Prevajanje iz turškega v portugalski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz turškega v portugalski jezik

Za spletno prevajanje iz turškega v portugalski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Če je strankam potrebno neposredno prevajanje iz turškega v portugalski jezik, jim naši strokovnjaki omogočajo tudi to pa tudi niz storitev, ki v tem primeru veljajo za dodatne. Tako na primer poleg prevajanja dokumentov tej kombinaciji jezikov, izvajajo tudi storitev overitve izdelanega prevoda, saj so v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford prevajalci in sodni tolmači, pa stranke na ta način dobijo prevedene dokumente, ki so pripravljeni za uporabo, saj se samo takšen način obdelave priznava kot pravno veljaven.

Toda za nekatere dokumente je treba izvesti tudi dodatno overitev, kar pravzaprav pomeni, da jih je treba opremiti s haškim žigom, ki ga imenujemo tudi Apostille. Overitev s tem žigom lahko izključno izvajajo strokovnjaki, ki so zaposleni v pristojnih državnih službah, zadolženih za omenjeno overitev, te službe pa so v sklopu okrožnih sodišč naše države. Ker prevajalci in sodni tolmači ne morejo izvajati te vrste overitve, saj ni v njihovi pristojnosti, mi vsem strankam, ki jim je potrebno prevajanje iz turškega v portugalski jezik za dokumente, priporočamo, da preverijo vse podatke, ki so povezani z overitvijo s tem žigom za njih. Prav zahvaljujoč tem informacijam, bodo v veliki meri poenostavili celoten postopek njihove obdelave in s tem bodo prihranili veliko časa, saj overitev z Apostille žigom za nekatere dokumente poteka potem, ko naši strokovnjaki končajo njihovo obdelavo, za nekatere pa pred tem, pa bodo tudi informirani, kam morajo konkretni dokument najprej odnesti na obdelavo.

Glede na to, da mora sodni tolmač pri overitvi prevedenega dokumenta primerjati prevod z izvirnikom, od vseh strank, ki jim je potrebna ta storitev, zato tudi zahtevamo, da pri pošiljanju vsebin, za katere zahtevajo obdelavo, priložijo izvirnike na vpogled. Tako da poleg tega, da jih lahko pošljejo preko kurirske službe in jih osebno prinesejo v poslovalnico, jih prav tako lahko tudi pošljejo s priporočeno pošiljko preko „Pošte Slovenije“.


Prevajanje iz portugalskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v portugalski jezik

Poleg dokumentov, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in druga) oziroma gradbeno, razpisno in tehnično dokumentacijo (gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in drugo), sodni tolmači in prevajalci na vašo zahtevo obdelujejo tudi vse dokumente, ki so povezani z znanostjo in izobraževanjem (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetniki in programi fakultet, diplome in dodatki k diplomi, prepisi ocen, diplomske in seminarske naloge, potrdila o rednem šolanju, znanstveni patenti, potrdila o opravljenih izpitih, znanstvena dela in številne druge).

Osebne dokumente (potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, izpiske iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, delovno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, izpiske iz matičnega registra o smrti, vozniško in prometno dovoljenje in druga) prav tako prevajamo v navedeni jezični kombinaciji in potem tudi overjamo prevod z žigom sodnega tolmača, medtem ko naši strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi vse dokumente, ki so povezani s področjema pravosodja ali prava, kar vključuje prevajanje iz turškega v portugalski jezik, tako za odločitve sodišč in pritožbe ter sodbe in tožbe kot tudi za sodne odločbe, pogodbe, pooblastilo za zastopanje in pravni red Evropske Unije pa tudi za vse vrste licenc in certifikatov ter številne druge pravne akte.

Prevajamo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kar vključuje različne vrste izjav in potrdilo kot tudi soglasja (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu in o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki in drugo).

Potem ko prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo dokumentov, za katere ste zahtevali prevajanje iz turškega v portugalski jezik, jih lahko prevzamete osebno, ali pa vam obdelane vsebine pošljemo na konkretni naslov. Ta storitev se zaračunava ločeno od prevajanja in overitve tega dokumenta, in to po ceniku kurirske službe, ki vam jih dostavlja, vi pa ste jo dolžni plačati neposredno kurirju, ko prevzemate pošiljko.

Prevajalci in sodni tolmači poleg dokumentov obdelujejo tudi druge vrste vsebin, tako da lahko vam ponujamo tudi prevajanje iz turškega v portugalski jezik za vse vrste spletnih materialov (aplikacije, spletne prodajalne, spletne strani, spletni katalogi, programi in drugo) oziroma za učbenike in književna dela (proza, romani, poezija, beletrija in drugo). A naši strokovnjaki prevajajo tudi časopisne članke kot tudi različne vrste besedilnih vsebin in to, tako poljudne kot tudi one strokovne pa tudi ilustrirane in otroške in vse druge vrste revij.

Prav tako izvajamo tudi prevajanje iz turškega v portugalski jezik za filmske stvaritve vseh žanrov pa tudi za reklamna sporočila oziroma televizijske in radijske oddaje, serije in druge zvočne in video materiale. V sklopu te storitve na zahtevo strank naši strokovnjaki izvajajo tudi profesionalno sinhronizacijo prevedenih materialov kot tudi storitev njihovega podnaslavljanja, vse v odvisnosti od vrst vsebin oziroma kaj zahtevajo stranke.

Poleg vsega omenjenega lahko strankam omogočimo tudi neposredno tolmačenje iz turškega v portugalski jezik. Ker so prevajalci in sodni tolmači usposobljeni, tako za simultano kot tudi za konsekutivno oziroma za šepetano tolmačenje, to pomeni, da ste nas dolžni seznaniti z vsemi podrobnostmi v zvezi s konkretnim dogodkom, saj je samo od tega tudi odvisno, katera vrsta tolmačenja bo uporabljena. Ti detajli vsebujejo, ne samo informacije o njegovi organizaciji in o prostoru, v katerem bo potekal, ampak tudi podatke o predvidenem trajanju tega dogodka kot tudi o številu udeležencev. Ko strokovna ekipa v konkretni poslovalnici izdela ponudbo za tolmačenje iz turškega v portugalski jezik in če predlaga prav to vrsto storitve, vam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Želimo poudariti tudi to, da nam lahko vsebine, za katere se ne zahteva overitev, na prevajanje pošljete preko elektronske pošte, če vam ta način dostave najbolj ustreza. Njihovo prevzemanje lahko poteka na enak način, medtem ko nam dokumentov ne morete poslati na elektronski naslov (glede na to, da se zahteva pošiljanje izvirnikov na vpogled), razen v primeru, ko vam je njihovo prevajanje iz turškega v portugalski jezik potrebno v posebej kratkem roku, saj prevajalci in sodni tolmači lahko z njihovo obdelavo začnejo takoj po prejemu elektronskega sporočila in vam na ta način omogočijo, da obdelane dokumente dobite v tako kratkem roku. Seveda je tudi tedaj treba spoštovati uradno predpisan postopek, ki vključuje dostavo izvirnikov na vpogled, pa se od stranka zahteva, da to storijo v najkrajšem možnem roku.

Prevajanje potrdila o stalnem prebivališču iz turškega v portugalski jezik

Prevajanje potrdila o stalnem prebivališču iz turškega v portugalski jezik je samo ena od storitev, ki jih vsem strankam lahko ponudijo prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Toda morate sa zavedati, da je to samo začetek obdelave te vrste potrdila, saj vse stranke pri nas pričakuje tudi storitev, ki jo ponujajo sodni tolmači in se nanaša na overitev izdelanega prevoda z njihovim žigom. Dokument, ki je v tej kombinaciji jezikov preveden in potem tudi overjen s strani uradnih oseb oziroma sodnega tolmača, stranka lahko uporabljati v vsakem primeru in ga preda katerikoli državi instituciji, ker je samo tako obdelan dokument veljaven v zakonskem oziroma pravnem pogledu.

Vsaka stranka, ki ji je potrebna obdelava, ne samo tega, ampak tudi kateregakoli drugega dokumente, mora dostaviti izvirne dokumente (na vpogled), kar je hkrati tudi prvi pogoj za njihovo obdelavo. Zatem se mora v okviru pristojnih državnih institucij podrobno pozanimati, ali je treba izvesti tudi dodatno overitev za te dokumente oziroma ali jih je treba opremiti s tako imenovanim Apostille oziroma žigom, poznanim tudi kot haški. V skladu z vsemi temi informacijami bo stranki precej lažje, saj bo do neke mere seznanjena s postopkom obdelave tega dokumenta, tako da bo točno vedela, kam ga mora najprej odnesti na obdelavo. Da ne bo pomote, sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford ne morejo izvesti te overitve, toda samo zato, ker zanjo niso pristojni.

Prevajajo pa tudi potrdilo o državljanstvu kot tudi potni list oziroma izpiske iz matičnega registra o smrti, izpiske iz matičnega registra o rojstvu in izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze ter osebno izkaznico in potem tudi dovoljenje za prebivanje kot tudi vozniško, prometno ter delovno dovoljenje in druge osebne dokumente. Poleg tega strankam lahko ponujamo tudi neposredno prevajanje iz turškega na portugalski za vse vrste potrdil oziroma izjav in soglasij, saj prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji obdelujejo katerikoli dokument, ki se predaja pristojnim službam. Poleg potrdila o stanju računa v banki in o stalni zaposlitvi oziroma potrdila o samskem stanu in potem tudi o višini dohodkov, sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi potrdilo o nekaznovanosti kot tudi soglasje za zastopanje in vse druge dokumente te vrste.

Poleg tega, da strankam omogočamo tudi prevajanje iz turškega v portugalski jezik za pravni red Evropske Unije, sodne pritožbe in tožbe oziroma za različne vrste pogodb, naši strokovnjaki obdelujejo tudi pooblastilo za zastopanje, zatem sodne odločbe in licence kot tudi sodne sklepe, certifikate in druge pravne akte, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili. Lahko obdelamo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol oziroma znanstvene patente kot tudi diplome in dodatke k diplomi pa tudi predmetnike in programe fakultet in potem tudi potrdila o opravljenih izpitih ter rezultate znanstvenih raziskav, potrdila o rednem šolanju in številne druge dokumente, ki so povezani s področjema znanosti ali izobraževanja. Seveda sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi znanstvena dela pa tudi diplomske in seminarske naloge ter vse druge vsebine, ki so povezani z navedenimi področji.

Prav tako, strankam ponujamo tudi možnost, da dobijo kakovostno in profesionalno obdelane različne vrste dokumentacij oziroma vse dokumente, ki jih sestavljajo. Poleg obdelave poslovne in razpisne kot tudi gradbene dokumentacije prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank obdelujejo tudi medicinsko pa tudi tehnično dokumentacijo. Tako da poleg ustanovitvenih aktov podjetja, revizijskih poročil in faktur oziroma poslovnih odločitev obdelujejo tudi statut podjetja pa tudi letna oziroma finančna poslovna poročila, zatem laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi navodila za uporabo in deklaracije izdelkov pa tudi gradbene projekte in potem tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter zdravniške izvide oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov in vse druge dokumente, ki jih sestavljajo katerokoli vrsto od vseh navedenih dokumentacij.

Tolmačenje iz turškega v portugalski jezik

Kar zadeva tolmačenje iz turškega v portugalski jezik, morajo vse zainteresirane stranke v zvezi s to storitvijo vedeti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko odgovorijo na zahteve katerekoli vrste dogodka, saj so seznanjeni z uporabo, tako šepetanega kot tudi konsekutivnega oziroma simultanega tolmačenja v tej kombinaciji jezikov. Poleg same storitve tistim svojim strankam, ki jim ustreza ta vrsta tolmačenja, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje vrhunske kakovosti po cenah, ki so več kot ugodne. Želimo poudariti tudi, da morajo stranke, ki zahtevajo to storitev, posredovati vse pomembne informacije, ki se nanašajo na organizacijo tega dogodka, kar pomeni, da morajo poudariti, v katerem prostoru bo le-ta potekal oziroma kako dolgo bo trajal pa tudi, koliko oseb naj bi sodelovalo, saj je prav od teh informacij tudi odvisno, katero vrsto tolmačenja bodo naši strokovnjaki predlagali za ta vrsto dogodka.

Svojim strankam lahko ponudimo tudi obdelavo vseh vsebin, povezanih s spletnimi, tako programi oziroma z različnimi aplikacijami kot tudi spletnimi katalogi in potem tudi spletnimi stranmi pa tudi s spletnimi prodajalnami. Sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi vse druge vsebine, ki se nanašajo na spletno področje in ker imajo bogate delovne izkušnje z obdelavo takšnih vsebin, bodo v primeru potrebe implementirali pravila SEO (Search Engine Optimisation), s čimer pravzaprav dosežejo osnovni cilj obdelave konkretnih spletnih materialov. Zahvaljujoč uporabi teh pravil se na primer prevedene spletne strani pojavijo v samem vrhu spletnega iskanja, tako da tudi njihovi lastniki povsem zagotovo občutijo pozitiven učinek, ki ga ima uporaba optimizacije v tem primeru.

Če je to potrebno, lahko izvajamo tudi prevajanje, tako poljudnih kot tudi strokovnih besedil iz turškega v portugalski jezik. Stranke, ki jim je nujno potrebna ta storitev, lahko materiale na obdelavo dostavijo preko elektronske pošte, če želijo prihraniti svoj pa tudi naš čas. Na enak način pa lahko dobijo tudi vsebine po koncu obdelave. Poleg besedil, ki se nanašajo na določene običajne teme, kot so na primer politika, ekonomija, pravo, turizem in izobraževanje, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi besedilne vsebine, katerih tema se nanaša, tako na področja gradbene industrije, marketinga, komunikologije ter ekologije in varstva okolja kot tudi tiste, ki se tičejo področij informacijskih tehnologij, menedžmenta in farmacije in filozofije ter sociologije oziroma katerekoli nenavedene znanstvene discipline, tako iz domene naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

Prevajanje informativnih oddaj iz turškega v portugalski jezik

Ne glede na to, ali gre za prevajanje radijskih ali televizijskih informativnih oddaj iz turškega v portugalski jezik, svojim strankam zagotavljamo tudi dodatno storitev oziroma njihovo kompletno obdelavo, ki vključuje, tako sinhronizacijo teh materialov kot tudi njihovo podnaslavljanje. Vsem strankam, ki zahtevajo to storitev, na ta način omogočamo tudi, da dobijo vsebine, ki jih lahko takoj prikazujejo, kjerkoli želijo. Če obstaja potreba za tem sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko obdelujejo tudi zabavne pa tudi oddaje namenjene najmlajšim gledalcem in poslušalcem oziroma tiste izobraževalnega značaja, strankam pa prav tako omogočajo prevajanje iz turškega v portugalski jezik za reklamna sporočila pa tudi risane in animirane kot tudi igrane, dokumentarne in druge vrste filmov ter za serije in druge zvočne in video materiale.

Ko obstaja potreba za tem, lahko izvedemo tudi redakcijo za vse vsebine, ki so slabo prevedene v omenjeni kombinaciji jezikov, tako da korektor in lektor izvedeta vse potrebne popravke in prevajanje v celoti uskladita z duhom ciljanega jezika oziroma s pravili portugalskega jezika.

Zainteresiranim strankam sodni tolmači in prevajalci omogočajo tudi neposredno prevajanje iz turškega v portugalski jezik, tako za učbenike kot tudi za književna dela (romani, poezija, proza, beletrija in drugo) pa tudi za vse vrste revij oziroma časopisne članke, lahko pa prevajajo tudi vsebine, povezane s segmentom marketinga. To pomeni, da strokovnjaki Akademije Oxford ne obdelujejo samo brošur, reklamnih letakov in zloženk, ampak tudi PR članke oziroma vizitke, kataloge, plakate in vse druge materiale, in to z maksimalno uporabo marketinških pravil, ki jih odlično poznajo. Prav zahvaljujoč temu lahko rečemo, da izvajajo profesionalno prevajanje iz turškega v portugalski jezik za vse omenjene vsebine, saj jih približajo potencialnim strankam, ki uporabljajo portugalskim jezikom, in to povsem zagotovo na najboljši način, tako da lastniki konkretnih marketinških materialov zelo hitro občutijo pozitivne učinke njihovega dela.

Cena prevajanja iz turškega v portugalski jezik

  • Iz turškega v portugalski je 37 EUR po strani

Cena prevajanja iz turškega v portugalski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz turškega v portugalski z overitvijo sodnega tolmača je 41 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz turškega v portugalski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!