Prevajanje iz turškega v nemški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz turškega v nemški jezik

Za spletno prevajanje iz turškega v nemški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Strankam, ki jim je potrebno prevajanje iz turškega v nemški jezik, ni več treba izgubljati časa z iskanjem strokovnjakov, ki izvajajo to storitev, saj so vsi prevajalci in sodni tolmači, ki so specializirani za delo s tema dvema jezikoma in so zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford, v celoti usposobljeni, da izvajajo tudi to storitev oziroma izvajajo neposredno prevajanje iz turškega v nemški jezik. To pa vključuje obdelavo, tako dokumentov kot tudi vseh drugih vsebin v pisni obliki, medtem ko na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači v naši poslovalnici izvajajo tudi profesionalno obdelavo besedilnih materialov, ne glede na njihov namen, vsebino in kompleksnost oziroma dolžino pa tudi književnih del in učbenikov.

Ko je to potrebno, naši strokovnjaki v tej jezični kombinaciji prevajajo tudi časopisne članke oziroma vse materiale, povezane s segmentom marketinga (katalogi, zloženke, vizitke, brošure, plakati, PR članki in drugo) pa tudi vsebino, tako strokovnih kot tudi poljudnih in številnih drugih vrst revij. Na vašo zahtevo iz turškega v nemški jezik lahko prevajajo tudi spletne strani, spletne prodajalne in aplikacije pa tudi spletne kataloge in potem tudi različne vrste programov in vse druge vsebine, ki so povezane s spletnimi področji. Tukaj smo dolžni poudariti, da prevajalci in sodni tolmači, ne samo, da poznajo SEO pravila (Search Engine Optimisation), ampak jih tudi spretno uporabljajo pri svojem delu, tako poleg prevajanja omenjenih materialov dobite tudi vsebine, ki so kakovostno optimizirane za spletne iskalnike.

Poleg vsega omenjenega, so naši strokovnjaki specializirani tudi za kompletno obdelavo, tako video materialov različnih vrst kot tudi zvočnih, kar pa pomeni, da vas pri nas pričakuje najprej prevajanje iz turškega v nemški jezik in potem tudi sinhronizacijo ali podnaslavljanje, tako za serije in reklamna sporočila oziroma filme kot tudi za zabavne, otroške in izobraževalne pa tudi informativne in za vse druge vrste oddaj. Naše stranke na ta način dobijo vsebine, ki jih lahko zelo hitro po koncu obdelave plasirajo na različnih medijih oziroma kjerkoli imajo potrebo za tem.


Prevajanje iz nemškega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v nemški jezik

Tolmačenje iz turškega v nemški jezik je prav tako storitev, ki jo ponujajo prevajalci in sodni tolmači, ko to zahtevajo stranke in v skladu z izbiro vrste storitve, ki bo uporabljena, strankam omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Želimo poudariti tudi to, da naši strokovnjaki poleg simultanega izvajajo tudi konsekutivno tolmačenje v tej jezični kombinaciji kot tudi šepetano tolmačenje, s čimer praktično rečeno, odgovarjajo na katerokoli vrsto dogodka, saj se vsaka od omenjenih storitev uporablja za točno določen dogodek.

Lekturo in korekturo vsebin, ki so slabo prevedeni v tej jezični kombinaciji, v naši ekipi izvajajo profesionalni lektorji in korektorji.

Da bi strankam omogočili, da dobijo kakovostno obdelane dokumente, moramo poudariti tudi to, da stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz turškega v nemški jezik za katerikoli dokument, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje tudi ta pa tudi storitev overitve prevoda, za katero so zadolženi zapriseženi sodni tolmači, ki ga sestavljajo del naše ekipe. Ta proces pomeni, da sodni tolmači pred izvedbo te overitve primerjajo prevod in izvirnik, pa je zato treba dostaviti tudi te dokumente na vpogled, da bi overitev lahko potekala brez kakršnihkoli težav, ko je sodni tolmač prepričan, da ne obstajajo razlike med vsebinama izvirnega in prevedenega dokumenta, le-ta opremi prevod s svojim žigom oziroma z njim potrdi, da je v celoti enak izvirniku, kar pomeni, da se lahko uporablja, kadarkoli je to potrebno.

Poleg obdelave vseh dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam, kar se nanaša na prevajanje iz turškega v nemški jezik, tako za različne vrste potrdil in soglasij kot tudi za vse vrste izjav (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov in druga), sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji obdelujejo tudi vse osebne oziroma poslovne dokumente (potrdilo o državljanstvu, potni list, osebna izkaznica, sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture, vozniško dovoljenje, ustanovitveni akt podjetja, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, statut podjetja, dovoljenje za prebivanje, poslovna poročila in druge podobne dokumente).

Želimo poudariti tudi to, da obstajajo dokumenti, za katere ni dovolj opraviti samo prevajanja in zatem ga overiti z žigom sodnega tolmača, ampak jih je treba opremiti s posebno vrsto žiga, ki ga nosi naziv Apostille ali haški in za to vrsto overitve prevajalci in sodni tolmači v nobenem primeru niso pristojni. Samo iz tega razloga ne morejo ugoditi strankam, če se se za njihove dokumente zahteva ta vrsta overitve, toda lahko jim pomagajo v tem smislu, da jih napotijo na državne institucije, ki posedujejo vse informacije. Zato se vsaki stranki tudi svetuje, da preden dostavi določene dokumente na prevajanje, vsekakor preveri na okrožnem sodišču v mestu, v katerem stanuje, ali se ta vrsta overitve zahteva tudi za dokumente, za katere ji je potrebno prevajanje iz turškega v nemški jezik. V primeru informacije, da je treba izvesti tudi to overitev, stranka mora vprašati, kaj to pomeni oziroma ali overitev s haškim žigom poteka potem, ko naši strokovnjaki končajo z obdelavo tega dokumente ali pa najprej poteka overitev s tem žigom, pa se šele potem prinesejo k nam na obdelavo, saj je od teh informacij veliko tega odvisno.

Poleg že omenjenih dokumentov prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse pravne akte (pogodbe, pravni red Evropske Unije, certifikati, odločitve sodišč, pritožbe in sodbe, pooblastilo za zastopanje, sodne odločbe in sklepe, licence in druga) pa tudi dokumente, ki se nanašajo, tako na področje znanosti kot tudi na področje izobraževanja (zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, znanstvena dela, predmetniki in programi fakultet, prepisi ocen, diplomske naloge, potrdila o rednem šolanju, seminarske naloge, znanstveni patenti, diplome in dodatki k diplomi, rezultati znanstvenih raziskav in druga).

Poudarjamo tudi to, da pri nas lahko dobite prevajanje iz turškega v nemški jezik tudi za dokumente, ki so povezani, tako z medicinsko ali gradbeno oziroma tehnično ali razpisno dokumentacijo. To med drugim vključuje obdelavo, ne samo zdravniških izvidov, ampak tudi specifikacij farmacevtskih izdelkov ter navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi obdelavo dokumentacije o medicinskih sredstvih. Naši prevajalci in sodni tolmači poleg tega lahko v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev in potem tudi deklaracije izdelkov in navodila za uporabo ter številne druge dokumente, ki sestavljajo vse omenjene vrste dokumentacij.

Moramo poudariti tudi to, da samo dejstvo, da ste nam dolžni na vpogled dostaviti izvirne dokumente, pomeni, da se dostava vsebin na prevajanje razlikuje glede na to, ali gre za dokumente ali pa za druge materiale, za katere ni treba izvesti overitev, saj njih lahko pošljete preko elektronske pošte, saj se ne zahteva dostava izvirnikov na vpogled. Če vam tako najbolj ustreza, vam lahko prevedene vsebine dostavimo na enak način.

Kar zadeva dostavo dokumentov na obdelavo, le ta lahko poteka ali preko kurirske službe oziroma s priporočeno poštno pošiljko, prav tako pa imate možnost, da jih osebno prinesete v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford. Da bi jih lahko poslali na elektronski naslov, vam mora njihovo prevajanje iz turškega v nemški jezik biti potrebno v kratkem roku, toda vsekakor ste tudi tedaj dolžni dostaviti izvirnike na vpogled, pri čemer se v vsakem primeru priporoča, da izberete najhitrejšega od vseh načinov, ki smo jih predhodno omenili.

Potem ko prevajalci in sodni tolmači obdelajo dokumente, ki jih dostavite oziroma jih najprej prevedejo in potem tudi overijo z žigom sodnega tolmača, imate dve možnosti za prevzemanje oziroma jih prevzamete osebno v prostorih naše poslovalnice, ali pa vam jih dostavimo na določen naslov. Glede na to, da je dostavo prevedenih vsebin na naslov zaupana kurirski službi, s katero imamo dolgoročno sodelovanje, pa se ta storitev zaračunava neposredno od vsake stranke in po ceniku, ki je v tem trenutku veljaven v konkretni kurirski službi. Vsaka stranka pa mora ta storitev plačati neposredno kurirju, ko prevzame svojo pošiljko.

Prevajanje certifikatov in licenc iz turškega v nemški jezik

Da bi bilo prevajanje certifikatov in licenc katerekoli vrste iz turškega v nemški jezik izvedeno profesionalno, morajo prevedeni dokumenti biti tudi overjeni z žigom pooblaščenih oseb oziroma sodnega tolmača. Iz tega razloga lahko zainteresiranim strankam ponudimo tudi kompletno obdelavo, ne samo teh, ampak tudi številnih drugih dokumentov, saj so stalni člani ekipe Akademije Oxford tudi prevajalci in sodni tolmači, pa na ta način strankam omogočamo, da po maksimalno ugodnih cenah in v optimalnih rokih dobijo prevedene certifikate in licence v tej kombinaciji jezikov, ki jih lahko praktično takoj po končani obdelavi s strani naših strokovnjakov začnejo uporabljati, saj jih zakon prepoznava kot absolutno veljavne.

Vse naše stranke, ki jim je potrebna ta storitev, so dolžne samo spoštovati pravilo v zvezi z dostavo izvirnih materialov na vpogled, vsekakor pa jim tudi priporočamo, da se na okrožnem sodišču v mestu stanovanja pozanimajo, ali se za njihove dokumente mora izvesti še ena vrsta overitve, ki je ne morejo opraviti naši strokovnjaki in to samo zato, ker zanjo niso pristojni. S tem mislimo na overitev konkretnih dokumentov z Apostille žigom, za katero poudarjamo, da ni obvezna za vse dokumente, ampak se točno ve, za katere je in kdaj poteka (pred ali po obdelavi tega dokumenta s strani naših strokovnjakov). S predhodnimi poizvedbami se boste maksimalno izognili izgubljanju svojega časa in nepotrebnemu trudi, prav tako pa si boste olajšali celoten postopek obdelave določenega dokumenta.

Prevajalci in sodni tolmači vam v tej jezični kombinaciji prav tako lahko ponudijo tudi obdelavo pravnega reda Evropske Unije pa tudi različnih vrst pogodb oziroma lahko prevajajo tudi pooblastilo za zastopanje kot tudi sklep o razvezi zakonske zveze in druge vrste, ne samo sodnih odločb, ampak tudi odločitve pa tudi sodne pritožbe, sklepe in tožbe ter številne druge pravne akte.

Obdelujemo tudi vse osebne dokumente, od različnih vrst dovoljenj (dovoljenje za prebivanje, vozniško, prometno, delovno dovoljenje), preko potnega lista, osebne izkaznice in izpiskov iz matičnega registra o rojstvu oziroma potrdila o državljanstvu pa do izpiskov iz matičnega registra o smrti in o sklenitvi zakonske zveze, potrdila o stalnem prebivališču in drugih dokumentov te vrste. Strankam ponujamo tudi neposredno prevajanje iz turškega v nemški jezik za diplome in dodatke k diplomi, rezultate znanstvenih raziskav in potrdila o rednem šolanju, prevajalci in sodni tolmači pa obdelujejo tudi potrdilo o opravljenih izpitih, zatem diplomske in seminarske naloge kot tudi predmetnike in programe fakultet oziroma znanstvene patente in potem tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol ter vse druge nenavedene dokumente, ki se nanašajo, tako na področje izobraževanja pa tudi tiste, ki so povezani z znanostjo.

Strankam lahko v tej jezični kombinaciji omogočimo tudi kompletno obdelavo poslovne dokumentacije (ustanovitveni akti podjetja, fakture, statut podjetja, poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve in drugoa) pa tudi vseh tistih dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam (vse vrste soglasij, izjav ali potrdil). Tako naši strokovnjaki poleg soglasja za zastopanje oziroma potrdila o samskem stanu in o višini dohodkov obdelujejo tudi potrdilo o nekaznovanosti in potem tudi potrdilo o stanju računa v banki kot tudi potrdilo o stalni zaposlitvi ter druge dokumente te vrste.

Lahko pa vam ponudimo tudi obdelavo gradbenih projektov kot tudi prevajanje iz turškega v nemški jezik za zdravniške izvide pa tudi za laboratorijske analize tehničnih vzorcev in dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter za navodila za uporabo oziroma za specifikacije farmacevtskih izdelkov ter vse druge dokumente, ki sestavljajo najprej medicinsko in potem tudi gradbeno in tehnično oziroma razpisno dokumentacijo.

Prevajanje revij iz turškega v nemški jezik

Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje revij vseh vrst iz turškega v nemški jezik. Seveda poleg ilustriranih in otroških prevajajo tudi strokovne revije kot tudi časopisne članke in besedilne materiale. Enako kakovostno prevajajo, tako strokovna kot tudi besedila, ki veljajo za poljudna, stranke pa ne mora skrbeti njihova tema, saj prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov zares lahko obdelujejo besedila katerekoli tematike. Poleg tistih, ki se nanašajo na določene, da tako rečemo običajne teme, kot so izobraževanje, ekonomija, turizem ali politika, obdelujejo tudi besedilne vsebine, povezane s financami, bančništvom, gradbeno industrijo ter ekologijo in varstvom okolja oziroma tiste, ki se tičejo področij psihologije, medicine, filozofije ali farmacije pa tudi tiste, ki so povezani s področji informacijskih tehnologij, zatem menedžmenta in še veliko drugih vej družbenih in naravoslovnih ved.

Na zahtevo strank izvajajo tudi tolmačenje iz turškega v nemški jezik za absolutno vse vrste vrsto dogodkov, saj sodni tolmači in prevajalci lahko uporabljajo, tako simultano kot tudi šepetano pa tudi konsekutivno tolmačenje v navedeni kombinaciji jezikov. Imejte na umu, da je vsaka od omenjenih storitev povezana s točno določeno vrsto dogodka in uporabna samo v tem primeru, pa je zato zelo pomembno, da pred izdelavo ponudbe od strank dobimo vse informacije o dogodku, za katerega zahtevajo to vrsto storitve, da bi lahko izbrali najboljšo oziroma tisto storitev, ki bo maksimalno odgovorila na vse zahteve tega dogodka pa tudi njih kot organizatorja. Pri tem se od strank pričakuje, da posredujejo, tako informacije o številu udeležencev kot tudi v prostoru, v katerem naj bi konkretni dogodek potekal oziroma o njegovem trajanju, prav tako pa moramo dobiti tudi podatke v zvezi z njegovo organizacijo. Vsem strankam, za katere dogodek je najprimernejša uporaba simultanega tolmačenja iz turškega v nemški jezik, da bi se na njegove zahteve odgovorilo maksimalno kakovostno, pod odličnimi pogoji omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Sodni tolmači in prevajalci lahko v tej kombinaciji izvedejo tudi prevajanje za vse vrste spletnih vsebin, ne samo za spletne strani, ampak tudi za programsko opremo pa tudi za spletne programe, aplikacije in druge podobne materiale. Tukaj moramo poudariti, da naši strokovnjaki poznajo vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation), tako da jih maksimalno profesionalno implementirajo pri obdelavi omenjenih materialov, da bi poboljšali njihov položaj na globalnem omrežju.

Prevajanje književnih del iz turškega v nemški jezik

Če je strankam potrebno prevajanje književnih del iz turškega v nemški jezik, se ne smejo obotavljati, ampak se morajo enostavno obrniti na poslovalnico Akademije Oxford in z zaposlenimi precizirati vse podrobnosti, saj prevajalci in sodni tolmači v naši ekipi lahko obdelujejo, ne samo romane, ampak tudi dela poezije oziroma proze kot tudi beletrijo ter vsa druga književna dela.

Če je to potrebno našim strankam, seveda prevajamo tudi učbenike, prav tako pa jim lahko omogočimo tudi obdelavo vseh vsebin, povezanih s področjem marketinga. Čeprav se najpogosteje zahteva prevajanje iz turškega v nemški jezik za različne vrste brošur oziroma katalogov, naši strokovnjaki prav tako obdelujejo tudi vizitke in potem tudi PR članke ter reklamne letake in plakate kot tudi zloženke ter vse druge vsebine, povezane s področjem reklamiranja. Glede na to, da poznajo pravila dobrega marketinga, jih bodo brez dvoma maksimalno uporabili pri obdelavi teh vsebin, tako da tudi reklamno sporočilo v celoti prilagodijo vsem pravilom nemškega jezika. Prav zato tudi pravimo, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo profesionalno prevajanje iz turškega v nemški jezik za te vsebine in s tem izpolnjujejo osnovni cilj njihove obdelave oziroma omogočajo vsem potencialnim strankam, ki jim je nemški jezik materni, da se s predmetom reklamiranja seznanijo na najboljši možni način in zelo hitro začne uporabljati konkretni izdelek ali storitev.

Vse tiste stranke, ki so na nekem drugem mestu že dobile prevode v tej jezični kombinaciji, ki pa niso posebej kakovostni, v okviru naše poslovalnice lahko dobijo storitev profesionalne redakcije, ki jo izvajajo lektorji in korektorji.

Prav tako imajo tudi možnost, da dobijo kompletno obdelavo filmskih stvaritev vseh žanrov oziroma prevajanje iz turškega v nemški jezik, tako za animirane, igrane in risane kot tudi za dokumentarne in vse druge vrste filmov, stranke pa potem lahko pri nas dobijo tudi njihovo podnaslavljanje, v skladu z njihovimi željami pa jim lahko omogočimo tudi sinhronizacijo tako obdelanih filmskih stvaritev. Prevajalci in sodni tolmači poleg filmov prevajajo tudi vse druge video in zvočne vsebine, kot so na primer reklamna sporočila, serije ali oddaje različnega značaja (informativne, otroške, zabavne, izobraževalne in druge).

Cena prevajanja iz turškega v nemški jezik

  • Iz turškega v nemški je 24 EUR po strani

Cena prevajanja iz turškega v nemški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz turškega v nemški z overitvijo sodnega tolmača je 30 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz turškega v nemški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!