Prevajanja iz turškega v perzijski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz turškega v perzijski jezik

Za spletno prevajanje iz turškega v perzijski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford ponuja tudi neposredno prevajanje iz turškega v perzijski jezik za različne vrste vsebin v pisani obliki pa tudi kot tolmačenje.

V okviru te specializirane institucije so zaposleni prevajalci in sodni tolmači, ki lahko v odvisnosti od vrste dogodka uporabijo vse tri vrste tolmačenja (simultano, šepetano in konsekutivno), medtem ko je strankam na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Zaradi oblikovanja ponudbe oziroma izbire najboljše vrste tolmačenja se zahteva, da stranka dostavi najpomembnejše informacije o organizaciji manifestacije, oziroma da omenjene strokovnjake seznani, ne samo s številom oseb, ki bodo prisotne, ampak tudi s tem, koliko je uradni organizator predvidel, da ta traja in o osnovnih značilnostih lokacije, na kateri bo potekala. Ko te podatke dobijo, jih ti strokovnjaki analizirajo in ugotovijo, katera od vseh omenjenih storitev nanje najboljše odgovori oziroma se odloči, katero vrsto tolmačenja je tedaj treba uporabiti.

V odvisnosti od zahtev strank, lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz turškega v perzijski jezik, po potrebi pa prevajalci in sodni tolmači obdelajo tudi strokovna ter poljudna besedila, katerih tema se lahko nanaša na vsako vejo naravoslovnih ali družboslovnih ved.


Prevajanje iz turškega v perzijski jezik
Prevajanje iz perzijskega v turški jezik

Profesionalno obdelamo tudi učbenike v tej različici jezikov pa tudi revije, časopisne članke in poetska kot tudi prozna književna dela.

Pri obdelavi vsebin, dostopnih na spletu izvajamo tudi njihovo optimizacijo oziroma sodni tolmači in prevajalci uporabljajo Orodja SEO (Search Engine Optimisation). Na ta način imajo stranke, ki jim je potrebno prevajanje spletne prodajalne in spletnih strani iz turškega v perzijski jezik pa tudi aplikacij različnih vrst, zatem spletnih katalogov in katerihkoli programov ter številnih drugih spletnih vsebin, na razpolago tudi storitev njihove strokovne optimizacije oziroma usklajevanja s pravili, ki se uporabljajo pri iskanju, da bi bili le-ti precej bolj vidni na spletu.

Na razpolago sta tudi dodatni storitvi v pogledu sinhronizacije in podnaslavljanja, ko stranke prevajanje v dani različici jezikov zahtevajo za katerikoli video ali zvočni material (reklamna sporočila, serije, oddaje, filmi in drugo).

Vse omenjene vsebine stranke dostavijo na e-poštni naslov tudi potem ko sodni tolmači in prevajalci oziroma ostali strokovnjaki te institucije izvedejo zahtevane storitve, jih na enak način tudi prevzamejo, če jim tako najbolj ustreza. Za tiste, ki jim v danem trenutku ne ustreza niti pošiljanje niti prevzemanje po elektronski poti, so dostopni tudi drugi načini, informacije o tem pa dobijo v samem predstavništvu te institucije.

Glede na to, da je s ponudbo zajeto tudi neposredno prevajanje dokumentov iz turškega v perzijski jezik, moramo poudariti, da je dostopna tudi dodatna storitev, ki se nanaša na njihovo overitev s strani zapriseženega sodnega tolmača. Gre za kompletno obdelavo vseh dokumentov, ki je v celoti v skladu z veljavnim zakonom, tako da stranka zahvaljujoč žigu sodnega tolmača dobi pravno veljaven dokument. Sicer ta žig potrjuje, da je vsebina prevoda enaka kot v izvirnem dokumentu.

Od vsake stranke se zahteva, da osebno prinese izvirne dokumente na vpogled temu strokovnjaku ali da jih pošlje preko "Pošte Slovenije" s priporočeno pošiljko oziroma preko kurirske službe.

Če pri primerjanju izvirnega in prevedenega dokumenta, ki ga stranka predhodno dostavi, ta strokovnjak opazi, da med njima obstaja razlike, saj je na razpolago tudi sama storitev overitve dokumentov, bo priporočeno, da se izvede redakcija. Gre za storitev, ki jo izvajajo lektorji in korektorji omenjene institucije, pri čemer popravijo vse napake, ki jih je nekdo pred njimi storil. Seveda se lektura in korektura lahko uporabljajo tudi za ostale vsebine, ko je to potrebno.

Poleg vseh dokumentov s področij izobraževanja, sodstva in znanosti oziroma prava, je dostopno tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz turškega v perzijski jezik.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači obdelajo tudi vsebino tehnične kot tudi medicinske in razpisne oziroma gradbene dokumentacije.

Treba je omeniti tudi to, da stranke lahko v okviru te institucije dobijo neposredno prevajanje v tej kombinaciji jezikov tudi za vse dokumente, ki jih je potem treba predložiti določeni državni instituciji in s tem mislimo na različne vrste potrdil, zatem izjav in soglasij. Poleg omenjenih dokumentov ti strokovnjaki lahko obdelajo tudi številne druge, pri čemer je treba izpolniti pogoj v zvezi z njihovim pošiljanjem, oziroma izvirnike je treba obvezno priložiti na vpogled.

Da stranka kasneje dostavi izvirne dokumente, je dovoljeno samo v primeru, če ji je prevajanje v tej različici jezikov potrebno v zelo kratkem času. V tem primeru najprej pošlje skenirane dokumente na e-poštni naslov predstavništva te institucije in dostavi tudi izvirnike na vpogled.

Postopek prevzemanja dokumentov lahko poteka na dva načina, tako da vsaka stranka izbere med možnostma, da ji jih določena kurirska služba dostavi na želeni naslov ali pa jih v sami poslovalnici osebno prevzamejo. Kdorkoli se opredeli za prvo možnost, ki je omenjena, mora to storitev tudi dodatno plačati, služba za dostavo pa je dolžna določiti ceno in o tem predhodno obvestiti stranke, ki plačilo izvedejo v trenutku prevzemanja kompletno obdelanih dokumentov od kurirja.

Lastnik dokumentov se mora v okviru pristojnih institucij Republike Slovenije pravočasno pozanimati, ali je potrebna izvedba postopka nadoveritve za njegove dokumente. Poudarjamo, da konkretni postopek vključuje postavljanje posebne vrste žiga na dokumente, ki je poznan pod imenoma Haški oziroma Apostille. Ker sodni tolmači in prevajalci te vrste overitve ne izvajajo, saj ne posedujejo dovoljenja za to, stranke niso dolžni informirati o tem. Lastnik dokumentov mora zaposlene v pristojnih službah pri okrožnih sodiščih širom države pravočasno, ali Apostille žig mora biti postavljen na njegove dokumente, če na to vprašanje dobi pritrdilen odgovor, mora tudi izvedeti, ali je Haški žig treba postaviti, potem ko bo izvedeno neposredno prevajanje dokumentov iz turškega v perzijski jezik in overitev s strani sodnega tolmača, ali pa je na dokumente treba postaviti ta žig potem, ko se pristopi njegovi obdelavi v skladu z veljavnimi pravili.

Prevajanje PR člankov iz turškega v perzijski jezik

Vsakdo, ki ga ga zanima neposredno prevajanje reklamnih materialov iz turškega v perzijski jezik, med katere poleg PR člankov spadajo tudi plakati, zatem zloženke in katalogi kot tudi vizitke, reklamni letaki in brošure pa tudi številni drugi, mora vedeti, da gre za posebne vrste vsebin, tako da sodni tolmači in prevajalci njihovi obdelavi zelo skrbno pristopajo. Osnovni razlog za to je, da je treba reklamna sporočila oblikovati predvsem v skladu s pravili perzijskega jezika, da bi njegovim izvornim govorcem bila čim bolj razumljiva.

Seveda člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford v dani kombinaciji jezikov prevedejo, tako poljudna kot tudi strokovna besedila, pri čemer se njihova tema lahko tiče katerekoli veje in naravoslovnih in družboslovnih znanstvenih disciplin.

Poudariti moramo tudi to, da ti strokovnjaki lahko obdelajo, tako učbenike kot tudi različna književna dela in vseeno je, ali gre za poetska ali prozna. Prav tako maksimalno profesionalno odgovorijo tudi na potrebe tistih strank, ki jim je prevajanje v konkretni jezični kombinaciji potrebno za časopisne članke ali revije različne tematike in namena (strokovne, ilustrirane, otroške in druge).

Filmske stvaritve kateregakoli žanra in vrste, na primer risane in dokumentarne oziroma igrane in animirane na podlagi postavljenih zahtev sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezikov profesionalno prevedejo. Prav tako je na razpolago tudi prevajanje informativnih oddaj iz turškega v perzijski jezik pa tudi zabavnih in otroških oziroma izobraževalnih, ti strokovnjaki pa seveda lahko prevedejo tudi reklamna sporočila pa tudi serije ter številne druge, tako video kot tudi zvočne materiale. Strankam bo precej lažje, če vedo, da v okviru omenjene institucije lahko angažirajo strokovnjake, ki na podlagi njihovih zahteva izvedejo sinhronizacijo konkretnih materialov ali njihovo podnaslavljanje.

Vsakdo, ki poseduje prevode, ki niso profesionalni, ker obstajajo določene napake, lahko stopi v stik s poslovalnico navedene institucije in zahteva angažiranje lektorjev in korektorjev. V tem primeru ti izvedejo profesionalno redakcijo katerihkoli vsebin oziroma najprej ugotovijo, katere napake so narejene in jih potem popravijo in te materiale uskladijo z izvirniki ob maksimalnem spoštovanju pravil prevajanja in perzijskega jezika.

Posebej je treba poudariti informacijo, da poleg konsekutivnega tolmačenja iz turškega v perzijski jezik, omenjeni strokovnjaki lahko izvedejo tudi simultano pa tudi šepetano tolmačenje. Posebej je pomembna ta informacija, saj prevajalci in sodni tolmači uporabljajo izključno storitev, ki lahko vse zahteve udeležencev izpolni v največji možni meri. Samo iz tega razloga se od njih zahteva, da zaposlene te institucije informirajo, tako o značilnostih mesta, na katerem bo manifestacija potekala, kot tudi o podrobnostih v zvezi z njenim trajanjem oziroma številom udeležencev, ker se samo na podlagi teh podatkov tudi lahko oblikuje uradna ponudba za storitev tolmačenja. Glede na to, da je v ponudbi te institucije tudi najem opreme za simultano tolmačenje, bo tudi to vneseno, če je predhodno odločeno, da omenjeni strokovnjaki za konkretno manifestacijo uporabijo to vrsto tolmačenja.

Poleg vseh do zdaj navedenih vsebin, člani ekipe te institucije lahko v dani različici jezikov prevedejo tudi programsko opremo oziroma vse vrste aplikacij in programov pa tudi spletne prodajalne, zatem spletne kataloge in spletne strani ter številne druge vsebine, ki so povezane z računalništvom in spletom. V odvisnosti od vrste materialov, ki jih obdelujejo, prevajalci in sodni tolmači izvedejo tudi implementacijo pravil SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da strankam omogočajo, da dobijo tudi optimizirane spletne vsebine. Storitev optimizacije je izjemno pomembna, ker se vsebina teh materialov na ta način prilagaja pravilom iskanja, pa se s samim tem sčasoma tudi njihova kotiranje na celotnem spletu v velikoj meri izboljšuje.

Neposredno prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz turškega v perzijski jezik

Vse vrste potrdil pa tudi soglasij in izjav člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford v navedeni jezični kombinaciji najprej prevedejo in potem izvedejo tudi overitev, ker je z zakonom predviden takšen postopek obdelave.

Potem ko prevajalci in sodni tolmači na ta način izvedejo prevajanje dokumentov iz turškega v perzijski jezik, jih lastniki lahko predložijo katerikoli pristojni službi in jih v praksi uporabljajo, kadarkoli je to potrebno.

Vsekakor da stranke lahko dobijo kompletno obdelano in že omenjeno potrdilo o nekaznovanosti pa tudi potrdilo o stanju računa v banki in potrdilo o višini dohodkov, zatem soglasje za zastopanje in potrdilo o stalni zaposlitvi kot tudi potrdilo o samskem stanu ter številne druge dokumente, ki so jih kasneje dolžni predložiti določeni državni službi.

Prav zato, ker je z zakonom predvideno, na kakšen način poteka postopek overitve, se od vsake stranke tudi zahteva, da obvezno dostavi izvirne dokumente na vpogled, vsekakor pa ji tudi priporočamo, da vse dodatne informacije o postopku nadoveritve samostojno pridobi od pristojnih republiških institucij. To moramo posebej poudariti zato, ker zaposleni v tej instituciji ne posedujejo ustreznih pooblastil za postavljanje tako imenovanega Apostille oziroma Haškega žiga na dokumente, kar je zelo pomembno za celoten postopek njihove obdelave.

Pomembna je informacija, da so prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za neposredno prevajanje izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze iz turškega v perzijski jezik pa tudi številnih drugih osebnih dokumentov, tako da stranke med drugim lahko dobijo kompletno obdelano osebno izkaznico in potni list, zatem delovno dovoljenje in vozniško, kot tudi potrdilo o državljanstvu pa tudi potrdilo o stalnem prebivališču ter izpiske iz matičnega registra o smrti in o rojstvu kot tudi prometno dovoljenje in vse ostale osebne dokumente.

Seveda zaposleni v konkretnem predstavništvu te institucije kompletno obdelajo tudi zdravniške izvide pa tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih, zatem navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi katerikoli drugi dokument iz sestave medicinske dokumentacije. Seveda bo izvedeno tudi prevajanje prepisa ocen iz turškega v perzijski jezik, vsekakor pa prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelavo izvedejo tudi za številne druge dokumente, ne glede na to, ali so primarno povezani s področjem izobraževanja ali z znanostjo (diploma in dodatek k diplomi, predmetniki in programi fakultet, znanstvena dela, seminarske naloge, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diplomske naloge, rezultati znanstvenih raziskav, potrdilo o rednem šolanju, seminarske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih in številni drugi).

Poleg pooblastila za zastopanje pa tudi različnih vrst certifikatov in licenc, je strankam te institucije na razpolago tudi kompletna obdelava, tako pritožb sodiščem in sklepov oziroma sodb kot tudi tožb in odločitev pa tudi pravnega reda Evropske Unije, zatem pogodb in številnih drugih pravnih aktov.

Kadar je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo tudi gradbene projekte, zatem deklaracije izdelkov in laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi navodilo za uporabo ter številne druge dokumente, ki sestavljajo gradbeno in tehnično kot tudi razpisno dokumentacijo.

Vsaki stranki te institucije je na razpolago tudi neposredno prevajanje poslovnih odločitev in faktur iz turškega v perzijski jezik, prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo tudi statut podjetja, zatem sklep o ustanovitvi pravne osebe in ustanovitveni akt podjetja kot tudi finančna poslovna poročila oziroma letna in revizorska oziroma vse ostale neomenjene dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo oziroma so povezani s poslovnim procesom, tako določenega podjetja kot tudi podjetnikov.

Cena prevajanja iz turškega v perzijski jezik

  • Iz turškega v perzijski je po dogovoru

Cena prevajanja iz turškega v perzijski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz turškega v perzijski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz turškega v perzijski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!