Prevajanje iz turškega v ruski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz turškega v ruski jezik

Za spletno prevajanje iz turškega v ruski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vse zainteresirane stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje tudi neposredno prevajanje iz turškega v ruski jezik. Ob tej priložnosti poudarjamo, da so naši strokovnjaki usposobljeni, tako za obdelavo različnih materialov v pisni obliki kot tudi za tolmačenje v tej kombinaciji. Kar zadeva to storitev, lahko navedemo tudi to, da so pripravljeni ponuditi simultano in šepetano tolmačenje iz turškega v ruski jezik, prav tako pa lahko izvajajo tudi konsekutivno tolmačenje v tej jezični kombinaciji. Ker so vse navedene storitve povezane s točno določenimi vrstami dogodkov, se od zainteresiranih strank pričakuje, da pri zahtevi za izdelavo ponudbe za to storitev posredujejo tudi vse informacije, ki se nanašajo na dogodek, da bi se na osnovi njih lahko odločili, katero vrsto storitve je najboljše uporabiti v tem primeru. Te informacije morajo vključevati, ne samo podatke o številu udeležencev ter informacije o prostoru, v katerem naj bi potekal, ampak tudi o konceptu njegove organizacije. V sklopu ponudbe za tolmačenje iz turškega v ruski jezik, stranke za katere dogodek je priporočljiva prav ta vrsta tolmačenja, lahko pričakujejo tudi možnost najema opreme za simultano tolmačenje.

Poleg tega lahko izvajamo tudi, ne samo prevajanje zvočnih in video materialov v tej jezični kombinaciji (reklamna sporočila, serije, oddaje, filmi in drugo), ampak tudi njihovo zaključno obdelavo, ki vključuje, tako sinhronizacijo kot tudi podnaslavljanje obdelanih vsebin. Na zahtevo strank izvajamo tudi prevajanje iz turškega v ruski jezik, tako za romane in dela poezije oziroma proze kot tudi za beletrijo in druga književna dela pa tudi za strokovna in poljudna besedila. Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse vrste revij pa tudi učbenike in časopisne članke kot tudi vse materiale, ki so povezani s področji marketinga oziroma spleta (plakati, reklamne zloženke, brošure, vizitke, PR članki, katalogi, spletne strani, programi, spletnih katalogov, aplikacije, spletne prodajalne in drugo).

Na zahtevo strank smo pripravljeni izvesti tudi kompletno obdelavo kateregakoli dokumenta, kar vključuje najprej prevajanje iz turškega v ruski jezik in potem tudi overitev tako prevedenega dokumenta. Poudarjamo, da v tem primeru overitev izvajajo zapriseženi sodni tolmači, kar vsekakor ne vključuje overitve s haškim oziroma žigom, ki ga imenujemo tudi Apostille, saj naši strokovnjaki za to vrsto overitve niso zadolženi. Samo iz tega razloga vsem strankam, ki jim je potrebno prevajanje dokumente iz turškega v ruski jezik, tudi priporočamo, da se najprej pozanimajo, ali je njihove dokumente treba overiti tudi s haškim žigom, saj to vrsto overitve izvajajo državne institucije, ne pa naši strokovnjaki. Zato se stranke morajo najprej pozanimati, ali je ta vrsta overitve obvezna tudi za njihove dokumente pa tudi v katerem trenutku le-ta poteka, saj v praksi najpogosteje lahko srečamo dva načina overitve z njim, ki vključujeta overitev s haškim žigom, preden naši strokovnjaki začnejo s svojim delom posla na konkretnem dokumentu ali pa potem, ko izvedejo njegovo prevajanje iz turškega v ruski jezik in potem tudi overitev sodnega tolmača. Vse tiste stranke, ki dobijo potrebne informacije v zvezi z Apostille žigom, sebi maksimalno olajšajo celoten postopek obdelave konkretnega dokumenta, prav tako pa tudi prihranijo veliko svojega časa, saj bodo seznanjeni s tem, kam morajo najprej odnesti dokumenti oziroma ali se sploh izvaja overitev s tem žigom.


Prevajanje iz ruskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v ruski jezik

Da bi postopek overitve s strani sodnega tolmača potekal v skladu z zakonom, se od strank pričakuje, da na vpogled dostavijo tudi izvirne dokumente, ker mora tolmač preden prevod opremi s svojim žigom, primerjati vsebini izvirnika in prevoda in če se zgodi, da pri primerjanju opazi, da obstajajo določena odstopanja, ki jih je treba popraviti, sodni tolmač stranki priporoči, da se izvede lektura oziroma korektura takšnega prevoda, kar je prav tako storitev, ki jo ponujajo naši strokovnjaki (lektorji in korektorji).

Glede na to, da morajo stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov iz turškega v ruski jezik, dostaviti tudi izvirnike, kar ima za posledico, da se postopek pošiljanja vsebin na obdelavo razlikuje od pošiljanja vsebin, za katere se ne izvaja overitev in njih lahko zelo enostavno pošljejo v elektronski obliki oziroma skenirane na elektronski naslov. Prav tako jim tudi mi lahko dostavimo prevedene vsebine, če jim seveda tako ustreza. Po drugi strani pa dokumente po koncu prevajanja in overitve dobijo, ali z dostavo na domači naslov, ali pa jih osebno prevzamejo v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford. Pošiljanje vsebin na obdelavo poteka preko kurirske službe, ali pa s priporočeno poštno pošiljko, lahko pa jih tudi osebno prinesejo v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford. Posebej želimo poudariti tudi to, da se dostava prevedenih in overjenih dokumentov na naslov zaračunava popolnoma ločeno od njihove obdelave in da so jo stranke dolžne plačati, ko prevzemajo pošiljko, in to neposredno kurirju.

Poleg obdelave vseh vrst dokumentacij, tako osebne kot tudi poslovne oziroma gradbene, medicinske, tehnične in razpisne oziroma vseh dokumentov, ki jih sestavljajo, prevajalci in sodni tolmači lahko v navedeni jezični kombinaciji obdelujejo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam. To se nanaša na prevajanje iz turškega v ruski jezik, tako za različne vrste soglasij oziroma izjav kot tudi za vse vrste potrdil. Naši strokovnjaki prav tako prevajajo tudi diplome in dodatke k diplomi ter predmetnike in programe fakultet kot tudi znanstvene patente in potem tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prepise ocen, potrdila o rednem šolanju in rezultate znanstvenih raziskav ter vse druge dokumente, ki so na katerikoli način povezani s področjem znanosti in izobraževanja.

Če to zahtevajo stranke, prav tako obdelujejo tudi katerokoli vrsto pravnih aktov, poleg pravnega reda Evropske Unije in različnih vrst pogodb sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi pooblastilo za zastopanje oziroma sodne pritožbe, sklepe in odločitve in potem tudi licence, sodne odločbe ter sodbe kot tudi vse vrste certifikatov.

Prevajanje razpisne dokumentacije iz turškega v ruski jezik

Vsakdo, ki mu je potrebno prevajanje razpisne dokumentacije iz turškega v ruski jezik, se mora zavedati, da ga v Prevajalskem centru Akademije Oxford poleg te storitve pričakuje tudi finalna obdelava razpisne dokumentacije, ki vključuje tudi overitev z žigom sodnega tolmača. Po opravljeni overitvi se prevedena dokumentacija avtomatsko obravnava kot zakonsko oziroma pravno veljavna in se kot takšna lahko predat, kjerkoli je to potrebno.

Da bi naši strokovnjaki lahko spoštovali pravilo o overitvi, stranke morajo spoštovati pravilo o dostavi vsebin na obdelavo in pri pošiljanju ali prinašanju materialov, za katere jim je potrebno prevajanje iz turškega v ruski jezik, vsekakor dostavijo tudi izvirne vsebine na vpogled. Ne pozabite, da obstajajo tudi dokumenti, za katere je potrebna dodatna overitev oziroma jih je treba opremiti s posebnim žigom, ki se imenuje haški ali Apostille in glede na to, da sodni tolmači in prevajalci niso pristojni za to vrsto overitve, strankam zato tudi priporočamo, da se pozanimajo o vsem, kar vključuje overitev z Apostille žigom za njihove dokumente.

Naši strokovnjaki v omenjeni kombinaciji jezikov prevajajo tudi vse dokumente, ki sestavljajo gradbeno pa tudi medicinsko oziroma tehnično dokumentacijo, kar pa pomeni, da na zahtevo strank obdelujejo, ne samo gradbene projekte in navodila za uporabo, ampak tudi deklaracije izdelkov pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in potem tudi zdravniške izvide ter specifikacije farmacevtskih izdelkov in vso dokumentacijo o medicinskih izdelkih in še veliko neomenjenih dokumentov, ki sestavljajo vse te vrste dokumentacij.

Ko vam je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji prav tako obdelujejo tudi vse pravne akte pa tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kar pomeni, da vam ponujajo prevajanje iz turškega v ruski jezik, tako za pravni red Evropske Unije in različne vrste licenc pa tudi certifikatov ter sklep o razvezi zakonske zveze kot tudi za pooblastilo za zastopanje pa tudi sodne pritožbe in sklepe oziroma odločitve, sodbe in tožbe. Poleg vseh omenjenih dokumentov naši strokovnjaki lahko obdelujejo tudi različne vrste, ne samo potrdil, ampak tudi izjav in soglasij (potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov kot tudi vse druge dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam).

Izpiske iz matičnega registra, tako o sklenjeni zakonski zvezi kot tudi o rojstvu pa tudi o smrti in potni list, zatem vozniško in dovoljenje za prebivanje kot tudi osebno izkaznico, potrdilo o stalnem prebivališču in delovno dovoljenje oziroma potrdilo o državljanstvu in prometno dovoljenje, ko obstaja potreba za tem, prevajalci in sodni tolmači prav tako kompletno obdelajo oziroma najprej izvedejo prevajanje iz turškega v ruski jezik in potem tudi overitev z žigom sodnega tolmača.

Prevajanje političnih besedil iz turškega v ruski jezik

Ne glede na to, ali stranke zahtevajo prevajanje strokovnih ali poljudnih političnih besedil iz turškega v ruski jezik, jim zagotavljamo, da naši strokovnjaki maksimalno izpolnijo njihova pričakovanja in da to vrsto materialov obdelajo kot tudi vse druge maksimalno korektno in profesionalno. Obdelujejo tudi vse tiste besedilne vsebine, katerih tema je povezana, tako s področji menedžmenta, turizma, farmacije, ekonomije in marketinga oziroma komunikologije, bančništva, financ in prava kot tudi tiste, ki se nanašajo na področje informacijskih tehnologij pa tudi turizma in potem tudi psihologije, ekologije in varstva okolja pa tudi sociologije, gradbene industrije, filozofije in vseh drugih znanstvenih disciplin, ki jih ob tej priložnosti nismo navedli.

Na zahtevo strank, prav tako obdelujemo tudi časopisne članke pa tudi strokovne in poljudne revije kot tudi vse vsebine, povezane s področjem reklamiranja, tako storitev oziroma izdelkov kot tudi poslovanja določenega podjetja. Stranke pri nas pričakuje neposredno prevajanje iz turškega v ruski jezik za kataloge oziroma plakate in PR članke, lahko pa dobijo tudi kompletno obdelavo reklamnih brošur pa tudi letakov in zloženke, na zahtevo pa lahko obdelamo celo vizitke.

Zainteresiranim strankam omogočamo tudi tolmačenje iz turškega v ruski jezik, tako da se prevajalci in sodni tolmači v skladu z relevantnimi podatki o dogodku, ki so jih stranke dolžne dostaviti, odločijo za uporabo konsekutivnega ali morda šepetanega tolmačenja v tej kombinaciji jezikov, lahko pa se odločijo tudi za simultano tolmačenje, ko v ponudbo vključijo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje spletnih vsebin iz turškega v ruski jezik

Vse vrste spletnih vsebin, tako spletne kataloge oziroma spletne strani in programsko opremo kot tudi spletne prodajalne pa tudi druge vsebine, ki so povezane z globalnim omrežjem, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo, če je to zahteva naših strank. Ob tej priložnosti, ne samo prevajajo te materiale v klasičnem smislu, ampak tudi uporabljajo pravila, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation) in so namenjena optimizaciji obdelanih spletnih materialov za spletno iskanje. Enostavneje rečeno, lastniki na primer spletnih strani zelo hitro odkrijejo pozitiven učinek implementacije teh pravil v toku obdelave konkretnih spletnih vsebin, saj se konkretno njihove spletne strani, za katere je izdelan prevod iz turškega v ruski jezik, na ta način zelo hitro pojavijo med prvimi rezultati globalnega iskanja.

V skladu z zahtevami strank izvajamo tudi obdelavo učbenikov pa tudi katerekoli vrste književnih del, tako poetskih kot tudi proznih del oziroma romanov in potem tudi beletrije in številnih drugih. Zainteresiranim strankam lahko omogočimo tudi kompletno obdelavo, tako različnih zvočnih kot tudi video vsebin, kar poleg obdelave filmov različnih vrst (igrani, animirani, dokumentarni, različnih vrst in drugi) vključuje tudi prevajanje serij in reklamnih sporočil pa tudi zabavnih in otroških pa tudi izobraževalnih, informativnih in vseh drugih vrst oddaj, ne glede na to, ali bodo omenjene vsebine predvajane na radijskih postajah, spletu ali televiziji oziroma v kinematografih. Poleg vseh omenjenih storitev Prevajalski center Akademije Oxford sodi med redke institucije na ozemlju naše države, ki strankam, ki jim je potrebno prevajanje za turškega v ruski jezik za vse omenjene video in zvočne vsebine na enem mestu ponuja tudi njihovo podnaslavljanje oziroma storitev njihove sinhronizacije in na ta način naše stranke maksimalno varčujejo s časom, obdelane vsebine pa po samem koncu prevajanja oziroma podnaslavljanja ali sinhronizacije lahko predvajajo, kjerkoli je to potrebno.

Vsem tistim strankam, ki posedujejo izdelane prevode različnih vrst materialov v tej kombinaciji jezikov, pri čemer pa gre za izjemno neprofesionalno prevedene vsebine, lahko ponudimo storitev, za katero izvajanje so zadolženi profesionalni lektorji in korektorji in ki vključuje kompletno redakcijo vseh tako prevedenih materialov, ne glede na to, za katero vrsto vsebin gre.

Cena prevajanja iz turškega v ruski jezik

  • Iz turškega v ruski je 23 EUR po strani

Cena prevajanja iz turškega v ruski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz turškega v ruski z overitvijo sodnega tolmača je 28 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz turškega v ruski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!