Prevajanje iz turškega v grški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz turškega v grški jezik

Za spletno prevajanje iz turškega v grški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajanje iz turškega v grški jezik, ki ga zainteresiranim strankam omogočajo prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, ne vključuje samo obdelave vsebin v pisni obliki, ampak tudi tolmačenje v tej kombinaciji. Moramo poudariti tudi to, da svojim strankam zagotovljamo tudi storitvi lekture oziroma korekture za vsebine, ki so že prevedene v tej jezični kombinaciji, toda to ni opravljeno profesionalno, tako da je potrebno, da korektor in lektor izvedeta vse potrebne spremembe, da bi bile konkretne vsebine prilagojene pravilom grškega jezika. Prav tako se ta storitev uporablja pri overitvi dokumentov v primeru, da sodni tolmač pri primerjanju prevoda in izvirnika opazi, da med njima obstajajo razlike, saj se overjajo samo dokumenti, katerih prevodi iz turškega v grški jezik so popolnoma enake vsebine kot izvirniki. Glede na to, da mora zapriseženi sodni tolmač pri overitvi prevedenih dokumentov izvesti tudi proverjanje oziroma mora primerjate izvirnike s prevedenimi dokumentimai, morajo stranke vsekakor dostaviti na vpogled izvirnike oziroma jih osebno prinesejo v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, ali pa jih pošljejo priporočeno preko „Pošte Slovenije“, ali pa preko kurirske službe, ki jo izberejo. Sicer pa takšen način pošiljanje izključno velja za dokumente, saj je potrebno dostaviti tudi izvirnike, za vse druge vsebine, kot so na primer učbeniki ali različne vrste književnih del oziroma revij, časopisnih člankov ali besedil, je strankam omogočeno, da nam vsebine na obdelavo dostavijo skenirane preko elektronske pošte.

Prav tako se razlikuje tudi način prevzemanja obdelanih materialov, saj dokumente stranke lahko prevzamejo osebno v naši poslovalnici, ali pa jim jih pošljemo na na določen naslov, medtem ko vse druge vsebine, ki ne zahtevajo overitve, lahko dobijo tudi preko elektronske pošte. Če se odločijo za dostavo prevedenih in overjenih dokumentov na naslov, glede na to, da se mora angažirati kurirska služba, da bi ta storitev bila izvedena, jo morajo plačati v skladu s ceno, ki jo navede kurir pri dostavi pošiljke.

Želimo poudariti tudi, to, da imajo stranke, ki jim je potrebno nujno prevajanje iz turškega v grški jezik za katerikoli dokument, možnost, da jih najprej dostavijo v elektronski obliki, toda še naprej so dolžne dostaviti tudi izvirne dokumente na vpoglede, pri čemer morajo izbrati način, ki je v tem trenutku najhitrejši, saj tako tudi omogočajo, da prevajalci in sodni tolmači izpolnijo njihova pričakovanja oziroma izvedejo prevajanje v navedenem roku.


Prevajanje iz grškega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v grški jezik

Za obdelavo dokumentov je pomembno tudi to, da stranke vedo, da overitev sodnega tolmača, ki jo ponujamo, pravzaprav ne pomeni overitve s haškim ali Apostille žiga, saj naši strokovnjaki nimajo pooblastila za izvedbo te vrsta overitve. Zato je tudi potrebno, da se vsaka stranka samostojno pozanima, ali se ta vrsta overitve izvaja tudi za njene dokumente in ko vprašajo, ali je Apostille žig obvezen tudi za te dokumente, morajo izvedeti tudi, v katerem trenutku le-te poteka, saj se v praksi najpogosteje pojavljata primera, ki vključujeta najprej overitev s haškim žigom in potem dostavo tega dokumente našim strokovnjakom na obdelavo, toda obstaja tudi situacija, ko se dokument najprej prevaja iz turškega v grški jezik in zatem overja s strani sodnega tolmača in na koncu odnese v pristojne državne institucije, da bi bil overjen s haškim žigom. Prav iz vsega navedenega je povsem jasno, da se postopek overitve Apostille žigom razlikuje, pa se iz tega razloga strankam priporoča, da poiščejo te informacije, preden nam dostavijo dokumente na obdelavo.

Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank poleg vseh osebnih dokumentov (delovno dovoljenje, potni list, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi in druga), prevajajo in potem tudi overjajo vse dokumente, ki so povezani, tako s področjem prava kot tudi vse tiste, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja (pogodbe, sodne odločbe, licence, sodne pritožbe, odločitve in sklepi, pooblastila za zastopanje, certifikati, sodne odločbe, pravni red Evropske Unije, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdila o rednem šolanju, rezultati znanstvenih raziskav, diplome in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske naloge, predmetniki in programi fakultet, seminarske naloge, znanstveni patenti, znanstvena dela in drugi dokumenti, koja pripadajo omenjenim področjem).

Naši strokovnjaki, prav tako obdelujejo tudi vse dokumente, ki sestavljajo različne vrste dokumentacij, tako tiste, ki sestavljajo gradbeno in poslovno oziroma tehnično kot tudi tiste, ki sodijo med razpisno ali medicinsko dokumentacijo. Poleg tega na zahtevo strank izvajamo tudi prevajanje iz turškega v grški jezik za različne vrste, ne samo potrdil in izjav, ampak tudi soglasij, tako da prevajamo vse dokumente, ki se predajajo v pristojnih institucijah (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in druge podobne dokumente).

Svojim strankam omogočamo tudi finalno obdelavo vseh vrst zvočnih in video vsebin, tako da pri nas poleg njihovega prevajanja iz turškega v grški jezik, dobijo tudi storitev podnaslavljanja ali sinhronizacije. Prav zahvaljujoč temu, stranke lahko obdelane filme vseh žanrov in serije pa tudi zabavne in otroške oziroma informativne ter izobraževalne radijske in televizijske oddaje in potem tudi reklamna sporočila ter druge podobne vsebine, zelo hitro prikažejo, kjerkoli je to potrebno.

Prevajanje gradbenih projektov iz turškega v grški jezik

Prevajalci in sodni tolmači, ki so člani ekipe Akademije Oxford, lahko na vašo zahtevo izvajajo, najprej prevajanje gradbenih projektov iz turškega v grški jezik, takoj zatem pa tudi pristopajo overitvi prevodov. V tem primeru overitev izvajajo sodni tolmači, ki so s strani relevantnih državnih institucij za to tudi pooblaščeni. Toda morate se zavedati, da to enako kot overitev z Apostille oziroma haškim žigom, saj številne stranke niso dovolj informirane in dogaja se, da pomešajo ti dve vrsti overitve, pa jim iz tega razloga tudi priporočamo, da sami preverijo v pristojnih službah, ali je Apostille žig obvezen za gradbene projekte, za katere zahtevajo prevajanje v tej jezični kombinaciji in se pozanimajo tudi o dodatnih detajlih v zvezi s trenutkom, v katerem ta overitev poteka.

Lahko prevajamo tudi vse druge dokumente, ki sestavljajo gradbeno dokumentacijo pa tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam (katerakoli vrsta soglasja oziroma potrdila in izjav), kar pomeni, da sodni tolmači in prevajalci med drugim obdelujejo potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje in potrdilo o samskem stanu pa tudi potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in druge dokumente, ki se predajajo omenjenim institucijam.

Poleg tega prevajajo tudi zdravniške izvide in navodila za uporabo zdravil ter značilnosti izdelkov pa tudi deklaracije izdelkov kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in potem tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev in še veliko dokumentov, ki sestavljajo najprej medicinsko in tehnično oziroma razpisno dokumentacijo. Pravne akte kot tudi poslovne dokumente, prav tako prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo, ko to zahtevajo stranke in poleg pravnega reda Evropske Unije, pogodb in pooblastila za zastopanje prevajajo tudi licence in odločitve sodišč kot tudi sodbe in sodne odločbe. Strankam lahko ponujamo tudi prevajanje iz turškega v grški jezik za ustanovitvene akte pa tudi statut podjetja in fakture kot tudi za revizijska in finančna poslovna poročila oziroma za fakture in druge pravne akte oziroma dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo.

Rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvene patente pa tudi dela in vse druge dokumente, ki so povezani s segmentom znanosti, sodni tolmači in prevajalci prevajajo na zahtevo strank. Prav tako lahko v navedeni kombinaciji jezikov prevajajo tudi predmetnike in programe fakultet, diplomo in dodatek k diplomi kot tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol ter potrdila o rednem šolanju, prepise ocen kot tudi potrdila o opravljenih izpitih in diplomske pa tudi seminarske naloge ter številne druge dokumente, ki so izključno povezani s področjem izobraževanja.

Prevajanje političnih strokovnih besedil turškega v grški jezik

Vsaka zainteresirana stranka, ki ji je potrebno prevajanje strokovnih besedil s področij politike iz turškega v grški jezik, njihovo profesionalno obdelavo lahko dobi v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Prav tako je pomembno poudariti, da v tem primeru vsebine na prevajanje lahko pošlje preko elektronske pošte, s čimer prihrani veliko svojega časa oziroma jih na enak način lahko tudi prevzame, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo. Poleg omenjenih besedil, naši strokovnjaki lahko prevajajo tudi strokovna pa tudi besedila, ki so namenjena širši javnosti oziroma poljudna, ne samo s področja politike, ampak tudi tista, ki so povezana s segmentom ekonomije in prava pa tudi bančništva in financ oziroma psihologije, sociologije in filozofije. Prevajajo tudi besedila, povezana s segmentom informacijskih tehnologij, marketinga ter ekologije in varstva okolja in tista, ki se tičejo menedžmenta in turizma in potem tudi farmacije kot tudi gradbene industrije in izobraževanja pa tudi vseh drugih vej družbenih in naravoslovnih ved, ki jih do sedaj nismo navedli.

Poleg tega lahko, na vašo zahtevo izvajamo tudi neposredno prevajanje iz turškega v grški jezik za vsebine s področja marketinga in poleg tega, da sodni tolmači in prevajalci obdelujejo različne vrste katalogov, plakatov in reklamnih letakov, lahko prav tako prevajajo tudi PR članke oziroma reklamne zloženke pa tudi vizitke in brošure ter vse druge vsebine, ki so primarno usmerjene na reklamiranje, ne glede na to, ali gre za marketing za izdelek ali storitev ali pa se na ta način enostavno predstavlja poslovanje določenega podjetja.

Vsem tistim strankam, ki ga organizirajo določeno vrsto dogodka, za katero jim je potrebno tolmačenje iz turškega v bolgarski jezik, lahko ponudimo, tako storitev simultanega oziroma šepetanega kot tudi konsekutivnega tolmačenja v navedeni jezični kombinaciji. Da bi naše stranke lahko dobile najboljšo vrsto storitve za določen dogodek, morajo posredovati tudi vse pomembne informacije v zvezi s tem dogodkom, glede na to, da nam le-ti koristijo pri izdelavi ponudbe za navedeno storitev in v skladu s potrebami jim lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje serij iz turškega v grški jezik

Kar zadeva gre za prevajanje serij iz turškega v grški jezik, se morajo stranke, ki jih zanima ta storitev, zavedati, da so v naši ekipi tudi profesionalci, ki so zadolženi za njihovo podnaslavljanje kot tudi tisti, ki ga ponujajo storitev sinhronizacije prevedenih serij, tako da dobijo kompletno obdelavo oziroma vsebine, ki jih lahko takoj prikazujejo na televiziji ali spletu. Omogočamo jim tudi obdelavo vseh drugih video in zvočnih vsebin in pri tem mislimo predvsem na animirane, dokumentarne in igrane pa tudi risane filme in potem tudi na reklamna sporočila, medtem ko prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi vse vrste radijskih ali televizijskih oddaj, tako tistih, ki imajo zabavni kot tudi tistih katerih značaj je informativni oziroma izobraževalni, prevajajo pa tudi otroške oddaje.

Vse zainteresirane stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje tudi obdelava del književnosti v tej jezični kombinaciji, medtem ko sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi revije oziroma učbenike kot tudi časopisne članke in izvajajo profesionalno prevajanje iz turškega v grški jezik za vse vrste spletnih materialov. S tem mislimo, ne samo na obdelavo spletnih predstavitev oziroma spletnih strani, ampak tudi različnih programov kot tudi aplikacij in spletnih katalogov, prodajaln in drugih vsebin, ki so na katerikoli način povezane s spletnim področjem. Poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo profesionalno prevajanje navedenih vsebin v tej kombinaciji jezikov, saj pri njihovi obdelavi po potrebi implementirajo tudi pravila, ki se nanašajo na njihovo optimizacijo s spletim iskanjem oziroma uporabljajo pravila SEO (Search Engine Optimisation). V principu je namen njihove uporabe, da se prevedene vsebine čim prej pojavijo med prvimi rezultati spletnega iskanja, s čimer so njihovi lastniki v veliki prednosti.

Zainteresiranim strankam lahko ponudimo storitev lekture in korekture, ki jo so pripravljeni v vsakem trenutku na njihovo zahtevo izvesti korektorji in lektorji naše ekipe. Ta storitev se nanaša na kompletno redakcijo vseh tistih vsebin, za katere je prevajanje iz turškega v grški jezik izvedeno popolnoma neprofesionalno in nekakovostno.

Cena prevajanja iz turškega v grški jezik

  • Iz turškega v grški je 28 EUR po strani

Cena prevajanja iz turškega v grški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz turškega v grški z overitvijo sodnega tolmača je 33 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz turškega v grški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!