Prevajanje iz turškega v ukrajinski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz turškega v ukrajinski jezik

Za spletno prevajanje iz turškega v ukrajinski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford, ki ima v svoji ekipi vrhunske strokovnjake, katerih specialnost je obdelava pisanih vsebin v turškem in ukrajinskem jeziku, toda prav tako tudi tolmačenje, strankam omogoča tudi posebno storitev, ki vključuje neposredno prevajanje iz turškega v ukrajinski jezik.

Prav zahvaljujoč temu, da so del ekipe tudi prevajalci in sodni tolmači, vse naše stranke na enem mestu dobijo najprej prevajanje kateregakoli dokumenta, ne glede na to, ali gre za osebno ali poslovno oziroma medicinsko in gradbeno dokumentacijo ali pa gre za prevajanje iz turškega v ukrajinski jezik za pravne akte, razpisno in tehnično dokumentacijo oziroma za dokumente, ki se predajajo pristojnim službam in tiste, ki so povezani z znanostjo ali izobraževanjem, potem pa jih pričakuje tudi storitev overitve prevoda. Sicer pa so za overitev prevoda zadolženi sodni tolmači, ki prevedene dokumente opremijo s svojim žigom samo, ko ugotovijo, da so njihove vsebine v celoti enaki izvirnim. Da bi to lahko storili, jim morajo stranke zagotoviti izvirne materiale, kar lahko storijo pri dostavi vsebin na prevajanje. Poleg možnosti, da jih pošljejo preko kurirske pošte in prinesejo osebno, lahko izvirne dokumente pošljejo tudi s priporočeno poštno pošiljko, medtem ko jih na elektronski naslov pošiljajo samo tedaj, ko jim je potrebno nujno prevajanje iz turškega v ukrajinski jezik, toda tudi takrat morajo dostaviti izvirnike na vpogled. Pomembno je poudariti, da se v tem primeru od strank zahteva, da izvirnike dostavijo na najhitrejšega od vseh načinov, ki smo jih ob tej priložnosti omenili, da bi jim prevajalci in sodni tolmači lahko zagotovili nujno prevajanje dokumentov tej jezični kombinaciji.

Kar zadeva prevzemanje prevedenih in overjenih dokumentov, stranke to lahko storijo osebno v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford, toda prav tako se lahko odločijo tudi za možnost dostave obdelanih dokumentov na domači naslov. Glede na to, da to šteje kot kot dodatna storitev, ki se zaračunava neposredno od stranke po ceniku kurirske službe, ki izvaja dostavo.


Prevajanje iz ukrajinskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v ukrajinski jezik

Za obdelavo dokumentov je zelo pomemben podatek, ki se nanaša na overitev z Apostille žigom, katerega naziv je tudi haški, te vrste overitve pa ne morejo izvesti strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford. Razlog zaradi katerega ne morejo izvesti overitve s haškim žigom je, da to ne sodi v njihovo pristojnost, saj to vrsto overitve lahko dobite samo v specialnih državnih službah v v okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije. Prav iz tega razloga se strankam tudi priporoča, da se o tem pozanimajo prav na okrožnem sodišču in da poleg informacije, ali je Apostille žig obvezen tudi za njihove dokumente, dobijo tudi podatek, v katerem trenutku je treba izvesti to overitev. Gre namreč za to, da se z Apostille žigom opremljajo samo nekateri dokumenti, in to prav tisti, ki jih določa zakon, njihova overitev s tem žigom pa najpogosteje poteka na dva načina oziroma preden prevajalci in sodni tolmači pristopijo postopku obdelave teh dokumentov, ali pa šele potem, ko se izvede prevajanje in overitev sodnega tolmača. S samim tem, da stranka poseduje te informacije, tudi ve, ne samo kam najprej odnese konkretne dokumente, ampak tudi po katerem principu poteka overitev oziroma kako dolgo približno traja ta postopek, glede na to, da se v primeru, ko overitev z Aapostille žig poteka pred prevajanjem in overitvijo sodnega tolmača, prevajata vsebina, tako dokumenta kot tudi samega žiga, pa na na način ta postopek traja malo dlje od drugega, ki ga smo omenili.

Vse druge vsebine, kot so na primer besedila, učbeniki in književna dela pa tudi reklamni materiali oziroma spletne strani in druge vsebine, povezane s spletnimi področji, sodni tolmači in prevajalci prav tako obdelujejo v tej kombinaciji jezikov. Prav tako pa lahko prevajajo tudi časopisne članke, zatem različne vrste revij kot tudi številne druge vsebine. Pomembno je poudariti, da se tukaj ne zahteva dostava izvirnikov na vpogled, kar hkrati tudi pomeni, da stranke lahko vsebine na obdelavo dostavijo preko elektronske pošte, toda samo v primeru, da jim tako najbolj ustreza, jih lahko na popolnoma enak način tudi dobijo potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z njihovo obdelavo.

Pomembno je poudariti tudi to, da so v naši ekipi profesionalni podnaslavljalci oziroma osebe, ki lahko ponudijo storitev sinhronizacije prevedenih zvočnih in video vsebin, tako da stranke pri nas pričakuje najprej prevajanje iz turškega v ukrajinski jezik za serije in reklamna sporočila oziroma filme različnih žanrov kot tudi za vse vrste televizijskih pa tudi radijskih oddaj in potem tudi njihova sinhronizacija ali podnaslavljanje.

Zainteresiranim strankam ponujamo tudi storitev tolmačenja v omenjeni kombinaciji jezikov. Moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači uporabljajo, tako simultano oziroma šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje iz turškega v ukrajinski jezik. Vsem tistim strankam, ki jim to ustreza ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Poleg tega lahko izvajamo tudi redakcijo za vse materiale, ki so slabo prevedeni v navedeni jezični kombinaciji.

Prevajanje razpisne dokumentacije iz turškega v ukrajinski jezik

Stranke, ki zahtevajo neposredno prevajanje razpisne dokumentacije iz turškega v ukrajinski jezik, sedaj nimajo več absolutno nikakršnega razloga za zaskrbljenost in to ne samo zato, ker pri nas lahko dobijo to storitev, ampak tudi zato, ker jih pričakuje njihova kompletna obdelava. Pravzaprav gre za to, da našo ekipo sestavljajo prevajalci in sodni tolmači, ki na zahtevo strank najprej prevajajo razpisno dokumentacijo in potem tako izdelane prevode overjajo z žigom pooblaščenih oseb, kar je dejansko sodni tolmač. Prav na ta način naše stranke dobijo maksimalno kakovostno obdelane vsebine in jih lahko predajo vsaki pristojni službi, ko imajo potrebo.

Samo zaradi postopka overitve tudi zahtevamo, da stranke dostavijo izvirne dokumente na vpogled. Poleg tega jim tudi priporočamo, da se pozanimajo o Apostille žigu oziroma o tej vrsti overitve za razpisno dokumentacijo ali katerekoli druge dokumente, za katere je potrebno neposredno prevajanje iz turškega v ukrajinski jezik.

Sicer pa naši strokovnjaki v navedeni jezični kombinaciji prevajajo tudi vse druge vrste dokumentacij, tako poslovno kot tudi gradbeno oziroma osebno pa tudi medicinsko in tehnično dokumentacijo. V bistvu to pomeni, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo katerikoli dokument, ki je del vseh teh navedenih dokumentacij, kar vključuje, tako obdelavo vseh vrst poslovnih poročil oziroma faktur in statuta podjetja kot tudi sklepa o ustanovitvi pravne osebe in potem tudi ustanovitvenih aktov podjetja, poslovnih odločitev in vseh drugih dokumentov, ki sodijo v to vrsto dokumentacije. Poleg tega pri nas dobite tudi prevajanje iz turškega v ukrajinski jezik za specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih in zdravniške izvide pa tudi za navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in gradbene projekte ter za deklaracije izdelkov in navodila za uporabo oziroma za katerekoli dokumente, ki sestavljajo medicinsko, tehnično, gradbeno in druge omenjene vrste dokumentacij. Poleg tega lahko izvajamo tudi prevajanje za potni list, dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje pa tudi za izpiske iz matičnega registra o rojstvu, osebno izkaznico oziroma prometno in vozniško dovoljenje kot tudi številne druge dokumente, ki jih do zdaj nismo omenili in sodijo med osebne.

Strankam omogočamo tudi neposredno prevajanje iz turškega v ukrajinski jezik za dokumente, ki se predajajo pristojnim službam in potem sodni tolmač izvaja tudi njihovo overitev. Poleg potrdila o višini dohodkov in potrdila o stalni zaposlitvi oziroma potrdila o stanju računa v banki, prevajalci in sodni tolmači strankam omogočajo tudi obdelavo soglasja za zastopanje oziroma potrdila o nekaznovanosti, prevajajo pa tudi vse druge dokumente, ki se predajajo pristojnim službam.

Poleg tega prevajamo tudi pravni red Evropske Unije, sklep o razvezi zakonske zveze in vse vrste certifikatov oziroma licenc pa tudi pogodbe in potem tudi pooblastilo za zastopanje kot tudi sodne odločbe, sklepe in odločitve in sodne pritožbe in druge pravne akte. Sodni tolmači in prevajalci v skladu s potrebami in zahtevami strank izvajajo tudi neposredno prevajanje iz turškega v ukrajinski jezik, tako za diplome in dodatke k diplomi kot tudi za znanstvene patente in dela oziroma za predmetnike in programe fakultet, zatem za potrdila o rednem šolanju, prepise ocen in rezultate znanstvenih raziskav pa tudi za potrdilo o opravljenih izpitih in za diplomske kot tudi za seminarske naloge ter vse druge dokumente, ki se nanašajo na področji znanosti in izobraževanja.

Prevajanje strokovnih besedil iz različnih področij iz turškega v ukrajinski jezik

Prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford, pravzaprav niso toliko zainteresirani za temo besedil, za katera vam je potrebno prevajanje v navedeni jezični kombinaciji in to enostavno zato, ker lahko izvajajo prevajanje iz turškega v ukrajinski jezik za strokovna besedila iz kateregakoli področja. Razumljivo je, da prav tako prevajajo tudi besedila, ki so namenjene javnemu plasiranju oziroma poljudna, njihova tema pa je lahko povezana s katerimkoli od navedenih področij: psihologija, gradbena industrija, menedžment, sociologija, ekologija in varstvo okolja, filozofija, komunikologija, turizem, marketing, farmacija, bančništvo, informacijske tehnologije, medicina, finance, znanost, pravo, ekonomija, politika in druga.

Strankam po potrebi omogočamo tudi obdelavo književnih del pa tudi učbenikov, lahko pa izvajamo tudi neposredno prevajanje iz turškega v ukrajinski jezik, tako za časopisne članke kot tudi za ilustrirane pa tudi številne druge vrste revij (strokovne, otroške in druge).

Po potrebi prevajalci in sodni tolmači ponujajo tudi storitve tolmačenja v tej kombinaciji. Da bi ponudbo izdelali v skladu s pravili oziroma da bi tolmačenje iz turškega v ukrajinski jezik v celoti izpolnilo pričakovanja organizatorja in vseh udeležencev, je zelo pomembno, da se seznanimo z vsemi pomembnimi podrobnostmi v zvezi z organizacijo dogodka (podatki o prostoru, v katerem naj bi potekal, trajanje dogodka, število udeležencev, ki se pričakuje, princip organizacije in drugo). Vse to se zahteva od strank izključno zato, ker naši strokovnjaki ponujajo vse tri vrste te storitve oziroma simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji. Imejte na umu, da se vsaka od teh storitev uporablja za določeno vrsto dogodka in da je zelo pomembno, da posedujemo informacije o njegovi organizaciji, na osnovi katerih se strokovnjaki v naši ekipi odločajo, katera točno storitev se pri tem uporablja. Morate se zavedati, da stranke, za katere dogodek je potrebno uporabiti simultano tolmačenje iz turškega v ukrajinski jezik, pri nas lahko po ugodnih cenah tudi najamejo opremo za simultano tolmačenje.

Prav tako lahko vsakomur, ki poseduje prevode v tej jezični kombinaciji, ponudimo storitev njihove redakcije, ko je treba spremeniti določene podrobnosti, saj ti prevodi iz turškega v ukrajinski jezik niso visoke kakovosti. Tukaj poudarjamo, da storitev redakcije izključno izvajajo lektorji in korektorji, ki so zanjo tudi specializirani.

Prevajanje informativnih oddaj iz turškega v ukrajinski jezik

Vsaka stranka, ki zahteva prevajanje informativnih oddaj iz turškega v ukrajinski jezik, ne glede na to, ali bodo predvajane na radijskih postajah ali pa na televiziji, lahko pri nas dobi tudi dodatno storitev, ki se nanaša, tako na njihovo sinhronizacijo kot tudi na njihovo podnaslavljanje. Prav na ta način imajo naše stranke možnost, da v relativno kratkem roku dobijo televizijske in radijske informativne oddaje, ki jih lahko prikazujejo praktično takoj, ko prevzamejo prevedene vsebine.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači obdelujejo oddaje zabavnega značaja kot tudi izobraževalne pa tudi otroške in druge vrste, na zahtevo strank pa izvajajo tudi neposredno prevajanje iz turškega v ukrajinski jezik za animirane oziroma risane in dokumentarne kot tudi za igrane filme, serije, reklamna sporočila in vse druge video in zvočne vsebine.

Vse materiale, ki se tičejo področja marketinga sodni tolmači in prevajalci, ko je to potrebno, prav tako prevajajo v tej jezični kombinaciji. Zahvaljujoč dejstvu, da se zavedajo pomena dobrega marketinga, pri obdelavi brošur, PR člankov, reklamnih plakatov in letakov oziroma zloženk, katalogov in drugih podobnih materialov, reklamno sporočilo prilagajajo pravilom ciljanega jezika. Prav zahvaljujoč temu, vsem tistim potencialnim strankam, ki jim je ukrajinski jezik materni ali pa ga uporabljajo, omogočajo seznanjanje s konkretno storitvijo ali izdelkom, ki se na ta način reklamira in na ta način tudi dosežejo osnovni cilj obdelave teh materialov, saj se stranke najprej seznanijo s tistim, kar se reklamira in potem tudi začnejo uporabljati konkretno storitev ali kupovati ta izdelek.

V okviru naše ekipe so tudi tisti strokovnjaki, ki so v celoti seznanjeni s pravili optimizacije spletnih vsebin za spletno iskanje, tako da na vašo zahtevo izvajajo prevajanje iz turškega v ukrajinski jezik za vse vrste vsebin, ki so povezane s spletnim področjem. To pomeni, da se sodni tolmači in prevajalci v toku obdelave spletnih katalogov, spletnih strani in spletnih prodajaln oziroma programske opreme (katerikoli program ali aplikacija) ravnajo po smernicah, ki jih določa SEO (Search Engine Optimisation) in na ta način ponudijo priložnost prevedenim materialom, da poboljšajo svoj položaj v globalnem iskanju.

Cena prevajanja iz turškega v ukrajinski jezik

  • Iz turškega v ukrajinski je 28 EUR po strani

Cena prevajanja iz turškega v ukrajinski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz turškega v ukrajinski z overitvijo sodnega tolmača je 34 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz turškega v ukrajinski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!