Prevajanje iz turškega v makedonski jezik


Glede na to, da so v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači, tako za turški kot tudi za makedonski jezik pa tudi za številne druge svetovne jezike, to pomeni, da naše stranke lahko pričakujejo tudi neposredno prevajanje iz turškega v makedonski jezik, tako v pisni obliki kot tudi tolmačenje v tej kombinaciji jezikov.

Glede na to, da del naše ekipe sestavljajo tudi sodni tolmači, imajo stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz turškega v makedonski jezik za vse vrste dokumentov, možnost maksimalnega prihranka časa, saj pri nas dobijo najprej njihovo prevajanje in potem tudi overitev tega prevoda s strani pooblaščenih oseb oziroma sodnega tolmača in na ta način naše stranke dobijo dokument, ki je absolutno uporaben v praksi, saj žig sodnega tolmača na prevodu potrjuje, da je njegova vsebina enaka kot v izvirnem dokumentu. Samo iz tega razloga se od strank tudi zahteva, da v tem primeru dostavijo izvirnike, da bi sodni tolmač lahko pristopil postopku njihove overitve. Če se pri primerjanju prevoda in izvirnika zgodi, da opazi katerokoli vrsto odstopanja, zaradi česar jih je treba popraviti, vam predlaga storitev redakcije, ki jo lahko izvajajo profesionalni korektorji in lektorji, sicer prav tako člani naše ekipe.

Želimo poudariti tudi, da se morajo stranke, ki zahtevajo prevajanje iz turškega v makedonski jezik za osebne oziroma poslovne kot tudi za dokumente, ki se predajajo pristojnim službam (soglasja vseh vrst, različne vrste potrdil in izjav) ter za različne vrste dokumentacij (razpisna, medicinska, gradbena, poslovna, tehnična in druga), v pristojnih institucijah pozanimajo o dodatni vrsti overitve, ki ne sodi v pristojnost naših strokovnjakov. Gre pravzaprav za to, da zakon določa obvezno overitev s haškim oziroma žigom, ki nosi tudi naziv Apostille, toda to samo za določene dokumente in da prevajalcem in sodnim tolmačem v Akademiji Oxford ni treba posedovati teh informacij, saj to ni v njihovi pristojnosti. Zato se morajo stranke samostojno pozanimati, ali se za njihove dokumente zahteva ta overitev in v primeru, da se zahteva, morajo sami izvedeti tudi to, na kakšen način le-ta poteka. Pravzaprav gre za to, da overitev z Apostille žigom za nekatere dokumente poteka potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z njihovo obdelavo oziroma izvedejo prevajanje iz turškega v makedonski jezik in potem tudi overitev sodnega tolmača, za druge pa najprej poteka overitev s haškim žigom in se potem ta dokument odnese našim strokovnjakom na obdelavo, ki v tem primeru prevajajo, tako vsebino konkretnega dokumenta kot tudi vsebino samega Apostille žiga, potem pa se izvaja tudi overitev sodnega tolmača. Ko dobite te podatke, boste vedeli, kam morate najprej odnesti konkretni dokument na obdelavo in kako dolgo naj bi le-ta trajala.


Prevajanje iz makedonskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v makedonski jezik

Ker je zelo pomembno, da nam na vpogled dostavite izvirne dokumente, to pomeni, da jih lahko pošljete priporočeno preko “Pošte Slovenije” oziroma angažirate katerokoli kurirsko službo, da jih dostavi na naslov poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford ali pa enostavno osebno dostavite vsebine, za katere vam je potrebno prevajanje.

Če ste zainteresirani za nujno prevajanje iz turškega v makedonski jezik, vam je samo tedaj omogočeno, da dokumente najprej pošljete na elektronski naslov in da šele potem v skladu s točno določenimi pravili izvedete tudi dostavo izvirnikov na vpogled. Ko prevajalci in sodni tolmači obdelajo dostavljene dokumente, jih lahko prevzamete osebno, ali pa od nas zahtevate, da vam obdelane dokumente pošljemo na določen naslov. Imejte na umu, da to storitev izvaja kurirska služba, ki jo zaračunava po lastnem ceniku, saj le-ta v nobenem primeru ni vračunana v prevajanje dokumentov iz turškega v makedonski jezik oziroma v overitev prevoda.

Stranke, ki jim je v tej jezični kombinaciji potrebno prevajanje besedil ali reklamnih vsebin oziroma učbenikov, revij, časopisnih člankov in književnih del, lahko njihovo profesionalno obdelavo dobijo tudi v naši poslovalnici. Prevajalci in sodni tolmači so poleg tega specializirani tudi za neposredno prevajanje iz turškega v makedonski jezik za vse vrste spletnih vsebin pa tudi za tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Tukaj moramo poudariti, da naši strokovnjaki izvajajo, tako simultano oziroma konsekutivno kot tudi tako imenovano šepetano tolmačenje in vsaka od omenjenih storitev je namenjena točno določeni vrsti dogodka. Prav iz tega razloga od strank zahtevamo, da pravočasno dostavijo vse podatke o dogodku, ki ga organizirajo in za katerega zahtevajo tolmačenje iz turškega v makedonski jezik, da bi lahko v celoti odgovorili na te zahteve in uporabili prav tisto vrsto storitve, ki izpolnjuje pričakovanja naših strank. To pa pomeni, da nam morate posredovati podatke, ne samo o številu udeležencev in o trajanju samega dogodka, ampak nas morate tudi informirati o karakteristikah prostora, v katerem naj bi potekal kot tudi o tem, kako je zamišljena njegova organizacija. Sicer pa vsem tistim strankam, za katere dogodek je predvidena uporaba simultanega tolmačenja v tej kombinaciji jezikov, pod posebej ugodnimi pogoji omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg vsega omenjenega, sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje iz turškega v makedonski jezik za filme vseh žanrov kot tudi za reklamna sporočila in potem tudi za različne vrste, tako radijskih ter televizijskih oddaj kot tudi za serije in druge zvočne in video vsebine. Poleg tega vam omogočimo tudi podnaslavljanje ali sinhronizacijo tako obdelanih materialov, da bi v optimalnem roku dobili vsebine, ki jih lahko prikazujete, kjerkoli želite.

Želimo poudariti tudi to, da imate možnost vse materiale, za katere zahtevate prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji in ki ne zahtevajo overitve sodnega tolmača, na obdelavo dostaviti na najenostavnejši možni način oziroma jih skenirane pošljete na elektronski naslov. V primeru, da navedete, da vam prav tako ustreza, vam tudi mi lahko na popolnoma enak način pošljemo vsebine, potem ko sodni tolmači in prevajalci končajo z njihovo obdelavo.

Prevajanje vseh vrst besedil iz turškega v makedonski jezik

Poleg prevajanje besedil s področja psihologije, filozofije in sociologije iz turškega v makedonski jezik, sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford strankam ponujajo tudi možnost obdelave besedil s področij ekonomije, bančništva in financ pa tudi prava in politike. Naši izkušeni strokovnjaki lahko v omenjeni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi strokovne in poljudne besedilne vsebine, katerih tema se nanaša na področje menedžmenta, turizma, komunikologije in farmacije pa tudi tiste, ki so povezani z izobraževanjem, znanostjo in medicino pa tudi tiste, ki se nanašajo na področja informacijskih tehnologij, gradbene industrije, marketinga in ekologije ter varstva okolja pa tudi katerekoli druge neomenjene veje, tako družbenih kot tudi naravoslovnih ved.

Naši strokovnjaki v omenjeni jezični kombinaciji obdelujejo tudi književna dela, tako romane in druga prozna dela kot tudi dela poezije pa tudi beletrijo. Poleg tega vam omogočamo tudi neposredno prevajanje iz turškega v makedonski jezik za časopisne članke in vse vrste revij, tako da sodni tolmači in prevajalci obdelujejo, tako ilustrirane kot tudi strokovne pa tudi otroške in vse druge vrste revij.

Ko je to potrebno strankam, strokovnjaki Akademije Oxford poleg storitve prevajanja v pisani obliki ponujajo tudi storitev tolmačenja v omenjeni kombinaciji jezikov. Glede na to, da so prevajalci in sodni tolmači usposobljeni za vse tri vrste te storitve oziroma za simultano ter konsekutivno kot tudi za šepetano tolmačenje iz turškega v makedonski jezik, je izključno od vrste dogodka, ki ga stranke organizirajo, odvisno, katera od omenjenih storitev bo uporabljena. Zato je tudi pomembno, da nam posredujejo informacije o organizaciji dogodka in njegovem trajanju ter o številu udeležencev pa tudi, da nas informirajo o karakteristikah prostora, v katerem naj bi potekal. Strokovnjaki v naši ekipi po prejemu teh podatkov odločajo, katero vrsta tolmačenja bodo uporabili prevajalci in sodni tolmači. Vsem strankam, za katere dogodek je priporočljiva uporaba prav te storitve, po zelo ugodnih cenah omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje spletnih prodajaln iz turškega v makedonski jezik

Ko prevajalci in sodni tolmači izvajajo prevajanje spletnih prodajaln iz turškega v makedonski jezik, ob tej priložnosti uporabljajo tudi pravila, ki so povezana za njihovo optimizacijo. Morate vedeti tudi to, da se optimizacija izvaja za spletno iskanje in ima za cilj, da se konkretna spletna prodajalna v najkrajšem možnem roku pojavi med prvimi rezultati iskanja. Vse to pa se dogaja zahvaljujoč implementiranju pravil SEO (Search Engine Optimisation), s katerimi so naši strokovnjaki ustrezno seznanjeni.

Poleg spletnih prodajaln v navedeni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi spletne strani pa tudi vse vrste aplikacij ali programov oziroma spletne kataloge in vse druge vsebine, ki so povezane s spletnimi področji.

Vsem zainteresiranim strankam lahko ponudimo tudi prevajanje katerekoli vrste video in zvočnih materialov, kar vključuje, tako prevajanje iz turškega v makedonski jezik za serije in oddaje kot tudi za igrane filme različnih žanrov pa tudi za animirane, risane, dokumentarne in vse druge vrste filmskih stvaritev ter za reklamna sporočila in številne druge zvočne in video vsebine. Od ključnega pomena je, da vse stranke, ki jim je potrebna obdelava omenjenih materialov, vedo, da so v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford tudi strokovnjaki, ki jim lahko ponudijo storitev podnaslavljanja in sinhronizacije teh materialov, da bi dobili kompletno obdelane vsebine, ki so pripravljene za plasiranje na različnih medijih.

Prevajalci in sodni tolmači prav tako, v tej jezični kombinaciji obdelujejo tudi vse tiste vsebine, ki so povezane s področjem marketinga. Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači maksimalno dobro poznajo marketinška pravila, kar pomeni, da v toku obdelave reklamnih materialov, kot so na primer katalogi, zloženke, brošure ali letaki oziroma PR članki, plakati in drugih podobnih vsebin, uporabljajo tudi marketinška pravila, da bi določeno reklamno sporočilo prilagodili vsem pravilom makedonskega jezika. Prav zahvaljujoč takšnemu načinu obdelave omenjenih materialov, sodnim tolmačem in prevajalcem uspeva doseči osnovni cilj obdelave takšnih vsebin, da omogočijo potencialnim strankam, ki jim je materni jezik makedonski, da se s konkretno storitvijo ali izdelkom, ki se tako reklamira, seznanijo na način, kot da je reklamna vsebina v osnovi napisana v njihovem maternem jeziku. Želimo poudariti tudi to, da naši strokovnjaki lahko, če obstaja potreba za tem, v omenjeni kombinaciji jezikov prevajajo tudi vizitke.

Ko stranka poseduje prevode, pri čemer pa gre za prevode iz turškega v makedonski jezik izjemno slabe kakovosti, v katerih obstajajo napake, ki se morajo popraviti. In prav to storitev lahko dobijo pri nas, kar vključuje redakcijo kompletnih materialov in za kar poskrbijo profesionalni lektorji in korektorji.

Prevajanje dovoljenja za prebivanje iz turškega v makedonski jezik

Kar zadeva neposredno prevajanje dovoljenja za prebivanje iz turškega v makedonski jezik, mora vsaka stranka, ki ji je potrebna ta storitev, imeti na umu, da ga v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje kompletna obdelava tega dokumenta. S tem se misli predvsem na storitev njegovega prevajanja v tej jezični kombinaciji in potem tudi na overitev takšnega prevoda z žigom sodnega tolmača. Zahvaljujoč kompletni obdelavi stranke lahko prevedeno dovoljenje za prebivanje zelo hitro uporabljajo v praksi, saj je le-ta pravno absolutno veljaven.

Da bi postopek overitve potekal v skladu z veljavnimi pravili, morajo stranke na vpogled dostaviti izvirne dokumente, poleg tega pa tudi svetujemo, da v okviru pristojnih institucij preverijo vse potrebno v zvezi z overitvijo z žigom, ki nosi naziv haški ali Apostille.

Naši strokovnjaki lahko obdelujejo tudi delovno pa tudi vozniško kot tudi prometno dovoljenje, poleg tega pa strankam prevajalci in sodni tolmači omogočajo tudi obdelavo vseh drugih osebnih dokumentov, od potnega lista in osebne izkaznice, preko izpiskov iz matičnega registra o rojstvu oziroma o sklenjeni zakonski zvezi ter o smrti pa do potrdila o stalnem prebivališču in potrdila o državljanstvu. Poleg tega lahko prevajamo tudi vse pravne akte (pooblastilo za zastopanje, licence, sodne odločbe, odločitve in tožbe, certifikati, sodne pritožbe, pravni red Evropske Unije, pogodbe vseh vrst, sodne odločbe in drugo) pa tudi dokumente, ki se nanašajo na področji znanosti in izobraževanja (rezultati znanstvenih raziskav, diplome in dodatki k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, znanstveni patenti, diplomske naloge, znanstvene in seminarske naloge in drugi dokumente, ki so povezani z omenjenima področjema).

Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in druga) pa tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kar se nanaša na katerokoli vrsto izjav oziroma soglasij in potrdil (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o samskem stanu in druge dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam).

V navedeni jezični kombinaciji prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko obdelujejo tudi gradbene projekte oziroma dokumente, ki sestavljajo gradbeno dokumentacijo. Strankam lahko ponudimo tudi prevajanje iz turškega v makedonski jezik za laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in navodila za uporabo kot tudi za vse druge dokumente, ki sestavljajo tehnično in razpisno dokumentacijo.

Poleg vsega omenjenega na zahtevo strank obdelujemo tudi finančna poslovna poročila oziroma letna in revizijska in potem tudi poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja in sklep o ustanovitvi pravnih oseb pa tudi statut podjetja, fakture in vse druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje katerekoli pravne osebe.

Cena prevajanja iz turškega v makedonski jezik

  • Iz turškega v makedonski je 27 EUR po strani

Cena prevajanja iz turškega v makedonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz turškega v makedonski z overitvijo sodnega tolmača je 32 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz turškega v makedonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!