Prevajanje iz turškega v finski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz turškega v finski jezik

Za spletno prevajanje iz turškega v finski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ko obstaja potreba za tem, strokovnjaki Akademije Oxford strankam lahko ponudijo tudi neposredno prevajanje iz turškega v finski jezik, saj so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači. To se posebej nanaša na obdelavo dokumentov, kjer je vloga sodnega tolmača izjemno pomembna, saj pri nas dobite najprej njihovo prevajanje in potem tudi overitev z žigom tega strokovnjaka, tako da na ta način dobite dokument, ki se lahko uporablja v praksi. Gre za to, da samo tisti dokument, za katerega je izdelan prevod iz turškega v finski jezik, ki je potem tudi overjen z žigom sodnega tolmača, lahko obravnavamo kot pravo veljaven, s čimer maksimalno varčujete s svojim časom in denarjem, saj vam potem, ko dobite prevod konkretnega dokumenta, ni treba iskati zapriseženega sodnega tolmača, ki bi izvedel njegovo overitev.

Toda ob tej priložnosti je seveda edina vaša dolžnost, da nam na vpogled osebno prinesete izvirnike, ali pa jih pošljete priporočeno preko „Pošte Srbije“ oziroma jih pošljete preko kurirske službe, saj so izvirniki potrebni sodnemu tolmaču pri overitvi, ker jih mora primerjati, preden prevod opremi s svojim žigom. Poleg tega vam tudi priporočamo, da preverite na okrožnem sodišču v mestu, v katerem stanujete, ali se za dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz turškega v finski jezik moraizvesti tudi dodatna overitev, za katero pa naši strokovnjaki niso pristojni. To pa vključuje overitev z Apostille žigom (haški), pri čemer se morate zavedati, da se s tem žigom ne opremljajo vsi dokumenti, pa se zato tudi priporoča, da stranke najprej vprašajo, ali je obvezen tudi za te dokumente in če je, morajo tudi vprašati, v katerem trenutku v postopku obdelave poteka ta vrsta overitve, saj overitev z Apostille žigom za nekatere dokumente poteka šele potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim delom posla, nekateri pa se najprej opremijo s tem žigom, potem pa se prevajata, tako dokument kot tudi sam žig in na na koncu tako obdelan dokument overi še sodni tolmač. Prav zato je tudi pomembno, da stranka samostojno pridobi vse te podatke, saj na ta način v veliki meri varčuje s svojim časom. Imejte na umu, da vam naši strokovnjaki niso dolžni dati teh podatkov, toda vsekakor vas bodo napotili na uradne državne institucije, v okviru katerih lahko izveste vse v zvezi z overitvijo vaših dokumentov s haškim žigom.

Poleg obdelave pravnih aktov oziroma osebnih dokumentov kot tudi tistih, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kar vključuje prevajanje iz turškega v finski jezik, tako za vse vrste potrdil oziroma izjav tudi za različne vrste soglasij, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi dokumente, ki sodijo med medicinsko dokumentacijo in vse dokumente povezane s področjema znanosti in izobraževanja. Seveda obdelujemo tudi gradbeno oziroma razpisno dokumentacijo pa tudi dokumente, ki sestavljajo poslovno, tehnično in druge vrste dokumentacij.


Prevajanje iz finskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v finski jezik

Imejte na umu da na vašo zahtevo lahko izvajamo tudi nujno prevajanje iz turškega v finski jezik za dokumente in da vam je samo tedaj dovoljeno, da nam izvirnike dostavite kasneje, najprej pa nam vsebine pošljete preko elektronske pošte, da bi lahko ugodili zahtevi za nujnim prevajanjem.

Ko naši strokovnjaki obdelajo dostavljene dokumente, lahko izberete, ali jih želite osebno prevzeti, ali pa vam jih dostavimo na naslov, pri čemer morate biti informirani, da je to storitev, ki se dodatno zaračunava neposredno od stranke, njena cena pa je v celoti odvisna od cenika določene kurirske službe.

Sodni tolmači in prevajalci vam lahko, ko je to potrebno, ponudijo tudi tolmačenje iz turškega v finski jezik, pri čemer lahko uporabijo, ne samo simultano, ki jih je hkrati tudi ena od najpogosteje uporabljenih vrst tolmačenja, ampak uporabljajo tudi šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji. Po potrebi vam lahko vam ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje po cenah, ki so absolutno sprejemljive.

Poleg tega obdelujemo pa tudi vse vsebine, povezana s področjem marketinga oziroma književna dela in učbenike ter različne vrste, tako strokovnih kot tudi poljudnih besedil. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje iz turškega v finski jezik za spletne strani pa tudi za številne druge vsebine, ki so povezani s spletnim področjem in vam ponudijo obdelavo, tako revij kot tudi časopisnih člankov pa tudi video oziroma zvočnih vsebin. Posebej poudarjamo, da gre najprej za prevajanje iz turškega v finski jezik za filme katerekoli vrste ali žanra oziroma za različne vrste oddaj, serij in druga zvočnih oziroma video vsebin in potem tudi za storitev njihove sinhronizacije ali podnaslavljanja, tako da v optimalnem roku dobite kompletno obdelane materiale, ki jih lahko predstavite na kateremkoli mediju.

Glede na to, da del naše ekipe sestavljajo tudi profesionalni korektorji kot tudi lektorji, lahko na zahtevo strank, ki posedujejo dokončane prevode v tej jezični kombinaciji, pri čem pa gre za nekakovostne materiale, ponudimo tudi storitev njihove kompletne redakcije, da bi se prevedena vsebina maksimalno prilagodila duhu finskega jezika.

Prevajanje reklamnih materialov iz turškega v finski jezik

Prevajalci in sodni tolmači v navedeni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi katerokoli vrsto reklamnih vsebin, kar pa pomeni, da strankam ponujajo prevajanje iz turškega v finski jezik, tako za vizitke oziroma brošure in reklamne letake kot tudi za kataloge, zatem reklamne zloženke, plakate, PR članke in druge vsebine, ki so primarno namenjene reklamiranju. Ne glede na to, ali se z omenjenimi vsebinami reklamira določeno podjetija ali njegov izdelek oziroma storitev, ki jo nekdo ponuja, strankam zagotavljamo, da sodni tolmači in prevajalci postopku obdelave teh materialov pristopajo maksimalno profesionalno, saj so seznanjeni z vsemi pravili marketinga, tako da sporočilo, ki je namenjena končnim strankam, na ustrezen način prilagodijo duhu ciljanega jezika, kar pravzaprav pomeni, da vsem tistim ljudem, ki jim je finski jezik materni, omogočajo seznanjanje s konkretnim podjetjem, izdelki ali storitvami in to tako, da bodo le-ti pomislili, da je vsebina izvorno napisana v finskem jeziku, saj je v celoti prilagojeno njegovemu duhu. Na ta način je tudi dosežen osnovni cilj obdelave teh vsebin, tako da ne dvomimo, da bo vsaka stranka več kot zadovoljna s kakovostjo prevoda.

Na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji obdelujejo tudi književna dela, tako prozna in poetska kot tudi beletrijo oziroma romane pa tudi učbenike. Prav tako strankam omogočamo tudi neposredno prevajanje iz turškega v finski jezik za časopisne članke, poljudna in strokovna besedila ter vsebine, tako strokovnih kot tudi ilustriranih, otroških in drugih revij.

Kar zadeva prevajanje iz turškega v finski jezik za besedila, želimo posebej poudariti, da so naši strokovnjaki specializirani za obdelavo vsebin katerekoli tematike, tako da lahko na vašo zahtevo enako kakovostno obdelujejo tudi besedila, katerih tema je povezana s katerimkoli od naslednjih področij: izobraževanje, medicina, znanost, farmacija, psihologija, finance, sociologija, ekonomija, bančništvo, filozofija, politika, turizem, pravico, gradbena industrija, menedžment, informacijske tehnologije, marketing, ekologija in varstvo okolja, komunikologija in vse druge veje naravoslovnih in družbenih ved, ki jih do zdaj nismo omenili.

Poleg vseh navedenih storitev prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank omogočajo tudi prevajanje iz turškega v finski jezik, tako za filme različnih žanrov kot tudi za serije oziroma reklamna sporočila pa tudi za vse vrste televizijskih in radijskih oddaj (otroške, izobraževalne, zabavne, informativne in druge). Poleg te storitve, ki šteje kot osnovna, strankam ponujamo tudi dodatne storitve oziroma podnaslavljanje prevedenih materialov, ali prav tako lahko jim zagotovimo tudi storitev sinhronizacije obdelanih materialov.

Tolmačenje iz turškega v finski jezik

Da bi strankam, ki jim je potrebno tolmačenje iz turškega v finski jezik, strokovnjaki v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford to tudi omogočili, moramo dobiti konkretne informacije o tem dogodku, saj prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo, tako simultano kot tudi šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji. Ker je vsaka od omenjenih storitev namenjena točno določeni vrsti dogodka, je zelo pomembno, da poznamo, ne samo funkcioniranje njegove organizacije, ampak tudi kako dolgo naj bi trajal in potem tudi v katerem prostoru bo potekal kot tudi koliko udeležencev se pričakuje. Potem ko dobimo vse zahtevane informacije, bomo pripravili ponudbo, v katero poleg tiste vrste tolmačenja, ki v celoti ustreza zahtevam dogodka, lahko vanjo uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Tako vsaka stranka, za katero dogodek je predvidena prav ta storitev, dobi vse, kar je potrebno, da bi le-ta potekal v najboljšem možnem redu.

Ne pozabite, da v naši ekipi obstajajo tudi strokovnjaki, ki na vašo zahtevo izvajajo redakcijo vsebin, ta storitev pa se izključno uporablja za materiale, za katere je nekdo pred našimi strokovnjaki opravil prevajanje iz turškega v finski jezik, toda ob tej priložnosti ni posebej pazil na kakovost , tako da je stranka dobila neprofesionalno obdelane materiale, v okviru katerih je potrebno, da lektorji in korektorji izvedejo vse potrebne spremembe.

Če vam je potrebno prevajanje iz turškega v finski jezik za vse vrste spletnih materialov (spletne strani, spletnih katalogov, aplikacije, programi spletne prodajalne in drugo), morate vedeti, da prevajalci in sodni tolmači, ki v naši ekipi izvajajo to storitev, prav tako poznajo tudi vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da jih implementirajo v toku prevajanja, ko je to potrebno, tako da spletni iskalniki določene vsebine zelo hitro prepoznajo kot kakovostne in izvirne oziroma jim na ta način poboljšajo njihov položaj na spletu.

Prevajanje dovoljenja za prebivanje iz turškega v finski jezik

Prevajalci in sodni tolmači strankam omogočajo, ne samo neposredno prevajanje dovoljenja za prebivanje iz turškega v finski jezik, ampak tudi overitev prevoda, ki jo izvajajo uradno pooblaščene osebe (sodni tolmači). Ko stranka dobi tako obdelan dokument, ga lahko uporablja, kjerkoli je to potrebno, saj gre za pravno in zakonsko absolutno veljaven dokument.

Moramo poudariti, da so stranke, ki zahtevajo prevajanje, ne samo dovoljenja za prebivanje, ampak tudi kateregakoli drugega dokumente v tej jezični kombinaciji, dolžni dostaviti tudi izvirne vsebine, ki jih sodni tolmači uporabljajo za primerjanje pri overitvi oziroma priporočljivo je, da v pristojnih institucijah preverijo vse v zvezi z overitvijo s posebno vrsto žiga, ki ga imenujemo haški oziroma Apostille. Tukaj moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači nimajo nikakršne pristojnosti za to vrsto overitve, pa iz tega razloga vsaki stranki tudi priporočamo, da povsem samostojno izvede vsa potrebna preverjanja.

Poleg omenjenega dokumenta naši strokovnjaki obdelujejo tudi druge vrste dovoljenj, kot je vozniško oziroma delovno ali prometno pa tudi številne druge osebne dokumente (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebna izkaznica in drugi dokumenti te vrste). Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank prav tako obdelujejo tudi predmetnike in programe fakultet, zatem diplomo in dodatek k diplomi kot tudi potrdilo o opravljenih izpitih, prepise ocen in potrdila o rednem šolanju, prav tako pa izvajajo tudi neposredno prevajanje iz turškega v finski jezik za zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in znanstvene patente in za rezultate znanstvenih raziskav kot tudi za različne vrste del in nalog oziroma za znanstvene dela ter diplomske in seminarske naloge.

Strankam lahko ponujamo tudi obdelavo pravnih aktov (certifikati, sodne odločbe in odločitve, pravni red Evropske Unije, sodne pritožbe, licence, pooblastilo za zastopanje, sodne odločbe in sklepe in katerekoli druge dokumente, ki so povezani s področjema prava in pravosodja) pa tudi dokumente, ki sodijo med medicinsko dokumentacijo (dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi in druga).

Dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kot so recimo potrdilo o nekaznovanosti pa tudi soglasje za zastopanje, ali pa različne vrste izjav in potrdilo (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o samskem stanu in druga), sodni tolmači in prevajalci, ko je to potrebno, prav tako prevajajo v tej jezični kombinaciji. Prevajamo pa tudi gradbene projekte in deklaracije izdelkov ter navodila za uporabo oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev in številne druge dokumente, ki sestavljajo gradbeno, tehnično in razpisno dokumentacijo.

Vse dokumente, ki se nanašajo na poslovanje katerekoli pravne osebe kot so poslovne odločitve in fakture ter sklep o ustanovitvi pravne osebe in poslovna poročila pa tudi statut in ustanovitveni akti podjetja, prav tako prevajamo v omenjeni jezični kombinaciji in potem tudi overjamo z žigom zapriseženega sodnega tolmača.

Cena prevajanja iz turškega v finski jezik

  • Iz turškega v finski je 38 EUR po strani

Cena prevajanja iz turškega v finski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz turškega v finski z overitvijo sodnega tolmača je 44 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz turškega v finski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!