Prevajanje iz turškega v pakistanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz turškega v pakistanski jezik

Za spletno prevajanje iz turškega v pakistanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Če veste, da je Prevajalski center Akademije Oxford ena od redkih institucij v Sloveniji, ki ima v svoji ekipi strokovnjake, specializirane za pakistanski jezik, in da so tukaj tudi prevajalci in sodni tolmači za turški jezik, vas zagotovo ne preseneča dejstvo, da pri nas lahko dobite neposredno prevajanje iz turškega v pakistanski jezik, in to v vsaki obliki oziroma, tako v pisani obliki kot tudi kot tolmačenje.

Naši strokovnjaki so specializirani za obdelavo absolutno katerekoli vrste vsebin v pisani obliki, kar se nanaša predvsem na različne vrste dokumentov pa tudi na besedila, revije in učbenike, prevajajo pa tudi književna dela. V tej kombinaciji jezikov lahko obdelujejo tudi reklamne materiale. Poleg tega izvajajo tudi profesionalno prevajanje iz turškega v pakistanski jezik za spletne strani oziroma spletne prodajalne in programsko opremo kot tudi za spletne kataloge in vse druge vsebine, ki so povezane s spletnimi področji.

Vsem svojim strankam ponujamo tudi možnost, da dobijo kompletno obdelane vse vrste video pa tudi zvočnih vsebin, kar vključuje najprej prevajanje iz turškega v pakistanski jezik za filme vseh žanrov in oddaje različnih vrst oziroma serije, reklamna sporočila in druge podobne vsebine in potem tudi njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo. Poleg tega lahko na zahtevo strank lektorji in korektorji, ki so prav tako v naši ekipi, izvajajo redakcijo tistih materialov, ki jih je nekdo že prevedel v tej jezični kombinaciji, pri čemer pa gre za nekakovostne prevode iz turškega v pakistanski jezik.

Lahko vam ponudimo tudi tolmačenje v tej kombinaciji jezikov in ker naši strokovnjaki lahko enako kakovostno izvajajo, tako simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje, je zelo pomembno, da od vas dobimo informacije o konkretnem dogodku, da bi ponudbo prilagodili njegovim zahtevam. V primeru, da se za določen dogodek predvideva prav simultano tolmačenje v tej jezični kombinaciji, strankam omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.


Prevajanje iz pakistanskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v pakistanski jezik

Kar zadeva obdelavo dokumentov, se lahko pohvalimo z dejstvom, da so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači, tako da pri nas dobite, ne samo prevajanje dokumentov iz turškega v pakistanski jezik, ampak tudi overitev tako izdelanega prevoda s strani sodnega tolmača, s čimer ta dokument postane pravno veljaven. Pogoj za izvedbo overitve je tudi dostava izvirnih dokumentov, ki jih sodni tolmač uporablja, ko primerja prevode in izvirnike, da bi bil prepričan, da med njimi ne obstaja nikakršna razlika, ker se overja izključno prevod, ki je enak izvirnemu dokumentu.

Ker nam morate dostaviti izvirnike na vpogled, vsebine lahko pošljete s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe oziroma nam jih prinesete osebno v poslovalnico. Druge vsebine, za katere zahtevate prevajanje v navedeni jezični kombinaciji, nam lahko pošljete preko elektronske pošte, ker se zanje ne zahteva overitev z žigom sodnega tolmača in a samim tem se tudi ne zahteva dostava izvirnikov na vpogled.

Kar zadeva možnost pošiljanja dokumentov na elektronski naslov, je to dovoljeno samo strankam, ki jim je potrebno njihovo nujno prevajanje iz turškega v pakistanski jezik, toda kljub temu so dolžne kasneje dostaviti tudi izvirnike na vpogled. Od njih se v tem primeru zahteva, da izberejo najhitrejšega od vseh načinov, ki smo jih navedli.

Potem ko naši strokovnjaki končajo obdelavo vsebin, za katere se ne zahteva overitev, jih stranke lahko dobijo preko elektronske pošte, za dokumente pa imajo možnost, da jih prevzamejo osebno, ali pa jim jih pošljemo na določen naslov. Glede na to, da dostavo na naslov izvaja kurirska služba, s katero Prevajalski center Akademije Oxford sodeluje, morajo stranke to storitev plačati neposredno kurirju, in to po ceni, ki jo določa ta kurirska služba.

Pri obdelavi dokumentov je pomembno poudariti, da je najpogosteje njihovo prevajanje v tej kombinaciji jezikov in overitev sodnega tolmača dovolj, da bi se lahko uporabljali v praksi, toda prav tako obstajajo tudi dokumenti, za katere je potrebna dodatna vrsta overitve, ki je prevajalci in sodni tolmači ne izvajajo, ker enostavno ni v njihovi pristojnosti. Tukaj gre za overitev s tako imenovanim Apostille oziroma žigom, ki je poznan tudi kot haški in ki lahko poteka izključno v okviru pristojnih državnih institucij, in to popolnoma neodvisno od naših strokovnjakov. Zato vam tudi priporočamo, da najprej odidete na okrožno sodišče v mestu, v katerem stanujete in se pozanimate, ali je ta žig obvezen za dokumente, za katere zahtevate neposredno prevajanje iz turškega v pakistanski jezik. V primeru, da dobite pritrdilen odgovor na to vprašanje, morate ob tej priložnosti tudi vprašati, v katerem trenutku poteka overitev z Apostille žig za te dokumente, saj najpogosteje poteka, preden naši strokovnjaki začnejo z njegovo obdelavo, toda v nekaterih primerih tudi potem. Od teh informacij je tudi odvisno, kam dokument najprej odnesete in koliko traja njegova obdelava.

Poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci obdelujejo zares katerikoli dokument, ki ga dostavite, toda najpogosteje se stranke na nas obračajo z zahtevo za neposrednim prevajanjem iz turškega v pakistanski jezik za različne vrste dovoljenj, kot je na primer dovoljenje za prebivanje in delo, čeprav naši strokovnjaki prevajajo tudi vse druge osebne dokumente pa tudi dokumente, ki jih je ob različnih priložnostih treba predložiti pristojnim institucijam. To pa vključuje obdelavo, ne samo potrdil in različnih vrst soglasij, ampak tudi izjav, prav tako pa obdelujejo tudi katerokoli vrsto dokumentacije, od poslovne preko gradbene in tehnične pa do razpisne oziroma medicinske. Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vse vrste pravnih aktov oziroma dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja.

Prevajanje delovna dovoljenja iz turškega v pakistanski jezik

V primeru, da je strankam potrebno prevajanje delovnega dovoljenja iz turškega v pakistanski jezik, morajo vedeti, da jih v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford seveda pričakuje ta storitev in prav tako tudi storitev overitve prevoda. Poudarjamo, da to vrsto overitve izvaja zapriseženi sodni tolmač in da ni povezana za overitvijo z Apostille oziroma haškim žigom, za katero naši strokovnjaki nimajo pristojnosti, pa se iz tega razloga vsem strankam tudi priporoča, da podatke o tej vrsti overitve pridobijo v okviru pristojnih institucij, da bi se izognili nepotrebnemu izgubljanju časa in denarja. Poleg tega se od strank, ki jim je potrebno prevajanje iz turškega v pakistanski jezik, tako za delovno dovoljenje kot tudi za vse druge dokumente, zahteva dostava izvirnih dokumentov na vpogled, saj je to potrebno sodnemu tolmaču pri overitvi.

Poleg delovnega, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi dovoljenje za prebivanje pa tudi vozniško oziroma prometno dovoljenje kot tudi vse druge osebne dokumente, kot so na primer potrdilo o državljanstvu, potni list in izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o sklenjeni zakonski zvezi in o smrti) oziroma potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica in drugi. Poleg tega v tej kombinaciji jezikov obdelujemo tudi poslovno dokumentacijo (sklep o ustanovitvi pravnih oseb, fakture, finančna poslovna poročila, ustanovitveni akti podjetja, revizijska poročila, poslovne odločitve, statuti podjetja, letna poslovna poročila in drugi dokumenti, ki se nanašajo na poslovanje pravnih oseb in podjetnika) kot tudi dokumente, ki sestavljajo medicinsko oziroma razpisno, gradbeno in tehnično dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in drugo).

Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje iz turškega v pakistanski jezik, tako za diplomo in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih in prepise ocen kot tudi za rezultate znanstvenih raziskav, potrdilo o rednem šolanju in zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol pa tudi za predmetnike in programe fakultet ter za znanstvene patente in dela, po potrebi pa tudi za diplomske in seminarske naloge.

Strankam omogočamo tudi obdelavo vseh vrst pravnih aktov, tako pooblastila za zastopanje, licence, pogodbe in certifikate kot tudi sklepe o razvezi zakonske zveze in pravni red Evropske Unije pa tudi sodne odločbe in pritožbe oziroma sklepe, sodbe in odločitve. Vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, sodni tolmači in prevajalci na vašo zahtevo pa prav tako obdelujejo v navedeni jezični kombinaciji. Ta storitev se nanaša na prevajanje iz turškega v pakistanski jezik, tako za različne vrste potrdil kot tudi za vse vrste soglasij in izjav (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in druge podobne dokumente).

Prevajanje besedilnih vsebin iz turškega v pakistanski jezik

Vsem strankam, ki jim je potrebno neposredno prevajanje besedil iz turškega v pakistanski jezik, so na razpolago prevajalci in sodni tolmači Prevajalskega centra Akademije Oxford. Naši strokovnjaki enako kakovostno obdelujejo tudi strokovne pa tudi poljudna besedila, njihova tema pa se lahko nanaša na katerokoli od navedenih področij: farmacija, izobraževanje, medicina, finance, znanost, ekologija in varstvo okolja, politika, filozofija, ekonomija, psihologija, pravico, turizem, sociologija, politika, gradbena industrija, menedžment, komunikologija, marketing, informacijske tehnologije in druga.

Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci prav tako izvajajo tudi obdelavo katerekoli vrste reklamnih vsebin, kar pa pomeni, da stranke pri nas dobijo prevajanje iz turškega v pakistanski jezik, tako za reklamne brošure in kataloge oziroma zloženke in letake kot tudi za vizitke, PR članke, plakate in druge vsebine preko katerih se reklamira določeno podjetje, storitve ali izdelki. Zelo je pomembno, da stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz turškega v pakistanski jezik za vse vrste marketinških materialov, vedo, da prevajalci in sodni tolmači, ki izvajajo njihovo obdelavo, poznajo marketinška pravila, ki jih pazljivo tudi implementirajo pri njihovi obdelavi. To pa pravzaprav pomeni, da reklamno sporočilo iz materialov v turškem jeziku prilagajajo duhu ciljanega jezika in na ta način vsem potencialnim strankam, ki jim je materni jezik pakistanski, omogočajo, da se na ta način seznanijo s tistim, kar se reklamira in to tako, kot da je to tudi prvobitno napisano v njihovem maternem jeziku in pričakuje se, da kmalu začnejo in kupovati konkretni izdelek in uporabljati storitve določenega podjetja, ki se tako reklamirajo.

Poleg vseh omenjenih storitev, ki se nanašajo na prevajanje iz turškega v pakistanski jezik v pisani obliki in tolmačenje, vse stranke v okviru poslovalnice Akademije Oxford pričakujeta tudi storitvi, ki ju ponujajo profesionalni lektorji in korektorji. Pravzaprav gre za to, da če posedujete prevedene materiale v navedeni jezikovni kombinaciji, toda niste zadovoljni s kakovostjo njihove izdelave, naši strokovnjaki izvajajo redakcijo tako prevedenih vsebin in jih v celoti prilagajajo vsem pravilom, ki jih določa prevajalska stroka oziroma duhu pakistanskega jezika, da bi dobili maksimalno kakovostno obdelane materiale katerekoli vrste.

Cena prevajanja iz turškega v pakistanski jezik

  • Iz turškega v pakistanski je po dogovoru
  • Iz pakistanskega v turški je po dogovoru

Cena prevajanja iz turškega v pakistanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz turškega v pakistanski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru
  • Iz pakistanskega v turški z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz turškega v pakistanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!