Prevajanje iz turškega v francoski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz turškega v francoski jezik

Za spletno prevajanje iz turškega v francoski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford obstajajo tudi prevajalci in sodni tolmači, ki so med drugim usmerjeni na obdelavo vsebin, tako v turškem kot tudi v francoskem jeziku. Ker so njihova profesionalna stremljenja izjemno visoka, naše stranke lahko dobijo tudi prevajanje iz turškega v francoski jezik in to pod najugodnejšimi pogoji in na ta način maksimalno varčujejo s svojim časom pa tudi z denarnimi sredstvi.

Prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezični kombinaciji obdelujejo dokumente oziroma vse vrste dokumentacij. Toda poleg prevajanja izvajajo tudi storitev, ki strankam omogoča, da ta dokument kot pravno veljaven uporabljajo v praksi oziroma sodni tolmač prevod opremi s svojim žigom, s čimer potrjujejo enakost njegove vsebine izvirnemu dokumentu. Sicer pa je ta postopek jasno določen z zakonom, pa se prav zato od vsake zainteresirane stranke pričakuje, da dostavi tudi izvirne dokumente na vpogled, kar lahko stori na več načinov. Poleg možnosti, ki vključuje osebno dostavo vsebin, za katere je strankam potrebno prevajanje iz turškega v francoski jezik v poslovalnico, obstaja tudi možnost pošiljanja ali preko „Pošte Slovenije“, priporočeno ali pa preko kurirske službe.

Vsem strankam, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov tej jezični kombinaciji, prav tako priporočamo, da se poskušajo pred dostavo vsebin na obdelavo pozanimati, ali je za njihove dokumente potrebna posebna vrsta overitve oziroma haški žig, ki se imenuje tudi Apostille, za njeno izvedbo pa prevajalci in sodni tolmači niso pooblaščeni, ampak se ta vrsta overitve izvaja v okviru pristojnih institucij Republike Slovenije. Ko vprašate, ali je ta žig potreben za vaše dokumente in izveste, da je, morate tudi vprašati, kdaj le-ta poteka, saj overitev z Apostille žig najpogosteje poteka potem, ko prevajalci in sodni tolmači obdelajo ta dokument, obstajajo pa tudi tisti dokumenti, kjer najprej poteka overitev s haškim žigom, pa se potema prevajata, tako vsebina dokumente kot tudi samega žiga in šele na koncu jih zapriseženi sodni tolmač. V trenutku, ko dobite vse te podatke, vam bo povsem jasno, kam morate najprej odnesti dokumente in kako v bistvu poteka njihova obdelava.


Prevajanje iz francoskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v francoski jezik

Poleg prevajanje iz turškega v francoski jezik za dokumente, ki se predajajo pristojnim službam (vse vrste potrdil, izjav in soglasij), naši strokovnjaki lahko obdelujejo tudi dokumente, ki sestavljajo, tako osebno kot tudi gradbeno in poslovno oziroma medicinsko pa tudi razpisno in tehnično dokumentacijo. Med drugim prevajajo tudi izpiske iz matičnega registra, tako o rojstvu kot tudi o smrti ali o sklenjeni zakonski zvezi oziroma potni list in osebno izkaznico in potem tudi vse vrste dovoljenj (vozniško, delovno, prometno, dovoljenje za prebivanje) pa tudi potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu in druge osebne dokumente. Prav tako obdelujejo tudi zdravniške izvide oziroma specifikacije farmacevtskih izdelkov in dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in potem tudi ustanovitvene akte kot tudi statut podjetja in sklep o ustanovitvi pravnih oseb in vse vrste poslovnih poročil, fakture in poslovne odločitve. Seveda lahko obdelujejo tudi gradbene projekte pa tudi navodila za uporabo oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev in deklaracije izdelkov pa tudi veliko drugih dokumentov, ki sestavljajo vse vrste dokumentacij in smo jih predhodno omenili.

Moramo poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci v navedeni jezični kombinaciji obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije pa tudi vse vrste, tako sodnih odločb, odločitve in sodbe kot tudi sodne pritožbe oziroma tožbe pa tudi pooblastilo za zastopanje, zatem pogodbe, licence, certifikate in druge pravne akte. Prav tako na zahtevo strank v tej kombinaciji jezikov prevajamo tudi vse dokumente, ki so na določen način povezani s področjema znanosti in izobraževanja (diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih, predmetniki in programi fakultet, znanstveni patenti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge in drugi dokumenti iz omenjenih področij).

Želimo poudariti tudi to, da stranke lahko same sprejmejo odločitev, ali želijo, da jim prevedene dokumente dostavimo na določen naslov ali pa jih osebno prevzamejo v prostorih poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford. Dostavo na naslov izvaja kurirska služba in ta storitev zahteva dodatno plačilo, popolnoma neodvisno od storitve obdelave dokumentov.

Po drugi strani pa je edini način, da dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz turškega v francoski jezik, pošljejo preko elektronske pošte, ko zahtevajo njihovo nujno obdelavo, saj je to osnovni pogoj, da prevajalci in sodni tolmači izpolnijo njihovo zahtevo, toda tudi tedaj se od njih pričakuje, da v najkrajšem roku dostavijo tudi izvirnike na vpogled.

Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse druge vsebine, strankam pa omogočajo tudi tolmačenje iz turškega v francoski jezik. Glede na to, da so usmerjeni na zagotavljanje storitev, tako konsekutivnega oziroma simultanega kot tudi šepetanega tolmačenja v tej kombinaciji, morajo stranke dostaviti podatke o konkretnem dogodku, saj na osnovi njih tudi pripravimo ponudbo in izberemo ustrezno vrsto tolmačenja. Prav tako jim ponujamo tudi možnost najema opreme za simultano tolmačenje, seveda samo v primer, ko je prav ta storitev najboljša za konkretni dogodek.

Poleg tega naši strokovnjaki obdelujejo tudi spletne strani oziroma spletne prodajalne in kataloge kot tudi programsko opremo (programe in aplikacije) ter številne druge vsebine, ki so povezani s spletnim področjem. Prav tako vam lahko ponudimo tudi prevajanje iz turškega v francoski jezik za književna dela in za vse vrste učbenikov ali besedil (strokovna in poljudna). Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank obdelujejo tudi vse vsebine, ki so na katerikoli način povezane s področjem reklamiranja, kar vključuje prevajanje, tako katalogov in reklamnih letakov oziroma zloženk kot tudi PR člankov, vizitk, brošur, plakatov in drugih marketinških materialov.

Po potrebi lahko prevajamo tudi časopisne članke pa tudi vsebino različnih vrst revij, strankam pa omogočamo tudi kompletno obdelavo različnih vrst zvočnih in video materialov. S tem mislimo predvsem na prevajanje iz turškega v francoski jezik, tako za filme različnih žanrov oziroma oddaje katerekoli vrste kot tudi za reklamna sporočila, serije in druge zvočne in video materiale in potem tudi njihovo sinhronizacijo oziroma zagotavljanje storitve podnaslavljanja tako prevedenih materialov.

Poleg klasične obdelave vsebin v tej jezični kombinaciji lahko strankam, ki posedujejo dokončane prevode za vse vrste vsebin, omogočimo tudi njihovo redakcijo, če gre za nekakovostno prevedene materiale.

Prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz turškega v francoski jezik

Za storitev, ki se nanaša na neposredno prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz turškega v francoski jezik, vse zainteresirane stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje tudi overitev prevoda. Toda zelo je pomembno, da so stranke informirane, da to vrsto overitve izvajajo zapriseženi sodni tolmači, ki so člani naše ekipe, kar pa ni povezano z overitvijo z Apostille oziroma žigom, ki je poznan tudi kot haški za pravni red Evropske Unije, ki ga prav tako prevajajo v tej jezični kombinaciji. Pravzaprav se vsem strankam, ki jim je potrebno prevajanje iz turškega v francoski jezik, ne samo za te, ampak tudi za številne druge dokumente priporoča, da preverijo vse v zvezi z overitvijo z omenjenim haškim žigom za ta dokumente, da bi na ta način maksimalno poenostavili celoten postopek njihove obdelave, saj ta overitev ni v pristojnosti naših strokovnjakov.

Prevajalci in sodni tolmači po potrebi obdelujejo tudi različne vrste certifikatov oziroma pogodb in potem tudi licence kot tudi sklep o razvezi zakonske zveze pa tudi druge sodne odločbe, zatem odločitve in sklepe kot tudi pritožbe in sodne sklepe ter pooblastilo za zastopanje in številne druge pravne akte. Prav tako lahko prevajamo tudi vse osebne dokumente (potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra o rojstvu, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, izpiske iz matičnega registra o smrti in o sklenjeni zakonski zvezi, prometno in vozniško dovoljenje in druga) kot tudi vse dokumente, ki so povezani, tako s področjem izobraževanja kot tudi z znanostjo (potrdila o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdila o opravljenih izpitih, rezultati znanstvenih raziskav, diplome in dodatki k diplomi, predmetniki in programi fakultet, znanstveni patenti in drugo). V tej kombinaciji jezikov, prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi diplomske naloge pa tudi vse druge vsebine, ki so povezane z znanostjo ali izobraževanjem.

Sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji prav tako obdelujejo tudi dokumente, ki se nanašajo na poslovanje določene pravne osebe oziroma izvajajo najprej njihovo prevajanje iz turškega v francoski jezik, potem pa jih sodni tolmač opremi s svojim žigom oziroma overja izdelan prevod. Na zahtevo strank naši strokovnjaki obdelujejo tudi dokumente, ki sestavljajo različne vrste dokumentacij in tako poleg tistih, ki sestavljajo gradbeno, tehnično in medicinsko, prevajajo tudi dokumente, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo. Stranke pri nas poleg obdelave gradbenih projektov oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter deklaracij izdelkov pričakuje tudi prevajanje iz turškega v francoski jezik za zdravniške izvide in specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi za dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma vse druge dokumente, ki sestavljajo vse omenjene vrste dokumentacij.

Od strank, ki zahtevajo prevajanje v tej jezični kombinaciji za katerekoli dokumente, se pričakuje, da dostavijo izvirne vsebine na vpogled, saj je to pogoj za izvedbo storitve overitev z žigom sodnega tolmača in da preverijo vse, kar se nanaša na overitev s haškim žigom za te dokumente.

Prevajanje zvočnih in video materialov iz turškega v francoski jezik

V okviru storitve, ki vključuje prevajanje različnih zvočnih oziroma video vsebin iz turškega v francoski jezik, strankam omogočamo tudi njihovo sinhronizacijo, lahko pa izvedemo tudi podnaslavljanje tako prevedenih materialov, da bi jim omogočili, da na enem mestu dobijo vsebine, ki so kompletno obdelane in se kot takšne lahko se predvajajo na različnih medijih. Prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo, ne samo filme vseh žanrov oziroma vrst, ampak tudi oddaje in serije pa tudi reklamna sporočila ter druge video in zvočne vsebine.

Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi učbenike oziroma dela književnosti, omogočamo pa jim tudi prevajanje iz turškega v francoski jezik za časopisne članke in strokovne, ilustrirane, otroške in vse druge vrste revij.

Specializirani smo tudi za profesionalno obdelavo vseh spletnih vsebin v tej jezični kombinaciji, kar vključuje najprej prevajanje iz turškega v francoski jezik, tako za spletne strani kot tudi za spletne kataloge oziroma spletne prodajalne pa tudi programsko opremo in potem tudi njihovo optimizacijo za spletne iskalnike, ko je to potrebno, saj naši strokovnjaki poznajo tudi SEO pravila (Search Engine Optimisation).

V primeru, da ste obdelavo vsebin v tej jezični kombinaciji že imeli priložnost zaupati nekomu drugemu, ki pa ni zadovoljil določene ravni kakovosti, vam priporočamo, da se za takšne materiale izvede kompletna redakcija, kar prav tako sodi med storitve, ki jih strankam ponujajo naši strokovnjaki oziroma visoko usposobljeni korektorji in lektorji.

Prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz turškega v francoski jezik

Stranke, ki posedujejo strokovna ali poljudna besedila, za katere jim je potrebno prevajanje iz turškega v francoski jezik, to zahtevo lahko posredujejo našim strokovnjakom, saj je poznano, da se znajdejo v kateremkoli področju. Tako poleg obdelave besedil, povezanih s področji izobraževanja, farmacije in medicine ter znanosti ali turizma sodni tolmači in prevajalci lahko v tej kombinaciji prevajajo tudi strokovna kot tudi poljudna besedila, ki so povezana s področji psihologije, menedžmenta, komunikologije in gradbene industrije oziroma informacijskih tehnologij, sociologije in ekonomije pa tudi marketinga, politike, ekologije in varstva okolja ter bančništva, prava in drugih znanstvenih disciplin. Poleg tega so v veliki prednosti stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz turškega v francoski jezik za katerikoli besedila, saj lahko materiale, za katere jim je potrebna obdelava, dostavijo tudi preko elektronske pošte.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo tudi tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, tako da strankam poleg simultanega omogočajo tudi storitev konsekutivnega oziroma šepetanega tolmačenja. Glede na to, da se vse omenjene vrste storitve izvajajo za konkretno vrsto dogodka, je zelo pomembno, da stranke dostavijo vse pomembne podatke o dogodku, za katerega zahtevajo tolmačenje iz turškega v francoski jezik, da bi lahko sestavili najboljšo možno ponudbo oziroma izbrali najboljšo vrsto tolmačenja. Vsem strankam, za katere dogodek je treba izvesti prav to vrsto storitve, omogočamo tudi, da pod ugodnimi pogoji najamejo opremo za simultano tolmačenje.

Sodni tolmači in prevajalci maksimalno profesionalno pristopajo tudi obdelavi marketinških materialov tej kombinaciji jezikov, tako da na vašo zahtevo lahko izvajajo prevajanje iz turškega v francoski jezik, ne samo za reklamne kataloge, zloženke in PR članke oziroma plakate, ampak tudi za reklamne brošure, letake in vizitke in številne druge vsebine, ki so usmerjeni na reklamiranje.

Cena prevajanja iz turškega v francoski jezik

  • Iz turškega v francoski je 26 EUR po strani

Cena prevajanja iz turškega v francoski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz turškega v francoski z overitvijo sodnega tolmača je 30 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz turškega v francoski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!