila (Search Engine Optimisation), ampak jih tudi na najboljši način implementirajo pri obdelavi spletnih strani, tako da se bodo zelo hitro pojavile v samem vrhu spletnega iskanja, s čimer so tudi njihovi lastniki na dobičku. Želimo poudariti tudi to, da naši strokovnjaki v navedeni jezični kombinaciji obdelujejo tudi vse druge spletne vsebine, kot so na primer spletne prodajalne ali katalogi pa tudi programska oprema oziroma različni programi in aplikacije.

Strankam omogočamo tudi kompletno obdelavo katerekoli vrste video oziroma zvočnih vsebin. S tem mislimo predvsem na prevajanje iz turškega v kitajski jezik za zabavne in oddaje informativnega značaja oziroma za otroške ali izobraževalne oddaje in potem tudi serije, dokumentarne in risane filme ter reklamna sporočila kot tudi za animirane in igrane filme različnih žanrov ter za vse druge video in zvočne vsebine in potem tudi storitev njihove sinhronizacije ali podnaslavljanja.

V naši ekipi niso samo prevajalci in sodni tolmači, ampak tudi profesionalni lektorji oziroma korektorji, ki v vsakem trenutku strankam lahko ponudijo svoje storitve in slabo prevedene vsebine v celoti prilagodijo duhu ciljanega oziroma kitajskega jezika. Ko končajo redakcijo prevedenih materialov, ne dvomimo, da boste več kot zadovoljni s kakovostjo njihove obdelave.

Cena prevajanja iz turškega v kitajski jezik

  • Iz turškega v kitajski je 50 EUR po strani

Cena prevajanja iz turškega v kitajski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz turškega v kitajski z overitvijo sodnega tolmača je 54 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz turškega v kitajski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!