Prevajanje iz turškega v albanski jezik


Vsi prevajalci in sodni tolmači, ki so sestavni del ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko v vsakem trenutku, ko ima stranka potrebo za tem, izvedejo tudi storitev, ki se nanaša na neposredno prevajanje iz turškega v albanski jezik, to storitev pa lahko izvajajo, tako v pisani obliki kot tudi kot tolmačenje, vse v odvisnosti od tega, kaj zahtevajo stranke.

Kar zadeva tolmačenja v tej jezični kombinaciji, se morate zavedati, da so naši strokovnjaki usposobljeni za vse tri vrste te storitve oziroma, tako za simultano in šepetano kot tudi za konsekutivno tolmačenje iz turškega v albanski jezik, vse v skladu z zahtevami konkretnega dogodka. V ponudbo za to storitev lahko uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ki jo svojim strankam ponujamo pod zelo ugodnimi pogoji. Poleg omenjene storitve sodni tolmači in prevajalci lahko v navedeni jezični kombinaciji obdelujejo tudi vse vrste besedilnih vsebin oziroma učbenike kot tudi književna dela.

Če je to potrebno, lektor in korektor izvajata tudi redakcijo materialov, ki so že prevedeni v tej jezični kombinaciji, toda z majhnim uspehom, saj so v njih prisotne napake. Na zahtevo strank lahko iz turškega v albanski jezik prevajamo tudi časopisne članke oziroma vse vrste revij kot tudi vsebine s področja marketinga pa tudi spleta (plakati, reklamne zloženke, katalogi, brošure, vizitke, PR članki, spletne strani, spletne prodajalne, programska oprema, spletni katalogi in drugo).


Prevajanje iz albanskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v albanski jezik

Posebno pozornost sodni tolmači in prevajalci namenjajo tudi obdelavi različnih vrst dokumentov, saj v tem primeru stranke pričakuje kompletna storitev oziroma najprej njihovo prevajanje iz turškega v albanski jezik in potem tudi overitev tako prevedenih vsebin s strani zapriseženega sodnega tolmača. Tako zelo hitro dobijo dokumente, ki se lahko predajo v katerikoli pristojni službi, saj so z vidika prava in zakona absolutno veljavni.

Poleg obdelave dokumentov, ki se predajajo v pristojnih institucijah oziroma prevajanja iz turškega v albanski jezik za vse vrste izjav oziroma potrdil in soglasij, vam prevajalci in sodni tolmači ponujajo tudi obdelavo vseh vrst dokumentacij, od osebne oziroma poslovne preko medicinske in razpisne pa do tehnične in gradbene, tako da lahko obdelajo vsak dokument, ki predstavlja njihov sestavni del. Razumljivo je, da v tej jezični kombinaciji obdelujemo tudi pravne akte pa tudi vse dokumente, ki so na določen način povezani s področjema znanosti in izobraževanja.

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov iz turškega v albanski jezik, nam morajo dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled in se predhodno pozanimati o tem, ali se morajo opremiti z Apostille oziroma haškim žigom in po katerem principu, saj overitev s tem žigom lahko poteka ali preden prevajalci in sodni tolmači začnejo obdelavo tega dokumenta, ali pa potem, vse pa je odvisno od zakonskih določb.

Poleg tega imajo stranke možnost, da dokumente na prevajanje pošljejo preko kurirske službe na naslov poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford, lahko pa jih tudi prinesejo osebno oziroma jih pošljejo s priporočeno poštno pošiljko, toda za vse druge vsebine, ki ne zahtevajo overitve, velja pravilo, da jih lahko, ne samo pošljejo na naš elektronski naslov, ampak jih prav tako lahko tudi prejmejo, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z njihovo obdelavo. Toda pri dokumentih je postopek pošiljanja obdelanih vsebin nekoliko drugačen in vključuje osebno prevzemanje, ali pa dostavo obdelanih vsebin na naslov stranke, kar predstavlja dodatno storitev in se zaračunava od vsake stranke posebej v skladu s ceno, ki je navedena v uradnem ceniku te kurirske službe.

V primeru, ko ima stranka potrebo, da prevajanje iz turškega v albanski jezik za določen dokument dobi v posebej kratkem roku, lahko najprej pošlje skenirane vsebine na elektronski naslov, zelo hitro potem pa dostavi tudi izvirnike na vpogled, da bi naši strokovnjaki lahko izpolnili pričakovanja strank in jim omogočili, da prevajanje iz turškega v albanski jezik zares dobijo v potrebnem roku.

Prevajanje aplikacij in programov iz turškega v albanski jezik

Strokovnjaki zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford na vašo zahtevo lahko iz turškega v albanski jezik prevajajo tudi različne vrste programov in aplikacij, prav tako pa vam ponujajo tudi profesionalno obdelavo vseh drugih vsebin, ki so na določen način povezane s spletnimi področji. Prevajalci in sodni tolmači ne prevajajo samo spletnih strani, ampak tudi spletne prodajalne oziroma kataloge pa tudi številne druge podobne vsebine. Tukaj je zelo pomembno poudariti, da naši strokovnjaki poznajo vsa pravila optimizacije vsebin za spletne iskalnike oziroma so seznanjeni s smernicami SEO (Search Engine Optimisation), ki jih izjemno profesionalno implementirajo v svoje delo in tako omogočijo strankam, ki jim je potrebno prevajanje iz turškega v albanski jezik na primer s spletnih strani, da se le-te v relativno kratkem roku pojavijo med prvimi rezultati spletnega iskanja.

Na zahtevo strank izvajamo tudi obdelavo, tako strokovnih kot tudi tistih besedilnih vsebin, ki štejejo kot poljudne. Poleg obdelave besedil povezanih s področji psihologije, sociologije in filozofije oziroma gradbene industrije, informacijskih tehnologij in ekologije ter varstva okolja sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi besedilne vsebine, katerih tema se nanaša na področja politike, ekonomije, prava in financ ter bančništva in potem tudi menedžmenta, znanosti, medicine, izobraževanja, farmacije in številnih drugih znanstvenih disciplin. Točneje rečeno, ne glede na temo besedil, za katere vam je potrebno prevajanje iz turškega v albanski jezik, jih lahko brez oklevanja prepustite našim strokovnjakom, ki poleg visoke strokovne kvalifikacije posedujejo tudi dovolj znanja pa tudi izkušenj, da lahko rečemo, da obdelujejo besedila, povezana z zares katerokoli temo.

V naši ekipi so tudi številni drugi strokovnjaki, ne samo prevajalci in sodni tolmači, med člani naše ekipe pa posebej izstopajo podnaslavljalci, ki lahko profesionalno izvajajo podnaslavljanje prevedenih zvočnih in video materialov oziroma strokovnjaki, ki vam ponujajo storitev njihove sinhronizacije. Tako pravzaprav na enem mesto dobite najprej prevajanje iz turškega v albanski jezik, tako za serije in oddaje različnih vrst kot tudi za reklamna sporočila oziroma filme (animirani, dokumentarni, igrani, različnih vrst in drugi) pa tudi za katero koli drugo vrsto video in zvočnih vsebin, potem pa na vašo zahtevo naši strokovnjaki izvajajo tudi njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo.

Prevajanje časopisnih člankov iz turškega v albanski jezik

Če vam je potrebno neposredno prevajanje časopisnih člankov iz turškega v albanski jezik, jih lahko enostavno pošljete na obdelavo preko elektronske pošte, da bi prevajalci in sodni tolmači čim prej pristopili njihovi obdelavi. Tako zelo hitro dobite prevedene časopisne članke, poleg tega pa vam lahko ponudimo tudi obdelavo katerekoli vrste revij oziroma učbenikov in književnih del (beletrija, poezija, romani, proza in drugo), naši strokovnjaki pa lahko v tej jezični kombinaciji prevajajo tudi vse materiale, ki so primarno namenjeni reklamiranju, tako določenih podjetij kot tudi različnih storitev oziroma izdelkov. Prevajalci in sodni tolmači, ki so specializirani prav za obdelavo takšnih vsebin, so seznanjeni tudi s pravili kakovostnega marketinga, kar nadalje pomeni, da se trudijo reklamno sporočilo prilagoditi duhu albanskega jezika, in to tako kakovostno, da ljudje, ki jim je le-ta materni lahko rečejo, da je sam reklamni material tudi napisan v tem jeziku. Prav na ta način naši strokovnjaki izpolnjujejo osnovni cilj obdelave, tako plakatov, katalogov in reklamnih letakov kot tudi brošur, reklamnih zloženk oziroma PR člankov in drugih reklamnih vsebin. Tedaj, ko je to potrebno, vam prav tako lahko ponujamo tudi prevajanje iz turškega v albanski jezik za vizitke.

Ker so del naše ekipe tudi profesionalni lektorji in korektorji, lahko njihove storitve omogočimo strankam, ki posedujejo dokončane prevode v tej jezični kombinaciji, toda z njihovo kakovostjo niso zadovoljni. Tako v najkrajšem možnem roku dobijo kakovostno obdelane vsebine, v katerih bodo popravljene absolutno vse napake.

V primeru, ko organizirate določeno vrsto dogodka, za katerega vam je potrebno tolmačenje iz turškega v albanski jezik, so tukaj prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, ki ponujajo storitev šepetanega ali konsekutivnega oziroma simultanega tolmačenja, vse v odvisnosti od tega, za katero vrsto dogodka gre in kako je zamišljena njegova organizacija. Ko nas informirate o vseh detajlih v zvezi s tem dogodkom, vam pripravimo ponudbo in na osnovi dobljenih podatkov izberemo, katera vrsta te storitve absolutno ustreza zahtevam, prav tako pa vam, ko to ustreza, lahko ponudimo najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje razpisne dokumentacije iz turškega v albanski jezik

Da bi prevajanje razpisne dokumentacije iz turškega v albanski jezik potekalo profesionalno in kakovostno, bodo poskrbeli prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, ki strankam ponudijo to pa tudi storitev overitve prevoda. Poudarjamo, da to vrsto overitve izvajajo zapriseženi sodni tolmači, kar pa ni overitev z Apostille oziroma haškim žigom, saj za to storitev niso pooblaščeni, pa se zato vsaki stranki posebej priporoča, da se predhodno v okviru pristojnih institucij pozanima o tem, ali se za njene dokumente mora izvesti tudi ta overitev, da bi se izognila nepotrebnemu izgubljanju časa.

Prav tako morajo stranke, ki jim je potrebno prevajanje razpisne dokumentacije iz turškega v albanski jezik pa tudi kateregakoli drugega dokumenta, dostaviti tudi izvirne vsebine na vpogled, saj je to pogoj za izvedbo overitve.

Naši strokovnjaki obdelujejo tudi gradbeno dokumentacijo oziroma vse dokumente, ki sestavljajo medicinsko pa tudi poslovno kot tudi tehnično dokumentacijo. To pa pomeni, da na vašo zahtevo izvajajo neposredno prevajanje iz turškega v albanski jezik, tako za zdravniške izvide in dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi za specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma za navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter za laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi gradbene projekte, deklaracije izdelkov in navodila za uporabo oziroma za poslovna poročila, fakture in poslovne odločitve in statute podjetja ter sklep o ustanovitvi pravne osebe, prav tako pa tudi za ustanovitvene akte podjetja in druge dokumente, ki sodijo med vse omenjene vrste dokumentacij.

Sodni tolmači in prevajalci na vašo zahtevo prav tako obdelujejo tudi vse osebne dokumente, tako osebno izkaznico, izpiske iz matičnega registra o rojstvu in potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi potrdilo o državljanstvu oziroma potni list, izpiske iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi kot tudi izpiske iz matičnega registra o smrti in potem tudi prometno dovoljenje, delovno in dovoljenje za prebivanje in vozniško ter druge osebne dokumente.

Vse vrste pravnih aktov prav tako kompletno obdelujejo oziroma najprej izvajajo prevajanje iz turškega v albanski jezik, tako za pooblastilo za zastopanje, certifikate, pogodbe in licence kot tudi za pravni red Evropske Unije pa tudi za sklep o razvezi zakonske zveze in druge sodne odločbe in pritožbe oziroma sklepe, odločitve in tožbe in potem izvajajo tudi njihovo overitev z žigom sodnega tolmača. Poleg vsega tega vam lahko ponudimo tudi obdelavo dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam, kar se nanaša, tako na obdelavo različnih vrst potrdil kot tudi na prevajanje iz turškega v albanski jezik za izjave in soglasja vseh vrst (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga).

Predmetniki in programi fakultet oziroma zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol kot tudi diplome in dodatek k diplomi ter potrdila o rednem šolanju in prepise ocen pa tudi predmetnike ter programe fakultet in vse vrste del in nalog (seminarske, diplomske in znanstvena), prav tako lahko obdelamo v tej kombinaciji jezikov, ko je to potrebno.

Cena prevajanja iz turškega v albanski jezik

  • Iz turškega v albanski je 29 EUR po strani

Cena prevajanja iz turškega v albanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz turškega v albanski z overitvijo sodnega tolmača je 36 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz turškega v albanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!