Prevajanje iz turškega v švedski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz turškega v švedski jezik

Za spletno prevajanje iz turškega v švedski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Med redne storitve, ki jih vsakomur lahko ponudijo prevajalci in sodni tolmači v sklopu Akademije Oxford sodi tudi prevajanje iz turškega v švedski jezik. In ne samo, da naši strokovnjaki v tej jezični kombinaciji obdelujejo vse vrste vsebin v pisani obliki, ampak na zahtevo strank izvajajo tudi storitev tolmačenja, tako da lahko poleg simultanega oziroma konsekutivnega, izvajajo tudi šepetano tolmačenje iz turškega v švedski jezik. Prav na ta način lahko odgovorijo na zahteve katerekoli vrste dogodka, saj se vsaka od omenjenih storitev uporablja za jasno določeno vrsto dogodka. Tukaj je zelo pomembno tudi poudariti, da so nas stranke, ki jim je potrebna ta storitev, dolžne informirati o podrobnostih v zvezi s konkretnim dogodkom, kar poleg podatkov o številu udeležencev in trajanju, vključuje tudi podrobnosti v zvezi z organizacijo kot tudi s prostorom, v katerem naj bi bil organiziran. Vsem zainteresiranim strankam po ugodnih cenah omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, toda samo v primeru, ko se za dogodek, ki ga organizirajo, priporoča prav ta storitev.

V sklopu naše poslovalnice vas pričakuje tudi neposredno prevajanje iz turškega v švedski jezik za zvočne in video vsebine, kot so na primer reklamna sporočila, serije in oddaje ter filmi vseh žanrov in vrst (dokumentarni, animirani, igrani in drugi) ter podobnih materialov kot tudi storitev njihovega podnaslavljanja ter sinhronizacije prevedenih vsebin. Poleg tega vam omogočamo tudi prevajanje v tej kombinaciji jezikov za učbenike in književna dela vseh žanrov (beletrija, proza, poezija, romani in druga) oziroma časopisne članke ter za strokovna in poljudna besedila kot tudi za različne vrste revij.

Naši strokovnjaki v tej kombinaciji prevajajo tudi spletne materiale, tako spletne strani kot tudi spletne prodajalne in kataloge pa tudi programsko opremo. Na vašo zahtevo lahko iz turškega v švedski jezik prevajajo tudi vse vrste marketinških materialov, prav tako pa vam lahko ponudimo tudi redakcijo, če posedujete prevedene vsebine katerekoli vrste, ki niso profesionalno obdelane, pa morata strokovni korektor in lektor pristopiti njihovi obdelavi in izvesti vse popravke, ki so nujno potrebno, da bi tako obdelane vsebine bile kakovostne.


Prevajanje iz švedskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v švedski jezik

Poleg vsega omenjenega, stranke pri nas pričakuje tudi kompletna obdelava kateregakoli dokumenta, kar pa pomeni, da pri nas najprej dobite prevajanje iz turškega v švedski jezik in potem tudi overitev prevedenih dokumentov katerekoli vrste, za katero so zadolžene pooblaščene osebe, ki so člani naše ekipe (sodni tolmači). Na ta način naše stranke v optimalnem roku dobijo dokument, ki ga lahko predajo v vsaki situaciji, ko se to od njih zahteva, saj gre za pravno in zakonski absolutno veljaven dokument.

Ker je postopek overitve povsem jasno določen z zakonom, nam morajo stranke treba na vpogled dostaviti izvirne dokumente, saj jih je sodni tolmač pred overitvijo prevoda s svojim žigom dolžan primerjati in ugotoviti, ali gre za popolnoma enaki vsebini.

Ne samo, da naši strokovnjaki v tej kombinaciji jezikov prevajajo dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kar se nanaša predvsem na obdelavo vseh vrst soglasij in potrdil oziroma izjav, ampak prav tako prevajajo tudi dokumente, ki sestavljajo osebno in poslovno dokumentacijo. Seveda prevajajo tudi pravne akte pa tudi dokumente, ki sestavljajo gradbeno in razpisno kot tudi medicinsko in tehnično dokumentacijo oziroma vse dokumente, ki so ozko povezani s področjema znanosti in izobraževanja. Vse to, kar smo ob tej priložnosti omenili, predstavlja manjši del dokumentov, ki jih prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji obdelujejo.

Ker se od strank, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov iz turškega v švedski jezik zahteva, da na vpogled dostavijo izvirnike, imajo več možnosti, da to tudi storijo. Poleg tega, da nam jih lahko prinesejo osebno v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, jih lahko tudi pošljejo preko “Pošte Slovenije”, pri čemer mora biti priporočena pošiljka ali pa preko kurirske službe na naslov poslovalnice.

Materiale, ki ne zahtevajo overitve s strani sodnega tolmača, nam stranke lahko, ne samo dostavijo na prevajanje iz turškega v švedski jezik preko elektronske pošte, ampak jih na enak način dobijo, potem ko prevajalci in sodni tolmači končajo z njihovim prevajanjem.

Sicer pa dokumente lahko po koncu obdelave prevzamete osebno, imate pa tudi možnost, da zahtevate pošiljanje prevedenih in overjenih dokumentov na naslov, kar sodi med dodatne storitve, saj ni vračunana v njihovo prevajanje in overitev. Dostavo vsebin na vaš naslov izvaja kurirska služba in to storitev zaračunava po svojem veljavnem ceniku, tako da ste dolžni plačati kurirju, ko prevzemate pošiljko.

Želimo poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači strankam omogočajo tudi nujno prevajanje iz turškega v švedski jezik, pa je tedaj edino tudi dovoljeno, da vsebine dostavijo na prevajanje preko elektronske pošte, toda dolžni smo poudariti tudi to, da se tudi v tem primeru spoštujete običajni postopek, kar pomeni, da morajo vsekakor dostaviti izvirnike na vpogled. Razumljivo je, da se od njih zahteva, da v tem primeru izberejo način, ki je hkrati tudi najhitrejši, da bi prevajalci in sodni tolmači lahko spoštovali njihovo zahtevo za nujnim prevajanjem.

Moramo poudariti tudi to, da se mora vsaka stranka, ki ima potrebo za obdelavo dokumentov tej kombinaciji jezikov, pozanimati o overitvi s haškim žigom, saj overitev s tako imenovanim Apostille žigom za dokumente ni v pristojnosti strokovnjakov, zaposlenih v okviru Akademije Oxford. Ko bo stranka odšla ali na drug način kontaktirala s pristojnimi službami, ki so zadolžene za to vrsto overitve, jih mora najprej vprašati, ali je haški žig obvezen za dokumente, za katere zahteva prevajanje iz turškega v švedski jezik. V primeru, da izve, da je obvezno, mora vprašati tudi, ali overitev s tem žigom poteka potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z njegovo obdelavo, ali pa najprej poteka overitev s tem žigom in se dokument šele potem prinese na obdelavo našim strokovnjakom. Imejte na umu, da vam bodo te informacije še kako koristile v smislu, da ne boste samo vedeli, kam morate najprej odneseti določen dokument, ampak boste dobili tudi vpogled v to, kako dolgo bo približno trajala njegova obdelava. Sicer pa to navajamo zato, ker overitev s haškim žigom na začetku postopka obdelave pomeni, da se potem prevaja, tako sam dokument kot tudi vsebina Apostille žiga, pa se šele na koncu izvaja overitev sodnega tolmača, kar pomeni, da ta način obdelave traja malo dalj časa od tistega, pri katerem se dokument najprej prevaja iz turškega v švedski jezik in potem tudi overja s strani sodnega tolmača, pa se na koncu izvaja tudi overitev z Apostille žigom.

Prevajanje reklamnih zloženke iz turškega v švedski jezik

Če je tudi vam potrebno neposredno prevajanje reklamnih zloženk iz turškega v švedski jezik, morate tudi vedeti, da pri njihovi obdelavi prevajalci in sodni tolmači posebej pazijo na pravila dobrega marketinga. Pravzaprav s tem mislimo na dejstvo, da sporočilo, ki ga vsebujejo te vsebine, napisane v turškem jeziku, prilagodijo ciljanemu jeziku oziroma njegovemu duhu, kar je v omenjeni kombinaciji švedski, s čimer omogočajo vsem potencialnim strankam, ki ga uporabljajo in tistim, ki jim je to materni jezik, da se s poslovanjem določenega podjetja, ki se reklamira oziroma z določenim izdelkom ali storitvijo seznanijo, kot da je vsebina napisana v njihovem maternem jeziku. Prav na ta način prevajalci in sodni tolmači izpolnjujejo osnovni cilj, ki ga ima obdelavo takšnih materialov, saj omogočajo strankam, da potem ko se seznanijo s tistim, kar se reklamira, začnejo tudi uporabljati določen izdelek ali storitev. Poleg reklamnih zloženk obdelujejo tudi kataloge in potem tudi brošure in plakate pa tudi PR članke, po potrebi pa izvajajo tudi neposredno prevajanje iz turškega v švedski jezik za vizitke in to v zelo kratkem roku ter po cenah, ki so posebej ugodne.

Ker v naši ekipi obstajajo tudi strokovnjaki, ki so izključno zadolženi za storitev redakcije, kar pomeni, da vsaki stranki, ki je prevajanje iz turškega v švedski jezik absolutno katerekoli vrste materialov prepustila nekomu drugemu in ni dobila profesionalno izdelanega prevoda, ponujamo možnost, da lektorji in korektorji izvedejo vse potrebne popravke in jih tako v celoti prilagodijo pravilom prevajalske stroke oziroma pravilom, ki jih določa švedski jezik.

Poleg vsega omenjenega, prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank izvajajo tudi tolmačenje iz turškega v švedski jezik oziroma uporabljajo simultano, konsekutivno in šepetano tolmačenje. Najpomembneje je, da stranke, ki jim je potrebna ta storitev, vedo, da se vse omenjene vrste tolmačenja uporabljajo za različne vrste dogodka in da je od informacij, ki nam jih posredujejo, odvisno, katero vrsto storitve prevajalci in sodni tolmači uporabljajo za dogodek, ki ga stranke organizirajo. Tako se pričakuje, da nam dostavite podatke o tem, koliko udeležencev bo prisotno na določenem dogodku in potem tudi, kje bo potekal in kako dolgo bo trajal kot tudi, da nas seznanite z vsemi podrobnostmi, ki se nanašajo na njegovo organizacijo. Če strokovnjaki v naši ekipi ocenijo, da je najboljše uporabiti simultano tolmačenje iz turškega v švedski jezik, ker to ustreza zahtevam dogodka, vam pod ugodnimi pogoji lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje romana iz turškega v švedski jezik

Kar zadeva prevajanje romanov iz turškega v švedski jezik, posebej poudarjamo, da je celoten postopek njihove obdelave bistveno olajšano, saj jim se ponuja možnost, da skenirane vsebine na obdelavo pošljejo po elektronski pošti pa tudi, da jih prav na enak način dobijo potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim delom.

Strokovnjaki Akademije Oxford, poleg romanov prevajajo tudi dela beletrije in potem poetska in prozna dela pa tudi številna druga književna dela. Prav tako na zahtevo lahko obdelamo tudi učbenike in strankam omogočamo tudi obdelavo časopisnih člankov kot tudi strokovnih revij in ilustriranih ter otroških kot tudi številnih drugih vrst revij.

Prevajamo tudi besedila vseh vrst, kar pa zadeva njihovo obdelavo, lahko rečemo, da sodni tolmači in prevajalci v omenjeni kombinaciji jezikov prevajajo besedilne vsebine zares katerekoli tematike in kompleksnosti. Gradbena industrija, informacijske tehnologije, menedžment, marketing, komunikologija, farmacija, izobraževanje, znanost, medicina, ekologija in varstvo okolja, ekonomija, psihologija, turizem, sociologija, politika, pravico, filozofija, bančništvo in finance so samo nekatera od področij, s katerimi je lahko povezana tema besedil, za katere vam je potrebno prevajanje iz turškega v švedski jezik.

Vsem zainteresiranim strankam prevajalci in sodni tolmači omogočajo tudi maksimalno profesionalno obdelavo vseh vsebin, ki so povezane s spletnimi področji, kar vključuje prevajanje, tako spletnih strani kot tudi spletnih prodajaln in potem tudi programske opreme pa tudi spletnih katalogov in drugih podobnih materialov. Ko rečemo profesionalno obdelavo, mislimo na to, da naši strokovnjaki implementirajo pravila v zvezi z optimizacijo vsebin za spletne iskalnike, s čimer vplivajo na poboljšanje njihovega položaja na spletu.

Naši strokovnjaki strankam prav tako omogočajo tudi kompletno obdelavo absolutno vseh vrst zvočnih in video vsebin. S tem mislimo predvsem na prevajanje iz turškega v švedski jezik za igrane oziroma risane filme pa tudi za serije in informativne, otroške in izobraževalne kot tudi oddaje, katerih značaj je zabaven in potem tudi za reklamna sporočila, dokumentarne filme in vse druge video in zvočne vsebine. Po koncu njihovega prevajanja stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobijo tudi storitev, ki vključuje njihovo sinhronizacijo ali podnaslavljanje.

Prevajanje vseh vrst dokumentacija iz turškega v švedski jezik

Vsaka stranka, ki zahteva prevajanje katerekoli vrste dokumentacije iz turškega v švedski jezik, mora biti seznanjena z dejstvom, da v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi kompletno obdelavo različnih vrst dokumentacij, kar pravzaprav vključuje najprej prevajanje dokumentov in potem tudi overitev prevoda, ki jo izvajajo zapriseženi sodni tolmači, člani naše ekipe.

Vse navedeno se nanaša, tako na poslovno kot tudi na osebno dokumentacijo oziroma na gradbeno in medicinsko pa tudi razpisno in tehnično dokumentacijo. Pravzaprav gre za to, da prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo vse dokumente, ki jih sestavljajo, kar vključuje najprej prevajanje iz turškega v švedski jezik za potni list, vozniško in prometno dovoljenje kot tudi za osebno izkaznico oziroma izpiske iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, o rojstvu in o smrti kot tudi za potrdilo o stalnem prebivališču in potrdilo o državljanstvu pa tudi za dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje in druge osebne dokumente. Obdelujejo tudi sklep o ustanovitvi pravnih oseb in statute podjetja kot tudi ustanovitveni akt podjetja in potem tudi poslovne odločitve in fakture pa tudi letna in finančna poslovna poročila kot tudi revizijska poročila in vse druge dokumente, ki so povezani s poslovanjem, tako podjetnika kot tudi katerekoli pravne osebe.

Poleg tega na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi prevajanje iz turškega v švedski jezik za gradbene projekte in laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma za specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi za navodila za uporabo pa tudi za navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in deklaracije izdelkov, zdravniške izvide in druge dokumente, ki sestavljajo te vrste dokumentacij. Po potrebi prevajamo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kadarkoli je to potrebno, kar vključuje obdelavo, tako katerekoli vrste potrdil in soglasij kot tudi izjav (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in druge dokumente te vrste).

Pravne akte oziroma dokumente, ki so povezani s področji prava in pravosodja, sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko obdelujejo oziroma jih prevajajo iz turškega v švedski jezik in jih potem overijo z žigom sodnega tolmača. Poleg obdelave pravnega reda Evropske Unije, licenc in certifikatov vseh vrst strankam omogočamo tudi prevajanje pooblastila za zastopanje in potem tudi sklepov o razvezi zakonske zveze kot tudi vseh vrst pogodb oziroma sodnih odločb in odločitev in sodnih pritožb, sodb in tožb.

Prav tako obdelujemo katerikoli dokument, ki je povezan s področjem znanosti in poleg znanstvenih del in patentov strankam ponujamo tudi prevajanje iz turškega v švedski jezik za rezultate znanstvenih raziskav, naši strokovnjaki pa na zahtevo strank lahko obdelujejo tudi diplome in dodatke k diplomi, zatem predmetnike in programe fakultet ter potrdila o opravljenih izpitih kot tudi prepise ocen in potrdila o rednem šolanju pa tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol kot tudi diplomske oziroma seminarske naloge ter številne druge dokumente, ki jih ob tej priložnosti nismo navedli, tičejo pa se področja izobraževanja.

Najpomembneje, da stranke, ki jim je potrebna obdelava katerihkoli dokumentov v navedeni jezični kombinaciji, dostavijo izvirne dokumente na vpogled kot tudi preverijo vse potrebno v zvezi z overitvijo s haškim (Apostille) žigom za te dokumente, ker to ni v pristojnosti strokovnjakov, zaposlenih v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Cena prevajanja iz turškega v švedski jezik

  • Iz turškega v švedski je 29 EUR po strani

Cena prevajanja iz turškega v švedski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz turškega v švedski z overitvijo sodnega tolmača je 38 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz turškega v švedski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!