Prevajanje iz turškega v srbski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz turškega v srbski jezik

Za spletno prevajanje iz turškega v srbski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V primeru, ko vam je potrebno neposredno prevajanje iz turškega v srbski jezik, nimate več nikakršnega razloga za zaskrbljenost, saj sodni tolmači in prevajalci, zaposleni v Akademiji Oxford, to storitev izvajajo pod izjemno ugodnimi pogoji.

Poleg tega, da prevajajo vse vsebine v pisni obliki, ko je to potrebno strankam, v navedeni jezični kombinaciji izvajajo tudi tolmačenje, poleg vsega pa zainteresiranim strankam omogočamo, da pod ugodnimi pogoji najamemo opremo za simultano tolmačenje, ko jim je to potrebno. Zelo je pomembno, da stranke, ki jim je potrebno tolmačenje iz turškega v srbski jezik vedo, da prevajalci in sodni tolmači, ki so v naši ekipi, izvajajo, ne samo simultano, ampak tudi šepetano pa tudi konsekutivno tolmačenje. Ker se vsaka od navedenih storitev uporablja za točno določeno vrsto dogodka, je pomembno, da dobimo vse pomembne informacije o dogodku, za katerega se zahteva ta storitev. Prav na osnovi podatkov o prostoru, v katerem naj bi dogodek potekal oziroma o njegovem trajanju in številu udeležencev, naši strokovnjaki sprejmejo odločitev, katera vrsta te storitve bo uporabljena in v skladu tem tudi pripravijo ustrezno ponudbo.

Izvajamo tudi kompletno obdelavo vseh vrst video pa tudi zvočnih vsebin (serije, reklamna sporočila, filmi, oddaje in drugo), kar vključuje najprej njihovo prevajanje iz turškega v srbski jezik in potem tudi storitev sinhronizacije ali podnaslavljanja. Vse zainteresirane stranke pri nas pričakuje tudi obdelava književnih del kot tudi časopisnih člankov, besedil (strokovnih in poljudnih) oziroma učbenikov, revij in drugih podobnih materialov.


Prevajanje iz srbskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v srbski jezik

Tedaj, ko je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi vsebine, ki so povezane, tako s področjem marketinga (reklamni plakati, zloženke, katalogi, PR članki, vizitke, brošure in drugo) kot tudi s spletnimi področji (programska oprema, spletne prodajalne, spletne strani, spletni katalogi in drugo).

Zainteresiranim strankam omogočamo tudi neposredno prevajanje iz turškega v srbski jezik za absolutno katerokoli vrsto dokumentov, tako da prevajalci in sodni tolmači med drugim obdelujejo, ne samo osebno, gradbeno, poslovno in medicinsko oziroma tehnično kot tudi razpisno dokumentacijo, ampak tudi pravne akte. Vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam (vse vrste potrdil oziroma soglasij in izjav) kot tudi dokumente, povezane s področjema znanosti ali izobraževanja pa tudi pravne akte prav tako lahko prevajajo v omenjeni kombinaciji jezikov in potem sodni tolmači primerjajo izvirnike in prevode ter šele, ko se prepričajo, da med njim ne obstaja nobena razlika, izvajajo tudi overitev s svojim uradnim žigom, s čimer potrjujejo, da je prevod enak izvirnemu dokumentu. Samo tedaj, ko opazijo, da obstajajo razlike med temi dokumenti, predlagajo, da se izvede lektura oziroma storitev korekture, ki jo prav tako zagotavljajo strokovnjaki ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford (lektorji in korektorji).

Izjemno pomembno je poudariti, da morajo stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz turškega v srbski jezik, na vpogled dostaviti tudi izvirnike, da bi se lahko izvedla storitev overitve z žigom sodnega tolmača. Samo zato se način pošiljanja dokumentov na obdelavo razlikuje glede na materiale, ki ne zahtevajo overitve sodnega tolmača, tako da dokumente na prevajanje lahko dostavite s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe, lahko pa jih tudi osebno prinesete, medtem ko vse druge vsebine, ki ne zahtevajo te storitev, lahko pošljete in prejmete obdelane preko elektronske pošte. Dokumente po koncu prevajanja in overitve sodnega tolmača dobite na naslov, ali pa jih prevzemate osebno, storitev dostave na naslov vključuje tudi dodatno plačilo, ker ni vračunana v ceno obdelave dokumentov.

Pošiljanje dokumentov preko elektronske pošte je možno samo tedaj, ko je strankam njihovo prevajanje iz turškega v srbski jezik potrebno zelo hitro, pri čemer je prav tako izjemno pomembno dostaviti izvirnike na vpogled, pri čemer se v tem primeru zahteva, da stranka izbere prav tistega od vseh omenjenih načinov, ki je najhitrejši.

Vse stranke, ki zahtevajo prevajanje dokumentov, se morajo, preden jih dostavijo našim strokovnjakom na obdelavo, pozanimati tudi o dodatni vrsti overitve, za katero niso zadolženi prevajalci in sodni tolmači v Akademiji Oxford. Tukaj gre za overitev s tako imenovanim haškim ali Apostille žigom, s katerim se morajo opremiti izključno dokumenti, ki jih določa zakon, in to na točno določen način oziroma ali pred ali po njegovi obdelavi s strani naših strokovnjakov. Tako da se od vsake stranke posebej pričakuje, da pravočasno pridobi te informacije, saj prevajalci in sodni tolmači v tem primeru nimajo pristojnosti za overitev.

Prevajanje reklamnih materialov iz turškega v srbski jezik

Glede na to, da so prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford seznanjeni s pravili dobrega marketinga, to pomeni, da pri prevajanju reklamnih materialov iz turškega v srbski jezik uporabljajo vsa ta pravila in na ta način dosežejo osnovni cilj obdelave, tako reklamnih katalogov, plakatov in zloženk kot tudi PR člankov, reklamnih brošur, letakov in drugih marketinških materialov. Razumljivo je, da v primeru potrebe v tej jezični kombinaciji prevajajo tudi vizitke pa tudi številne druge vsebine, ki so namenjene reklamiranju.

Prav tako prevajamo tudi poljudna kot tudi strokovna besedila, njihova tema pa se lahko nanaša na absolutno katerokoli vejo družbenih ali naravoslovnih ved. Ker se stranke na nas pogosto obračajo zaradi prevajanja iz turškega v srbski jezik za besedila različne tematike, ob tej priložnosti omenjamo samo nekatera od najpogostejših področij: gradbena industrija, politika, ekonomija, farmacija, pravico, izobraževanje, sociologija, informacijske tehnologije, marketing, turizem, komunikologija, medicina, bančništvo, politika, ekologija in varstvo okolja ter druga.

Glede na to, da so prevajalci in sodni tolmači absolutno seznanjeni tudi s SEO pravili (Search Engine Optimisation), ki se nanašajo na optimizacijo prevedenih spletnih materialov za spletno iskanje, tako da pri prevajanju iz turškega v srbski jezik za spletne strani ali spletne prodajalne in kataloge uporabljajo ta pravila in tako omogočijo, da se le-te v relativno kratkem roku pojavijo na precej boljšem položaju v okviru globalnega iskanja. Seveda vam v primeru potrebe lahko ponudijo tudi obdelavo programske opreme oziroma v navedeni jezični kombinaciji prevajajo absolutno vse vrste programov ali aplikacij, ki so vam potrebne.

Vsem zainteresiranim strankam sodni tolmači in prevajalci omogočajo tudi prevajanje iz turškega v srbski jezik za filmske stvaritve vseh žanrov in vrst oziroma za reklamna sporočila in oddaje kot tudi za serije in vse druge zvočne in video materiale. Glede na to, da so v naši ekipi tudi strokovnjaki, katerih specialnost je podnaslavljanje prevedenih materialov kot tudi njihova sinhronizacija, pri nas tudi to storitev lahko dobite po najugodnejših cenah, tako da imate praktično zelo hitro po koncu obdelave konkretnih materialov možnost, da jih prikazujete v kinematografih ali na kateremkoli mediju.

Prevajanje romana iz turškega v srbski jezik

Da bi strankam, ki jim je potrebno prevajanje romanov iz turškega v srbski jezik, maksimalno olajšali njihovo pridobivanje, jim ponujamo možnost, da nam vsebine, za katere jim je potrebno prevajanje, dostavijo preko elektronske pošte, prav tako imajo tudi možnost, da na enak način dobijo prevedene romane, potem ko prevajalci in sodni tolmači končajo njihovo obdelavo.

Sicer pa prevajamo tudi vsa ostala književna dela, tako beletrijo kot tudi poezijo in prozo pa tudi številne druge, na zahtevo strank pa prevajamo tudi učbenike kot tudi vse vrste revij, zatem časopisne članke in številne druge vsebine, za katere stranke zahtevajo prevajanje v tej kombinaciji jezikov.

V primeru, da organizirate določen dogodek, kjer bodo prisotni izvorni govorci teh dveh jezikov, sodni tolmači in prevajalci izvajajo tolmačenje iz turškega v srbski jezik. Toda dolžni smo poudariti, da naši strokovnjaki uporabljajo vse tri vrste te storitve, tako simultano kot tudi konsekutivno in šepetano tolmačenje. Imejte na umu, da se vsaka od teh storitev uporablja za točno določeno vrsto dogodka in da bi bili prepričani, da je naša ponudba odlična, moramo vedeti, kako je zamišljena organizacija konkretnega dogodka oziroma kako dolgo naj bi trajal in potem tudi kje bo potekal kot tudi koliko udeležencev se pričakuje. Potem ko od strank dobimo vse te podatke, pripravimo ponudbo v katero, če to ustreza vrsti tolmačenja, uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Vsem strankam, ki posedujejo dokončane prevode v omenjeni jezični kombinaciji, ko je to potrebno, ponujamo storitve, ki jih ponujajo profesionalni korektorji in lektorji, prav tako stalni člani ekipe Akademije Oxford. Torej, če ste prevajanje iz turškega v srbski jezik prepustili nekomu drugemu, ki pa ob tej priložnosti ni izpolnil vaših pričakovanj in vam je predal nekakovostno obdelane materiale, in to absolutno katerekoli vrste, lektor in korektor izvajata vse potrebne popravke, da bi tako prevedene vsebine v celoti prilagodila pravilom, tako tistim, ki jih določa srbski jezik kot tudi tistim, ki jih predpisuje prevajalska stroka.

Prevajanje delovnega dovoljenja iz turškega v srbski jezik

Da bi prevajanje delovnega dovoljenja iz turškega v srbski jezik potekalo v skladu s pravili, poskrbijo prevajalci in sodni tolmači v poslovalnici Akademije Oxford, kjer stranke poleg te storitve pričakuje tudi storitev overitve prevoda. Poudarjamo, da to vrsto overitve izvajajo uradno pooblaščene osebe oziroma sodni tolmači, ki so člani naše ekipe in da to v nobenem primeru ni overitev s haškim ali Apostille žigom, saj strokovnjaki, ki so v naši ekipi, nimajo pooblastila za to vrsto overitve. Glede na to, da se s haškim žigom opremljajo samo točno določeni dokumenti, vam prav zaradi tega priporočamo, da se sami v okviru pristojnih institucij pozanimate, ali ta vrsta overitve mora biti izvedena tudi za dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz turškega v srbski jezik. Prav tako se od vas v tem primeru zahteva tudi, da v celoti spoštujete pravilo, ki določa, da nam na vpogled dostavite izvirno delovno dovoljenje ali katerikoli drugi dokument, za katerega vam je potrebno prevajanje.

Naši strokovnjaki obdelujejo tudi dovoljenje za prebivanje pa tudi prometno oziroma vozniško kot tudi vse druge osebne dokumente (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, izpiski iz matičnega registra o smrti, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, potni list, potrdilo o državljanstvu in druga). Prav tako lahko obdelujejo tudi vse vrste dokumentacij, tako poslovno oziroma gradbeno in tehnično kot tudi razpisno pa tudi medicinsko (sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, fakture, poslovna poročila, gradbeni projekti, navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov in številni drugi neomenjeni dokumenti, ki sestavljajo te vrste dokumentacij).

Tedaj, ko je to potrebno strankam, prevajalci in sodni tolmači izvajajo prevajanje iz turškega v srbski jezik tudi za pravne akte (pogodbe, pooblastila za zastopanje, certifikati, sodne odločbe in pritožbe, pravni red Evropske Unije, sodne odločbe, odločitve in sodbe, licence in druga) kot tudi za dokumente, ki se predajajo pristojnim službam. S tem se zelo pogosto misli na različne vrste, ne samo potrdil, ampak tudi izjav oziroma soglasij, tako da sodni tolmači in prevajalci najpogosteje obdelujejo potrdilo o nekaznovanosti, zatem soglasje za zastopanje pa tudi potrdila, tako o samskem stanu in o stalni zaposlitvi kot tudi potrdilo o stanju računa v banki in potem tudi potrdilo o višini dohodkov ter vse druge dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam.

Če vam je potrebno prevajanje iz turškega v srbski jezik za rezultate znanstvenih raziskav oziroma za predmetnike in programe fakultet ali zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, vam zagotavljamo, da vam prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zagotavljajo maksimalno hitro in kakovostno storitev. Seveda prevajajo tudi številne druge dokumente s področij znanosti in izobraževanja, kot so na primer predmetniki in programi fakultet, diploma in dodatek k diplomi ter prepis ocen pa tudi potrdila o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju in znanstvene patente, če obstaja potreba za tem, pa naši strokovnjaki obdelujejo tudi diplomske in seminarske naloge pa tudi znanstvena dela.

Cena prevajanja iz turškega v srbski jezik

  • Iz turškega v srbski je 17 EUR po strani

Cena prevajanja iz turškega v srbski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz turškega v srbski z overitvijo sodnega tolmača je 20 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz turškega v srbski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!