Prevajanje iz turškega v italijanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz turškega v italijanski jezik

Za spletno prevajanje iz turškega v italijanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Če organizirate določeno vrsto dogodka, na katerem bodo prisotni udeleženci, katerih materni jezik je turški oziroma italijanski, vam bo najverjetneje potrebno tudi neposredno tolmačenje iz turškega v italijanski jezik, to storitev pa maksimalno profesionalno izvajajo prevajalci in sodni tolmači, ki sestavljajo del ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford. Ob tej priložnosti lahko uporabljajo vse tri vrste tolmačenja oziroma šepetano, simultano ali konsekutivno, tako da z ustrezno izbiro storitve povsem zagotovo izpolnjujejo pričakovanja, ne samo udeležencev tega dogodka, ampak tudi vas kot njegovega organizatorja. Želimo poudariti tudi to, da nas morate informirati o vsem, kar zadeva ta dogodek oziroma nam posredujete informacije o tem, koliko udeležencev se pričakuje in potem tudi podrobnosti o prostoru, v katerem naj bi potekal, oziroma kako dolgo naj bi trajal in nasploh kako je zamišljena njegova organizacija, da bi naši strokovnjaki lahko določili katera od navedenih vrst tolmačenja celoti ustreza tem zahtevam v. Če se na osnovi pridobljenih informacij odločimo za simultano tolmačenje kot najboljšo možnost za ta dogodek, vam lahko po zelo ugodnih cenah ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg tolmačenja strankam omogočamo tudi prevajanje v navedeni jezični kombinaciji za vse vrste vsebin v pisni obliki in redakcijo tistih materialov, za katere so prevodi iz turškega v italijanski jezik izdelani na nekem drugem mestu, toda ne ustrezajo kakovosti, ki jo določa prevajalska stroka. Takšne vsebine lahko lektorji in korektorji, ki so prav tako del naše ekipe, popravijo in uskladijo s pravili italijanskega jezika, da bi strankam omogočili profesionalno obdelane vsebine katerekoli vrste. Naši strokovnjaki prav tako lahko v tej jezični kombinaciji obdelajo tudi vse vrste vsebin, povezanih s spletnimi področji, in to od spletnih strani preko spletnih prodajaln oziroma katalogov pa do programske opreme oziroma kateregakoli programa ali aplikacije, prevajajo pa tudi številne druge vsebine, povezane s spletom.

Prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo tudi učbenike oziroma poljudne in strokovne besedilne vsebine katerekoli tematike pa tudi kompleksnosti ter dolžine kot tudi materiale s področja marketinga. Glede na to, da poznajo pravila marketinga, lahko v toku obdelave reklamnih letakov, plakatov in zloženk oziroma brošur in PR člankov pa tudi katalogov in vizitk kot tudi številnih drugih marketinških materialov, upoštevajo vsa pravila dobrega marketinga in reklamno sporočilo uskladijo s ciljanim jezikom, tako da potencialnim strankam iz italijanskega govornega področja omogočijo, da se z izdelkom ali storitvijo, ki se na ta način reklamira, seznanijo na čim boljši način.


Prevajanje iz italijanskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v italijanski jezik

Časopisne članke pa tudi vsebino, tako ilustriranih kot tudi strokovnih oziroma vseh drugih vrst revij prav tako prevajamo v navedeni jezični kombinaciji. Strankam po potrebi omogočamo tudi prevajanje iz turškega v italijanski jezik, tako za serije in reklamna sporočila oziroma oddaje različne vsebine kot tudi za filme vseh žanrov. V okviru te storitve jim prav tako omogočamo tudi sinhronizacijo obdelanih vsebin kot tudi storitev, ki se nanaša na podnaslavljanje prevedenih materialov.

Glede na to, da so v naši ekipi tudi strokovnjaki, ki so zadolženi za overitev prevedenih dokumentov, strankam ponujamo, ne samo prevajanje iz turškega v italijanski jezik za dokumente, ampak tudi njihovo kompletno obdelavo, ki vključuje overitev sodnega tolmača. Tukaj moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači ne morejo izvesti druge vrste overitve, če je to potrebno oziroma konkretnega dokumenta ne morejo opremiti z Apostille (haškim) žigom, ampak mora stranka v okviru pristojnih institucij samostojno preveriti, ali se za konkretne dokumente, za katere ji je potrebno prevajanje iz turškega v italijanski jezik, zahteva tudi izvajanje te vrste overitve in ali overitev z omenjenim žigom poteka pred ali po obdelavi tega dokumenta s strani naših strokovnjakov. Vse to poudarjamo, ker stranke pogosto mislijo, da overitev sodnega tolmača vključuje tudi overitev s haškim žigom, pa nepotrebno trošijo svoj in naš čas.

Zelo je pomembno poudariti tudi to, da so stranke, ki zahtevajo obdelavo dokumentov, dolžne dostaviti izvirnike na vpogled, da bi sodni tolmači overitev prevoda lahko izvedli v skladu z zakonom, pa se iz tega razloga tudi sam postopek dostave materialov na obdelavo razlikuje v odvisnosti od tega, ali je treba izvesti overitev sodnega tolmača, ali ne. Zaradi tega vse vsebine, za katere ni treba izvesti overitve, stranke lahko, ne samo dostavijo na prevajanje iz turškega v italijanski jezik, ampak tudi prevzamejo obdelane vsebine v elektronski obliki oziroma preko elektronske pošte. Pri dokumentih obstaja možnost pošiljanja preko elektronske pošte, toda izključno tedaj, kadar gre za nujno prevajanje oziroma obdelavo v kratkem roku, pri čemer morajo takoj zatem izvesti tudi dostavo izvirnikov na vpogled, ali jih pošljejo preko kurirske službe, ali pa s priporočeno poštno pošiljko oziroma jih osebno prinesejo v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Potem ko naši strokovnjaki končajo s kompletno obdelavo dostavljenih dokumentov, jih stranke lahko dobijo na določen naslov preko kurirske službe in to storitev morajo plačati v skladu s cenikom, ki je veljaven v konkretni kurirski službi, saj le-ta ni vračunana v ceno obdelave dokumentov, lahko pa se tudi sprehodijo do naše poslovalnice in osebno prevzamejo prevedene in overjene dokumente.

Lahko rečemo, da sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji obdelujejo katerokoli vrsto dokumentov in to najprej dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kar se nanaša, tako na prevajanje iz turškega v italijanski jezik za potrdila vseh vrst kot tudi na obdelavo soglasij in izjav različnih vrst (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in druga).

Na zahtevo strank lahko obdelamo tudi vse dokumente, povezana s področji pravosodja in prava oziroma znanosti ali izobraževanja (pooblastilo za zastopanje, pogodbe, certifikati, pravni red Evropske Unije, sklep o razvezi zakonske zveze, licence, sodne pritožbe in odločitve, sodne odločbe, sklepi in sodbe, diplome in dodatki k diplomi, rezultati znanstvenih raziskav, potrdila o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, znanstvena dela, znanstveni patenti, diplomske naloge in drugi dokumenti, ki so povezani z omenjenimi področji), izvajamo pa tudi neposredno prevajanje iz turškega v italijanski jezik za poslovno dokumentacijo (statut podjetja, fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akti podjetja, revizijska, letna in finančna poslovna poročila, poslovne odločitve in drugo).

Naši strokovnjaki prevajajo vse dokumente, ki sestavljajo gradbeno in razpisno pa tudi tehnično dokumentacijo (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in drugo), prevajalci in sodni tolmači pa strankam v tej jezični kombinaciji omogočajo tudi kompleksno obdelavo, ne samo osebnih dokumentov, ampak tudi medicinske dokumentacije. Tako poleg potrdila o stalnem prebivališču, izpiskov iz matičnega registra o rojstvu in potrdila o državljanstvu oziroma potnega lista ter osebne izkaznice prevajajo tudi izpiske iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi in o smrti kot tudi vse vrste dovoljenj, tako vozniško in prometno kot tudi delovno pa tudi dovoljenje za prebivanje in druga kot tudi zdravniške izvide, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in potem tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter specifikacije farmacevtskih izdelkov in vse druge dokumente, ki sestavljajo osebno in medicinsko dokumentacijo.

Prevajanje zdravniških izvidov iz turškega v italijanski jezik

V primeru, da vam je potrebno prevajanje zdravniških izvidov iz turškega v italijanski jezik, morate imeti na umu, da so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači, tako da vam poleg te storitve omogočamo tudi overitev izdelanega prevoda, pa s samim tem dobite kompletno obdelane zdravniške izvide in imate možnost, da jih takoj uporabljate v praksi. Posebej poudarjamo, da so samo na ta način obdelani dokumenti tudi pravno veljavni, vaša edina obveznost je spoštovanje postopka dostave vsebin na obdelavo oziroma pošiljanje izvirnih dokumentov na vpogled. Prav tako vam svetujemo, da preverite vse v zvezi z overitvijo s posebno vrsto žiga, poznanega kot haški ali Apostille za konkretne dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz turškega v italijanski jezik, saj prevajalci in sodni tolmači niso pristojni za izvajanje te overitve.

Poleg zdravniških izvidov strokovnjaki v naši ekipi obdelujejo še veliko drugih dokumentov, pa med drugim prevajajo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma vse dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo. Prav tako obdelujejo tudi poslovno pa tudi razpisno in tehnično kot tudi gradbeno in osebno dokumentacijo, na zahtevo strank pa prevajajo tudi dokumente, ki jih sestavljajo. Poleg navodil za uporabo, laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in gradbenih projektov ter deklaracij izdelkov strankam omogočamo tudi neposredno prevajanje iz turškega v italijanski jezik za revizijska in letna oziroma finančna poslovna poročila in potem tudi za ustanovitvene akte podjetja kot tudi za poslovne odločitve in statut podjetja ter fakture oziroma sklep o ustanovitvi pravnih oseb in za številne druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje katerekoli pravne osebe. Strankam omogočamo tudi obdelavo potrdila o stalnem prebivališču, zatem potnega lista, potrdila o državljanstvu in izpiskov iz matičnega registra o rojstvu pa tudi izpiskov iz matičnega registra o smrti oziroma o sklenjeni zakonski zvezi, osebne izkaznice in vseh drugih osebnih dokumentov. Prav tako prevajamo tudi različne vrste dovoljenj, od vozniškega preko prometnega pa do dovoljenja za prebivanje in delovnega dovoljenja.

Ko je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji obdelujejo tudi vse vrste izjav oziroma soglasij in potrdil (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu in druga) oziroma vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam pa tudi katerekoli pravne akte (odločitve sodišč in sodbe, pravni red Evropske Unije, pogodbe, sodne pritožbe, sklepi in tožbe, pooblastilo za zastopanje, certifikati in drugo).

Strankam lahko ponujamo tudi kompletno obdelavo kateregakoli dokumenta, ki je povezan s področjem izobraževanja (zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o opravljenih izpitih, predmetniki in programi fakultet, prepisi ocen, diplome in dodatki k diplomi, potrdila o rednem šolanju in druga), pa tudi vse dokumente, ki so izključno povezani s področjem znanosti, kot so recimo znanstveni patenti in rezultati znanstvenih raziskav, čeprav prevajalci in sodni tolmači poleg omenjenih dokumentov prevajajo tudi vse vrste del in nalog v zvezi s temi področji, tako diplomske in seminarske naloge kot tudi znanstvena dela, ne glede na njihovo kompleksnost in specifičnost njihove teme.

Simultano tolmačenje iz turškega v italijanski jezik

Simultano tolmačenje iz turškega v italijanski jezik vključuje tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar Akademija Oxford prav tako ponuja svojim strankam. Toda to še ni vse, kar zadeva tolmačenje v tej jezični kombinaciji, saj prevajalci in sodni tolmači, ki so pri nas zaposleni, lahko izvajajo tudi šepetano pa tudi konsekutivno tolmačenje iz turškega v italijanski jezik, tako zagotovo lahko odgovorijo na zahteve katerekoli vrste dogodka, saj se vse omenjene storitve uporabljajo za točno določeno vrsto dogodka.

Stranke pri nas pričakuje tudi obdelava vsebin, ki so usmerjene predvsem na področje reklamiranja in to ne glede na to, ali se skozi njih predstavlja določena storitev ali podjetje oziroma izdelek, saj jih sodni tolmači in prevajalci maksimalno profesionalno obdelajo in uskladijo s pravili italijanskega jezika. Glede na to, da poznajo marketinška pravila, se trudijo, da reklamno sporočilo iz izvirnih materialov obdelajo v skladu s pravili pa tudi z duhom italijanskega jezika in na ta način vsem potencialnim strankam, ki ga uporabljajo, ponudijo priložnost, da se na najboljši način seznanijo s tem, kar se skozi njih predstavlja. Naši strokovnjaki poleg reklamnih zloženk, letakov in plakatov v navedeni kombinaciji lahko obdelujejo tudi brošure oziroma vizitke in potem tudi PR članke ter številne druge vrste marketinških materialov.

Na zahtevo strank iz turškega v italijanski jezik prevajamo tudi, tako strokovna kot tudi poljudna besedila. Njihova tema se lahko nanaša na katerokoli od vseh področij, ki jih ob tej priložnosti navajamo: informacijske tehnologije, znanost, menedžment, izobraževanje, turizem, farmacija, ekologija in varstvo okolja, psihologija, ekonomija, komunikologija, medicina, finance in vse druge veje družbenih kot tudi naravoslovnih ved, ki jih do zdaj nismo navedli. Ne pozabite, da lahko v primeru, ko vam je potrebno prav prevajanje besedil iz turškega v italijanski jezik, le-ta pošljete na obdelavo, skenirana v elektronski obliki, prav tako pa jih lahko prevzamete, kar pravzaprav pomeni velik prihranek časa.

Prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz turškega v italijanski jezik

Stranke, ki posedujejo strokovna ali poljudna besedila, za katere jim je potrebno prevajanje iz turškega v italijanski jezik, to zahtevo lahko posredujejo našim strokovnjakom, saj je poznano, da se znajdejo v kateremkoli področju. Tako poleg obdelave besedil, povezanih s področji izobraževanja, farmacije in medicine ter znanosti ali turizma sodni tolmači in prevajalci lahko v tej kombinaciji prevajajo tudi strokovna kot tudi poljudna besedila, ki so povezana s področji psihologije, menedžmenta, komunikologije in gradbene industrije oziroma informacijskih tehnologij, sociologije in ekonomije pa tudi marketinga, politike, ekologije in varstva okolja ter bančništva, prava in drugih znanstvenih disciplin. Poleg tega so v veliki prednosti stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz turškega v italijanski jezik za katerikoli besedila, saj lahko materiale, za katere jim je potrebna obdelava, dostavijo tudi preko elektronske pošte.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo tudi tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, tako da strankam poleg simultanega omogočajo tudi storitev konsekutivnega oziroma šepetanega tolmačenja. Glede na to, da se vse omenjene vrste storitve izvajajo za konkretno vrsto dogodka, je zelo pomembno, da stranke dostavijo vse pomembne podatke o dogodku, za katerega zahtevajo tolmačenje iz turškega v italijanski jezik, da bi lahko sestavili najboljšo možno ponudbo oziroma izbrali najboljšo vrsto tolmačenja. Vsem strankam, za katere dogodek je treba izvesti prav to vrsto storitve, omogočamo tudi, da pod ugodnimi pogoji najamejo opremo za simultano tolmačenje.

Sodni tolmači in prevajalci maksimalno profesionalno pristopajo tudi obdelavi marketinških materialov tej kombinaciji jezikov, tako da na vašo zahtevo lahko izvajajo prevajanje iz turškega v italijanski jezik, ne samo za reklamne kataloge, zloženke in PR članke oziroma plakate, ampak tudi za reklamne brošure, letake in vizitke in številne druge vsebine, ki so usmerjeni na reklamiranje.

Cena prevajanja iz turškega v italijanski jezik

  • Iz turškega v italijanski je 26 EUR po strani

Cena prevajanja iz turškega v italijanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz turškega v italijanski z overitvijo sodnega tolmača je 31 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz turškega v italijanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!