Prevajanje iz turškega v norveški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz turškega v norveški jezik

Za spletno prevajanje iz turškega v norveški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford lahko zainteresiranim strankam ponudijo tudi neposredno prevajanje iz turškega v norveški jezik. Ta storitev se nanaša, ne samo na obdelavo katerihkoli pisanih vsebin, ampak tudi na tolmačenje. Namreč v primeru, ko stranka organizira dogodek, ki zahteva to storitev, se od nje pričakuje dostava podatkov o tem dogodku (število udeležencev, ki se pričakuje, koliko naj bi trajal, informacije o prostoru, v katerem naj bi potekal, podrobnosti o organizaciji in drugo), saj samo na osnovi teh podatkov lahko pripravimo ponudbo za to storitev. Zatem strokovna ekipa v konkretni poslovalnici sprejme odločitev, ali bo uporabljeno simultano, šepetano ali konsekutivno tolmačenje iz turškega v norveški jezik in pravzaprav gre za to, da se vsaka od omenjenih storitev uporablja za jasno določeno vrsto dogodka, tako da so vsi ti podatki zelo pomembni za izdelavo ponudbe. Vse stranke, ki se jim za njihove dogodke priporoča prav ta vrsta te storitve, pri nas lahko najamejo tudi opremo za simultano tolmačenje. Cene so v tem primeru posebej ugodne, kakovost opreme pa je na na visoki ravni.

V naši ekipi so tudi številni drugi strokovnjaki, tako da strankam, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz turškega v norveški jezik za filme, serije in reklamna sporočila oziroma oddaje katerekoli vrste in druge zvočne in video vsebine, lahko zagotovimo tudi storitev, ki vključuje njihovo podnaslavljanje in jim zagotovimo tudi storitev njihove sinhronizacije. Tukaj pa sta tudi strokovni korektor in lektor, ki lahko ponudita storitev redakcije vseh vsebin, ki so že prevedene v navedeni jezični kombinaciji, da bi jih na maksimalno profesionalen način prilagodila veljavnim pravilom norveškega jezika in strankam omogočila, da dobijo kakovostno obdelane materiale.

Strokovnjaki Akademije Oxford lahko v tej kombinaciji jezikov prav tako obdelajo tudi reklamne materiale oziroma revije in časopisne članke, prav tako pa prevajajo tudi književna dela in potem tudi učbenike vseh vrst in vsebine, ki so povezane s spletnim področjem.


Prevajanje iz norveškega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v norveški jezik

Vsem našim strankam je na razpolago tudi kompletna obdelava vseh vrst dokumentov, tako da jih poleg prevajanja iz turškega v norveški jezik za poslovne in osebne ter dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, pričakuje tudi obdelava katerekoli vrste dokumentacij (razpisna, gradbena, medicinska, tehnična in druge). Obdelujemo tudi vse dokumente, ki so ozko povezani s področjem prava, znanosti in izobraževanja, poleg tega pa lahko prevajamo tudi številne druge dokumente, ki jih zahtevajo naše stranke, prav tako pa lahko pristopimo tudi postopku njihove overitve, ki jo izvajajo zapriseženi sodni tolmači.

Pod pojmom overitve razumemo overitev prevedenih dokumentov z žigom sodnega tolmača, s čimer se potrjuje, da gre za popolnoma enaki vsebino. Ker sodni tolmač mora primerjati prevedene in izvirne dokumente, da bi se prepričal, da ni nobene razlike med njimi, kar pomeni, da ste dolžni pri pošiljanju vsebin na obdelavo dostaviti tudi izvirnike na vpogled. To pravzaprav pomeni, da jih lahko pošljete preko kurirske službe ali pa priporočeno preko “Pošte Slovenije” pa tudi da nam jih na obdelavo prinesete osebno.

Po drugi strani pa vse materiale, ki ne sodijo med dokumente in s samim tem ne zahtevajo overitve s strani sodnega tolmača, niti katerekoli druge vrste overitve, lahko pošljete preko elektronske pošte, če pa vam to ustreza, pa jih po koncu postopka obdelave lahko prejmete na enak način.

Dokumente, ki so prevedeni in overjeni vam lahko pošljemo na določen naslov ali pa vam omogočimo, da jih osebno prevzamete v poslovalnici od Prevajalskega centra Akademije Oxford. Ob tej priložnosti moramo poudariti tudi to, da se dostava na naslov zaračunava po ceniku kurirske službe, to storitev pa boste plačali neposredno pri prevzemanju in to neposredno kurirju.

Samo v primeru, ko zahtevajo nujno prevajanje dokumentov iz turškega v norveški jezik, da bi prevajalci in sodni tolmači lahko izpolnili to zahtevo stranke, je dovoljeno, da najprej skenirane dokumente pošljejo na obdelavo preko elektronske pošte in potem dostavijo tudi izvirnike na vpogled, pri čemer pa morajo izbrati tisti način od vseh, ki smo jih opisali in je najhitrejši.

Dolžni smo tudi poudariti, da se od strank, ki zahtevajo obdelavo dokumentov v tej jezični kombinaciji, zahteva posedovanje informacije o overitvi z Apostille žigom. To se zahteva zato, ker prevajalci in sodni tolmači ne morejo opremiti vaših dokumentov s tem žigom, ker za to niso pooblaščeni. Sicer pa s pridobivanjem teh informacij prihranite veliko, ne samo svojega denarja, ampak tudi časa, saj vam bo precej bolj jasno, po katerem principu poteka overitev in kam morate najprej odnesti dokumente na obdelavo. Imejte na umu tudi to, da to vrsto overitve izvajajo državne službe v okviru okrožnih sodišč naše države in da se Apostille žig ne zahteva za vse dokumente, ampak samo za tiste, ki jih jasno opredeljuje zakon. Zelo je pomembno tudi, da ob tej priložnosti vprašate, ne samo to, ali se haški žig zahteva za vaše dokumente, ampak tudi v katerem trenutku obdelave poteka ta vrsta overitve. Gre za to, da se dokumenti s tem žigom najpogosteje overjajo na dva načina oziroma lahko najprej poteka overitev s tem žigom, pa potem dokument obdelujejo naši prevajalci in sodni tolmači ali pa se dokument najprej prevaja iz turškega v norveški jezik, overja z žigom sodnega tolmača in na koncu se zanj izvaja overitev s haškim žigom.

Prevajanje strokovnih turističnih besedil iz turškega v norveški jezik

Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo izvajajo neposredno prevajanje strokovnih besedil s področij turizma iz turškega v norveški jezik, prav tako lahko obdelujejo tudi besedilne vsebine iz številnih drugih področij. S tem mislimo predvsem na tiste, ki se tičejo področij ekologije in varstva okolja, gradbene industrije, komunikologije, znanosti in izobraževanja oziroma na tiste, ki so povezane s področji farmacije, sociologije in medicine in za finance, bančništvo in ekonomijo oziroma s področji gradbene industrije, komunikologije, marketinga in drugih znanstvenih disciplin, ki jih do zdaj nismo omenili. Enostavneje rečeno, naši strokovnjaki lahko v navedeni jezični kombinaciji obdelajo zares katerokoli vrsto besedil in to v optimalnem roku, saj jih lahko na prevajanje pošljete preko elektronske pošte, na enak način pa vam lahko prav pošljemo obdelana besedila.

V priložnosti smo, da vam poleg tega ponudimo tudi tolmačenje iz turškega v norveški jezik, pa tudi in najem opreme za simultano tolmačenje, ko se prav ta vrsta storitve uporablja za konkretni dogodek. Pomembno je tudi poudariti, da sodni tolmači in prevajalci poleg simultanega, lahko uporabljajo tudi šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje v omenjeni jezični kombinaciji, pa je iz tega razloga pomembno, da nam posredujete vse podatke o konkretnem dogodku. V principu se od vas pričakuje, da strokovni ekipi poslovalnice Akademije Oxford posredujete podatke v zvezi z organizacijo samega dogodka oziroma s številom udeležencev kot tudi s prostorom, v katerem naj bi potekal pa tudi z njegovim trajanjem in na osnovi tega se tudi odločimo, katera vrsto storitve mora biti uporabljena oziroma izbira se prav tista vrsta tolmačenja, ki ga lahko v celoti odgovori na zahteve dogodka, ki ga organizirate.

Zainteresiranim strankam je na razpolago tudi prevajanje iz turškega v norveški jezik za vse vrste spletnih vsebin. Poleg obdelave spletnih strani in spletnih katalogov vam ponujamo tudi prevajanje spletnih prodajaln kot tudi različnih vrst programov in aplikacij in številnih drugih vsebin, povezanih s tem področjem. Tukaj je izjemno pomembno poudariti tudi, da sodni tolmači in prevajalci imajo, ne samo dovolj izkušenj z obdelavo takšnih materialov in profesionalnega znanja, ampak so tudi seznanjeni s pravili v zvezi z optimizacijo prevedenih vsebin s spletom, kar uporabljajo tudi pri obdelavi materialov, ki nam jih dostavite. Na ta način jim ponujajo možnost, da svoj položaj v okviru globalnega iskanja v veliki meri poboljšajo, kar posredno vpliva tudi na poboljšanje poslovanja lastnika.

Prevajanje dokumentarnih filmov iz turškega v norveški jezik

Poleg storitve, ki vključuje prevajanje dokumentarnih filmov iz turškega v norveški jezik, stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje tudi storitev njihovega podnaslavljanja. Toda v primeru, da jim iz kateregakoli razloga ne ustreza, da dobijo podnaslovljene dokumentarne filme, jim lahko ponudimo tudi njihovo sinhronizacijo.

Prevajalci in sodni tolmači prav tako izvajajo prevajanje in finalno obdelavo igranih, risanih in animiranih filmov, poleg tega pa lahko obdelujejo tudi informativne oddaje, zatem tiste zabavnega in izobraževalnega značaja oziroma serije in otroške oddaje ter reklamna sporočila in vse druge vrste video in zvočnih vsebin.

Naši strokovnjaki so prav tako v priložnosti, da strankam ponudijo tudi neposredno prevajanje iz turškega v norveški jezik za učbenike in književna dela kot tudi za različne vrste revij pa tudi za časopisne članke.

Poleg tega jim lektorji in korektorji, ki so del naše ekipe, ponujajo tudi storitev redakcije, ki se uporablja za vse tiste vsebine, ki niso dobro prevedeni in v katerih je treba popraviti vse napake, ki jih le-te vsebujejo, da bi bil ta prevod kakovosten.

Prevajanje dovoljenja za prebivanje iz turškega v norveški jezik

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje dovoljenja za prebivanje iz turškega v norveški jezik, so dolžne pri pošiljanju materialov na obdelavo ali njihovi osebni dostavi priložiti tudi izvirna dovoljenja za prebivanje na vpogled, ki jih sodni tolmači uporabljajo pri izvajanju overitve prevoda. Ko končajo s svojim delom, stranke dobijo dokumente, ki so v tej kombinaciji jezikov prevedeni in overjeni z žigom sodnega tolmača, kar pa pomeni, da so sa zakonske absolutno veljavni in jih lahko uporabljate, kadarkoli je to potrebno.

Na splošno je priporočljivo za stranke, ki zahtevajo, ne samo prevajanje dovoljenja za prebivanje, ampak tudi kateregakoli drugega dokumente v navedeni jezični kombinaciji, da se samostojno pozanimajo, ali se za te dokumente mora izvesti tudi dodatna overitev oziroma ali jih treba opremiti z Apostille ali haškim žigom, saj za to vrsto overitve naši strokovnjaki niso pristojni.

Prevajalci in sodni tolmači lahko na vašo zahtevo prevedejo tudi dovoljenje za prebivanje kot tudi prometno oziroma vozniško dovoljenje pa tudi vse druge dokumente, ki sodijo med osebne, kot so na primer izpiski iz matičnega registra o rojstvu, o sklenitvi zakonske zveze ali izpiski iz matičnega registra o smrti kot tudi potni lista oziroma osebna izkaznica in potem tudi potrdila o stalnem prebivališču in potrdila o državljanstvu in drugi dokumenti iz te skupine. Prav tako prevajajo dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja (zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prepisi ocen, potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet in drugo) kot tudi tiste, ki se nanašajo na znanost (rezultati znanstvenih raziskav, znanstvena dela, patenti in drugo) pa tudi pravne akte (sklep o razvezi zakonske zveze, pooblastila za zastopanje, certifikati, sodne pritožbe in odločitve, licence, sodne odločbe, sklepe in sodbe, pravni red Evropske Unije, pogodbe in drugi pravni akti).

V skladu s potrebami strank, jim ponujamo tudi prevajanje iz turškega v norveški jezik za medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugo) pa tudi za dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo (ustanovitveni akti podjetja, fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, finančna poročila, revizijska poročila, ustanovitveni akti podjetja, poslovne odločitve in druga).

Poleg vsega omenjenega, prevajalci in sodni tolmači iz turškega v norveški jezik prevajajo tudi gradbene projekte pa tudi navodila za uporabo in deklaracije izdelkov oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi številne druge dokumente, ki niso omenjeni in sestavljajo gradbeno oziroma tehnično in razpisno dokumentacijo.

Cena prevajanja iz turškega v norveški jezik

  • Iz turškega v norveški je 33 EUR po strani

Cena prevajanja iz turškega v norveški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz turškega v norveški z overitvijo sodnega tolmača je 40 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz turškega v norveški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!